Matura 2021: język polski, poziom podstawowy. ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, TEMATY ROZPRAWEK. Co na maturze z polskiego 4.05.2021?

Sandra Janikowska
Sandra Janikowska
Materiał będzie na bieżąco aktualizowany. Odpowiedzi będą się pojawiać po godz. 14.Tu znajdziecie ODPOWIEDZI DO MATURY Z POLSKIEGO >>>
Materiał będzie na bieżąco aktualizowany. Odpowiedzi będą się pojawiać po godz. 14.Tu znajdziecie ODPOWIEDZI DO MATURY Z POLSKIEGO >>>
MATURA JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY 2021 - ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Co pojawiło się na tegorocznym egzaminie z polskiego? We wtorek, 4 maja opublikowaliśmy arkusz maturalny z języka polskiego. W materiale tym zamieszczamy na bieżąco również odpowiedzi egzaminacyjne. Jakie tematy wypracowań pojawiły się na egzaminie dojrzałości z polskiego na poziomie podstawowym ? Czy były trudne? Oto najważniejsze informacje oraz szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych w 2021 roku.

Matura 2021. Język polski - poziom podstawowy 4.05.2021. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI, TEMATY

We wtorek, 4 maja o godzinie 9:00 tegoroczni maturzyści mierzyli się z egzaminem dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny z polskiego pojawił się na stronie CKE w dniu egzaminu. Opublikowaliśmy go w materiale. Proponowane odpowiedzi będziemy zamieszczać na bieżąco.

Matura 2021: język polski poziom podstawowy 4.05.2021 - ARKUSZ i ODPOWIEDZI

Matura 2021 język polski PODSTAWA. Arkusz pytań CKE, temat r...

Jakie tematy pojawiły się na egzaminie z polskiego na poziomie podstawowym? W jednym z nich znalazł się m.in. motyw ambicji. "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu". Drugi temat dotyczył miasta i odnosił się do "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta. Analiza tekstu dotyczyła wiersza Beaty Obertyńskiej "Strych".

Trwa głosowanie...

Czy matura z polskiego była trudna?

Tematy wypracowań na tegorocznej maturze z polskiego opublikujemy TUTAJ tuż po pojawieniu się arkuszy egzaminacyjnych:

 1. Temat 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 2. Temat 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 3. Temat 3: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. Beata Obertyńska "Strych"

Matura z polskiego 4 maja 2021. Opinie i komentarze

- Jak tylko zobaczyłem „Lalkę”, wiedziałem, że będę pisać na ten temat – mówi nam Jakub. - Co do całej matury – nie było dramatu, ale arkusz był dość wymagający. Większość mojej klasy siedziała w sali do samego końca. Nie miałem jednak poczucia, że pojawiło się coś, czego nie było wcześniej na lekcjach. Teraz pozostało mi już tylko czekać na wyniki.

- W mojej ocenie egzamin był dość łatwy, mam nadzieję, że ze wszystkim sobie poradziłam. Na pewno naszym przeciwnikiem był stres, słyszałam od koleżanki, że ze zdenerwowania źle zrozumiała jakieś polecenie. Ale ogólnie nie było tak źle - dodaje Maja.

Próbna matura 2021 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpocznie się 3.03.2021 r. o godz. 9:00. ARKUSZE + ODPOWIEDZI

Próbna matura 2021 z CKE. Język polski, poziom podstawowy. A...

Egzaminy maturalne w reżimie sanitarnym

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na przeprowadzenie tegorocznych egzaminów maturalnych w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że ustanowiono szereg zasad, do przestrzegania których zobligowano uczniów i kadrę nauczycielską. Oto najważniejsze z nich:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19
 • Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową)
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
 • Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku

Matura z języka polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się zazwyczaj z 13-14 zadań. Egzamin ten można podzielić na 3 części, z których pierwsze dwie to zadania odnoszące się do podanych tekstów, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z polskiego wynosi 70.

Wśród najczęściej pojawiających się zadań należy wymienić te o poniższej treści:

 • Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń,
 • Rozstrzygnij,
 • Uzupełnij podane zdania,
 • Podaj autora i tytuł tekstu,
 • Wyjaśnij na czym polega...

Matura z języka polskiego. Zadania i tematy prac pisemnych z poprzednich lat

MATURA 2020 ROK:

Matura 2020 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpoczął się 8.06.2020 r. o godz. 9

Matura 2020: Język polski podstawowy: ODPOWIEDZI I ARKUSZ CK...

 1. Temat 1 - Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. (utwór: wiersz Anny Kamieńskiej pt. "Daremne")

MATURA 2019 ROK:

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (podstawa) - pytania, odpowiedzi

MATURA 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 ODPOWI...

 1. Temat 1 - Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

MATURA 2018 ROK:

Matura 2018 - język polski, poziom podstawowy - arkusze i odpowiedzi

Matura 2018 język polski poziom podstawowy. Matura z języka ...

 1. Temat 1 - Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyćco najmniej 250 słów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj utwór Ernesta Brylla. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

MATURA 2017 ROK:

Matura 2017. ODPOWIEDZI - język polski poziom podstawowy [AR...

 1. Temat 1 - Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj utwór "Słyszę czas". Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Matura 2021. Harmonogram egzaminów

Poniżej zamieszczamy harmonogram egzaminów matury w 2021 roku:

4.05.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - język polski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

5.05.2021 (środa)
godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowy
godz. 14:00 - historia muzyki poziom rozszerzony

6.05.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - język angielski poziom podstawowy
godz. 14:00 - historia sztuki poziom rozszerzony

7.05.2021 (piątek)
godz. 9:00 - język angielski poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - filozofia poziom rozszerzony

10.05.2021 (poniedziałek)
godz. 9:00 - język polski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język łemkowski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język kaszubski poziom rozszerzony

11.05.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - matematyka poziom rozszerzony
godz. 14 - wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

12.05.2021 (środa)
godz. 9:00 - biologia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

13.05.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - geografia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język francuski – poziom podstawowy
godz. 14:00 - język hiszpański – poziom podstawowy
godz. 14:00 - język niemiecki – poziom podstawowy
godz. 14:00 - język rosyjski – poziom podstawowy
godz. 14:00 - język włoski – poziom podstawowy

14.05.2021 (piątek)
godz. 9:00 - chemia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język niemiecki poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

17.05.2021 (poniedziałek)
godz. 9:00 - historia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język rosyjski poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

18.05.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - fizyka poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język hiszpański poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

19.05.2021 (środa)
godz. 9:00 - informatyka poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język włoski poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

20.05.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - języki mniejszości narodowych poziom podstawowy
godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych poziom rozszerzony
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

Matura 2021. Ile procent trzeba uzyskać, żeby zdać egzamin dojrzałości?

Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • wybranego języka obcego nowożytnego

Z każdego z powyższych przedmiotów powinien otrzymać co najmniej 30% punktów, aby zdać egzamin dojrzałości.

ZOBACZ TAKŻE: TOP 10 najważniejszych pytań na egzamin maturalny. Matura 2021 w pytaniach i odpowiedziach. O to pytają uczniowie, a CKE tłumaczy zasady!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

nie poszło tak źle ;) pierwsze odpowiedzi już wrzucają: https://utn.pl/odpowiedzipolski2021

Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie