Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. Oferta liceów ogólnokształcących w Gdańsku [profile klas LO]

mk
P. Hukało/P. Świderski
Zbliża się rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019. Prezentujemy ofertę gdańskich liceów ogólnokształcących. Oferta może jeszcze ulec niewielkiej korekcie, ale już teraz daje możliwość zorientowania się, na jakie kierunki kształcenia kładą nacisk poszczególne LO i jakie profile klas proponują.

Sprawdź: Progi punktowe w liceach ogólnokształcących w Gdańsku w 2018 [LO - punkty]. Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 w Gdańsku

I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk
tel/fax: 58 301-67-34
e-mail: [email protected], www.ilo.gda.pl,
FB: https://www.facebook.com/ilogdansk/

I Liceum Ogólnokształcące (I LO) w Gdańsku to szkoła z bogatą historią
I Liceum Ogólnokształcące (I LO) w Gdańsku to szkoła z bogatą historią Piotr Hukało

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• Klasa humanistyczna; przedmioty realizowane jako rozszerzone: język polski, język angielski, historia (dodatkowo dla zainteresowanych również wiedza o społeczeństwie). Ponadto obowiązkowo do wyboru: ścieżka medialna z dodatkowym przedmiotem widza o filmie lub ścieżka prawnicza z dodatkowym przedmiotem wiedza o prawie).
• Klasa akademicka matematyczno-fizyczna; przedmioty rozszerzone to: matematyka (wg programu autorskiego), fizyka, język angielski. Ponadto przez trzy lata obowiązkowy blok przedmiotów matematyki tzw. akademickiej, prowadzony przez wykładowców Politechniki Gdańskiej.
• Klasa politechniczna; przedmioty rozszerzone to: matematyka, fizyka oraz do wyboru informatyka lub chemia.
• Klasa matematyczno-geograficzna; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie lub informatyka. Ponadto młodzież wybiera ścieżkę ekonomiczną lub ścieżkę prawniczą.
• Klasa medyczna; przedmioty rozszerzone to: język angielski, biologia, chemia.
Młodzież w ILO uczy się w większości języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ale istnieje także możliwość nauki języka francuskiego i języka niemieckiego na tym poziomie w grupach międzyoddziałowych. Ponadto w klasach, w których język angielski jest na poziomie rozszerzonym nauka także odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Przez lata „Jedynka” zaskarbiła sobie opinię szkoły kształcącej przede wszystkim w naukach ścisłych, a jej absolwenci z łatwością kończą studia politechniczne. To prawda, jednak I LO jest przede wszystkim szkołą otwartą dla młodych ludzi z pasją. I LO to także szkoła z bogatą historią i wyjątkową atmosferą. Jednocześnie stawiamy na nowoczesność – właśnie tak podchodzimy do nauczania, łącząc najlepsze wzorce tradycyjnej edukacji ze współczesnym myśleniem o uczniu i jego potrzebach.
Naszym atutem są wyjątkowe koła zainteresowań – prowadzone przez nauczycieli, studentów oraz pracowników naukowych gdańskich uczelni. Wiele przedmiotów realizowanych jest wg autorskich programów, a najzdolniejsi uczestniczą w zajęciach z programu „Zdolni z Pomorza”, mamy tez akademicką klasę matematyczno-fizyczną, utworzoną we współpracy z Politechniką
Gdańską.

NA NASTĘPNEJ STRONIE II LO I KOLEJNE LICEA >>>

Zobacz też: Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. Dni otwarte w liceach ogólnokształcących w Gdańsku [daty, godziny, lista]

II Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Pniewskiego
ul. Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk
tel./fax: 58 301-67-34
e-mail: [email protected], www.2lo.gda.pl
FB: https://www.facebook.com/iilogdansk/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• Klasa a i a-bis - politechniczna; rozszerzone przedmioty: matematyka, fizyka, język
angielski
• Klasa b – humanistyczna; rozszerzone przedmioty: język polski, historia, wos
• Klasa c i d – biologiczno-chemiczna; rozszerzone przedmioty: biologia i chemia
• Klasa e – matematyczno–geograficzna; rozszerzone przedmioty: matematyka,
geografia, język angielski
Język obcy jako drugi: język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, norweski

II Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Pniewskiego to szkoła z tradycjami, w której dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Oferujemy zajęcia w zakresie przedmiotów rozszerzonych, które są uzupełnione o warsztaty laboratoryjne. Nasi uczniowie mają możliwość udziału konkursach, np. Liga Matematyczna i Fizyczna, rozgrywkach i meczach matematycznych oraz zajęciach Międzyszkolnej Ligii Debat. Organizujemy obozy naukowe, gdzie uczniowie rozwijają swoje umiejętności oraz uczą się jak równoważyć wysiłek fizyczny i umysłowy. Wspieramy też udział uczniów w Odysei Umysłu (finały w USA 2017).
Równolegle do rozwoju naukowego wspieramy działanie uczniów w Samorządzie Szkolnym, prężnie działające koło Fr3ecam czy wrażliwą na piękno słowa pisanego grupę redagującą szkolną gazetkę. Poligloci mają okazję uczestniczyć w projektach wymiany z uczniami z Francji i Hiszpanii oraz w projektach Erasmus+ (Niemcy, Finlandia). Nasi uczniowie działają też w Szkolnym Kole Caritas, ruchu pomocy PANda, wolontariacie hospicyjnym.

NA NASTĘPNEJ STRONIE III LO "TOPOLÓWKA" I KOLEJNE LICEA >>>

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów
Westerplatte i IB World School No 001309
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku
ul. Topolowa 7 80-255 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341-06-71
e-mail: [email protected], [email protected]
www.topolowka.pl

Klasy pierwsze (dwujęzyczne z j. angielskim) w roku szkolnym 2018–2019
• A – ekonomiczna; rozszerzone przedmioty: matematyka i geografia albo biologia; język obcy: angielski, hiszpański albo niemiecki
• B – biologiczno-chemiczna; rozszerzone przedmioty: biologia, chemia; język obcy: angielski, niemiecki
• C – lingwistyczna; rozszerzone przedmioty: język polski i jeden z czterech do wyboru: geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie; język obcy: angielski, hiszpański albo niemiecki
• D – matematyczno-fizyczna; rozszerzone przedmioty: matematyka, fizyka; język obcy: angielski, hiszpański albo niemiecki
• preIB1, preIB2 przygotowująca do programu dyplomowego matury międzynarodowej
(IB); rozszerzone przedmioty od drugiej klasy do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, psychologia, ekonomia, visual arts, informatyka oraz obowiązkowo teoria wiedzy i CAS; język obcy: angielski, niemiecki albo francuski

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. "Topolówka" znów będzie jedną z najpopularniejszych szkół?
Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. "Topolówka" znów będzie jedną z najpopularniejszych szkół? Przemek Świderski

III LO od lat jest jednym z najlepszych liceów ogólnokształcących na Pomorzu. Nasi uczniowie świetnie radzą sobie z polską, międzynarodową oraz hiszpańską maturą i zdobywają laury na ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i szkołami wyższymi w kraju i zagranicą. „Topolówka” jest szkołą wielopokoleniową – uczą się tutaj nie tylko dzieci, ale i wnuki absolwentów. Corocznie organizujemy obozy integracyjne dla klas I, a uczniowie ze swoimi wychowawcami podróżują po Polsce i Europie. Organizujemy wymiany międzynarodowe. Realizujemy liczne projekty artystyczne i konkursy międzyszkolne. Nasze reprezentacje w piłce siatkowej i koszykowej, lekkiej atletyce i pływaniu odnoszą sukcesy w rozgrywkach szkół średnich Gdańska. Uczniowie „Topolówki” potrafią doskonale łączyć naukę z pozaszkolnymi pasjami – społecznymi, naukowymi czy sportowymi. Prężnie działają w wielu kołach zainteresowań oraz organizują liczne akcje charytatywne.

