Świadczenia rodzinne 2018: Zasiłek pielęgnacyjny 2018....

  Świadczenia rodzinne 2018: Zasiłek pielęgnacyjny 2018. Wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018. Jaka kwota w grudniu 2018?

  oprac mk.

  Dziennik Bałtycki

  Dziennik Bałtycki

  Jeśli ktoś jeszcze nie ma ustalonego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, a spełnia kryteria, powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami (m.in. orzeczeniem

  Jeśli ktoś jeszcze nie ma ustalonego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, a spełnia kryteria, powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami (m.in. orzeczeniem o niepełnosprawności). W Gdańsku wniosek składa się w Gdańskim Centrum Świadczeń (na zdjęciu) ©Piotr Hukało

  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 2018 zrósł od 1 listopada 2018 r.! Nareszcie wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego! Po 12 latach niepełnosprawni otrzymali wyższy zasiłek pielęgnacyjny. O ile wzrósł zasiłek pielęgnacyjny? W I etapie - od 1.11.2018 r. - podwyżka wyniosła 31,42 zł. W drugim etapie - od. 1.11.2019 r. - kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o kolejne 31,42 zł. Sprawdź, ile wynosi kwota zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018 r.
  Jeśli ktoś jeszcze nie ma ustalonego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, a spełnia kryteria, powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami (m.in. orzeczeniem

  Jeśli ktoś jeszcze nie ma ustalonego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, a spełnia kryteria, powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami (m.in. orzeczeniem o niepełnosprawności). W Gdańsku wniosek składa się w Gdańskim Centrum Świadczeń (na zdjęciu) ©Piotr Hukało

  Wzrost zasiłku pielęgnacyjnego. Ile dostają niepełnosprawni od 1.11.2018?  Zasiłek pielęgnacyjny od 1.11.2018 r. wynosi 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – jest to I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

  - Osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, nie muszą nic robić, aby otrzymać wyższe świadczenie - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Podwyżka nastąpi automatycznie. Wcześniej wyślemy pocztą decyzję o wyższej kwocie zasiłku.

  Zobacz też: Terminy wypłaty świadczeń w Gdańsku 2018. Fundusz alimentacyjny, 500 plus, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe - kiedy wypłata?  W samym tylko Gdańsku podwyżka ta dotyczy 12 tysięcy osób.

  - Przez 12 lat zasiłek pielęgnacyjny był niepodnoszony, w związku z tym zasiłek pielęgnacyjny, który otrzymywały osoby niepełnosprawne, był różny od świadczenia pielęgnacyjnego, które wypłacał ZUS, które było corocznie waloryzowane - poinformowała w lipcu br. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.- My próbujemy tę różnicę zniwelować. Chcemy to zrobić w dwóch krokach i ten pierwszy krok będzie 1 listopada tego roku. W następnym roku będzie kolejny wzrost. Łącznie w ciągu dwóch lat ten zasiłek wzrośnie o ponad 62 zł - dodała Rafalska.

  Wzrost zasiłku pielęgnacyjnego. Ile dostaną niepełnosprawni od 1.11.2019?  Zasiłek pielęgnacyjny od 1.11.2019 r. wynosić będzie już 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.


  Zobacz też: 300 Plus. Wyprawka szkolna 2018 na dziecko. Program Dobry Start. Jak złożyć wniosek o 300 zł? Terminy i zasady - wnioski online i tradycyjne  Ile wynosiła kwota zasiłku pielęgnacyjnego do 1 listopada 2108?


  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła przed podwyżką 153,00 zł miesięcznie.

  Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?


  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  - niepełnosprawnemu dziecku;
  - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  - osobie, która ukończyła 75 lat.

  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
  - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  - osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


  Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?  Aby otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) lub niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia), należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


  Co należy zrobić - krok po kroku


  1. Wypełnić wniosek (imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku, informacje o tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego)

  UWAGA! Są dwa typy wniosków!
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)


  2. Złożyć zaświadczenie lekarskie (wypełnione przez lekarza rejonowego lub lekarza specjalistę, który prowadzi leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest miesiąc

  UWAGA! Są dwa typy druków zaświadczeń
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia)


  Do wniosku należy załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej + kopię orzeczenia KIZ lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, bądź inne (oryginały przedstawia się lekarzowi podczas posiedzenia składu orzekającego).

  3. Kompletną dokumentacje należy złożyć w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  4. Po otrzymaniu zawiadomienia z MZON należy stawić się na wezwanie (wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

  5. Odebrać orzeczenie o niepełnosprawności (o stopniu niepełnosprawności) w termonie wyznaczonym podczas komisji lekarskiej.

  6. Złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do organu pomocy społecznej (w zależności o miejsca zamieszkania są to: MOPS, GOPS, GOPR, Gdańskie Centrum Świadczeń itd).


  Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego  Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z następującymi dokumentami:
  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
  • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.


  Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia wystarczą
  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
  • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
  • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.


  Po złożeniu wniosku z dokumentacją, osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny (opiekun niepełnosprawnego, jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej) otrzyma pocztą na wskazany adres DECYZJĘ.

  Jeśli decyzja jest pozytywna, na wskazane konto co miesiąc spływać będzie kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

  Zobacz też: E. Rafalska: Ustawa o daninie solidarnościowej dla niepełnosprawnych trafi pod obrady Sejmu
  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (10)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Podwyżka

  xxx (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Dlaczego z entuzjazmem nie ogłoszono wszem i wobec że aż tak dopomogli? Aby żyło się lepiej...........................................

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  no wreszcie

  miki (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 2

  Ja to widzę tak. Cieszcie się że mamy ten rząd a nie poprzedni. Za PO pozostałaby kwota153 zł po wsze czasy :) Teraz coś drgnęło i od razu komentarze - skandal itp.
  Ludzie stuknijcie się w łeb....rozwiń całość

  Ja to widzę tak. Cieszcie się że mamy ten rząd a nie poprzedni. Za PO pozostałaby kwota153 zł po wsze czasy :) Teraz coś drgnęło i od razu komentarze - skandal itp.
  Ludzie stuknijcie się w łeb. Latami marzyłem żeby te zasiłek wzrósł chociaż o złotówkę. Teraz mamy 30 zł więcej i za rok ta sama podwyżka. Ale znając Polaków już widzę komentarze - skandal, hańba itp...jest na to sposób - zmieńcie rząd :)zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  2 grosze podwyżki miesięcznie

  Niepełnosprawna wściekła (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 1

  SKANDAL
  31,42 zł przez 12 lat to daje tylko 2,61 zł podwyżki rocznie (a 2 grosze na miesiąc, 12 lat to 144 miesiące). A ile w tym czasie było podwyżek dla różnych grup społecznych nauczycieli...rozwiń całość

  SKANDAL
  31,42 zł przez 12 lat to daje tylko 2,61 zł podwyżki rocznie (a 2 grosze na miesiąc, 12 lat to 144 miesiące). A ile w tym czasie było podwyżek dla różnych grup społecznych nauczycieli górników... A może by tak zrezygnować z 13 pensji dla budżetówki i dołożyć na zasiłek i dodatek pielęgnacyjny ? Dlaczego żerujecie tylko na najsłabszych i najbiedniejszych?zwiń

  Zdjęcie autora komentarza
  Podwyzka zasiłku pielęgnacyjnego

  Kataryna Kataryna

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 3

  CZASAMI NIE ZA DUŻO TEJ PODWYŻKI ? PO 12 LATACH 31,42 TO CHYBA JAKIŚ ŻART ALE CO ICH TO OBCHODZI ONI MAJĄ DUŻO KASY I ZDROWE DZIECI A C O Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI JA MAM...rozwiń całość

  CZASAMI NIE ZA DUŻO TEJ PODWYŻKI ? PO 12 LATACH 31,42 TO CHYBA JAKIŚ ŻART ALE CO ICH TO OBCHODZI ONI MAJĄ DUŻO KASY I ZDROWE DZIECI A C O Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI JA MAM DWOJE NIEPEŁNO SPRAWNYCH NORMALNIE WSTYD zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Kpina i hipokryzja kolejnej tzw. władzy

  Wacek (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 9 / 1

  Naprawdę społeczeństwo polskie jest na kolanach skoro jako naród godzimy się na takie kpiny tzw.władzy jeśli chodzi o zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych. Przydałby się artykuł porównawczy...rozwiń całość

  Naprawdę społeczeństwo polskie jest na kolanach skoro jako naród godzimy się na takie kpiny tzw.władzy jeśli chodzi o zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych. Przydałby się artykuł porównawczy jakie zasiłki są w krajach Europy. A zresztą, po co - i tak wszyscy mają to głęboko w d. z wyj. tych którzy maja w rodzinach niepełnosprawnych lub sami są niepełnosprawnymi. Rozumiem, że ta gigantyczna podwyżka to taka łaskawość kasty rządzącej przed tzw. wyborami (dokł. plebiscyt posłuszeństwa, poddaństwa i karności narodu)zwiń


  Zdjęcie autora komentarza
  zasiłek pielęgnacyjny

  Kataryna Kataryna

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 1

  Oni powinni po tylu latach przynajmniej wyrównać na kwote ponad 200 zł tak jak płaci zus a nie przez 12 lat 153 zł i podwyżka o 31,42 to jest jak dla mnie jakaś parodia


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  zasilek pielegnacyjny

  EMERYT PO 49R (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3

  ONI NIE RZĄDZILI POLSKĄ 30 LAT PRETENSJE DO POPRZEDNICH RZĄDZĄCYCH -DLACZEGO WCZESNIEJ NIE PROTESTOWANO ŻE TAKI NISKI ZASIŁEKM WYPŁACANO W TAMTYCH KOMUNISTYCZNYCH CZASACH

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  wyrównanie

  wyrównanie (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 1

  Powinni chociaż wyrównać od stycznia ten zasiłek tzn wyrównanie

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Zasiłek

  Anonim (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 13 / 2

  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to kpina... 153 zł na co to ma starczyć? Żałuję że mieszkam w tym kraju... Od 2006 nie zostało zwiększone a teraz nagle podnoszą o 30 zł? Przez 12 lat nic nie...rozwiń całość

  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to kpina... 153 zł na co to ma starczyć? Żałuję że mieszkam w tym kraju... Od 2006 nie zostało zwiększone a teraz nagle podnoszą o 30 zł? Przez 12 lat nic nie zrobili z tym,. Skoro przez te lata nie podnieśli to powinni teraz dać dużo większą podwyżkę, choć ciężko 30 zł nazwać podwyżką. 12 lat x 30 zł + 153 zł = 360+153 = 513 zł. I tyle powinien wynosić zasiłek pielęgnacyjny!!! zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  zasiłek

  pracownik PRL (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 1

  dziękuj , że w ogóle podnoszą poprzedni rząd powinien z własnych środków zrobić wszystkim wyrównanie !

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo