Podwyżka płacy minimalnej oraz podwyżka minimalnej stawki godzinowej stała się faktem. Ostatecznie 2 220 złotych minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 14,50 zł za godzinę pracy. Została tylko formalność: Rada Ministrów musi ogłosić takie rozstrzygnięcie w Dzienniku Ustaw do 15 września. To ważne nie tylko dla zarabiających najmniej, ale dla większości zatrudnionych oraz znacznej części przedsiębiorców.

Większość z nas sądzi, że zmiana wysokości płacy minimalnej, a tym bardziej minimalnej stawki za godzinę, nas nie dotyczy; no bo zarabiamy dużo więcej... Tymczasem nic bardziej błędnego, minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę wymiaru wielu dodatków - dla pracowników etatowych czy świadczeń - dla wszystkich obywateli. Ponadto wpływa np. na podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS, które mogą płacić osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata swojej działalności.

Podwyżka płacy minimalnej oraz podwyżka minimalnej stawki godzinowej. 2 220 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 roku! Taka była końcowa decyzja Rady Ministrów, przekazana do Rady Dialogu Społecznego 14 czerwca.
Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku. Tak wynika z przepisów prawa. Gwarantowana nimi podwyżka według tegorocznych danych makroekonomicznych powinna wynieść 117 zł. Ustalana automatycznie płaca minimalna powinna więc wynosić od 1 stycznia 2019 r. 2 217 zł.
Ostatecznie jednak rząd zdecydował się na kwotę 2 220 zł.
Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.
Jednak do uzgodnienia w tym terminie takiego stanowiska nie doszło. Finał konsultacji miał nastąpić na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w miniony czwartek – 12 lipca. Problem w tym jednak, że nie podjęto wówczas uchwały w tej sprawie z… braku kworum. Na posiedzenie nie przybyli bowiem przedstawiciele Forum Związków Zawodowych.
Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).
„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.
Oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2 220 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2019 r. to 14,50 zł za godzinę pracy.

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego. Naprawdę warto!

W pierwszej połowie roku mogło wydawać się, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - o 120 złotych od 1 stycznia 2019 r. to całkiem niezły progres. Tymczasem wszystko może zweryfikować inflacja, która - zdaniem wielu analityków - gwałtownie przyspieszy po wakacjach.
Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z prawem, przy wysokiej inflacji, rząd musi podwyższyć minimalne wynagrodzenie za pracę nie tylko raz w roku, ale dwa razy. Niewykluczone więc, że minimalne wynagrodzenie za pracę w w wysokości 2 20 zł obowiązywać będzie w przyszłym roku tylko przez kilka miesięcy!

Wyższe dodatki i odprawy
Podwyżka płacy minimalnej oraz podwyżka minimalnej stawki godzinowej. Być może nawet sobie tego nie uświadamiamy, ale wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość wielu części składowych naszego wynagrodzenia lub innych świadczeń. W konsekwencji wzrost wynagrodzenia minimalnego - minimalnej stawki godzinowej - przekłada się na to, że więcej dostajemy np. za pracę w godzinach nocnych czy za przestój.
Według stawki najniższego wynagrodzenia za pracę ustalane są też odprawy, któe otrzymuja pracownicy odchodzący z pracy.

Ta zmiana rozkładu jazdy PKP po wakacjach najbardziej zaboli dojeżdżających na co dzień do pracy lub szkoły. Po prostu kliknij, a poznasz zmiany w rozkładzie PKP.

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorcy
Podwyżka płacy minimalnej oraz podwyżka minimalnej stawki godzinowej. Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających z tego tytułu stawki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne minimalne wynagrodzenia za pracę jest ważne ze względu na tzw. podstawę wymiaru tych składek - w okresie dwóch pierwszych lat prowadzenia biznesu, kiedy to mają prawo do opłacania składek na tzw. preferencyjnych zasadach. Ta podstaw wymiaru to 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.
W 2018 r., wyliczna od kwoty 2 100 zł wynosiła 630 zł.
W 2019 r., wyliczana od kwoty 2 220 zł wynosić będzie 666 zł.

Oznacza to, że wskutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przedsiebiorcy zapłacą wyższe składki ZUS.
Mały ZUS to przywilej dla wybranych. Od nowego składki ZUS i tak będą wyższe. O ile dla kogo - dowiesz się klikając po prostu w ten tekst.

Minimum 14,50 złotych za godzinę pracy
Podwyżka płacy minimalnej oraz podwyżka minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
Dlatego wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. z 2 100 zł do 2 220 zł, oznacza także wzrost minimalnej stawki godzinowej do 14,50 zł za godzinę.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu(art. 750 Kodeksu cywilnego).
Gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.
Jednakże minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapowiedź szokująco wysokich podwyżek cen gazu to tylko początek. Po wakacjach czekają nas podwyżki energii elektrycznej, dalszy wzrost cen paliw, ale przede wszystkim drożyzna cen żywności - od chleba po mięso. Ile, dlaczego, co jeszcze? Odpowiedź na te pytania poznasz, klikając po prostu w ten tekst!