NA NASTĘPNEJ STRONIE IV LO I KOLEJNE LICEA >>>

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. Na Zaspę 31a, 80-546 Gdańsk
tel./fax: 58 739-51-61, 58 343-13-06,58 343-13-06 wew. 28
e-mail: [email protected], www.4lo.gda.pl
FB: https://www.facebook.com/4LO-176947745693389/

Misją IV LO jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na realizacji zadań w klasach mundurowych.

Profile klas:
• Straż Graniczna - patronat Morskiego Oddziału Straży Granicznej
• Policyjna - patronat Komendy Wojewódzkiej Policji
• Bezpieczeństwa Publicznego - patronat Straży Miejskiej i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
• Wojskowa o profilu lotniczym - współpraca z 49.BL w Pruszczu Gdańskim i Aeroklubem Gdańskim
• Celno-podatkowa - patronat Izby Administracji Skarbowej
• Zarządzania Bezpieczeństwem - patronat Straży Ochrony Portu i UG
• Ratownictwa Medycznego - patronat GUMed

W szkole obowiązuje umundurowanie. Uczniowie realizują zajęcia sportowe: musztra i samoobrona, taktyki i techniki interwencji, odnoszą sukcesy w turniejach o tematyce policyjnej, wojskowej, samorządowej, społecznej oraz w zawodach sportowych.

Zobacz szczegółową ofertę edukacyjną IV LO na rok szkolny 2018/2019

Uczniowie korzystają z:
• zajęć realizowanych w jednostkach służb mundurowych
• zajęć z doradztwa zawodowego; debat oksfordzkich

Baza szkoły:

• sale lekcyjne wyposażone w rzutniki oraz tablice interaktywne
• 2 pracownie językowe wyposażone w zestawy słuchawkowe
• pracownie eksperymentalne do przedmiotów przyrodniczych
• hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, sala judo i baletowa
• miejsce do wypoczynku

V Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk
tel./fax: 58 552-11-91,58 552-31-14
e-mail: [email protected], www.vlo.gda.pl
FB: https://www.facebook.com/vlogdansk/


Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:

• 1A - Klasa dwujęzyczna medyczna: język angielski (poziom dwujęzyczny), biologia, chemia - zakres rozszerzony
• 1B - Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna (politechniczna): matematyka, fizyka, informatyka - zakres rozszerzony
• 1C - Klasa matematyczno-fizyczna (politechniczna): matematyka, fizyka, język angielski - zakres rozszerzony
• 1D - Klasa menedżersko-prawna: język angielski, matematyka, geografia/historia - zakres rozszerzony
• 1E - Klasa biologiczno-chemiczna: biologia, chemia - zakres rozszerzony

V LO od wielu lat znajduje się w złotej setce liceów w Polsce, a w ostatnich latach uzyskuje tytuł najlepszego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
V LO od wielu lat znajduje się w złotej setce liceów w Polsce, a w ostatnich latach uzyskuje tytuł najlepszego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.


Przemyslaw Swiderski

Jesteśmy nowoczesną szkołą z ponad 70-letnią tradycją, przekazującą wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. W uzyskaniu tych rezultatów pomaga bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: lektoraty językowe, warsztaty, koła zainteresowań, laboratoria oraz współpraca z wyższymi uczelniami pozwalająca na innowacyjną i eksperymentalną edukację.

V LO od wielu lat znajduje się w złotej setce liceów w Polsce, a w ostatnich latach uzyskuje tytuł najlepszego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Zobacz też: Dzień otwarty w V LO [zdjęcia]

Profesjonalna i zaangażowana kadra przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia, tak aby mogli odnieść sukcesy osobiste, jak i zawodowe. Każdego ucznia wspieramy w osiąganiu sukcesów, rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań oraz traktujemy go indywidualnie. Nasza szkoła jest społecznością składającą się z uczniów, rodziców i nauczycieli, opartą na partnerstwie, dialogu i szacunku do siebie i drugiego człowieka.

NA NASTĘPNEJ STRONIE VI LO I KOLEJNE LICEA >>>

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Obrońców Helu w Gdańsku
ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
tel./fax: 58 346 38 21, 58 346 38 12
e-mail: [email protected], www.vilogdansk.pl
FB: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

Oferowane klasy:
• KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
– Rozszerzenia: geografia oraz do wyboru: biologia, chemia, matematyka, język angielski
- Języki: 1. angielski 2. niemiecki
– Zajęcia z podstaw fotografii i filmu
• KLASA RATOWNICTWA WODNEGO
– Rozszerzenia: biologia oraz do wyboru: chemia, geografia, fizyka, matematyka
– Języki: 1. angielski 2. hiszpański
– Zajęcia z podstaw fotografii i filmu
• KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA
– Rozszerzenia: historia oraz do wyboru: WOS, język polski, język angielski
– Języki: 1. angielski 2. niemiecki
– Zajęcia z podstaw fotografii i filmu
• KLASA DZIENNIKARSKO-ARTYSTYCZNA (teatr, taniec), klasa integracyjna
– koszyk 1 (historia, j. polski/WOS/j. angielski)
– koszyk 2 (biologia, geografia/chemia/matematyka)
– Języki: 1. angielski 2. hiszpański
– Zajęcia z podstaw fotografii i filmu

Misja: Szkoła skoncentrowana na:
• Odkrywaniu potencjału i kreatywności uczniów
• Analizie i diagnozie potrzeb uczniów i rodziców z uwzględnieniem środowiska lokalnego
• Wspieraniu rozwoju ucznia poprzez poszukiwanie kluczowych zasobów - wsparcie coacha i doradcy zawodowego
• Indywidualizacji procesu nauczania
• Kreowaniu ucznia otwartego na świat

Atuty:
• Przystań wioślarska i wykwalifikowana kadra trenerska
• Profesjonalne studio fotograficzne
• Studio radiowe
• Sala teatralna
• Sala do treningu tanecznego

● Szkoła Mistrzostwa Sportowego: żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo
● Klasa ratownictwa wodnego - uprawnienia
● Szkoła Zrównoważonego Rozwoju-certyfikat Szkoły Globalnej
● Obóz integracyjny w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie
● Fotografia i film
● Edukacja prawna
● Teatr po angielsku

NA NASTĘPNEJ STRONIE VII LO I KOLEJNE LICEA >>>

Zobacz też: Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. Dni otwarte w liceach ogólnokształcących w Gdańsku [daty, godziny, lista]

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk
tel./fax: 58 309-02-18, kom. 664 057 750
e-mail: [email protected], www.2lo.gda.pl
FB: https://www.facebook.com/lo7gda/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• I A – matematyczno-geograficzna – matematyka, geografia, język angielski
• I B – prawno-dyplomatyczna – język polski, historia, wos, geografia
• I C – humanistyczno-lingwistyczna – język polski, język angielski, historia, biologia
• I D – biologiczno-chemiczna – biologia, chemia, język angielski
• I E – medialno-lingwistyczna – język polski, język angielski, wos
• I F – ekonomiczno-administracyjna – matematyka, geografia, wos

VII Liceum Ogólnokształcące to aktywna szkoła z tradycją, mamy za sobą ponad 70 lat historii. Nasze główne atuty:
• szkoła przyjazna, efektywnie przygotowująca uczniów do podjęcia nauki na wyższych uczelniach
• osiągnięcia uczniów: m. in. stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Miasta Gdańska, laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich
• patronat naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, Wydziału Prawa i Administracji UG, Pomorskiej Rady Adwokackiej, współpraca merytoryczna z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku
• realizacja autorskiego programu zajęć Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej, organizacja Warsztatów Akademickich Cogito Ergo Sum
• udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+ Our Democratic Europe
• rozwijanie aktywności społecznej w formie wolontariatu – laureaci Konkursu Ośmiu Wspaniałych
• opieka psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego
• nowoczesna dydaktyczna i sportowa baza szkoły, zajęcia na pływalni
• funkcjonuje stołówka i sklepik szkolny

NA NASTĘPNEJ STRONIE VIII LO I KOLEJNE LICEA >>>

Zobacz też: Studniówka 2018 uczniów VII LO

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku
ul. Kartuska 128, 80-136 Gdańsk
tel./fax: 302-00-10
e-mail: [email protected]
FB: https://www.facebook.com/8logdansk/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• A – historia, język francuski lub język angielski, język polski lub wiedza
o społeczeństwie
• B – matematyka, język angielski, geografia lub fizyka
• C – biologia, chemia
• D – historia, język francuski lub język angielski, język polski lub wiedza o społeczeństwie
• E – matematyka, fizyka, język angielski

Celem VIII LO im. KEN w Gdańsku jest wykształcenie przyszłych studentów i wychowanie świadomych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniamy opiekę, bezpieczeństwo i techniczne warunki skutecznego nauczania w zabytkowych, klimatycznych budynkach.

Nasze atuty to: wysokie wyniki egzaminów maturalnych, programy autorskie, sukcesy uczniów startujących w konkursach fizyki, przedsiębiorczości, debat w formule oksfordzkiej, sportu szkolnego, sztuki teatralnej, poezji.
Szczycimy się doświadczeniami w przygotowaniu absolwentów na studia medyczne, politechniczne i ekonomiczne.
Promujemy zdolnych plastyków w Galerii+-8 oraz poetów, piosenkarzy, wolontariuszy. Uczymy sztuki organizacji w młodzieżowych miniprzedsiębiorstwach, w ramach przygotowania konkursu RatMedia i konkursu teatru w języku francuskim. Życie kulturalne szkoły bogaci aktywny Samorząd Uczniowski.
Organizujemy wycieczki naukowe do Anglii i Szwajcarii oraz rozwijamy turystykę.
Wystarczy spojrzeć na budynek – VIII LO to Twoje schody do sukcesu.

NA NASTĘPNEJ STRONIE IX LO I KOLEJNE LICEA >>>

Zobacz też: Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. Dni otwarte w liceach ogólnokształcących w Gdańsku [daty, godziny, lista]

IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku
ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, 80-273 Gdańsk
tel./fax: 58 341-86-13
e-mail: [email protected], www.9liceum.pl
FB: https://www.facebook.com/IXLOGDA/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• Klasa A matematyczno-ekonomiczna; rozszerzenia z matematyki, geografii, wos,
języka angielskiego
• Klasa B dyplomatyczno-prawnicza z mediami; rozszerzenia z języka polskiego,
historii, wos, języka angielskiego
• Klasa C matematyczno-fizyczno-informatyczna; rozszerzenia z matematyki, fizyki,
informatyki
• Klasa D matematyczno–fizyczno-językowa; rozszerzenia z matematyki, fizyki,
języka agielskiego
• Klasa E matematyczno–informatyczna; rozszerzenia z matematyki, informatyki;
grafika, animacje, druk 3D, j.angielski
• Klasa F biologiczno-chemiczna

IX LO – 9 powodów, dla których warto tu być!
1. Dziewiątka to pewny start w dorosłość. Szkoła pasji i możliwości.
2. Uczymy się nie tylko „programowo”, pogłębiamy wiedzę praktycznie.
3. Uczymy różnych języków obcych: szwedzki, bułgarski, hiszpański, niemiecki, angielski, rosyjski, łaciński, migowy.
4. Współpracujemy z UG, PG, Uniwersytetem SWPS, PJATK, WSB, konsulatami i ambasadami Bułgarii, Ukrainy, instytucjami międzynarodowymi Obessu, Pestalozzi.
5. Jedyni wprowadziliśmy innowację z fizyki z regularnymi zajęciami w laboratoriach UG.
6. Zajęcia dodatkowe: Teatr Ogórkowy, Strzelnica, koło fotograficzne, SKS-y, Klub Dziewiątka, Wolontariat, Kółko Fizyczne, Robotyka i inne. Wycieczki edukacyjne, Błękitna i Zielona Szkoła.
7. „Dziewiątka” to szkoła pełna przedsiębiorczych i twórczych uczniów, podejmujących wyzwania, piszących i realizujących projekty.
8. Darmowe szafki dla każdego ucznia
9. Samorząd Uczniowski inicjuje wiele akcji, pomysłów. Uczniowie mają realny wpływ na szkołę i jej otoczenie.


X Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościuszki 8 b, 80-451 Gdańsk
tel./fax: 58 341-49-15, 58 341-97-75
e-mail: [email protected], www.xlogdansk.pl
FB: https://www.facebook.com/XLOzOddzialamiDwujezycznymi/

X liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
X liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Fot. Karolina Misztal

Wszystkie oddziały planowane w X lo będą oddziałami dwujęzycznymi z wiodącym j. angielskim:
(min. 2 przedmioty nauczane będą dwujęzycznie, j. angielski obejmie 6 godzin w tygodniu przez 3 lata)

Oferowane klasy:
• klasa POLITECHNICZNA – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
• klasa LINGWISTYCZNO-PRAWNA – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, drugi język obcy
• klasa BIZNESOWA – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, WOS
• klasa BIOMEDYCZNA – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

X LO powstało w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 25, które przez 13 lat prowadziło nauczanie dwujęzyczne.
Atutami naszego LO są:

 • Dwujęzyczność - poszerzamy perspektywy.
 • Erasmus+ - umożliwiamy stawanie się bardziej świadomymi obywatelami UE.
 • Projekty edukacyjne - rozwijamy przedsiębiorczość, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy.
 • Innowacje pedagogiczne - z nami nauka nie jest nudna. Przekazujemy wiedzę w interesujący, nieszablonowy sposób.
 • Współpraca z uczelniami i instytucjami - stwarzamy okazje do zdobywania kompetencji potrzebnych w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.
 • Tutoring - uczeń jest dla nas ważny. Wspieramy rozwój osobisty i naukowy.
 • ISE - dostosowujemy wymagania do możliwości ucznia zdolnego.
 • Debaty Oksfordzkie - młodzi mają głos! Uczymy sztuki dyskutowania.
 • Inicjatywa - motywujemy do brania odpowiedzialności za środowisko szkolne i lokalne, umożliwiamy realizację własnych pomysłów.
 • Doradztwo zawodowe - pomagamy w rozpoznawaniu potencjału, wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

NA NASTĘPNEJ STRONIE XI LO I KOLEJNE LICEA >>>

XI Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
ul. Subisława 22 80-354 Gdańsk
tel./fax: 58 557-94-45, e-mail: [email protected]
FB: /Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku

Oferowana klasa wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
pierwsza „M” – mistrzostwa sportowego – dyscypliny: pływanie/lekkoatletyka/gimnastyka sportowa
– przedmioty rozszerzone: biologia lub geografia (0/6/6), język angielski (1/3/3), język rosyjski (1/2/3)

Misja szkoły: kształcenie uczniów zgodnie z akronimem T A K, uczniowie Twórczy, Aktywni i Kreatywni osiągający sukcesy zarówno sportowe, jak i edukacyjne.

Atuty:
• proces dydaktyczny kompatybilny z programem szkolenia sportowego
• efektywne połączenie nauki ze sportem
• programy autorskie „Program wsparcia dla uczniów uzdolnionych sportowo”, „Trening mentalny”, projekty psychoedukacyjne, Erasmus+
• mało liczne klasy
• fachowa kadra pedagogiczna
• trenerzy klasy pierwszej i mistrzowskiej z doświadczeniem zawodniczym i szkoleniowym w Kadrze Narodowej
• zawodnicy rokrocznie poddawani są badaniom wydolnościowym
• współpraca z psychologiem sportu, dietetykiem, pomoc fizjoterapeutyczna
• szkolenie sportowe uwzględnia długoterminowy plan rozwoju zawodników
• proces szkolenia sportowego realizowany jest na podstawie programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej
• bardzo dobre warunki realizacji szkolenia (baza szkoleniowa, urządzenia i sprzęt specjalistyczny)
• szkoła bezpieczna i otwarta na inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli
• współpraca z uczelniami wyższymi

XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
w Gdańsku
ul. Subisława 22 80-354 Gdańsk
tel./fax: 58 557-94-45
e-mail: [email protected]

FB: https://www.facebook.com/zssiowgdansku/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• IA – Judo, pływanie, piłka ręczna mężczyzn – przedmiot rozszerzony – język angielski
• IB – Piłka ręczna, LA, sporty różne – przedmiot rozszerzony – język rosyjski
• IC – Piłka nożna – przedmiot rozszerzony – biologia lub geografia

Misja: wszechstronny rozwój intelektualny, kulturowy i sportowy, dobry uczeń, – wspaniały sportowiec

Atuty:
• łączenie nauki ze sportem
• bardzo wysokie wyniki sportowe – 27 Olimpijczyków
• wysoko wykwalifikowana kadra trenerska – trenerzy kadry narodowej i olimpijskiej
• duża liczba egzaminatorów przygotowujących do egzaminów zewnętrznych
• projekty edukacyjne Erasmus+
• udział w wymianie międzynarodowej (polsko-rosyjskiej)
• program wsparcia dla uczniów uzdolnionych sportowo(treningi mentalne)
• szkoła odkrywców talentów
• organizujemy: sportowe soboty, Mistrzostwa Gdańska w pływaniu
• uczestniczymy w Gdańskim Programie Edukacji Kulturalnej, Bałtyckim Festiwalu Nauki
• współpraca z uczelniami: AWFiS, UG, PG
• doskonała baza szkoleniowa: sale gimnastyczne, 25 m basen, boiska typu „Orlik”
siłownia, sauna
• internat
• stołówka, sklepik szkolny
• bardzo dobra lokalizacja (kolejka, autobus, tramwaj)

NA NASTĘPNEJ STRONIE XIV i XV LO oraz KOLEJNE LICEA >>>

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Adres: 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 9
Tel/fax: (58) 346 94 32
E-mail: [email protected] , www.zso8gdansk.pl
Facebook: https://www.facebook.com/14liceum/

Oferowane klasy:
klasa 1a – humanistyczna, teatralno – filmowa
- przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
Uczniowie uczestniczą w cyklicznych warsztatach w Teatrze Wybrzeże, Teatrze Szekspirowskim i Gdyńskiej Szkole Filmowej. Mogą też uczestniczyć w projektach Pomorskiej Izby Adwokackiej. Chętni uczniowie mają warsztaty teatralne wpisane w plan zajęć, w ramach których przygotowują przedstawienie.
klasa 1b – matematyczno – fizyczno – informatyczna z robotyką
- przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski
Uczniowie uczą się programowania z robotami, są to zajęcia wpisane w plan zajęć. Będzie też możliwość uczestniczenia w zajęciach fizyki na Politechnice Gdańskiej i uczenia się języka angielskiego dla programistów.
klasa 1c – biologiczno – chemiczna z ratownictwem medycznym
- przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
Uczniowie będą mieli zajęcia z ratownictwa medycznego, atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego (nie tylko w szkole) i będą uczestniczyć w projektach realizowanych we współpracy z Katedrą Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki UG.

Atuty szkoły:
1. Jesteśmy kameralną szkołą, mieszczącą się w dość dużym, dobrze wyposażonym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcącym nr 8.
2. Życzliwi i kompetentni nauczyciele pomogą przygotować się do matury, ale też rozwijać pasje i zainteresowania.
3. Realizujemy projekty: „Adwokat przydaje się w życiu” Pomorskiej Izby Adwokackiej, Koło Europejskie, które m.in. uczy debat oksfordzkich, „Spotkania z kulturą”, dzięki któremu uczniowie oglądają spektakle i zwiedzają muzea, i wiele innych
4. Realizujemy też program tutoringu szkolnego, który zapewnia indywidualne wsparcie każdemu uczniowi.
5. Nie mamy dzwonków.
6. Dużą rolę w szkole odgrywa prężnie działający Samorząd Uczniowski i wolontariat.
7. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
8. Mamy stołówkę, sklepik, dobrze wyposażoną bibliotekę, a podczas przerw uczniowie wypoczywają na ustawionych na korytarzach kanapach.
Na Dzień Otwarty szkoła zaprasza 26 kwietnia 2018 r. od godziny 10.00

XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy
ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk
tel./fax: 58 556-54-01, 58 556-51-95
e-mail: [email protected], www.xvlo.gda.pl
FB: https://www.facebook.com/xvlowgdansku/


Oferowane klasy:

• POLITECHNICZNA - matematyka, fizyka; przedmiot uzupełniający informatyka; zajęcia prowadzone we współpracy z UG; dodatkowo: robotyka, TIK w matematyce
• HUMANISTYCZNA (FILMOWA) - j. polski, historia; przedmioty uzupełniające: sztuka, edukacja filmowa
• LINGWISTYCZNA (specjalność MEDIA) – j. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski lub niemiecki z elementami języka biznesowego; liczne projekty w ramach Klubu Myśli Obywatelskiej
• GEOGRAFICZNA - geografia, j. angielski, matematyka; wyprawy Koła Turystycznego
• BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - chemia, biologia, przedmiot uzupełniający fizyka w medycynie
• DWUJĘZYCZNA Z J. HISZPAŃSKIM - j. hiszpański, geografia, historia oraz przedmioty zgodne z programem Titulo de Bachiller: geografia Hiszpanii, historia Hiszpanii, literatura i język Hiszpanii

Atuty XV LO:

 • INDYWIDUALIZACJA, WSPARCIE, ŻYCZLIWA ATMOSFERA. INSPIRACJA: szeroka oferta programów autorskich i zajęć pozalekcyjnych, możliwość rozwijania talentów w zespołach teatralnych, filmowym, muzycznym, odkrywania świata w ramach międzynarodowych wypraw.
 • NOWOCZESNOŚĆ: wysokiej klasy wyposażenie, inspirujące wnętrza, zaplecze sportowo- -rekreacyjne z pływalnią. DOŚWIADCZENIE: 25-letnia tradycja, wysoko wykwalifikowana kadra gwarantująca sukces maturalny.
 • OTWARTOŚĆ: współpraca z gdańskimi uczelniami: UG, PG i ASP, instytucjami kultury. Stałymi partnerami XV LO są m.in.: Ambasada Królestwa Hiszpanii w Warszawie, Rada Dzielnicy, Fundacja im. Arama Rybickiego, GCPU.
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: sekcja hiszpańska realizująca program Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii z możliwością uzyskania dyplomu Titulo de Bachiller. Cykliczne wymiany ze szkołą partnerską w Mannheim (Niemcy), Maracenie (Hiszpania), coroczne mobilności w ramach programów Erasmus+, PoWer.

NA NASTĘPNEJ STRONIE XIX LO I KOLEJNE LICEA >>>

Zobacz też: Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. Dni otwarte w liceach ogólnokształcących w Gdańsku [daty, godziny, lista]


XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy
w Gdańsku
ul. Pestalozziego 11, 80-445 Gdańsk
tel./fax: 58 341-29-02, 58 346-15-56
e-mail: [email protected], www.lo19.gda.pl

FB: https://www.facebook.com/XIXLOgdansk/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• ekonomiczna (matematyka, geografia, j. angielski)
• artystyczna - grupa plastyczna/grupa muzyczna (j. angielski, historia, historia sztuki/historia muzyki)
• humanistyczna (j. polski, historia, j. łaciński i kultura antyczna)
• biomedyczna (biologia, chemia, j. angielski)
• językowa (j. angielski, j. francuski/język rosyjski, geografia)

XiX LO w Gdańsku
XiX LO w Gdańsku

Naszymi atutami są: bezpieczeństwo i bardzo dobra lokalizacja (SKM, PKM, tramwaj, autobus), liczne sukcesy artystyczne, profesjonalna kadra pedagogiczna, wysoki poziom nauczania, 100 % zdawalność egzaminu maturalnego, zajęcia etyki dla chętnych, jedyna w Gdańsku klasa artystyczna przygotowująca młodzież do studiowania na Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej
Poza tym proponujemy: zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych, uczestnictwo w zajęciach artystycznych, korzystanie z siłowni, warsztaty plastyczno fotograficzne, warsztaty wokalno-muzyczne, zajęcia wokalno-instrumentalne i sportowe, chór szkolny, wycieczki językowe (Francja, Hiszpania, Włochy).
W ramach lekcji przedsiębiorczości szkoła współpracuje z fundacją „Inspirujące Przykłady” oraz Inkubator Starter. Młodzież odwiedza firmy, które osiągnęły sukces na pomorskim rynku pracy.

Oferta dodatkowa i baza szkoły:
Szkoła jest monitorowana, posiada dobrze wyposażone i nowoczesne sale lekcyjne (m.in. tablice multimedialne), wi-fi na terenie placówki, bardzo dobrze wyposażona biblioteka, czytelnia z centrum multimedialnym, pracownie plastyczna i muzyczna,
dwie sale gimnastyczne, siłownia, nowoczesne boisko sportowe, gabinet pomocy medycznej, bufet ze zdrową żywnością, szatnia ogólna oraz osobiste szafki dla uczniów.
W szkole nauczane są następujące języki obce: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski oraz w klasie humanistycznej j. łaciński.

NA NASTĘPNEJ STRONIE XX LO I KOLEJNE LICEA >>>


XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk
tel./fax: 58 347-97-12
e-mail: [email protected]
FB: https://www.facebook.com/xxlogda/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
• A klasa biologiczno-medyczna – matematyka, biologia, chemia
• B klasa autorska dwujęzyczna – matematyka, fizyka informatyka, język angielski
• C innowacyjna dwujęzyczna klasa interdyscyplinarna z językiem angielskim z możliwością własnych wyborów przedmiotów zblokowanych
• D innowacyjna dwujęzyczna klasa interdyscyplinarna z językiem angielskim z możliwością własnych wyborów przedmiotów zblokowanych
• E dwujęzyczna matematyczno-fizyczno-informatyczna – matematyka, fizyka lub informatyka, język angielski
• F dwujęzyczna europejska – matematyka, geografia, język angielski

Jesteśmy szkołą pasji – naszą misją jest zapewnianie wysokiej jakości edukacji, realizujemy programy autorskie, przygotowujemy do olimpiad i konkursów, umożliwiamy wielu uczniom indywidualny tok nauczania, posiadamy ciekawe oferty zajęć pozalekcyjnych i artystycznych (dziennikarskie, teatralne, robotyka, lego, muzyka, film i fotografia, itp.), uczestniczymy w Programie Erasmus + (aktualnie w trzech), w międzynarodowej wymianie młodzieży, szczycimy się dwoma prężnie działającymi klubami debat oksfordzkich i bogatą działalnością biblioteki, mamy świetną bazę sportową.
Od trzech lat jesteśmy srebrną szkołą w rankingu Perspektyw, uczniowie uzyskują wysokie wyniki na maturze (100% zdało w 2017 r.), organizujemy od dwóch lat międzynarodowe Naboje: fizyczny i matematyczny.
Wprowadziliśmy klasy dwujęzyczne. Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju, a kadra nauczycieli jest kreatywna i zmotywowana.

XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące
Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk
tel./fax: 58 557-17-41
e-mail: [email protected]
FB: Samorząd Uczniowski OSS

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
1. Piłka nożna (język angielski, biologia, matematyka)
2. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców (język angielski, biologia, język polski)
3. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców (język angielski, biologia, matematyka)
4. Hokej na lodzie/fitness (język angielski, biologia, matematyka)

Atuty szkoły:
• dobra lokalizacja szkoły: bliskość internatu i miejskiej hali sportowej, dobra komunikacja
• współpraca z klubami sportowymi; nasi uczniowie to zawodnicy Lechii, Stoczniowca, Gedanii, Olimpijczyka, Wybrzeża, Jaguara, Cartusii, GKS Przodkowo, LKS Żuławy, Zatoki Braniewo, Amigo Przyjaźń
• możliwość rozwijania kariery sportowej w klubach sportowych
• stypendia dla naszych uczniów za osiągnięcia w nauce isporcie na szczeblu wojewódzkim, krajowym, europejskim
• wyjazdy na obozy sportowe, rozgrywki krajowe i międzynarodowe
• nowoczesny kompleks sportowy – Orlik, Siatkarski Ośrodek Szkolny
• Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
• plan lekcji dopasowany do planu treningów
• fachowa i przyjazna kadra nauczycieli i trenerów
• aktywne funkcjonowanie organizacji uczniowskich - Samorząd Uczniowski, wolontariat
• udział w projektach edukacyjnych i realizacja przedsięwzięć służących podniesieniu
efektywności pracy szkoły
• szkoła mała, bezpieczna, kameralna atmosfera
• nasi absolwenci są: eMpatyczni, solIdni, przedSiębiorczy, oTwarci, KReatywni, samodZielni, pomOcni, aktyWni, ambItni, tolErancyjni

NA NASTĘPNEJ STRONIE XXIII LO I KOLEJNE LICEA >>>

XXIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku
ul. Krasickiego 10, 80-515 Gdańsk
tel./fax: 58 342 92 83
e-mail: [email protected]
FB: XXIII LO Gdańsk

Zapraszamy do klas:
• Artystycznej (humanistyczna) - przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia;
drugi język: j. niemiecki; dodatkowo: warsztaty dziennikarskie i artystyczne
• Przyrodniczej (biol-geo) – przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski; drugi
język: j. niemiecki; dodatkowo: zajęcia z kosmetologii i dietetyki oraz turystyki regionu.

W Liceum prowadzone są oddziały integracyjne, dzięki czemu klasy są mało liczne. Zapewnia to duży komfort pracy i indywidualizację podejścia kadry nauczycielskiej. Klimat nauki w klasach jest kameralny, dostosowany do tempa pracy i możliwości zdrowotnych uczniów.
Uczniowie realizują projekty edukacyjne z robotyki, fizyki, chemii i ekologii. W szkole realizowany jest autorski program warsztatów dziennikarskich. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w Erasmusie. Dla klas maturalnych prowadzone są fakultety. Szkoła posiada zaplecze sportowe w postaci obiektu z kilkoma specjalistycznymi salami.
Szkoła jest dostosowana dla uczniów: niepełnosprawnych ruchowo – winda, podnośnik, toalety; dla uczniów niepełnosprawnych wzrokowo – „obrajlowanie” (drzwi, ciągi schodowe), powiększalniki, skanery i maszyny do pisania Breille’a.
Dla dobra i rozwoju uczniów w szkole podejmowane są liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne. Na dużą skalę prowadzona jest
współpraca ze środowiskiem lokalnym do której angażowani są też uczniowie.

Atuty szkoły:
• mało liczne, kameralne klasy – sprzyjające nauce
• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (w tym neurologopedia, psycholog, pedagog,
rehabilitanci)
• dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury
• zajęcia rehabilitacji wg wskazań medycznych
• dostosowania techniczne dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety)
• indywidualizacja procesu nauczania
• dobra zdawalność egzaminu maturalnego

Baza szkoły: nowoczesny obiekt sportowy (siłownia, sala rehabilitacji i aerobiku), pracownie multimedialne, pracownia do pracy dla osób niewidomych, niedosłyszących, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (rzutniki, tablice interaktywne), sklepik szkolny, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety), stołówka serwująca dania domowe.

NA NASTĘPNEJ STRONIE XXIV LO I KOLEJNE LICEUM >>>

Zobacz też: Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w Gdańsku. Dni otwarte w liceach ogólnokształcących w Gdańsku [daty, godziny, lista]


XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk
tel./fax: 58 340-75-60, 58 340-75-62
e-mail: [email protected], www.24lo.gdansk.pl
FB: ZSO nr 2 w Gdańsku

Oferta klasy Ia:
• grupa: mat-geo – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski, fizyka;
przedmioty rekrutacyjne: język polski, matematyka, geografia, język angielski
• grupa: biol-chem – przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski, fizyka;
przedmioty rekrutacyjne: język polski, chemia, biologia, język angielski
Języki obce, liczba godzin: język angielski (5, 6, 6), język niemiecki lub francuski (2, 2, 2) w grupach zaawansowania

Atuty szkoły:
Nasi absolwenci od 2012 roku zdaja w 100% maturę.
Głównym celem naszego nauczania jest praktyczne podejście do nauki. Uczniowie współpracują z gdańskimi uczelniami wyższymi, takimi jak: UG, PG, GUM, Gdańska Szkoła Filmowa, uczestnicząc w wykładach, laboratoriach i projektach edukacyjnych.
W sposób praktyczny zdobywają umiejętności językowe podczas wymian międzynarodowych, wyjazdów do krajów anglosaskich, zajęć z native speakerem i pracy w międzyoddziałowych grupach zaawansowania. Przygotowują imprezy i spektakle w języku angielskim.
W szkole odbywają się naukowe imprezy, takie jak: Noc Matematyki, Tydzień Naukowca.
Wspólna nauka uczniów w jednym zespole szkół daje możliwość współpracy międzypokoleniowej. Absolwenci chętnie do nas wracają
i dzielą się swoimi doświadczeniami, przygotowując ciekawe wykłady i spotkania dotyczące np. studiów za granicą. W naszej placówce działa aktywnie Samorząd Uczniowski, który ma realny wpływ na zmiany w szkole i dzielnicy. Licealiści aktywnie
uczestniczą w życiu dzielnicy.
Nasza baza: bogate wyposażenie, sala gimnastyczna, kompleks zewnętrznych boisk sportowych, siłownia, dwie pracownie komputerowe, czytelnia, stołówka, monitoring, kawiarenka, sklepik, parking rowerowy i motorowerowy.

NA NASTĘPNEJ STRONIE Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2 >>>


Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33
ul. Kołobrzeska 75, 80-396 Gdańsk
tel./fax: 58 557-15-41
e-mail: [email protected]
FB: https://www.facebook.com/ZKPiG33/

Oferowane klasy wraz z przedmiotami rozszerzonymi:
Piłka siatkowa chłopców – przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski


Atuty szkoły:

Szkoła zapewnia specjalistyczne szkolenie sportowe w dyscyplinie piki siatkowej. Indywidualne podejście do każdego ucznia. Optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z zajęciami dydaktycznymi, co pozwala uczniom osiągać wysokie wyniki zarówno w sporcie, jak i nauce.
100% zdawalności u osób przystępujących do matury.
Uczniowie reprezentują barwy klubu sportowego Trefl Gdańsk S.A. w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim oraz mają możliwość gry w II i III lidze seniorów.
Dzięki szkoleniu na wysokim poziomie uczniowie otrzymują powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski.
Szkoła jest objęta programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych co gwarantuje wyposażenie w specjalistyczny sprzęt treningowy, ujednolicony system treningowy w całej Polsce, wielopoziomowy monitoring i szczegółową ewaluację pracy oraz precyzyjne określanie potencjału uczniów.
Gwarantujemy naukę w ok. 10-osobowych zespołach, obozy sportowe, turnieje, rozgrywki, nowoczesną bazę dydaktyczną
i dbałość o wszechstronny rozwój.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 16

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Maksymilian Mike

SWIADECTWO W SPRAWIE, W JAKI SPOSÓB MOZNA UZYSKAC ??MOJA POZYCZE OD SPÓLKI GENUINE LOAN COMPANY (R.M.L.C)

Czesc przyjaciele!!! Nazywam sie Maksymilian Mike. chce poswiadczyc dobrego Pozyczkodawcy, który pokazal mi swiatlo po tym, jak zostal oszukany przez 5 róznych miedzynarodowych pozyczkodawców Internetu, wszyscy obiecuja mi udzielic pozyczki po tym, jak zaplacili mi duzo oplat, które nie przyniosly niczego i nie przyniosly zadnego pozytywnego wyniku. Stracilem moje ciezko zarobione pieniadze i bylo to w sumie 20 000,00 PLN. Pewnego dnia przegladalem internet wygladajac na sfrustrowanego, gdy natknalem sie na zeznania kobiety, która równiez zostala oszukana i ostatecznie powiazano ja z firma pozyczkowa o nazwie Usługa pożyczki Betty Mabel i emailem ([email protected]), gdzie w koncu dostalem pozyczke, wiec postanowilem skontaktowac sie z ta sama wypozyczalnia, a nastepnie opowiedzialem im moja historie o tym, jak mnie oszukano przez 5 róznych pozyczkodawców, którzy zrobili mi tylko ból. Tlumacze firmie poczta i wszystko, co mi powiedzieli, to nie plakac, poniewaz otrzymam pozyczke w ich firmie, a takze dokonalem wlasciwego wyboru, aby sie z nimi skontaktowac. Wypelnilem formularz wniosku o pozyczke i kontynuowalem wszystko, o co mnie prosilem, i na mój szok, otrzymalem pozyczke w wysokosci 250 000,00 PLN od tej wspanialej firmy (Usługa pożyczki Betty Mabel) zarzadzanej przez pania Betty Mabel, bogobojna kobiete, i tutaj ja Jestem dzisiaj szczesliwy, poniewaz ta firma udzielila mi pozyczki, wiec zlozylem przysiege na siebie, ze bede zeznawal w Internecie, w jaki sposób otrzymalem pozyczke. Czy potrzebujesz pilnie pozyczki? uprzejmie i szybko skontaktuj sie z ta wspaniala firma, aby otrzymac pozyczke przez e-mail: [email protected] ona jest zyczliwa. pozostaje Maksymilian Mike ... Mój numer telefonu Whatsapp: 1(929)267-7281

A
Agnieszka Agata

Obiecuje podzielic sie tym swiadectwem pozyczki z powodu Bozej laski w moim zyciu

Dzien dobry,

 

 Jestem Agnieszka Agata, obecnie mieszka we Wroclawiu. W tej chwili jestem wdowa z Czwórka dzieci. W maju 2015 r. Utknalem w sytuacji finansowej i musialem refinansowac i zaplacic rachunki. Próbowalem szukac pozyczek od róznych firm pozyczkowych, zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych, ale nigdy z sukcesem, a wiekszosc banków odmówila mojego kredytu. Ale tak jak Bóg chcial, zostalem przedstawiony kobiecie Bozej prywatnemu pozyczkodawcy, który udzielil mi pozyczki w wysokosci 850 000 PLN, a dzis jestem wlascicielem firmy, a moje dzieci maja sie dobrze w tej chwili, jesli musisz skontaktowac sie z jakakolwiek firma z Odniesienie do zabezpieczenia pozyczki bez zabezpieczenia, bez sprawdzenia wiarygodnosci kredytowej, bez podpisu z jedynie 3% stopa procentowa i lepszymi planami splat i harmonogramem, prosimy o kontakt z Betty Mabel ([email protected]). Nie wie, ze to robie, ale jestem teraz tak szczesliwy i postanowilem dac ludziom wiecej o niej poznac, a takze chce, aby Bóg jeszcze bardziej ja poblogoslawil. Mozesz skontaktowac sie z nia poprzez e-mail: [email protected] My Whatsapp Numer telefonu: 1 (929) 267-7281

M
Maciej Marek Maciek

SWIADECTWO W JAKI SPOSÓB MOZNA UZYSKAC ??MOJA POZYCZE Z POZYCZKI LEGITY

Nazywam sie Maciej Marek Maciek obywatelem Krakowa. Zostalem oszukany przez 4 róznych miedzynarodowych pozyczkodawców Internetu, wszyscy obiecuja mi pozyczke po tym, jak zaplacili mi kilka oplat, które nie przyniosly niczego i nie przyniosly zadnego pozytywnego wyniku. Stracilem moje ciezko zarobic pieniadze. Pewnego dnia, gdy przegladalem internet ze lzami w oczach, natknalem sie na zeznania czlowieka, który równiez zostal oszukany i ostatecznie zostal powiazany z firma pozyczkowa o nazwie BETTY MABEL LOAN SERVICES ([email protected]), gdzie wreszcie dostalem pozyczke, wiec postanowilem skontaktowac sie z ta sama firma pozyczkowa, a nastepnie opowiedzialem im moja historie o tym, jak zostalem oszukany przez 4 róznych pozyczkodawców, którzy nie zrobili nic, tylko przysporzyli mi wiecej bólu. Tlumacze firmie poczta i wszystko, co mi powiedzieli, to nie plakac, poniewaz otrzymam pozyczke w ich firmie, a takze dokonalem wlasciwego wyboru, aby sie z nimi skontaktowac. Wypelnilem formularz wniosku o pozyczke i kontynuowalem wszystko, o co mnie prosilem, a otrzymalem pozyczke w wysokosci 270 000,00 PLN od tej wspanialej firmy (USŁUGI POŻYCZKI BETTY MABEL) zarzadzanej przez pana Gary'ego Marka i tutaj jestem dzisiaj szczesliwa, poniewaz BETTY MABEL LOAN USLUGI udzielily mi pozyczki, wiec zlozylem przysiege na siebie, ze bede zeznawal w Internecie, w jaki sposób otrzymalem pozyczke. Czy potrzebujesz pilnie uprzejmego kredytu i szybko skontaktuj sie z BETTY MABEL LOAN SERVICES teraz za pozyczke przez e-mail: [email protected]

KONTAKT

USŁUGI POŻYCZKI BETTY MABEL

Email: [email protected]

Mój numer telefonu Whatsapp: 1(929)267-7281

A
Amelia Ania Alicja

Swiadectwo o tym, jak zmienilo sie moje zycie ([email protected])

Czesc przyjaciele!!! Nazywam sie Amelia Ania Alicja. Chce poswiadczyc dobrego Pozyczkodawce, który pokazal mi swiatlo po tym, jak zostal oszukany przez 2 róznych miedzynarodowych pozyczkodawców Internetu, wszyscy obiecuja mi udzielic pozyczki po tym, jak zaplacili mi duzo oplat, które nie przyniosly niczego i nie przyniosly zadnego pozytywnego wyniku. Stracilem moje ciezko zarobione pieniadze i bylo to w sumie 18 000 PLN Pewnego dnia przegladajac Internet, wygladalem na sfrustrowanego, gdy natknalem sie na zeznania kobiety, która równiez zostala oszukana i ostatecznie zostala powiazana z firma pozyczkowa o nazwie Betty Mabel Financial Loan. Serwis i email ([email protected]), gdzie w koncu dostala pozyczke, wiec postanowilem skontaktowac sie z ta sama wypozyczalnia, a nastepnie opowiedzialem im moja historie o tym, jak zostalem oszukany przez dwóch róznych pozyczkodawców, którzy nie robili nic wiecej bólu. Tlumacze firmie poczta i wszystko, co mi powiedzieli, to nie plakac, poniewaz otrzymam pozyczke w ich firmie, a takze dokonalem wlasciwego wyboru, aby sie z nimi skontaktowac. Wypelnilem formularz wniosku o pozyczke i kontynuowalem wszystko, o co mnie prosilem, i na mój szok otrzymalem pozyczke w wysokosci 65 000,00 PLN od tej wspanialej firmy (Betty Mabel Financial Loan Service) zarzadzanej przez pania Betty Mabel. Bogobojna kobieta i tu ja Jestem dzisiaj szczesliwy, poniewaz ta firma udzielila mi pozyczki, wiec zlozylem przysiege na siebie, ze bede zeznawal w Internecie, w jaki sposób otrzymalem pozyczke. Czy potrzebujesz pilnie pozyczki? uprzejmie i szybko skontaktuj sie z ta wspaniala firma za pozyczke poczta elektroniczna: ([email protected]) jest mila. Good Luck.My Whatsapp Numer telefonu: 1(929)267-7281

M
Magdalena Magda

Swiadectwo o tym, jak zmienilo sie moje zycie ([email protected])

Nazywam sie Magdalena Magda, mieszkam w Warszawie i jestem dzis szczesliwa kobieta? Powiedzialem sobie, ze kazdy pozyczkodawca, który móglby zmienic moje zycie i zycie mojej rodziny, polece kazda osobe, która szuka dla nich pozyczki. Jesli potrzebujesz pozyczki i jestes w 100% pewny, ze splacisz pozyczke, skontaktuj sie z nimi i powiedz im, ze Magdalena Magda skierowala Cie do nich. e-mail do pani Betty Mabel przez: ([email protected]) Mój numer telefonu Whatsapp: 1(929)267-7281

L
Lenka Bolkova
Solidne i niezawodne finanse: [email protected]
A
Adrian Bayford
oferta kredytowa za pośrednictwem ([email protected])
w
wesco
Czy masz kłopoty z niezapłaconymi rachunkami i nie wiesz tak czy inaczej iść lub gdzie się zwrócić? A co ze znalezieniem dobrego długu?
Firma konsolidacyjna, która może pomóc w zmniejszeniu miesięcznej ratyże będziesz miał przystępne opcje spłaty, a także pomieszczenie do oddychania
kiedy dojdzie do końca miesiąca, a rachunki trzeba zapłacić? ja Grants Loan Home to odpowiedź. Zmniejsz swoje płatności, aby zmniejszyć obciążenie
Twoje miesięczne wydatki: [email protected]
L
Lehmann Schulz
oferta kredytowa za pośrednictwem ([email protected])
m
[email protected]
Witaj, wnioskodawcy,

Jak się dzisiaj masz? Mam nadzieję, że to w porządku, mam swój adres e-mail i chcę
abyś wiedział, że będę w stanie zaoferować pożyczkę, o którą się ubiegasz
Jestem certyfikowanym pożyczkodawcą z wieloletnim doświadczeniem
doświadczenie w udzielaniu pożyczek i dystrybucji zabezpieczenia lub ilości są w
w zakresie zabezpieczenia kredytu od 2 000,00 - 20 000 000,00 z ustalonym
stopa procentowa w wysokości 2,5% w skali rocznej.

Spodobał mi się możliwość współpracy z tobą,
a także pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych
kredyt, jesteś we właściwym miejscu i zapewniam cię, że tak będzie
Porady dotyczące poznawania pożyczkodawcy takiego jak ja, jeśli jesteś poważny i chcesz wziąć
pożyczka z naszej firmy wypełnij poniższe informacje kredytobiorcy
abyśmy mogli zacząć przetwarzać pożyczkę.

INFORMACJE o kredytobiorcach

Twoje imiona .............................. ..
Twój kraj....................... .........
Twoje miasto.......................... .........
Twój adres ..............................
Twój zawód ..........................
Twój stan cywilny ......................
Obecny status w miejscu pracy .........
Numer telefonu........................ ......
Miesięczny przychód ........................ .......
Czas kredytu ...................... ...........
Kwota kredytu ........................ .........

Dziękuję i mam nadzieję usłyszeć od ciebie najwcześniej, abyśmy mogli
Wyślij warunki kredytu, warunki i harmonogram spłat

Twoja szybka odpowiedź na tę wiadomość e-mail zostanie bardzo doceniona.
[email protected]

Z poważaniem
E
Ernesto
Czytałem o Jameson Finance io tym, jak pomagają w pożyczkach biznesowych. Otrzymałem również pożyczkę od tej firmy, więc polecam, aby ktokolwiek z Państwa, który potrzebuje pomocy finansowej, skontaktował się z Jamesonem w celu uzyskania szybkiej i łatwej pożyczki. firma emaill: [email protected]
a
arko
Zdjęcie zostało zrobione i dodane do tekstu :) Powoli będziemy dodawać zdjęcia kolejnych liceów.
R
Rozczarowana absolwentka
Szkoda, ze IX lo nie wprowadziło szafek dla każdego ucznia kilka lat wcześniej :(((
M
M.
Poprosimy o zdjęcie najlepszej szkoły w Gdańsku wg rankingu Perspektyw 2018 - V LO.
x
x
Nie istnieje matematyka tzw. akademicka ! Matematyka jest elementem filozofii, nie zaś religii (akademickiej). Powinna być więc pojmowana tak, jak pojmował ją Leibniz, Newton, ... ., i nauczana odpowiednio. Szczególnie na poziomie nauczania w szkołach średnich, szczególnie w liceach ogólnokształcących !
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie