Emerytura 2019. Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2019. NOWE STAWKI ZUS, TABELA BRUTTO i NETTO, WSKAŹNIK WALORYZACJI [25.03.2019]

 • Dziennik Bałtycki

TK

EMERYTURA PO WALORYZACJI 2019. Tabela ZUS. Ile wyniesie podwyżka rent i emerytur w 2019 roku? Będzie najwyższa od lat! Tabela kwot netto i brutto. Podwyżki wyniosą 2,86 procent. Ile to złotych? O ile wzrośnie obecna minimalna emerytura na rękę wzrośnie? Poziom podwyżek jest uzależniony od wysokości świadczenia - im jest ono wyższe, tym większa będzie podwyżka. Zapoznaj się z tabelą kwot netto i szczegółowymi obliczeniami świadczeń na rok 2019. Co składa się na wskaźnik waloryzacji? Z jakimi kosztami wiążą się podwyżki emerytur i rent?

EMERYTURY I RENTY 2019. AKTUALIZACJA WTOREK 12.02.2019

Emerytura 2019 - ile wyniesie po waloryzacji?

Waloryzacja rent i emerytur nastąpi od 1 marca 2019 r. Świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o ok. 70 zł (ok. 56 zł netto). Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

We wtorek, 12 lutego 2019, minister Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji. Będzie on niższy niż wcześniej przypuszczał rząd PiS.

Wg pierwszych prognoz wskaźnik waloryzacji miał wynosić 3,26 proc., jednak już dziś wiadomo, że wyniesie on 2,86 proc.

102,86 proc. – tyle wynosi w 2019 r. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur

Emerytura 2019. Wskaźnik waloryzacji - jak go się oblicza?

– Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – tłumaczy minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w połowie stycznia br. dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w roku ubiegłym to odpowiednio 101,6 i 101,8. Oznacza to, że do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2019 r. został przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. na poziomie 101,8 proc. Z kolei ogłoszony przez Prezesa GUS 11 lutego br. realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. wyniósł 5,3 proc.

- To oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł. Przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł, natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł – z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 7,9 mld zł. Oznacza to, że będzie on niższy o ok. 458 mln od kosztu waloryzacji przy wskaźniku 103,26 proc. i gwarantowanej podwyżce 70 zł.

EMERYTURA PO WALORYZACJI 2019. Waloryzacja emerytur jeszcze nie w styczniu! Kiedy wzrosną emerytury?

Pierwsze wypłaty emerytur i rent po waloryzacji w systemie waloryzacji kwotowo-procentowej niestety nie nastąpią w styczniu. Podwyżki kwotowo - procentowe zatwierdzono od 1 marca 2019 roku.

Taka podwyżka emerytur jest najwyższą od lat! Nowe przepisy o waloryzacji emerytur i rent obejmą:

 • 4,7 mln emerytów i rencistów,
 • 105 tys. osób będących na świadczeniach przed emerytalnych,
 • 281 tys. osób pobierających renty socjalne
 • 1,14 mln osób będących na rentach i emeryturach z KRUS.

Na zmianach najwięcej skorzystają osoby, które mają najniższe świadczenia.

TAK KSZTAŁTOWAŁYBY SIĘ EMERYTURY PO WALORYZACJI 2019, GDY WSKAŹNIK BYŁ WYŻSZY:

 pixabay

Emerytury 2019. Jaka waloryzacja w 2019 r.? O ile wzrośnie e...

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY:

Waloryzacja rent i emerytur 2019. Projekt skierowany do Sejmu

Projekt waloryzacji emerytur został przyjęty przez rząd. Zakłada podwyżki kwotowo - procentowe. Minimalna emerytura wzrośnie od marca do 1100 zł.

We wtorek 11 grudnia rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy całkowicie zmieniającej system waloryzacji emerytur. Tylko dla lepiej sytuowanych emerytów pozostanie on na dotychczasowych zasadach - waloryzacji procentowej. Najniższe emerytury będą waloryzowane kwotowo, czyli będą podwyższane. Minimalna emerytura od 1 marca 2019 wyniesie 1 100 złotych.

Jak będzie?

 • 1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej
 • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 • wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26 proc.

Emerytura bez podatku? Nowy projekt, zgłoszony przez PSL

Gdyby projekt zyskał poparcie i został przegłosowany przez Sejm, emerytura byłaby wyższa o nawet kilkaset złotych. Miałoby to się stać po zwolnieniu emerytów od obciążeń podatkowych. Projekt został skierowany do prac w komisji. Czy ma szansę zostać wprowadzony w życie?

EMERYTURA ZUS 2019: Od kiedy podwyżka? Od marca 2019 najmniej 1100 zł!

Najniższa emerytura ma od marca 2019 roku wynieść 1 100 złotych, a osoby otrzymujące obecnie najniższe świadczenie dostaną waloryzację z podwyżką o 70 złotych.

Do kiedy obowiązują stare zasady? Ustawy o nowym sposobie waloryzacji nie ma jeszcze w Sejmie. ZUS potrzebuje od 6 do 9 miesięcy na zmianę systemu informatycznego, który będzie mógł obsłużyć zmiany dotyczące waloryzacji procentowej. Na razie nie wiadomo od kiedy będzie obowiązywać nowe prawo.

EMERYTURA ZUS 2019: WALORYZACJA KWOTOWA

Waloryzacja emerytur 2019 po nowemu. Co to zmieni zdaniem ekspertów i ile będzie kosztować?

Jak mówią eksperci BCC, zmiana dotychczasowego mechanizmu, opartego o podwyższenie procentowe świadczeń, podniesie szacunkowe koszty operacji z 6,86 mld zł do 8,44 mld zł. Oznacza to, iż nowy mechanizm będzie kosztował więcej o ok. 1,58 mld zł w skali kolejnego roku budżetowego.

Z uwagi na rosnące koszty systemu zabezpieczenia społecznego w tym: obniżenia wieku emerytalnego ok. 54 mld zł (2017-2021), wydatków programu 500+ (33 mld zł od jego wprowadzenia w 2016 r.), zapowiadanych zmian w emeryturach mundurowych, polegających na zniesieniu kryterium wiekowego, podkreślić należy, iż wszystkie te uprawnienia weszły bądź wchodzą w sferę praw nabytych. Oznacza to tzw. usztywnienie tej części wydatków budżetu państwa o kwoty narastające w kolejnych latach, niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa. Jeśli będzie ona gorsza, w tym na rynku pracy, wydatki te będą musiały być także ponoszone.

Przedstawiciele BCC wskazują na słuszną ideę ochrony najniższych świadczeń, ale mówią także o braku tzw. mapy drogowej, która pokazywałaby skutki wprowadzania różnorakich zmian w perspektywie 3 - 5 lat i dłużej.

- Postulat systemowego podejścia do polityki społecznej nie został zrealizowany dotychczas od podjęcia zmian ustrojowych w Polsce. Odnosząc się wyłącznie do potrzeby ochrony najniższych świadczeń, BCC wskazuje na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie - dodaje BCC.

Waloryzacja emerytur 2019. Minimum 70 zł - zapowiedziała Elżbieta Rafalska

Rafalska w TVP Info zapowiedziała, że trwają konsultacje nowego mechanizmu waloryzacji rent i emerytur.

Przeczytaj koniecznie: Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Prezydent podpisał ustawę o PPK!

10 faktów o PPK. Kto i ile dołoży do naszych emerytur? Kliknij ⇩

Emerytury w 2019 roku wzrosnąć mają o 3,26%. To więcej o 0,7% niż w roku 2018. Dla osób, które pobierają najniższe świadczenie (1100 zł brutto) to zaledwie 40 zł. Jednak ostatnia zapowiedź minister Rafalskiej to MINIMUM 70 ZŁ DLA TYCH, KTÓRZY OTRZYMUJĄ NAJNIŻSZĄ EMERYTURĘ.

Emerytury waloryzacja 2019 ZUS: Co składa się na wskaźnik waloryzacji?

Wspomniany wskaźnik waloryzacji, który został zaproponowany na 2019 rok, wynosi 3,26 procent. Co się na niego składa? Jak informuje minister Elżbieta Rafalska, są to następujące czynniki:

 • inflacja emerycka 102,6
 • realny wzrost wynagrodzeń, który jest prognozowany na 3,3%

Podwyżka emerytur. Wyższe emerytury i renty w 2019 roku. Dla kogo i o ile? Ile wyniesie waloryzacja?

Co wprowadzenie wskaźnika waloryzacji oznaczałoby w praktyce w kontekście wysokości świadczeń w 2019?

 • najniższa emerytura wzrośnie o 33,57 zł
 • przeciętne świadczenie wzrośnie o 73,77 zł

Wzrost minimalnej emerytury z kwoty 1029,80 do 1063,37 zł - daje 904,67 złotych na rękę.

Emerytura matczyna i 500+ dla emerytów

Warto przypatrywać się również doniesieniom na temat matczynych emerytur. Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzenie świadczenia dla osób, które wychowały przynajmniej 4-kę dzieci i z tego powodu nie były w stanie utrzymać stałego zatrudnienia.

Pojawiały się również sygnały o dodatkowym świadczeniu w postaci 500+ dla emerytów. Pieniądze miałoby otrzymywać około 9 mln osób, jednak na razie szczegóły projektu nie są znane.

Emerytury dla matek 2019. Co warto wiedzieć?

 Archiwum

Waloryzacja emerytur 2019 r. [TABELA] Sprawdź podwyżki! Emer...

Emerytury 2019. Dodatki do emerytur i rent

 • dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie - 215,84 zł
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 323,76 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 405,67 zł
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 215,84 zł
 • dodatek kompensacyjny - 32,38 zł
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 10,82 zł
 • do 215,84 zł
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 10,82 zł do 215,84 zł
 • świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 1029,80 zł
 • ryczałt energetyczny168,71 zł

Emerytury 2019. Zasady waloryzacji emerytur i rent. Kiedy?

Waloryzacja emerytur zostanie przeprowadzona w marcu 2019. Przy obliczaniu wysokość świadczeń na przyszły rok brane są pod uwagę dwa czynniki:

 • inflacja w gospodarstwach emeryckich – niezbędna jest analiza, jakich produktów potrzebują emeryci i ile artykuły te kosztują po inflacji.
 • realny wzrost płac – do waloryzacji włącza się dane o realnym wzroście płac pracowników. Do obliczeń wykorzystuje się dane z roku poprzedzającego waloryzację.

Szczegółowe wyliczenia znajdziesz w poniższej galerii:

 pixabay

Emerytury 2019. Jaka waloryzacja w 2019 r.? O ile wzrośnie e...

Emerytury 2019. Praca do emerytury

Nie można wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.

Emerytury 2019. Późniejsze przejście na emeryturę

Jak podaje ministerstwo 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym.

Resort informuje, że obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu.

Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2019?
Waloryzacja rent i emerytur w 2019 ma być największa od lat. Wzrost przewiduje się na 3,26 procent. Co to oznacza?

Z wyliczeń wynika, że emeryci z najniższą emeryturą dostaną na rękę podwyżkę w granicach 26 złotych. Czym wyższe świadczenie, tym większa waloryzacja.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

25.03.2019, 11:42

Witam Wszystkich miłych Panów, Mam na imie Oliwia i mam 24 lata :). Napisz do mnie na https://wyspakobiet.eu/profilprofilOliwia jeśli jesteś koneserem kobiecych kształtów, lubisz piękne i inteligentne kobiety to zapraszam Cię do bliższej znajomości z moją osobą. Pozdrawiam Serdecznie.

25.03.2019, 06:59

Ten ZUS to nasz czy nasi ? Bo dalej klepie PO nasiemu. Najpierw wypłacił emeryturę za marzec 2019 r. A dopiero póżniej przyśle decyzję z wyliczeniem waloryzacji. Mnie zabrakło do zapowiedzi 4 PLN na minus. A nasim znów nie POdoba się , że matki z 4 dzieci dostaną swoje i ok. Jak zwykle nasim nic się w Polsce nie POdoba a Izrael czeka na Tych POdrzegaczy.

22.03.2019, 21:59

emeryci wyjdźmy na ulicę i zróbmy dobry kipisz, bo emerytury wypłacają nierobom a te matki co wychowywały dzieci i pracowały nic za wychowywanie dzieci nie dostaną. Nie dajmy się, domagajmy się też emerytury bo myśmy nocami pracowały w domu na drugim etacie. DO WALKI O GODNE ZYCIE.

22.03.2019, 17:19

Wszyscy emeryci poniżej minimalnej stawki ustawowej dostali groszowe podwyżki, przy około 700 netto tylko około 19 zł, czyli nawet tej brakującej różnicy do najniższej nam nie dali. W ten sposób najbiedniejsi tracą nawet dystans nawet tych co pobierają tzw minimalną emeryturę.

22.03.2019, 15:39

Żeby otrzymać minimalną emeryturę czyli 1100 zł brutto to trzeba mieć ukończone 60 lat życia i 20 lat pracy
/ kobieta / oraz 65 lat życia i 25 lat pracy / mężczyzna /. Jeśli nie spełniasz tych warunków to masz emeryturę częściową i nie otrzymasz 70 zł brutto waloryzacji tylko mniej . I to jest zgodne z przepisami. Więc nie psioczyc tylko zapoznać się z przepisami.

22.03.2019, 14:25

Miało być minimum 70 zł brutto, to jest 56,70 zł netto. Ja dostałam mniej o złotówkę. Niby tylko złotówka, ale czuję się oszukana. Gdzie to minimum obiecane? to 1880 zł emerytura jest za wysoka? Ci, którzy mają więcej dostali więcej, wiec im wyszło procentowo ponad obiecane. Ja pracowałam uczciwie, bez chorobowych i tym podobne przez ponad 40 lat , na wymuszonych jedno-trzydniowych urlopach, a ci, którzy nie wyrobili sobie emerytury ciut większej od minimalnej, dostają więcej , jak tak dalej pójdzie , to zrównam się z minimalną. Po co więc pracowałam? Jestem bardzo rozgoryczona .....

21.03.2019, 13:45

Pobieram rentę rodzinną i w lutym miałam 877,80 zł natomiast wczoraj dostałam 1056 zł. Ktoś może pomóc i wie skąd takie zróżnicowanie?

21.03.2019, 13:02

Szkoda mi ludzi którzy muszą się zmagać z takimi problemami, że emerytury nie są za wysokie. Każdy z nas pracował i pracuje tak długo jak może i w końcu chciałby na stare lata naprawdę już odpocząć. I mam nadzieje że właśnie ppk zmieni u nas sytuacje na lepszą

20.03.2019, 19:08

Będę głosować na kodorastów i peło dadzą jak zwykle 5 zł. resztę ukradną.

20.03.2019, 15:21

Zawsze wierzyłam w PIS , miało być 3,26% waloryzacji , to dlaczego jest 2,89% ,, co z resztą !!!!!, Już nie głosuję na PIS bo cały czas tylko oszukują.

20.03.2019, 09:25

tak dostalM 50 ZLOTYCH PODWYZKI I CO---INFLACAJA 2018 ROK te PIENIADZE NAWET NIE KRYJA INFLACJI wIEC to nie zadna podwyzka MORAWIECKI podwyzszyl ok 30 roznych podatkow na produktach i uslugach--- w sumie oplaty w 2019 roku --zaznaczam tylko oplaty wzrosli mi o 100 zlotych---a gdzie reszta zycia??????????????????????????????dlaczego rzad oklamuje emerytow i rencistow ze dostali podwyzki TO nie podwyzka MOrawiecki rafalska OSZUSTWO ZLodziejstwo- jak mozecie nas tak oklamywac----przepracowalam 32 lata bo czesc czasu wychowywalam dzieci a nie jak szydlo siedziala w w wie a dzieci matke na weekent widzialy---nie wien co miesiac co mam robic zrobie oplaty- i koniec reszta z 1300 na przezycie i leki- NIC nie moge ---maskara czlek na emeryturze z takim groszem CZEKA sie tlyko na smierc PO co zyc

19.03.2019, 11:16

fack yu PO PSL

19.03.2019, 11:08

A ja jestem zadowolony z ZUS-u. Pracowałem to ostatnie zarobki kształtowały się na poziomie 1750 netto natomiast teraz jestem na rencie i wyliczono mi z (10 najlepszych lat) co dało 2758,65 oczywiście również podaje netto czyli kto mnie okradał zakład pracy czy teraz ZUS. Pamiętajcie emerytura i renta uzależniona jest od wcześniej odprowadzanych składek i tyle w temacie.

19.03.2019, 11:05

Dalej głosujcie na tych pisowskich sk@@@@@@@w

19.03.2019, 08:56

Oczywiście są to kwoty brutto. Wiele osób - o najniższych świadczeniach nie zapłaci prawie wcale podatku , bo podatek prawie taki jak kwota wolna od podatku .
POZA TYM, PRZYTŁACZAJĄCA WIĘKSZOŚĆ świadczeniobiorców DOSTAJE ZWROT podatku - mają odpisy na zakupione leki ( niepełnosprawność lekka i wyższe stopnie) , na leki, dojazdy na rehabilitację, na rehabilitację, na zakup udogodnień dla niepełnosprawnych , itd

18.03.2019, 14:19

Piotr Paweł nie kompromituj się od 1100 zł brutto trzeba bedzie zapłacić podatek!

17.03.2019, 18:27

Znieść kolejne opodatkowanie emerytur to będzie dobrze bo już raz podatek od dochodu zabrali!!!!!!! Nie jałmużne rzucać jak psu gnat. Miała być waloeyzacja 3,26 a jeat 2,86 procenta...... o ile taka jest. Ja nie wierzę w bajki już wiek nie ten, że będzie lepiej!!!!!! Smutna ta starość.Pozdrawiam wszystkich emerytów życzę zdrowia.

17.03.2019, 12:09

Oczywiście szkoda mi osób, które muszą teraz się martwić i przejmować swoją emeryturą. Dobrze, że teraz w końcu rząd pomyślał o tych najmłodszych bo za jakiś czas wejdą pracownicze plany kapitałowe i będzie można zacząć odkładać na swoją emeryturę regularnie i bez żadnych jakiś dziwnych haczyków i gwiazdek

16.03.2019, 10:38

Nie mniej niż 70 zł brutto ( 56zł netto) oszuści.Dostałam 42 zł netto ,gdzie się podziało 14zł ?

16.03.2019, 10:33

Znów nas oszukali jako rencista, po 38 latach pracy ,powinienem dostać 70 zł brutto, netto ok, 56 zł a dostałem 42 zł gdzie się podziało 12 zł

15.03.2019, 15:43

Ja nie dostałem żadnej podwyżki miałem1065 .45g r brutto netto 912zl. dostałem w marcu tyle samo. BRAWO PiS Nie liczcie na mój głos

14.03.2019, 18:40

Ja dostałam podwyżki emerytury 15 zł a pobieralam 604 zł oszukana

14.03.2019, 15:24

Gość 14.03.2019, 13:59 napisał:
znów nas oszukali jako rencista powinienem dostać 70 zł brutto, netto ok, 56 zł a dostałem 42 zł gdzie się podziało 12 zł
zamiast pisać głupoty i się złościć sprawdź czy nie masz częściowej renty z tytułu niezdolności do pracy. Kwota 70 zł brutto jest do całkowitej.

14.03.2019, 15:01

Dziady. Miało być 3,26 % waloryzacji. I jest dla kaczora. Dla pozostałych od 01.03.2019 2,86%.

14.03.2019, 13:59

znów nas oszukali jako rencista powinienem dostać 70 zł brutto, netto ok, 56 zł a dostałem 42 zł gdzie się podziało 12 zł

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3