Po wtorkowych zatrzymaniach 8 osób – w tym adwokata i syna byłej prezes strefy Wojciecha K. - w związku z szacowanymi na wiele milionów złotych nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prokuratura zdecydowała się przedstawić zarzuty również b. prezes – Teresę K. i 3 innym osobom.

- Przesłuchane zostały 4 kolejne osoby, które otrzymały wezwania w charakterze podejrzanych. W tej grupie znaleźli się była prezes i wiceprezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Teresa K. oraz Józef B. Tym samym zarzuty w tej sprawie przedstawiono łącznie 12 osobom – relacjonuje prokurator Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która 24 lipca zdecydowała o zatrzymaniu 8 osób w związku z wyłudzeniem dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz funduszy europejskich w wysokości niemal 15 milionów złotych, a także usiłowaniem wyłudzenia dofinansowania na łączną kwotę 41 mln zł.

Czytaj: Służby zatrzymały osiem osób w sprawie dotyczącej rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jak udało nam się ustalić b. prezes – Teresie K. i b. wiceprezesowi przedstawiono zarzut wyrządzenia PSSE „szkody majątkowej w wielkich rozmiarach” w wysokości ponad 3,5 mln zł. Oboje – według prokuratury – mieli niedopełnić obowiązków przy zawarciu umowy na dostawę i montaż „specjalistycznego systemu komputerowego po cenie rażąco wyższej niż jego rzeczywista wartość”.

Również w środę 25 lipca specjalne oświadczenie dotyczące sytuacji opublikował urzędujący Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

"W związku z wydanymi dzisiaj (24.07.2018 r.) komunikatami CBA i Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczącymi zatrzymania 8 osób w sprawie milionowych wyłudzeń przez jedną z gdańskich spółek w latach 2008-2016, informujemy, że na dzień dzisiejszy żadna z zatrzymanych osób nie jest zatrudniona ani nie współpracuje z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., a prowadzone postępowanie karne toczy się również na skutek zawiadomienia o przestępstwie zgłoszonego przez Zarząd PSSE jeszcze w 2016 r." - czytamy.

W odniesieniu do Wojciecha K. oraz 4 innych osób zatrzymanych podjęto decyzje o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

W odniesieniu do 6 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do byłej Prezes i Wiceprezesa Zarządu PSSE zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości - odpowiednio - 1 miliona oraz 250 tysięcy zł. nadto dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

W odniesieniu do dwóch pracowników naukowych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy zł. oraz nakazu powstrzymania się od sporządzania opinii.

W stosunku do 2 pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z podejrzanymi.

Peryskop- 25.07.2018

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: