Wyrok TSUE ws. Puszczy Białowieskiej. Wycinka niezgodna z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił przez Wielką izbę złożoną z 15 sędziów wyrok w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Proceder wycinania drzew naruszał zobowiązania europejskich dyrektyw: ptasiej i siedliskowej. Od wyroku nie ma odwołania.

Cała sprawa sięga roku 2016, kiedy ówczesny minister środowiska Jan Szyszko, podjął decyzję o zwiekszęniu niemal trzykrotnie limitu cięć na lata 2012-2021, w związku z atakującym świerki szkodnikiem - kornikiem drukarzem.

Zgodnie z unijną dyrektywą siedliskową w 2007 roku zatwierdzony został obszar Natura 200 - Puszcza Białowieska. Pozostaje on również obszarem specjalnej ochrony ptaków zgodnie z dyrektywą ptasią.

Czytaj: Harwestery wycofane z Puszczy Białowieskiej. Lasy Państwowe: Stan sanitarny został uporządkowany

Działania w Puszczy Białowieskiej, będące owocem decyzji polskich władz nie przeszły bez echa na arenie europejskiej. Postępowanie wszczęte przez Komisję Europejską zakończyło się skierowaniem sprawy do Trybunału. Wycinka, która dotknęła ponad stuletnie drzewa spowodowała nieodwracalne szkody, a Bruksela wydała wystosowała nakaz natychmiastowego wstrzymania cięć do momentu rostrzygnięcia sporu.

Wyrok TSUE ws. Puszczy Białowieskiej. Kar finansowych nie będzie

Mimo nakazu z Brukseli o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej, proceder nie został od razu wstrzymany. Resort środowiska dopiero wycofał się z działań pod groźbą kar sięgających 100 tys. euro dziennie. Ministerstwo środowiska tłumaczyło konieczność kontynuowania wycinki zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Wyrok TSUE ws. Puszczy Białowieskiej nie wiąże się z karami finansowymi, gdyż Polska ostatecznie wycofała ciężki sprzęt z terenu puszczy i zaprzestała wycinki. Według zapewnień ministerstwa środowiska, obecnie wszelkie działania są prowadzone w świetle prawa, a leśnicy usuwają tylko martwe drzewa, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.

Tym samym wyrok kończy spór na linii Bruksela-Warszawa. O ile proceder wycinanie drzew nie zostanie wznowiony.

Zobacz: "Opinia jest druzgocąca dla działań polskiego rządu". Komentarze po opinii rzecznika Trybunału Sprawiedliwości ws. Puszczy Białowieskiej

POLECAMY NA STREFIE AGRO: