Za nami gala rozdania nagród Kartëskô Skra na 100-lecie Kartuz. Kto otrzymał statuetki? | ZDJĘCIA

Maciej Krajewski
Maciej Krajewski
Nagrodzono łącznie 16 osób, organizacji, instytucji i firm.
Nagrodzono łącznie 16 osób, organizacji, instytucji i firm. Maciej Krajewski
Przy okazji jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich po raz kolejny wręczono nagrody burmistrza Kartëskô Skra. Gala wręczenia mogłaby rywalizować ze znacznie większymi, podobnymi imprezami, a i nie zabrakło prezentów-niespodzianek.

Nagrody Burmistrza Kartuz wręczone

W piątek 31 marca, w ramach obchodów 100-lecia uzyskania przez Kartuzy praw miejskich, odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Burmistrza Kartuz „Kartëskô skra”. Z racji jubileuszu wręczanie statuetek poprzedził film, podsumowujący trwającą już od 2001 r. tradycję wyróżniania osób najbardziej zasłużonych dla miasta. Gala okraszona była też pięknymi występami muzycznymi.

- 100 lat - niby w historii Kartuz to niewiele, ale jakże to znaczący czas, który zmienił wizerunek naszego miasta - zauważył Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. - Nic by nie zmieniło się w tym mieście, gdyby nie jego mieszkańcy. Ci wszyscy, którzy tworzyli to miasto przez ostatnie 100 lat, ale i wcześniej. To ich praca, zaangażowanie, serce otwarte dla tego małego regionu (...). Mam nadzieję, że te wyróżnienia i nagrody to również dowód uznania za tę pracę, którą wykonują ponad przeciętność. Pokazują, że warto podzielić się tym dobrem z drugim człowiekiem.

Multum nagrodzonych

A nagradzać było kogo. Łącznie w tym roku statuetki powędrowały do 16 osób, organizacji, firm i instytucji w sześciu kategoriach: kultura, promocja, sport, przedsiębiorczość, pomagają innym oraz za całokształt działalności. Kapituła przyznała też 17 wyróżnień. Wszystkich znajdziecie poniżej:

Wyróżnienia:

KULTURA
Mariusz Kliszewski - za wydanie debiutanckiej powieści „Bez rozgrzeszenia”, której wątki literackie powiązane są z historią Kartuz - Stolicy Kaszub

Ludwika Czerwionka – za zaangażowanie w działania, służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultury, poprzez działalność w kartuskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

Ryszard Leszkowski – za zaangażowanie w popularyzację historii Kartuz - Stolicy Kaszub oraz przywracanie pamięci o kartuskiej społeczności żydowskiej na łamach „Gazety Kartuskiej” i wśród młodzieży szkolnej

Koło Gospodyń Wiejskich Kiełpinianki w Kiełpinie - za integrację społeczności lokalnej sołectwa Kiełpino poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty wspólnego działania i spędzania wolnego czasu i propagowanie aktywnej roli kobiet w środowisku lokalnym

SPORT
Magdalena Malotka-Trzebiatowska – za ciężką pracę włożoną w doskonalenie swoich umiejętności strzeleckich oraz konsekwentne dążenie do osiągnięcia najwyższych wyników sportowych, które owocują licznymi zwycięstwami na arenie krajowej i zagranicznej

Jerzy Meissner – za promocję zainteresowania aktywnością fizyczną wśród młodych mieszkańców Gminy Kartuzy, a szczególnie uprawianiem piłki nożnej poprzez wieloletnią pracę trenerską w klubie GKS „Cartusia 1923” Kartuzy

PROMOCJA
Amatorska Drużyna Kolarska MTB START Kartuzy - za podejmowanie różnorodnych inicjatyw, aktywizujących i integrujących środowisko rowerzystów w Stolicy Kaszub oraz promocję Gminy Kartuzy na trasach kolarskich

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Firma Bell Dom spółka z o.o. – za dynamiczny rozwój firmy, świadczącej profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, zapewniającą kompleksową i profesjonalną obsługę klientów oraz fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji

POMAGAJĄ INNYM
Halina Szymichowska – za pracę organizacyjną i merytoryczną na rzecz gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, upowszechnianie wiedzy pożarniczej poprzez angażowanie
się w realizację zawodów sportowo – pożarniczych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie gminnym i powiatowym

Kazimierz Szwaba – za podejmowanie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sołectwa Sianowska Huta oraz wspieranie wielu inicjatyw
służących lokalnej społeczności i jej integracji

Firma Infoprojekt – za wieloletnie wspieranie Kartuskiego Klubu Szachowego Ormuzd Kartuzy, a w szczególności za wkład w rozwój talentu mistrza tej królewskiej gry Pawła Teclafa

Klub Abstynenta Novum – za 25 lat działalności na rzecz niesienia pomocy osobom, borykającym się z problemami uzależnień, udzielanie im kompleksowego wsparcia oraz inspirowanie do dokonywania życiowych zmian

Aleksandra Lewicz - za zaangażowanie w aktywizację seniorów, tworzących lokalną społeczność Gminy Kartuzy, oraz inspirowanie do działania poprzez prężny rozwój
kartuskiej filii Uniwersytetu III Wieku

Klub Wolontariatu Warto przy Spółdzielni Socjalnej Pozytywka - za promocję idei pomocy drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i dzieci oraz działalność na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Kartuz uciekając z ogarniętej wojną ojczyzny

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby - za zaangażowanie w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, uciekającym przed tragedią wojny w swoim kraju, organizację konwojów humanitarnych oraz stworzenie Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie - w roku 100-lecia działalności jednostki za nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Mirachowa i okolic oraz realizację przedsięwzięć służących integracji lokalnej społeczności

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach - za kontynuowanie tradycji strażackich orkiestr dętych, poprzez działalność Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach, która towarzyszy społeczności gminy w najważniejszych uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym budząc podziw i zapewniając swoim słuchaczom niepowtarzalne wrażenia artystyczne

Nagrody:

KULTURA
Katarzyna Olszewska – za organizację wspaniałych koncertów muzycznych w ramach Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w pięknym wnętrzu kartuskiej Kolegiaty oraz inicjatywę wydania płyty CD pt. „Ave Maria w Raju Maryi” z okazji jubileuszowej edycji festiwalu

Zespół Regionalny Krosniata przy Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach – w roku jubileuszu XX-lecia działalności za różnorodne działania kształtujące wrażliwość dzieci na dziedzictwo kaszubskiej kultury i dające możliwość wszechstronnego rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań

Jerzy Matkowski – za zaangażowanie w powstanie i budowanie prestiżu Galerii Refektarz, aktywne uczestnictwo w pracach jej Rady Programowej oraz działania upowszechniające wśród mieszkańców Gminy Kartuzy wrażliwość na sztuki piękne

Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach - za stworzenie różnorodnej oferty upowszechniającej i promującej bogaty dorobek kaszubskiej kultury oraz działania, które uczyniły placówkę innowacyjną i interesującą dla odwiedzających ją mieszkańców i gości

SPORT
Bartłomiej Szlija, zawodnik UKŻ Lamelka Kartuzy – za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku, a szczególnie za zdobycie srebrnego medalu i tytułu wicemistrza świata juniorów w żeglarstwie w klasie olimpijskiej 470 oraz promocję uprawiania sportów wodnych poprzez włączanie się w inicjatywy, realizowane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

PROMOCJA
Artur Socha – za podejmowanie różnorodnych działań, promujących gminę Kartuzy, przybliżających jej historię i ukazujących niepowtarzalne piękno, szczególnie za pośrednictwem zdjęć lotniczych

Miasto Polanica-Zdrój i Towarzystwo Przyjaciół Polanicy – za wspieranie inicjatyw, służących budowaniu trwałych fundamentów miast Kartuzy Polanica-Zdrój oraz promocję Gminy Kartuzy poprzez stworzenie siedziby przedstawicielstwa Kartuz w Polanicy-Zdroju

Kazimierz Wierzbicki, właściciel Grupy Trefl – za promocję Kartuz i Kaszub na produktach firmy Trefl, otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka oraz wspieranie inicjatyw, realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wibo Adamczak sp. k. – za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy i marki Wibo, rozpoznawalnej w kraju i zagranicą, oferującej usługi na najwyższym poziomie, dającej nowe miejsca pracy mieszkańcom i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

Piekarnia Janca sp. j. – za skuteczną realizację strategii rozwoju firmy, której wypieki są rozpoznawalne na całym Pomorzu i cenione przez klientów, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i konsekwentnemu budowaniu szerokiej sieci obiektów handlowych firmy

Bravo Developer sp. z o.o. – za realizację inwestycji służących tworzeniu wysokiej jakości bazy mieszkaniowej w Stolicy Kaszub, profesjonalizm w kontaktach z klientami i budowanie marki firmy godnej zaufania

Firma Mielewczyk sp. z o.o. – za stworzenie nowoczesnej firmy, dla której spełnienie oczekiwań klientów i ich pełne zadowolenie jest najważniejszych priorytetem, a także wspieranie inicjatyw upowszechniających aktywność fizyczną

POMAGAJĄ INNYM
Ks. dr Marek Trybowski, dyrektor Kartuskiego Centrum Caritas – za realizację inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego „Dom Nadziei” w Kartuzach oraz prowadzenie hospicjum domowego, które niosą pomoc w cierpieniu i wspierają mieszkańców gminy Kartuzy w najtrudniejszych chwilach ich życia

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
Miasto Duderstadt i Niemiecko-polskie Koło Przyjaźni w Duderstadt – za wielkie zaangażowanie w budowanie i rozwijanie trwałych fundamentów współpracy w ramach partnerstwa miast Kartuzy-Duderstadt, życzliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka oraz organizację pomocy dla dzieci, kartuskiego hospicjum i szpitala, a także zbiórkę darów dla potrzebujących wsparcia obywateli Ukrainy

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego – za przywrócenie połączenia kolejowego Kartuz – Stolicy Kaszub z Trójmiastem poprzez realizację inwestycji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz stałe wspieranie projektów podnoszących jakość życia mieszkańców Gminy Kartuzy

Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski – za wspieranie rozwoju Gminy Kartuzy poprzez aktywne włączanie się w realizację kartuskich planów inwestycyjnych i programów poprawiających jakość życia naszych mieszkańców

ZOBACZ TEŻ:
Uroczystą sesją uczcili 100-lecie nadania Kartuzom praw miejskich

Dodatkowe nagrody i... prezent

Ponadto burmistrz Kartuz wręczył dwie nagrody dodatkowe - Anioły. Pierwszy z nich powędrował do rąk Marcina Horały, sekretarza stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. Miał być to wyraz dodatkowego uznania za pomoc w pozyskiwaniu środków do realizacji licznych przedsięwzięć komunikacyjnych na terenie miasta i gminy.

Drugi Anioł wiązał się też z niespodzianką, jaką przygotował włodarz dla mieszkańców. Statuetkę otrzymał Andrzej Regliński, prezes firmy Artstal - nie tylko za dotychczasowe działania, ale i urzeczywistnienie nietypowego pomysłu. Od dłuższego czasu bowiem w Urzędzie Miejskim trwały rozmowy na temat czegoś, co by mogło jeszcze bardziej oddać niezwykłą tożsamość Kartuz.

- Rozmawialiśmy wiele razy o pewnej rzeczy, która byłaby bardzo mocno utożsamiana z Kartuzami. Wiadomo, że początek Kartuz to zakonnicy, którzy wybudowali tu kolegiatę, aby dać się tu ponieść modlitwom. Ale również dali początek naszemu miastu - zauważył burmistrz Gołuński. - Możemy powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni kartuzom - tym zakonnikom, którzy tu właśnie osiedli i założyli klasztor. Szkoda, że nie dotrwali do naszych czasów, ale historia i ich duch pozostają.

Idąc tym tokiem myślenia władze miasta zadecydowały, a firma Artstal ufundowała i stworzyła - posąg mnicha z zakonu kartuzów, prezent na rozpoczęcie kolejnych stu lat miasta.

- Będzie to wizerunek naszego miasta utożsamiany właśnie z kartuzami - z tymi zakonnikami - mówił Mieczysław Grzegorz Gołuński. - Mam nadzieję, że Państwo to przyjmiecie jako dobry znak dla rozwoju naszego miasta, dla jego wizerunku i dla zwiększenia atrakcyjności przestrzeni.

Tego typu posągi mnichów miałyby się pojawić w przestrzeni publicznej miasta, obrazując w pewnym sensie drogę do kartuskiej kolegiaty. I zgadza się - mowa o wielu wizerunkach mnichów, nie tylko tym odsłoniętym na gali. Już teraz pojawili się sponsorzy kolejnych, w tym m.in. marszałek województwa pomorskiego, który zapragnął, by podobny mnich, ufundowany przez niego, dotarł do Kartuz na Zjazd Kaszubów. Każdy posąg ma być przy tym unikatowy i reprezentować coś innego - nawiązywać w inny sposób do pracy kartuskich zakonników.

iPolitycznie - Dominik Tarczyński - skrót 3

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie