W wydarzeniu wzięło udział przeszło 200 przedstawicieli samorządów z całego regionu, którzy wzięli udział w rozbudowanych sesjach plenarnych. Spotkanie było otwarte także dla mieszkańców.

W środę, 10 października w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AmberExpo odbyła się konferencja poświęcona ekologicznym rozwiązaniom i kreowaniu nowych trendów w ochronie środowiska.

- Jest to już druga edycja forum w takim wymiarze środowiskowym. W tym roku skupiamy się na odpadach i na jakości powietrza, a także rozszerzyliśmy konferencje o blok gospodarki wodno - ściekowej. Wszystkie te trzy zagadnienia są niezwykle istotne, bowiem generują problemy i ciągle stanowią duże wyzwanie dla gmin.

Podczas forum umożliwiamy dostęp do wiedzy i różnych rozwiązań, poprzez uczestnictwo w prelekcjach i spotkaniach z ekspertami - powiedziała Agnieszka Orłowska, organizator Pomorskiego Eko Forum.

Zobacz galerię

W konferencji wzięli udział prelegenci z całej Polski, a także z zagranicy. Mats Larrson specjalista ze szwedzkiego instytu Global Energy Transformation zdradzał tajniki elektromobilności i podzielił się doświadczeniami z wdrażania nowych technologii. Ważnym punktem panelu poświęconego gospodarce odpadami komunalnymi była gospodarka obiegu zamkniętego.

- Jest to niezwykle wartościowa koncepcja, która ma na celu sprowadzenia rozwoju przedsiębiorstw i samorządów do bardziej zrównoważonej polityki. Mówiąc wprost, abyśmy częściowo stawali się takim społeczeństwem recyklingu. Gospodarka liniowa była nakierowana na wzrost i zużycie surowców, natomiast obieg zamknięty ma regenerować system gospodarczy. Odpady z jednych procesów produkcyjnych stanowią surowiec dla tworzenia kolejnych - powiedziała Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego.

Podczas spotkań promowano idee recyklingu, a także wyjaśniano w jaki sposób skutecznie włączać się w odzyskiwanie energii i surowców.

- Według statystyk Gdańsk radzi sobie naprawdę dobrze , jeśli chodzi o wymagane poziomy odzysku. Rok rocznie spełniamy kryteria, także jeśli chodzi o poziom składowania. Postanowiliśmy, aby do 2022 roku składowanie ograniczyć do 10%, dzisiaj składujemy z całej masy odpadów około 27% - powiedziała Iwona Bolt.

Pomysłodawcy forum zaplanowali także przestrzeń wystawową, podczas której przedstawiciele różnych firm i podmiotów prezentowali innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologii. Organizatorem wydarzenia była firma Ekostrateg, która przygotowała wydarzenie wraz z partnerami: Miastem Gdańsk i Zakładem Utylizacyjnym.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni:

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: