Brak szczepienia przeciw COVID-19. Niektórzy pracodawcy za to nękają i grożą zwolnieniem. Prawnicy: Prawo uniemożliwia takie działanie

Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska
Pracownicy skarżą się, że pracodawcy łamią prawo w związku ze szczepieniami. Niektórzy szefowie grożą zwolnieniem niezaszczepionym osobom lub blokują im pracę
Pracownicy skarżą się, że pracodawcy łamią prawo w związku ze szczepieniami. Niektórzy szefowie grożą zwolnieniem niezaszczepionym osobom lub blokują im pracę Przemyslaw Swiderski
Udostępnij:
Pracownicy skarżą się, że pracodawcy łamią prawo w związku ze szczepieniami. Niektórzy szefowie grożą zwolnieniem niezaszczepionym osobom lub blokują im pracę. Są też przypadki dzielenia pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych. To działania bezprawne – mówią prawnicy.

Szczepienia przeciw COVID-19. Niektórzy szefowie nękają i grożą zwolnieniem za brak szczepienia

Duże obawy budzi możliwość wybuchu czwartej fali pandemii. Może ona opierać się na wariancie Delta koronawirusa, który zaczyna rozprzestrzeniać się w Europie. Według lekarzy, jest on dużo groźniejszy od dominującego dotychczas w Polsce wariantu brytyjskiego. Pracodawcy namawiają pracowników do szczepień. Pojawiają się głosy, że szefowie, zamiast luźnej sugestii, zmuszają do przyjęcia preparatu. Ale są i odwrotne sytuacje – szefowie są przeciw szczepieniom i nie podoba im się, że ich podwładni się szczepią.

Stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom podało, że około 90 proc. spraw zgłoszonych organizacji w maju tego roku dotyczy szczepień. Niektórzy pracownicy, mający inne poglądy na temat szczepień niż szef, otrzymują nawet groźby zwolnienia. Skargi w tej sprawie przesłali stowarzyszeniu:

  • pracownicy przedszkoli,
  • kelnerzy,
  • farmaceuci,
  • budowlańcy.

Bywało, że pracownik podwykonawcy, który się nie zaszczepił, nie był wpuszczany na teren zakładu pracy, gdzie prowadzona była inwestycja.

– Mieliśmy zgłoszenia od ludzi, którzy chcą się zaszczepić, ale pracodawca im na to nie pozwala. Były przypadki, że pracodawca nakazywał szczepienie, ale pracownik odmawiał. Mieliśmy również zgłoszenia o nierównym traktowaniu pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych, czy o wręcz mobbingowym zachowaniu wobec tych, którzy zdecydowali się na szczepienie. Temat budzi ogromne emocje i, niestety, w związku z nim pojawia się wiele nieprawidłowości – twierdzi prezes stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska.

Czy szef może zwolnić za brak szczepienia przeciw COVID-19?

Przyznaje, że pracownicy najczęściej pytają, czy szef może zwolnić za brak szczepienia.

– Udzielamy wtedy porad, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnienie jest niemożliwe. Z drugiej strony, dla swojego bezpieczeństwa należy się zaszczepić. Nasze stowarzyszenie promuje szczepienia, ale jednocześnie przypomina o obowiązującym prawie – dodaje prezes Małgorzata Marczulewska.

Konflikty dotyczą też wolnego od pracy w dniu szczepień czy zwolnień lekarskich w przypadku złego samopoczucia po szczepieniu.

W jednej z firm budowlanych pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy: zaszczepionych i niezaszczepionych. Pojawiły się zarzuty dotyczące nierównego traktowania i segregacji zatrudnionych.

Czy pracodawca może zmuszać do szczepień przeciw COVID-19?

Prawnicy tłumaczą, że, choć należy szczepienia promować, to pracodawcy nie mogą w żaden sposób egzekwować od podwładnych, by się zaszczepili.

– Szczepienia są dobrowolne. A więc pracodawca może jedynie zachęcać do szczepień i prowadzić akcje o charakterze informacyjnym lub promującym. Nie ma przepisów, na podstawie których mógłby zmusić do szczepień – twierdzi Piotr Wolnicki z Kancelarii Wolnicki & Przybysz.

Niedawno Konfederacja Lewiatan zaapelował do rządu o jak najlepsze przygotowanie państwa na możliwą kolejną falę pandemii. Przedstawiciele organizacji sugerują, że pracodawcy powinni mieć wiedzę, kto z pracowników się zaszczepił. Coraz częściej również pracownicy twierdzą, że chcieliby wiedzieć, czy ich koledzy zza biurka przyjęli preparat. Prawnicy podkreślają, że prawo uniemożliwia żądanie informacji na ten temat.

Katalog informacji, jakich pracodawca może żądać od zatrudnionych osób, jest ściśle określony i przewidziany w prawie pracy. Nie obejmuje on takich informacji, jak zaszczepienie. Pracownik, który ma aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, może na nim pracować. Nawet jeśli ten pracownik się nie zaszczepił, to nie ma podstaw prawnych, żeby go nie dopuszczać do pracy czy przenosić na inne stanowisko. Nie ma też podstaw prawnych, żeby udzielać informacji o zaszczepieniu pracowników innym pracownikom. Ta informacja należy do kategorii wrażliwych. Takie dane mogą być przekazane z wyłącznej inicjatywy samego pracownika – tłumaczy Piotr Wolnicki.

TOP 20 najlepiej wyszczepionych w województwie pomorskim! Tu...

FAQ - wszystko o koronawirusie i COVID-19

Co należy wiedzieć o wirusie SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego chorobie COVID-19? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Co to jest koronawirus?

Koronawirus SARS-CoV-2 to jeden z siedmiu poznanych dotąd gatunków koronawirusów ludzkich, które wywołują zakażenia układu oddechowego. Oprócz nowego koronawirusa są to także wirusy przyczyniające się do łagodniejszych infekcji sezonowych, które są odpowiedzialne za 15-30 procent zachorowań uznawanych za grypę. Nowy koronawirus jest spokrewniony z wirusami SARS-CoV i MERS, które wywołały epidemie w XXI wieku, jednak ich nasilenie nie było tak duże, jak rozmiary obecnej pandemii.

Jak wygląda koronawirus?

Koronawirus to typ wirusa, który składa się z materiału genetycznego w postaci nici RNA zamkniętej w otoczce. Na jej powierzchni posiada charakterystyczne wypustki, które przypominają koronę. W wypustkach zawarte są białka, dzięki którym wirus wnika do komórek, a po zainfekowaniu namnaża się w ich wnętrzu i rozprzestrzenia w organizmie.

Jak przenosi się koronawirus?

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się poprzez wydzieliny chorego, a więc poprzez kichanie, kasłanie, mówienie, a także oddychanie. Wydostając się tą drogą z organizmu jest obecny w powietrzu, również w postaci rozpylonego aerozolu, osiada też na powierzchniach (zwłaszcza podłogach) i przedmiotach. Jest ponadto obecny w moczu i stolcu zakażonego, i z tego powodu można zarazić się nim w toalecie. Źródłem infekcji jest nie tylko wdychanie drobin zawierających wirusa, ale też dotykanie skażonych powierzchni, a następnie ust, nosa lub oczu, jak również spożywanie zanieczyszczonych nim produktów spożywczych, również mrożonych.

Kiedy skończy się pandemia koronawirusa?

Pandemia koronawirusa, czyli epidemia o zasięgu światowym, począwszy od grudnia 2019 roku przybiera jedynie na sile. Istnieją co prawda teorie, że może wygasnąć sama, gdy zarazi się 45-60 procent społeczeństwa i nie będzie już kolejnych potencjalnych ofiar. Scenariusz osiągnięcia tzw. odporności stadnej (inaczej zbiorowej) nie jest jednak potwierdzony i wiąże się z dużym odsetkiem zgonów, dlatego jedyną nadzieją na zakończenie epidemii jest wynalezienie skutecznej i bezpiecznej szczepionki, a następnie wprowadzenie masowych szczepień. Może to się udać najwcześniej w 2021 roku.

Skąd się wziął koronawirus?

Nowy koronawirus pochodzi z Chin, a za jego źródło uważa się targ rybny w mieście Wuhan w prowincji Hubei. Tak, jak wiele koronawirusów, jest to wirus odzwierzęcy, jednak do tej pory nie potwierdzono z wszelką pewnością, od jakiego gatunku zwierząt pochodzi. Naukowcy wskazują na nietoperze z rodziny podkowcowatych, jednak w grupie podejrzanych przez jakiś czas znajdowały się także łuskowce. Na początku pandemii pojawiły się ponadto przypuszczenia, że do rozwoju epidemii przyczyniły się także bezdomne psy.

Czym różni się infekcja koronawirusem od grypy?

Choć średnio co piąta infekcja grypopodobna jest spowodowana zwykłymi koronawirusami ludzkimi, jego nowy gatunek w postaci SARS-CoV-2 jest dużo bardziej niebezpieczny i u części chorych atakuje również narządy poza układem oddechowym. Prawdziwa grypa jest wywoływana przez wirusy grypy, natomiast nowy koronawirus wywołuje COVID-19. Choć mogą powodować podobne objawy, COVID-19 jest bardziej zaraźliwy od grypy i u niektórych wiąże się poważnymi powikłania. Objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zwykle rozwijają się dłużej, bo 2-14 dni, a średnio 5 dni (dla grypy to 1-4 dni), a chorzy z COVID-19 dłużej zarażają też innych. Podczas gdy istnieją skuteczne leki i szczepionki przeciw grypie, na efektywne środki przeciw COVID-19 trzeba jeszcze poczekać.

Co to jest COVID-19?

COVID-19 to oficjalna nazwa choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to wysoce zakaźna infekcja, która może powodować śmiertelne powikłania. Wciąż nie ma w pełni skutecznego leku na COVID-19 ani też przeciwdziałającej mu szczepionki, która mogłaby być podawana profilaktycznie.

Jakie choroby wywołuje koronawirus?

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę nazwaną COVID-19. Najczęściej jest to zakażenie dróg oddechowych mogące skutkować zapaleniem płuc, choć u części chorych koronawirus atakuje też (jednocześnie lub osobno) układ pokarmowy. W procesie rozwoju choroby koronawirus może powodować też zmiany w układzie nerwowym, krwiotwórczym, głównych narządach (m.in. serce, nerki, wątroba), naczyniach krwionośnych i skórze. Skutkiem powikłań zakażenia mogą być stany bezpośrednio zagrażające życiu, takie jak udar mózgu, zapalenie wielonarządowe czy zespół niewydolności oddechowej (ARDS).

Ile osób umiera z powodu koronawirusa, a ile zdrowieje?

Według statystyk 99 procent zakażonych koronawirusem przechodzi infekcję łagodnie, a tylko w 1 procent przypadków ma ona przebieg ciężki lub krytyczny. Tylko 3 procent wszystkich przypadków na świecie, które uznano za zamknięte, zakończyło się śmiercią pacjenta, natomiast odsetek zgonów w Polsce to 4 procent. Odsetek pacjentów wyleczonych lub zwolnionych ze szpitala w naszym kraju wynosi więc 96 procent.

Czy zakażenie koronawirusem może nie powodować objawów?

Jest to sytuacja stosunkowo częsta, bo według badań w momencie uzyskania dodatniego wyniku testu na koronawirusa objawów nie ma 20-40 proc. zakażonych. Choć u części osób objawy mogą pojawić się pod dłuższym czasie, liczonym nawet w tygodniach, u innych nie wystąpią wcale lub będą niespecyficzne, a przez to nie zostaną uznane za oznakę zakażenia (jak to bywa w przypadku zmęczenia czy bólów głowy). Objawów infekcji najczęściej nie mają dzieci, choć po pewnym czasie może ona i tak doprowadzić do ciężkich powikłań w postaci wielonarządowego zapalenia. Osoby bezobjawowe mogą zarażać innych, choć nie z takim nasileniem, co te kaszlące i kichające.

Jakie są objawy koronawirusa?

Objawy zakażenia koronawirusem próbowano klasyfikować na różne sposoby, a obecnie obowiązuje m.in. ich podział według nasilenia COVID-19:

  1. objawy grypopodobne bez gorączki: ból głowy, utrata węchu, bóle mięśni, kaszel, ból gardła, ból w klatce piersiowej, brak gorączki.
  2. objawy grypopodobne z gorączką: ból głowy, utrata węchu, kaszel, ból gardła, chrypa, gorączka, utrata apetytu.
  3. objawy żołądkowo-jelitowe: ból głowy, utrata węchu i apetytu, biegunka, ból gardła, ból w klatce piersiowej, brak kaszlu.
  4. objawy ciężkie 1. stopnia ze zmęczeniem: ból głowy, utrata węchu, kaszel, gorączka, chrypa, ból w klatce piersiowej, zmęczenie.
  5. objawy ciężkie 2. stopnia z dezorientacją: ból głowy, utrata węchu i apetytu, kaszel, gorączka, chrypa, ból gardła, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, dezorientacja, bóle mięśni.
  6. objawy ciężkie 3. stopnia, brzuszne i oddechowe: ból głowy, utrata węchu i apetytu, kaszel, gorączka, chrypa, ból gardła, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, dezorientacja, bóle mięśni, spłycony oddech, biegunka, ból brzucha.

Jak można wykryć koronawirusa?

Obecność koronawirusa w organizmie stwierdza się poprzez wykrycie jego genów (nici RNA) w wydzielinie pobranej z nosogardzieli, ewentualnie ze śliny. Badaniem, które umożliwia jego identyfikację, jest tzw. reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją RNA (RT-PCR, inaczej badanie genetyczne lub molekularne), którą mogą przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane laboratoria. Natomiast dopuszczone od listopada badanie diagnostyczne w postaci testów immunologicznych (serologicznych) nie wykrywa koronawirusa, tylko przeciwciała wytworzone przez organizm, by móc go zwalczyć. Tym samym dodatni wynik tego testu wskazuje na infekcję aktywną lub już przebytą.

Jak chronić się przed koronawirusem?

Jedynym sposobem ochrony przed zakażeniem koronawirusem jest unikanie kontaktów z jego potencjalnymi nosicielami. Oznacza to przede wszystkim izolację domową, a w miejscach publicznych – stosowanie środków profilaktycznych takich jak dystans społeczny (1,5-2 metry odstępu między ludźmi), noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz skrupulatną higienę dłoni. Zalecane jest ponadto zachowanie higieny podczas spożywania i przygotowywania posiłków, a także odpowiednia obróbka termiczna produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jak długo trwa infekcja koronawirusem?

Czas ten zależy od nasilenia infekcji. Większość osób z łagodnymi objawami zakażenia wraca do zdrowia w ciągu 30-60 dni. Natomiast w przypadku przeważającej części pacjentów w stanie ciężkim zdrowienie trwa powyżej 60-90 dni. W przypadku utrzymywania się symptomów infekcji przez wiele tygodni mówimy o tzw. długim COVID-19. U części pacjentów zmiany w organizmie wywołane przez COVID-19 mogą być trwałe. Mogą obejmować zmniejszenie powierzchni czynnej płuc, uszkodzenia mięśnia sercowego z arytmią, niewydolność nerek, zakrzepicę żył głębokich czy stany pozapalne jelit. Ozdrowieńcy, którzy mają za sobą krytyczny przebieg choroby, mogą wymagać długotrwałej rehabilitacji i opieki zdrowotnej.

Co robić przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem?

Podejrzewając zakażenie koronawirusem należy wykonać test w jego kierunku, który ze skierowaniem lekarskim jest bezpłatny, a bez skierowania kosztuje 350-500 zł. Jeżeli objawy infekcji występują dłużej, np. przez tydzień, można wykonać test na przeciwciała (na podobnych warunkach). Aby uzyskać skierowanie, należy umówić się na teleporadę w przychodni POZ lub za pomocą formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia. Wyjątkiem są dzieci do 2. roku życia, które muszą być zbadanie przez lekarza. Po wystawieniu skierowania należy udać się do punktu pobrań; osoby zmotoryzowane mogą udać się też do mobilnego punktu pobrań. W sytuacji, gdy przy infekcji pojawi się duszność, ucisk w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem, należy wezwać karetkę lub udać się prywatnym samochodem do szpitala zakaźnego.

Co to jest osocze ozdrowieńców?

Osocze ozdrowieńców to preparat pozyskiwany z krwi osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Zawiera ono przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które organizm wytwarza w celu zwalczenia koronawirusa. Podawanie ich chorym na drodze transfuzji stanowi metodę leczenia, która łagodzi objawy i skraca czas trwania choroby. Osocza wciąż brakuje, dlatego o jego oddawanie apelują nie tylko lekarze, ale też rząd.

Jak leczyć infekcję koronawirusem?

Ponieważ nie istnieje całkowicie skuteczny środek zwalczający koronawirusa, a te stosowane w ciężkich przypadkach są dostępne tylko w szpitalach, COVID-19 leczy się jedynie w sposób objawowy. Oznacza to, że środki stosowane w leczeniu domowym mogą jedynie łagodzić symptomy infekcji takie jak kaszel, ból gardła, katar, gorączka, ból mięśni czy zapalenie spojówek. W tej roli sprawdzają się preparaty ogólnie dostępne bez recepty w aptekach i drogeriach, które podaje się również przy zwykłych infekcjach oddechowych. W przypadku terapii w szpitalu skuteczne jest leczenie za pomocą osocza ozdrowieńców, musi jednak być rozpoczęte w maksymalnie ciągu kilku dni od początku infekcji i zawierać odpowiednio wysoki poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

Najnowsze informacje z regionu o zagrożeniu koronawirusem!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Środki z KPO obniżą inflację - komentarz

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

A
Aha
Którzy "niektórzy"?

Ci zmyśleni w redakcji?
g
gość
Do sądu, niech płacą!
s
sten
uwaga szczepi się teraz w czasie opandemii

zawsze się mówiło że szczepimy zapobiegawczo

a teraz szczepionka jest lekiem?????

mam dość traktowania mnie jak bydło stosując słowa wyszczepienie i populacja

muuuuuuuuuuuuuuu

a big farma rączki zaciera kasa kasa
P
Piotr Kucharczyk
Dlaczego nikt nie czyta i nie publikuje wypowiedzi twórców szczepionek. Ostatnie ich wypowiedzi nie przynoszą nic dobrego, raczej są to złe wieści. Otóż coraz więcej ludzi na powiklania, a z badań laboratoryjnych ze szczurami testowym jest jeszcze gorzej, zachodzi duża uniwersalność i powikłania różnego typu. Dlaczego nikt nie zrobi normalnego wywiadu z lekarzami firm produkujących te preparaty. Chyba częstymi portfel się liczy, a nie zdrowie i życie ludzi6.
Przejdź na stronę główną Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie