Dzisiaj, tj. we wtorek 24.07, w godzinach porannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, funkcjonariusze gdańskiego Zarządu Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób w sprawie dotyczącej rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządzającej między innymi Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz podmiotów współpracujących z tą spółką.

Jak mówi prok. Maciej Załęski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, postępowanie obejmuje lata 2008 – 2016.

- Wobec zatrzymanych sformułowano łącznie 93 różne zarzuty, w tym zarzuty obejmujące wyłudzenie dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz funduszy europejskich w wysokości niemal 15 milionów zł. Zarzuty dotyczą nadto usiłowania wyłudzenia dofinansowania na łączną kwotę 41 milionów zł., podejmowania czynności zmierzających do ukrycia przestępnego pochodzenia środków finansowych, przestępstw skarbowych oraz korupcji. Czterem spośród zatrzymanych zarzuca się działanie w zorganizowanej grupie przestępczej - mówi prok. Maciej Załęski.

Śledczy informuje, że "w tej sprawie, na wcześniejszym etapie postępowania, wobec Wojciecha K., który – jak wynika z ustaleń dowodowych – pełnił wiodącą rolę w funkcjonowaniu procederu skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania". - Nie został on jednak wówczas uwzględniony przez sąd - mówi prokurator.

I dodaje: - Aktualna decyzja o zatrzymaniu podejrzanych, w tym również Wojciecha K., podjęta została w oparciu o nowe okoliczności i nowe dowody stanowiące podstawę do formułowania kolejnych zarzutów popełnienia przestępstwa, w tym kierowania zorganizowaną grupą mającą na celu dokonywanie wyłudzeń środków publicznych.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku ogłosiła, że łącznie z wyżej wymienionym zarzuty w tej sprawie sformułowano w stosunku do 12 osób.

- Z uwagi na dobro śledztwa bliższe informacje o treści zarzutów, ustaleniach faktycznych oraz ewentualnych decyzjach w zakresie środków zapobiegawczych zostaną przekazane po zakończeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych - podsumowuje prok. Załęski.

Co się działo w lipcu na Pomorzu?

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: