Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 2019 r. podatnik nie będzie musiał wypełniać wniosków i składać deklaracji podatkowej. Skarbówka sama rozliczy PIT. Coroczne rozliczenie podatkowe będzie można zamknąć za pomocą kilku kliknięć. Podatnicy na Portalu Podatkowym znajdą już wypełniony "Twój e-PIT". Od ich decyzji zależy, czy zaakceptują rozliczenie skarbówki. Jeśli nie podejmą żadnych działań, wygenerowany PIT zostanie automatycznie wysłany.

"Twój e-PIT" ma ułatwić życie podatnikom

Krajowa Administracja Skarbowa chce, żeby to urząd wypełniał zeznania podatkowe. Zadaniem podatnika ma być jedynie zaakceptowanie rozliczeń oraz ich ewentualne uzupełnienie. Usługa ma być dostępna od 15 lutego 2019 r. Po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym użytkownik będzie mógł znaleźć już wypełnioną deklarację. Udostępniony dokument podatnik może uzupełniać np.

o ulgi, odliczenia itd. Tak przygotowaną deklarację można wydrukować i przesłać do urzędu lub pozostawić w wersji elektronicznej. W przypadku, gdyby podatnik nie podjął żadnych działań, PIT zostanie automatycznie rozliczony 30 kwietnia.

Minister finansów Teresa Czerwińska: Polacy wybrali elektroniczne składanie PIT-ów. Wciąż jednak coroczne rozliczenie wymaga od nich wypełniania wniosków lub deklaracji. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej możemy to zmienić tak, by to urząd wypełniał zeznanie i udostępniał podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia.

twitter.com/MF_GOV_PL

Deklaracje papierowe ciągle pierwsze w kolejności

Rozwiązanie "Twój e-PIT" nie ma na celu usunięcia starych sposobów rozliczeń. Ciągle możliwe będzie składanie deklaracji w wersji papierowej. Tradycyjnie złożony PIT będzie rozliczany w pierwszej kolejności. Jeśli do urzędu nie wpłynie żadna deklaracja przed upływem terminu jej złożenia, wówczas fiskus weźmie pod uwagę PIT wygenerowany cyfrowo.

Innymi słowy - podatnik nie będzie musiał podejmować żadnej aktywności. Deklaracja i tak zostanie złożona.

KAS nie ma wszystkich danych – trzeba będzie je uzupełnić

Podatnicy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że KAS nie posiada wszystkich danych ważnych przy składaniu deklaracji. Brakujące informacje należy uzupełnić po zalogowaniu na Portal Podatkowy. Logowanie będzie możliwe po wcześniejszym uwierzytelnieniu:

  • bezpłatnym Profilem Zaufanym;
  • danymi autoryzacyjnymi podatnika;
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przygotowanej przez KAS deklaracji będzie można zmienić dane m.in.:

  • o organizacji Pożytku Publicznego, której ma zostać przekazany 1% podatku należnego;
  • o odliczeniach (IKZE, ulga na internet);
  • o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności (PIT-38, PIT-36, PIT-36 L).
twitter.com/MF_GOV_PL

Dla kogo będzie "Twój e-PIT"?

Nowa usługa będzie obejmowała podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. "Twój e-PIT" dotyczy podatników, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej. Od 2020 r. usługa będzie dostępna także dla tych osób, które prowadzą ten rodzaj działalności.

Resort finansów szacuje, że KAS udostępni "Twój e-PIT" ok. 25 mln podatników. Nowe rozwiązanie ma zastąpić dwa działające do tej pory: rozliczenie przez urząd na wniosek PIT-WZ oraz usługę wstępnie wypełnionego zeznania (PFR).

To nie jedyne zmiany resortu finansów!

Ministerstwo Finansów planuje więcej zmian. Jedną z najważniejszych jest dłuższa ulga mieszkaniowa. MF planuje wesprzeć tych, którzy sprzedają mieszkanie. Aktualnie ze sprzedaży lokum odciągany jest 19% podatek PIT. Można jednak go uniknąć, jeśli sprzedający w ciągu dwóch lat kupi nowe mieszkanie. Ministerstwo Finansów planuje wydłużyć ten okres do trzech lat.

Ponadto rozszerzone zostaną kwalifikacje do ulgi – będzie można doliczyć do niej koszty remontu i przebudowy lokalu (nawet jeśli zostaną one przeprowadzone przed zakupem mieszkania). Rozszerzenie uprawnień zacznie obowiązywać od 2019 r.

Bogaci oddadzą biednym

Kolejna zmiana dotknie najbogatszych obywateli. Osoby, które zarabiają ponad milion złotych, będą oddawać państwu więcej pieniędzy. Wstępnie projekt ten nazwano opłatą solidarnościową. 13 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy, która zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Opłata solidarnościowa, pobierana z dochodów osób fizycznych, będzie wynosiła 4% nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy. Nowy podatek – według obliczeń rządu – ma przynieść dodatkowe 1,1 mld złotych. Jego wprowadzenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas protestu niepełnosprawnych w Sejmie.