Juliusz z Warmii pyta: Interesuje mnie „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Na co mogę ją otrzymać? Proszę o przykłady.

Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Wybór działalności pozarolniczej jest bardzo duży. Załącznik do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa 405 kodów PKD, wśród których można wyróżnić między innymi:

 • usługi dla leśnictwa i pozyskiwanie drewna,
 • produkcja artykułów spożywczych i napojów,
 • usługi informatyczne,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • usługi poligraficzne,
 • produkcja mebli i wyrobów z drewna, rzemiosła lub rękodzieła,
 • produkcja metali i wyrobów metalowych,
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 • produkcja wyrobów tekstylnych i odzieży
 • różnorodne usługi dla ludności.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wynosi 100 tys. zł. Pieniądze są przeznaczone na biznes na terenach wiejskich. Tegoroczny nabór jeszcze przed nami. Wnioskom są przyznawane punkty, trzeba uzyskać minimum 4. Za co będą przyznawane?

 • 1 pkt – jeżeli wnioskodawca ma mniej jak 40 lat
 • 2 pkt – innowacyjność
 • 0-2 pkt – wskaźnik bezrobocia
 • 2 pkt – wnioskodawca jest beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” w ramach PROW 2014-2020
 • 3 pkt – stworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • 4 pkt – stworzenie dwóch dodatkowych miejsc pracy
 • 3 pkt – kwalifikacje zawodowe

Wszystkie najnowsze informacje na temat dopłat rolniczych znajdziesz w zakładce DOPŁATY <<<