Adam Meller TOP Menedżerem Pomorza 2019. „Nie czynimy gestów w ramach dobrych praktyk, a czynimy realne zmiany w otaczającym nas środowisku"

Patrycja Cybulska
Patrycja Cybulska
Adam Meler, TOP Menedżer Pomorza 2019 T. Urbaniak
Z Adamem Mellerem, TOP Menedżerem Pomorza 2019, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia, rozmawia Patrycja Cybulska.

Port Gdynia dynamicznie się rozwija. Czym różni się kierowanie portem od kierowania innymi przedsiębiorstwami?

Kierowanie Portem Gdynia to ogromna odpowiedzialność. Jesteśmy spółką, w której Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem, a porty są spółkami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Pamiętajmy także, że Gdynia to port podwójnego przeznaczenia. Obsługujemy statki handlowe, pasażerskie, ale również okręty wojenne sojuszu państw NATO, dlatego też wszystkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są nam szczególnie bliskie, co stymuluje naszą aktywność, np. w obszarze nowych technologii zabezpieczających przestrzeń powietrzną w ramach systemu AntyDron.

Czytaj także

Mówi Pan, że jesteśmy świadkami nowego otwarcia gdyńskiego portu. Jaki kurs obrał Port Gdynia?

To nowe otwarcie oznacza dla mnie zniesienie ograniczeń, które dzisiaj ma Port Gdynia, zarówno pod kątem długości, jak i szerokości oraz zanurzenia obsługiwanych jednostek. Poszerzenie wejścia głównego do portu, nowa obrotnica, pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Jest to dla nas niezwykle istotne, by przyjmować większe jednostki, o parametrach Baltimax.

Czyli wkrótce zobaczymy w Porcie Gdynia największe statki, jakie tylko mogą wpłynąć na Bałtyk?

Planowane przez nas przedsięwzięcie inwestycyjne, które wobec braku wolnych terenów dla dalszego rozwoju portu jest niezbędne, stanowi alternatywną możliwość zwiększenia jego powierzchni o 151 ha oraz zdolności przeładunkowych o 2,5 mln TEU. Port Gdynia będzie obsługiwać kontenery z ponad 400-metrowych statków oceanicznych. To największe jednostki, jakie wpływają na Morze Bałtyckie. Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Inwestycja ta stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich.

Olbrzymie statki kojarzą się też z olbrzymimi zanieczyszczeniami. Unijne restrykcje mają im zapobiec. Port Gdynia jest przygotowany na ekologiczne zmiany?

W Porcie Gdynia od lat stosowane są proekologiczne technologie, zgodne z międzynarodowymi standardami w ramach idei „greenport”, które przyczyniają się do maksymalizacji jakości oferowanych usług oraz wydajności portowej infrastruktury. Zgodnie z nowym globalnym limitem, określonym w prawidle 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL, wszystkie statki pływające poza granicami Obszarów Kontroli Emisji (ECA), będą zobowiązane do stosowania paliw olejowych o maksymalnej zawartości siarki 0,5% w stosunku do obecnego limitu 3,50%. Wszystkie te działania prowadzą do nadrzędnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój. W sposób ciągły monitorujemy czystość powietrza w porcie oraz wokół niego. Czujniki systemu Yeti są dla nas ważnym komponentem naszej idei greenport. Korzystamy również z systemu RTK – najbezpieczniejszego na świecie mechanizmu naprowadzania statków. Umożliwia on wyznaczanie pozycji jednostek z dokładnością do kliku cm. Należy zwrócić uwagę na pozytywny aspekt ekologiczny przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że manewrowanie statkiem odbywa się płynniej, piloci zdecydowanie rzadziej wykonują gwałtowne ruchy manetką, co znacząco zmniejsza zużycie paliwa stosowanego do napędzania statków. Płynniejsze i pewniejsze manewry przyczyniają się także do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie samego podejścia do nabrzeża, co naturalnie również zmniejsza spalanie i emisję szkodliwych gazów do atmosfery. W Porcie Gdynia można też bunkrować statki skroplonym gazem ziemnym.

Czytaj także

W ubiegłym roku w Porcie Gdynia znów padł rekord.

Cieszy nas fakt pewnej tendencji wzrostowej, która utrzymuje się stabilnie od kilku lat. Jesteśmy kolejny rok na fali wzrostów. W 2019 r. w Porcie Gdynia przeładowaliśmy łącznie 897 125 TEU kontenerów, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do wyniku z roku 2018. Z roku na rok notujemy coraz wyższe przeładunki, po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowy poziom, tym razem blisko 24 mln ton – wzrost o 2,4% wobec roku poprzedniego. Jest to efektem realizowanej Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku oraz efektywnej pracy całego zespołu.

Przeładunki w 3 największych polskich portach w 2019 roku wyniosły 108,3 miliona ton i były wyższe niż w 2018 roku o 2,5 miliona ton. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że wyniki przeładunkowe portów morskich są odzwierciedleniem krajowego wzrostu gospodarczego.

Wkrótce Port Gdynia zmieni się nie do poznania. Powstają terminal promowy, nowe magazyny, poprawia się dostępność drogowo-kolejowa, trwają prace związane z Portem Zewnętrznym. Na jakim etapie są obecnie te inwestycje?

Dzięki budowie Portu Zewnętrznego powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy, a wpływy do budżetu tylko Miasta Gdynia będą wynosić ponad 22 mln zł. W temacie Portu Zewnętrznego jesteśmy na etapie poszukiwania partnera prywatnego. Powołaliśmy w tym celu zespół ekspertów, wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zespół wybrał doradcę transakcyjnego, którym jest konsorcjum firm na czele z Ernst & Young. W lutym odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące tej inwestycji.

Bardzo istotna jest też budowa Nowego Publicznego Terminala Promowego przy Nabrzeżu Polskim. W tej chwili prowadzone są roboty polegające na budowie budynku Terminalu (Dworca Promowego), magazynu, galerii pasażerskiej, przebudowie Nabrzeży Polskiego i Fińskiego wraz z budową rampy Ro-Ro. Budowane są również sieci infrastruktury podziemnej wraz
z nawierzchniami drogowymi i kolejowymi. W nowym miejscu będzie możliwość przyjmowania promów o długości ok. 240 m.

W realizacji są również inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego, również w tej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu w kwocie 1,5 mld zł.

W 2019 roku oddaliśmy do użytku pierwszy z czterech magazynów wysokiego składowania. To istotny element Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia. Kolejny magazyn jest aktualnie w zaawansowanej fazie projektowania i rozpoczęcie budowy planujemy jeszcze w tym roku.

Port Gdynia jest też gotowy na farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku?

Spełniamy wszystkie warunki nawigacyjne do obsługi statków instalacyjnych typu „jack-up” oraz „dynamic positioning”. Przyczyniamy się do rozwoju sektora offshore, w szczególności utworzeniu zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych, a także aktywnie uczestniczymy w tworzeniu lokalnego, lądowego zaplecza obejmującego gminy Kosakowo, Rumia oraz Miasto i Gminę Gdynia (w 2019 roku podpisaliśmy List Intencyjny o współpracy). Chcemy być głównym operatorem, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie. Zależy nam, by stymulować lokalną gospodarkę w myśl idei local content, by pomorskie firmy stały się beneficjentem tego sektora działalności portowej.

Czytaj także

Drony, specjalistyczna technologia zasilania statków podczas postoju w porcie. To Pana wizja nowoczesnego oblicza Portu Gdynia?

Na terenie Publicznego Terminalu Promowego obecny będzie OPS (Onshore Power Supply) – system, który ma za zadanie dostarczyć energię elektryczną na statek z lądu podczas jego postoju w porcie. Zastosowanie tej technologii przyczyni się to do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, hałasu oraz wibracji emitowanych przez zacumowane statki na terenach portowych i okołoportowych. Ponadto zastosowanie technologii OPS będzie miało wpływ na obniżenie emisji tlenku siarki do atmosfery.

Oprócz zagrożeń wynikających z obecności bezzałogowych statków powietrznych (BSP), dostrzegamy również szanse związane z dynamicznym rozwojem tego sektora. Wspólnie z 43. Bazą Lotnictwa Morskiego wypracowujemy zasady wykonywania lotów przez bezzałogowy statek powietrzny oraz zasady zarządzania przestrzenią powietrzną nad terenami Portu Gdynia. Podjęte działania mają na celu stworzenie w Porcie Gdynia kompletnego, zintegrowanego środowiska testowego dla bezzałogowych statków powietrznych. Opracowywany system kontroli powietrznej oraz planowania lotów może w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju koncepcji U-Space, która zakłada rozwój usług świadczonych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Dalsza digitalizacja i automatyzacja Portu Gdynia są nieuniknione.

Inne bałtyckie porty to konkurencja dla Portu Gdynia, a może partnerzy do współpracy?

Organizacje typu Baltic Ports Organization są najlepszym dowodem na istniejącą współpracę między portami. Nasze członkostwo w BPO służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w gospodarce morskiej, co pobudza porty do dalszego rozwoju. Uważam, że polskie porty potrafią świetnie współpracować, nie tylko ze względu na wspólnego właściciela – Skarb Państwa, ale także dla budowania przewag konkurencyjnych, jako hub transportowy na transeuropejskich szlakach komunikacyjnych.

Współpracować chce też Japonia.

Odbyłem wiele rozmów z przedstawicielami japońskiego biznesu. Współpraca i wymiana handlowa między Polską i Japonią rośnie w tempie dwucyfrowym.

Jakie działania podejmuje Port Gdynia w dobie pandemii koronawrusa?

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim służbom odpowiedzialnym za walkę z tym niewidzialnym wrogiem, zarówno w porcie na granicy morskiej, jak i całemu personelowi medycznemu. Na bieżąco monitorujemy sytuacje w gdyńskich szpitalach, jesteśmy w stałym kontakcie z personelem medycznym i na bieżąco reagujemy na jego potrzeby. Zainicjowaliśmy akcję #dzielmysiędobrem, której ideą jest wsparcie lokalnych placówek medycznych w czasie światowej pandemii. Zachęcamy firmy, by w ramach tej akcji wspierać służby medyczne w miejscu prowadzonej działalności biznesowej, przekazując urządzenia do laboratoriów badających obecność wirusa oraz sprzęt medyczny, wspierający leczenie po jego wykryciu. Wychodzę z założenia że lepiej być spółką zaangażowaną niż tylko odpowiedzialną, albowiem nie czynimy gestów w ramach dobrych praktyk, a chcemy i czynimy realne zmiany w otaczającym nas środowisku społecznym. Dlatego też przekazaliśmy 2 szt. respiratorów w trybie interwencyjnym, wykorzystując nasze międzynarodowe kontakty, oraz zakupiliśmy kolejne 2 szt., które płyną z Chin i dotrą za 14 dni.

Aby osiągnąć te wszystkie sukcesy, potrzebny jest zespół. Jak nim dobrze zarządzać?

W dobie automatyzacji i cyfryzacji, umiejętności interpersonalne zyskują na znaczeniu. Kadra menadżerska, z którą współpracuję, wyróżnia się wysokimi kompetencjami oraz doświadczeniem, co przekłada się na efektywność realizowanych projektów i wyniki ekonomiczne. Myślę, że kluczem do sukcesu jest wykorzystanie potencjału każdego z menadżerów i ich różnorodności, w celu realizacji strategii spółki.

Jakie cechy powinien mieć dobry menadżer?

Dobry menedżer powinien być koncyliacyjny i patrzeć na problemy z perspektywy wyzwania. Przydatna w zarządzaniu jest też umiejętność empatycznego podejścia. Budowanie relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i w przestrzeni biznesowej, to cechy definiujące wysokiej klasy menadżera.

Za efektywne zarządzanie Port Gdynia był wielokrotnie nagradzany w 2019 r., np. Duża Perłą Polskiej Gospodarki, Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu BCC czy Firmą Roku 2019. Teraz został Pan TOP Menedżerem 2019. To ważne wyróżnienia? Motywują do działania?

Otrzymane nagrody są dla nas ogromnym wyróżnieniem, albowiem większość z nich to efekt analiz ekspertów i ocena twardych danych ekonomicznych czy przeładunkowych. Stoimy w obliczu przełomowych inwestycji i każde wyróżnienie jest potwierdzeniem podejmowanych przez nas decyzji. Wszelkie nagrody cieszą, ale też stymulują do dalszego rozwoju. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim pracownikom Portu Gdynia za skuteczną realizację założonych celów. To dzięki nim port osiąga z roku na rok wzrosty przeładunków oraz utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Port Gdynia to dynamicznie rozwijający się polski port, o dogodnym położeniu w obszarze Zatoki Gdańskiej. Zwany „polskim oknem na świat”, od początku swojego istnienia był synonimem nowoczesności. To tutaj powstał, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, pierwszy polski terminal kontenerowy. Obecnie Gdynia jest kluczowym portem bazowej sieci transportowej TEN-T oraz ważnym węzłem korytarza „Bałtyk-Adriatyk”.

Jako partner o silnej marce, znany z wysokiej jakości świadczonych usług, port gdyński stoi dziś przed kolejnymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniających się uwarunkowań technologicznych i rynkowych. Wprowadzana do żeglugi nowa generacja statków oceanicznych determinuje jego działania, celem dostosowywania infrastruktury portu do ich parametrów.

Czytaj także

Podbierz wersję .pdf dodatku "TOP MENEDŻER 2019"

⇨ Należy kliknąć przycisk KUP I CZYTAJ NAJNOWSZE WYDANIE

TOP Menedżer Pomorza 2019. W tym roku nominowani do nagrody zostali:

 • Dorota Białobrzeska-Łukaszuk, prezes Invicta,
 • Rafał Chomicz, prezes zarządu Sevenet SA,
 • Magdalena Gibney, dyrektor Forum Gdańsk,
 • Mikołaj Konopka, prezes zarządu Euro Styl,
 • Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA,
 • Konrad Mickiewicz, prezes zarządu ZPC Bałtyk,
 • Jacek Sarnowski, prezes zarządu Porta KMI Poland,
 • Przemysław Sztandera, prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.,
 • Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol SA,
 • Karol Zduńczyk, prezes zarządu Korporacji Budowlanej Doraco.

Oto dotychczasowi laureaci nagrody:

Laureaci nagrody Top Menedżer: Galeria najlepszych przedsięb...

Czytaj także

Kapituła konkursu TOP Menedżera:

 • Grzegorz Borzeszkowski, prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu,
 • Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza,
 • prof. Henryk Ćwikliński, Uniwersytet Gdański,
 • Katarzyna Dobrzyniecka, dyrektor Loży Gdańskiej BCC,
 • Maciej Dobrzyniecki, kanclerz Loży Gdańskiej BCC,
 • Piotr Dominiak, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • Leszek Gierszewski, prezes Drutex SA, laureat,
 • Marek Głuchowski, prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu,
 • Maciej Grabski, prezes Olivia Business Centre,
 • prof. Jerzy Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Sławomir Halbryt, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
 • Marek Kański, dziennikarz ekonomiczny,
 • Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk,
 • Roman Szczepan Kniter, prezes zarządu Trefl SA, laureat,
 • Marek Krzykowski, laureat,
 • Andrzej Liberadzki, prezes Radia Gdańsk,
 • Joanna Gwiazda-Kozłowska, dyrektor Biura Reklamy, Polska Press, Oddział Gdańsk,
 • Wiktor Pilarczyk, prezes Polska Press, Oddział Gdańsk,
 • Piotr Soyka, prezes Grupy Remontowa Holding, laureat,
 • Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego,
 • Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”,
 • Andrzej Ubertowski, członek Rady Gdańskiego Klubu Biznesu, laureat TOP Menedżera,
 • Adam Żołnowski, wiceprezes DCT SA.

Partner merytoryczny: Business Centre Club, Loża Gdańska.

Oto niezwykłe okładki dodatków TOP Menedżer Pomorza z poprzednich lat! Konkurs ma już 20 lat tradycji - zobaczcie sami:

Top Menedżer: "Dziennik Bałtycki" co roku wydaje dodatek poś...

🔔🔔🔔

Pobierz bezpłatną aplikację Dziennika Bałtyckiego i bądź na bieżąco!
Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania.

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie