Na nic się zdało odwołanie Forum Gdańsk od kary nałożonej przez Wojewódzką Konserwator Zabytków za prowadzenie prac przy przebudowie zabytkowego Kanału Raduni bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego. Generalny Konserwator Zabytków utrzymał w mocy tę decyzję.

Generalny Konserwator Zabytków, prof. IH PAN Magdalena Gawin, utrzymała w mocy decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków, nakładającą na Forum Gdańsk karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za prowadzenie prac budowlanych na odcinku Kanału Raduni w Gdańsku bez wymaganego pozwolenia organu ochrony zabytków.

Karę w maksymalnej wysokości, Wojewódzka Konserwator Zabytków nałożyła na Forum Gdańsk w czerwcu, po trwającym od marca postępowaniu w tej sprawie.

Pół miliona złotych kary dla Forum Gdańsk za prace przy Raduni, bez ważnego pozwolenia


- Inwestor dwukrotnie prowadził prace przy kanale bez wymaganego pozwolenia, gdy wygasło to wydane przez konserwatora miejskiego oraz po stwierdzeniu nieważności wszystkich pozwoleń konserwatorskich przez MKiDN - tłumaczyła Agnieszka Kowalska, konserwator wojewódzka.
- To również zdecydowało o maksymalnej wysokości kary. Naszym zdaniem inwestor naruszył prawo w sposób w pełni świadomy i umyślny, ignorując i rażąco naruszając prawny obowiązek posiadania ważnego pozwolenia- podkreślała.

Przedstawiciele Forum Gdańsk z decyzja się nie zgadzali. I złożyli odwołanie do instancji wyższej, czyli do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej

Forum Gdańsk odwołało się od kary nałożonej przez wojewódzką konserwator zabytków

Nie zostało ono rozpatrzone pozytywnie. Bo Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin wydała ostatnio decyzję utrzymującą w mocy decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 21 czerwca 2018 r. nakładającą na Forum Gdańsk Sp. z o. o. karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za prowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu tzw. koryta edukacyjnego Kanału Raduni, bez wymaganego art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, jako organu właściwego do udzielenia pozwolenia.

Forum Gdańsk ma teraz dwie opcje: albo zapłacić karę, albo odwołać się do sądu. Przedstawiciele Forum Gdańsk dziś nie chcą tego komentować.

W sierpniu br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził nieważność dwóch decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na Kanale Raduni w Gdańsku, wpisanym do rejestru zabytków. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską Kanału Raduni zapewniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu Kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego. MKiDN podkreśla, że w wyniku przeprowadzonych prac doszło do przykrycia odcinka kanału Raduni, wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni:

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: