MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ze sportem i z sercem. Fundacja, która pomaga ludziom z niepełnosprawnościami

Piotr Piotrowski
Archiwum #SerceDlaSportu
Od blisko dwóch lat gdańska Fundacja #SerceDlaSportu wspiera osoby z niepełnosprawnościami i działa w profilaktyce zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Dynamiczna organizacja już może pochwalić się sukcesami: przedsiębiorstwo społeczne, obozy dla młodzieży, sekcja sportowa i zdobyte nagrody - wśród nich Bursztynowy Mieczyk dla najlepszej debiutującej organizacji pozarządowej Pomorza.

Istnieje od maja 2022 roku, a od grudnia 2022 roku posiada status Przedsiębiorstwa Społecznego. Założycielami fundacji są Maciej Turnowiecki i Sebastian Szopiński. - #SerceDlaSportu powstało z przyjaźni, mojej i Sebastiana. Moje życie prywatne i zawodowe w większości było i jest związane ze sportem, a Sebastian to kibic, pasjonat i entuzjasta sportowy. Momentem zwrotnym była pandemia, kiedy waliły się kluby, sypały kariery zawodników, zewsząd dochodziły informacje o kłopotach, tragediach i dramatach. Sam w tamtym okresie doświadczyłem odmowy sponsorowania projektu sportowego, co skutkowało zmianą planów zawodowych 34 osób. Pogadaliśmy sobie wtedy z Sebastianem po treningu na siłowni. Mówiliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Decyzja zapadła: choć nie mamy takich środków jak Totalizator Sportowy, to spróbujemy stworzyć organizm, który albo będzie zapobiegał takim sytuacjom, albo ludzi sportu wyciągał z bagna, ściągał z przysłowiowego lodu czy wyjmował ich ręce z nocnika. Do startu przygotowywaliśmy się rok. Pracujemy już prawie dwa lata. Są lepsze i gorsze momenty. Najważniejsze, że formułę udało się rozszerzyć o ludzi oddalonych od rynku pracy i osoby z niepełnosprawnościami - mówi Maciej Turnowiecki.

Fundacja dziś zatrudnia na etatach osoby niepełnosprawne i oddalone od rynku pracy, współpracuje ze szkoleniowcami, są też wolontariuszki.

- Bardzo mile wspominamy 2023 rok. W czerwcu nasza fundacja otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023 przyznawany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii Debiut Roku, a 30 listopada otrzymaliśmy nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego przyznawaną najlepszym organizacjom pozarządowym z województwa pomorskiego. Należymy do Korpusu Solidarności, programu wspierania i rozwoju wolontariatu na lata 2018 - 2030. Nasz wniosek w ramach naboru w programie „Odporność Oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 został najwyżej oceniony spośród wszystkich wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z woj. pomorskiego oraz przekazany do realizacji - dodaje Sebastian Szopiński.

Jadą z programem

Organizacja realizuje swoje cele statutowe poprzez różne projekty i programy. A poprzeczkę zawiesili wysoko. Głównymi celami działalności fundacji jest praca na rzecz sportu i edukacji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie sportowe, kompleksowe doradztwo w zakresie rozwoju kariery sportowej, zakup i wyposażenie w sprzęt sportowy, promowanie wartości w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury, patriotyzmu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa.

Bardzo ważne jest także wspieranie działań związanych ze sportem jako narzędziem wychowawczym dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń, w tym z zakresu profilaktyki uzależnień, działanie na rzecz integracji społecznej i włączania grup defaworyzowanych, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Dlaczego sport i to nie ten z pierwszych stron gazet czy internetowych portali? Sport osób z niepełnosprawnościami to temat coraz bardziej otwarty. Sami prowadzimy sekcję sportową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Organizujemy obozy sportowo-wytchnieniowe, zachęcając do udziału w aktywnościach ruchowych - mówi Maciej Turnowiecki.

Fundacja stwarza możliwość poznania i rozwijania podstaw lekkoatletyki, gier indywidualnych i zespołowych, gimnastyki korekcyjnej. Panowie z #serca wpadli również na pomysł, by uruchomić klub sportowy.

- Postawiliśmy akurat na petanque, czyli popularne bule. W zabawie z kulami mogą uczestniczyć właściwie wszyscy, i ci którzy mają niepełnosprawność ruchową, i ci z niepełnosprawnością intelektualną, ale także ich rodziny, opiekunowie, nauczyciele, lekarze, wychowawcy, radni, urzędnicy, biznesmeni. W każdym wieku. Tak buduje się integracja - tłumaczy Maciej Turnowiecki.
Ludzie z fundacji prowadzą też zajęcia z różnych dyscyplin sportu, przede wszystkim z lekkiej atletyki, tenisa stołowego, tenisa ziemnego oraz zespoły ćwiczących, drużyny, grupy. Organizują szkolenia sportowe w formie treningów i kursów, zawody i imprezy sportowe. W sekcji sportowej zapewnione są odpowiednie warunki do uprawiania sportu, rekreacji - instruktorzy, urządzenia sportowe, sprzęt, materiały szkoleniowe. Sekcja powstała w celu integracji środowiska osób niepełnosprawnych, prowadzi działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej.

- Temat nie jest dla nas wyzwaniem, bo wyzwanie to coś, co ma dla nas negatywne znaczenie. My realizujemy się w tych działaniach. Czujemy „sól ziemi czarnej”, jak nazywamy pracę w tym obszarze i z tymi dziećmi. To coś wyjątkowego, ale wartościowego - dodaje Sebastian Szopiński.

Na mocy umowy podpisanej z Miastem Gdańsk z 15 lutego 2024 r. fundacja #SerceDlaSportu przystąpiła do programu profilaktyki „Profis - sport bez uzależnień”. Specjalistycznym szkoleniem dotyczącym zagrożeń wynikających ze stosowania używek do końca listopada 2024 r. objęta zostanie grupa blisko 20 młodych osób z niepełnosprawnościami.

Profilaktyka dzieci ponad wszystko

Ważnym projektem jest #FizjoKids - Naprawiamy Wady Postawy.
- Oferujemy go dzieciom w wieku 6-16 lat w różnych dzielnicach Gdańska. To cotygodniowe zajęcia fizjoterapeutyczne w formule zabawy przy muzyce. Celem jest nauczenie dzieci umiejętności bezpiecznych ćwiczeń korekcyjnych w zgodzie z indywidualną wydolnością organizmu, fizjologią, a także zaszczepienie nawyku systematyczności ćwiczeń, pożegnanie kompleksów i nabranie wiary we własne możliwości - mówi Sebastian Szopiński.

Skoliozy, lordozy, kifozy to najczęstsze wady kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Płaskostopie poprzeczne i podłużne dotyczy stóp. Do tego dochodzi zmniejszenie pojemności oddechowej płuc, a przy tym zaburzenia pracy narządów wewnętrznych wraz z obniżeniem tolerancji organizmu na wysiłek fizyczny. Po nałożeniu na nie czynnika niezdrowej, zbyt kalorycznej diety radykalnie rośnie ryzyko wystąpienia bardzo poważnych schorzeń medycznych w dorosłości, rzutujących na długość i komfort życia.

- Stąd nasze zajęcia wpisują się we front walki z wymienionymi schorzeniami i wadami. Staramy się pomagać i wspierać naszych podopiecznych, budować zdrowe nawyki ruchu i odżywiania. I to się już udaje - cieszy się Maciej Turnowiecki, koordynator ds. sportu fundacji.

Jednym z fundacyjnych specjalistów jest niewidzący od urodzenia Rafał Ziołkowski posiadający tytuł zawodowy technika masażysty. Ukończył również wiele specjalistycznych kursów. Od blisko dwóch lat fundacja działa wraz z masażystą najbliżej mieszkańców Gdańska. - Mamy okazję korzystać z gościny Domów Sąsiedzkich w Gdańsku, gdzie dbamy o zdrowie młodszych mieszkańców Pomorza, jak i tych starszych, w wieku senioralnym - dodaje.

Jako duży sukces obaj fundatorzy traktują działania w ramach programu #EduKids Kształtujemy Charaktery. To program oświatowy skierowany do uczniów w wieku 10-15 lat. Koncentruje uwagę uczniów na szansach i zagrożeniach w sporcie, wartościach rodzinnych i patriotycznych, ćwiczeniach uwagi, koncentracji.

- Tym razem przybliżamy tematy związane z przysposobieniem obronnym, a przez to kształtujemy pozytywne i patriotyczne postawy u młodych ludzi. Zapraszamy na zajęcia znanych sportowców, byłych żołnierzy, weteranów misji zagranicznych. To wydarzenia, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodych, nie tylko chłopców, ale też dziewczyn - mówi Sebastian Szopiński, który sam jest żołnierzem WOT.

Z ukraińskim wątkiem

Gdańska fundacja, podobnie jak wiele innych organizacji, włączyła się w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Ale działania pomocowe prowadzili tu, na Pomorzu, dla uchodźców.

- To był nasz autorski projekt nadzorowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Polegał na organizacji działań, przygotowaniu i realizacji programów z zakresu edukacji społecznej oraz obywatelskiej, organizowaniu spotkań i konsultacji, inspirowaniu do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, sportowym, proekologicznym oraz turystycznym - wylicza Sebastian Szopiński.

W ramach programu ludzie fundacji działali jako asystenci uchodźcy wojennego, odpowiadając na rzeczywiste problemy i oczekiwania uciekinierów przybywających na Pomorze. Organizowali krótkie staże, w ramach których uchodźcy zapoznawali się z pracą w gastronomii, hotelarstwie, rekreacji i sporcie. Goście z Ukrainy brali udział w wydarzeniach o charakterze sportowym i integracyjno-rekreacyjnym, mieli wsparcie w poznawaniu Gdańska, Sopotu i Gdyni. Była też nauka obsługi oprogramowania komputerowego w polskiej wersji językowej.

Nawet w tych działaniach uwzględnili aspekt sportowy.
- Kontynuację pierwotnego projektu dla uchodźców wzbogaciliśmy o zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Ze strony fizjoterapii te działania przełożyły się na zwiększenie siły mięśni, utrzymanie właściwej masy ciała, wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za właściwą postawę ciała, zapobieganie bólom kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - opowiada fizjoterapeuta.

Nie dla siebie

Ekonomia społeczna w praktyce to jeden z koników fundatorów.
- Od początku na to stawiamy. Spotkania członków Rady Fundacji oraz Rady Konsultacyjno-Doradczej złożonych z pracowników odbywają się cyklicznie. Na stronie internetowej znajduje się wykaz najważniejszych i bieżących działań. Prowadzone przez fundację działania są zgodne z wytycznymi na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Stosowane są również elastyczne formy zatrudnienia, dla kobiet lub mężczyzn sprawujących opiekę nad dzieckiem; praca zmianowa lub zdalna - mówi Maciej Turnowiecki.

Fundacja bierze udział w pilotażowych działaniach wzmacniających biznesowo przedsiębiorstwa społeczne. Projekt nazwany przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Rewolucjami Ekonomii Społecznej” ma przetrzeć szlak dla innych podmiotów tej branży.

- Jesteśmy w trakcie opracowania strategii wspierania przedsiębiorstw społecznych w celu ratowania miejsc pracy i wsparcia organizacji zagrożonych recesją poprzez tworzenie przestrzeni dla współdziałania z biznesem. Chodzi o poszukiwanie bezpośredniego i stałego wsparcia, typowania potencjalnych mecenasów i świadczenia wzajemnych usług. Większość pomorskich przedsiębiorstw społecznych postępuje zgodnie z zasadą „nie czyń znaczącej szkody środowisku”, działa również w zgodzie z normą ISO 26000 i realizuje cele Agendy 2030. Dzięki temu każdy nasz potencjalny partner ma możliwość działania według założeń Environmental, Social and Governance - tłumaczy Maciej Turnowiecki.

Warto zwrócić uwagę, że dla większości korporacji raportowanie działań związanych z ESG będzie obowiązkowe od końca 2024 r. i będzie jednym z kluczowych danych przy realizacji KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności. - To także czysty zysk dla wszystkich. Ufam, już niebawem - dodaje nasz rozmówca.

#SerceDlaSportu

Założycielami fundacji są Sebastian Szopiński oraz Maciej Turnowiecki, osoby z doświadczeniem w pracy w biznesie, samorządzie lokalnym, a także w sporcie amatorskim, jak i tym ze wszech miar profesjonalnym.

Sebastian Szopiński to absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, germanista, od 1997 roku związany z rynkiem obrotu nieruchomościami, jako sale manager, kierownik działu sprzedaży w firmie deweloperskiej, następnie od 2002 roku samodzielny przedsiębiorca. Kibic i entuzjasta sportowy, a także żołnierz WOT. Z kolei Maciej Turnowiecki to również absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych. Swoją karierę rozpoczynał jako dziennikarz, rzecznik prasowy prezydenta Gdańska (2002-2007), koordynator projektu UEFA EURO 2012 w Gdańsku (2005-2012), prezes zarządu Lechia Gdańsk SA (2007-2012), członek zespołu doradców zarządu Ekstraklasa SA (2009-2011), kierownik drużyn juniorskich w Związku Piłki Ręcznej w Polsce (2012-2019), członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (2020-2022).

Globalną ambasadorką Fundacji #SerceDlaSportu w obszarze działań sportowych dotyczących aktywizacji ruchowej oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami jest Joanna Oleksiuk, jedna z najbardziej znanych polskich paralekkoatletek. Joanna Oleksiuk to brązowa medalistka w pchnięciu kulą (klasa F33) Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Paryżu w 2023 r. oraz zdobywca 4. miejsca podczas letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020.

Zawodniczka od urodzenia choruje na czterokończynowe spastyczne porażenie mózgowe.

Od początku swojego życia uczęszczała na pływalnię jako formę rehabilitacji. W wieku 14 lat spróbowała swoich sił w wioślarstwie, z czasem jednak postanowiła zacząć uprawiać lekkoatletykę.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Szymon Grabowski: Miejsce Lechii jest w ekstraklasie, Arki również

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki