Twórca WOŚP w ostrych słowach skomentował plany zmian w ustawie o zbiórkach publicznych, które proponuje MSWiA. Zdaniem Owsiaka to "skok na kasę". "Nie potrzeba tu żadnych zmian!", "No passaran!", "W tej sprawie nawet kroku do tyłu" - zapowiedział.

Jerzy Osiak doszedł do takich wniosków po spotkaniu organizacji pozarządowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem były planowane przez rząd zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych. "Były to 3 godziny prezentowania kompletnie odległych od siebie stanowisk" - skomentował lider WOŚP.

Jego zdaniem "dotychczasowa ustawa jest wystarczająca, powstała w wyniku wzorowego procesu konsultacji społecznych i dobrze reguluje organizację zbiórek publicznych w Polsce". "Nie potrzeba tu żadnych zmian!" - podkreślił. Owsiak obawia się, że nowa ustawa "da ministrowi prawo odwołania wcześniej zatwierdzonej przez siebie zbiórki, które tej decyzji o odwołaniu nadają skutek natychmiastowy i które dają możliwość „przejęcia” środków już zgromadzonych w efekcie tej odwoływanej zbiórki". Owsiak nie wierzy też, w zapewnienia, że "chodzi o nasz wspólny interes". Nazywa je nawet "niebezpiecznymi i zwodniczymi".

"Za kilka dni, za kilka miesięcy, możemy wszyscy odczuć na własnej skórze, jak potężne narzędzie zyskają politycy w walce z nielubianymi przez siebie organizacjami - zakaz organizowania zbiórki i zmiana celu wydatkowania zebranych środków. Wtedy może paść argument - takie jest prawo, jest to polskie prawo, ustanowione przez nas, a wcześniej konsultowane z organizacjami pozarządowymi" - zauważa.

Jego zdaniem nie "nie może być tak, że minister spraw wewnętrznych na niejasnych bardzo przesłankach, jakimi są określenia <>, czy <>, unieważnia zbiórkę oraz ma możliwość uruchomienia procedury < > zebranych już środków". "Polacy, dzieje się coś niezwykle niebezpiecznego, coś co wykracza poza wszelkie normy budowania społeczeństwa obywatelskiego" - ostrzega Jerzy Owsiak.

126 373 804,34 - fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosiła wyniki 26. finału. Pieniądze były w tym roku zbierane na sprzęt do leczenia noworodków.

Wyniki zostały ogłoszone w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, w styczniu organizuje zbiórkę pieniędzy.

Za zebrane pieniądze fundacja WOŚP kupuje sprzęt medyczny do szpitali. W ciągu 26. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 950 mln złotych.