Gmina Kępice

Akcja specjalna Gmina na 6
Bogactwo lasów, piękne jeziora, zabytki przyrody, architektury i historii. Ale przede wszystkim inwestycje – w ludzi, mieszkańców oraz w infrastrukturę: drogi, mosty, kanalizację, edukację i kulturę. Gmina Kępice to idealne miejsce do zamieszkania. Jesteśmy dla mieszkańców i blisko nich.

Gmina Kępice leży w powiecie słupskim, ok. 60 km od Morza Bałtyckiego. Jej serce to trzytysięczne miasteczko Kępice, pełniące funkcję centrum administracyjnego, ośrodka gospodarczego i kulturalnego.

Nasz gmina leży daleko od dużych miast, nie ma tu wielkich fabryk i dużych przedsiębiorstw zatrudniających setki pracowników. Mimo to miejsce wyjątkowe, w którym mieszkańcy chcą mieszkać - kształcić swoje dzieci, rozwijać się zawodowo, ciekawie i aktywnie spędzać czas. Bo mieszkańcy są dla nas najważniejsi – to dla nich zmieniamy się każdego dnia – zdobywamy unijne dofinansowania na budowę dróg, nowych mieszkań, świetlic wiejskich i boisk. To dla nich tworzymy nowe przedszkola, modernizujemy szkoły, organizujemy ciekawe zajęcia.

Niewielka gmina położona wśród lasów ma wielkie osiągnięcia – w 2016 r. zajęliśmy 7 miejsce w kraju w rankingu czasopisma „Samorządność”, wśród gmin pozyskujących unijne pieniądze na działania skierowane do mieszkańców, nasze projekty unijne i krajowe otrzymują najwyższą liczbę punktów w województwie pomorskim i kraju, jesteśmy stawiani za wzór jako samorząd przyjazny osobom niepełnosprawnym i seniorom. Łącznie w ciągu ostatnich 7 lat pozyskaliśmy na różne inwestycje ponad 50 milionów złotych.

Mieszkańcy są dla nas najważniejsi – to dla nich wyburzyliśmy stare bloki w centrum Kępic, w ich miejsce staną trzy nowoczesne bloki mieszkalne i budynki handlowe w ramach programu Mieszkanie Plus, już niedługo centrum miasta stanie się prawdziwym sercem miasta.

Budujemy i remontujemy nowe drogi – nie tylko w Kępicach, ale także w najmniejszych miejscowościach, tak, by mieszkańcom mogli bezpieczniej dojechać do domu i pracy. Remontujemy mosty, budujemy boiska szkolne, place zabaw. Jesteśmy jedną z niewielu gmin na Pomorzu, która będzie miała w każdym sołectwie świetlicę wiejską. W tym roku zbudowaliśmy cztery biblioteki, które będą centrami życia kulturalnego.

Pomagamy mieszkańcom znaleźć pracę – utworzyliśmy Spółdzielnię Socjalną Razem, która zatrudnia kilkanaście osób, dzięki projektom ponad 60 osób odbyło staże zawodowe i znalazło pracę. Wspieramy rozwój nowych firm – ponad 100 naszych mieszkańców otworzyło własne biznesy dzięki unijnym dotacjom, na które gmina otrzymała dofinansowanie. To rekord na Pomorzu wśród gmin wiejsko-miejskich.

Wprowadziliśmy Kartę „Rodzinne Kępice”, dzięki której rodziny wielodzietne mogą liczyć na wiele zniżek, w tym na obiady.

Nie zapominamy o naszych korzeniach i edukacji kulturalnej. W naszych świetlicach i bibliotekach każdego dnia odbywają się ciekawe zajęcia artystyczne, działają zespoły, koła gospodyń, spotykają się seniorzy. Osoby niepełnosprawne znalazły drugi dom w Środowiskowym Domu Samopomocy, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym odbywają reintegrację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach.

Gmina Kępice
Dodaj ogłoszenie