To efekt konkursu jaki w kwietniu ogłosił Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W naborze biznesplanów do dotacji zgłoszono 10 wniosków, z czego pieniądze otrzymała połowa firm. Środki w wysokości ponad 460 tys. zł pochodzą z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, który OMGGS tworzy z kilkoma innymi podmiotami. Dwa przedsiębiorstwa które otrzymały wsparcie to zupełnie nowe spółdzielnie socjalne, trzy istnieją już od dłuższego czasu.

W przedsiębiorstwach społecznych w Gdańsku, Tczewie, Sulęczynie, Stężycy i Pucku pracę znajdą znajdą m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną i długotrwale bezrobotne.

Oto lista spółdzielni wraz z opisem stanowisk:

Ciekawa Spółdzielnia Socjalna (Gdańsk) - W kawiarni Ciekawa na stanowiskach barista-kelner zostanie zatrudnionych 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wychodzących z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kandydaci odbyli staże zawodowe i szkolenia baristyczne, uczestniczyli w wizytach studyjnych w podobnych przedsiębiorstwach w Polsce. Jako pierwsza spółdzielnia w metropolii pieniądze na zakup wyposażenia Ciekawa pozyskała w ramach akcji crowdfundingowej. Zbiórka na ekspres do kawy umożliwiła pozyskanie ponad 131% potrzebnej kwoty oraz spory rozgłos w mediach społecznościowych.

Czytaj też: Chcemy metropolii na Pomorzu. Chcesz zarabiać i pomagać potrzebującym? Skorzystaj z dotacji

Spółdzielnia Socjalna Się Kręci (Tczew) - Jedyna w powiecie tczewskim spółdzielnia socjalna. Tworzy markę Spółdzielni Lodziarskiej Jasna, która prowadzi produkcję i sprzedaż lodów rzemieślniczych na bazie naturalnych składników pozyskiwanych głównie od lokalnych dostawców. Lody sprzedawane będą z chłodziarek na rowerach cargo. Spółdzielnia dostarczać będzie lody do kawiarni
i cukierni. Sezonowa sprzedaż otwarta została w miasteczku kontenerowym w gdańskiej 100stczni. Marka czerpie z miejskich
tradycji – nazwa pochodzi z lokalnej legendy, w ofercie ma też smak lokalnego piwa Gryf. Zatrudnia 5 osób na stanowiskach kierownika lodziarni, menedżera, kierownika i pracownika produkcji, kierowcy-zaopatrzeniowca. ze środowiska osób z niepełnosprawnością i powracających na rynek pracy. Kolejne 4 także będą pochodzi z grup osób z niepełnosprawnością i szczególnie oddalonych od rynku pracy.

Spółdzielnia Socjalna Gród Gotów (gm. Sulęczyno) - Spółdzielnia w Węsiorach rozwija działalność w branży turystycznej wokół obiektu Gród Gotów i rezerwatu Kamienne Kręgi oraz usługowej – realizacja zleceń instalatorskich (światłowody, przyłącza, monitoring). 2 miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych powstają do obsługi parkingu odpowiedzialnego społecznie oraz
wykonawstwa usług przyłączeniowych (zakup pojazdu, sprzętu, przeszkolenie i zatrudnienie kierowcy). Spółdzielnia z powodzeniem działa od 2010 roku.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze (Stężyca) - Wzgórze jest spółdzielnią współzałożoną przez osoby z niepełnosprawnością, zatrudnia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w branży usług gastronomicznych i cateringowych. Tworzy Cafe Niespodzialnkę – miejsce łączące pizzerię z warsztatami i zajęciami edukacyjnymi. Nowe miejsce otwarte szczególnie na rodziny, w którym 5 osób zniepełnosprawnością stawiać będzie pierwsze kroki na rynku pracy na stanowiskach pracownika rękodzieła i pomocy kuchennej.

Spółdzielnia Socjalna DALBA (Puck) - Spółdzielnia prowadzi w Pucku pierwszy browar spółdzielczy w Polsce i pub w Gdańsku. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w branży piwowarskiej i innowacji społecznej. Zatrudnia 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną przy warzeniu piwa, a także pracach porządkowych i usługach komunalnych dla firm i samorządów. Przy rozwoju linii
produkcyjnej prace znajdzie kolejne 5 osób. Właścicielka foodtucka przerobionego na beertrucka. Pracuje nad stworzeniem franczyzy społecznej pubu, rozwija współpracę międzynarodową. Dalba stworzyła pierwszy na świecie, innowacyjny program nauki nurkowania o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym (Pojąć Głębię) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

OMGGS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota tworzy wraz z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Pracodawcami Pomorza.
Dzięki środkom w nim zgromadzonym do 2022 roku na jego terenie metropolii powstanie 160 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Na ten cel przeznaczonych zostanie blisko 6 mln złotych, w tym 3,36 mln na utworzenie miejsc pracy. Pozostałe środki mogą zostać przyznane na wniosek przedsiębiorcy społecznego w celu zapewnienia wsparcia pomostowego dla nowozatrudnionych osób na okres do 12 miesięcy. Dotacje udzielane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: