Za jednorazowe szacowanie szkód łowieckich, przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego mają otrzymać 100 złotych.

To propozycja ministra środowiska, która mówi o oględzinach albo szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem protokołu.

Tutaj przypominamy: Sołtysi zostali wciągnięci w szacowanie szkód łowieckich. Zmiana

Dodajmy, że jeśli pracownik ODR tego samego dnia brać będzie udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej na terenie jednej gminy, kwota ryczałtu zwiększona będzie o 25 zł za udział w szacowaniu kolejnej szkody.

Szacowanie szkody łowieckiej trwa około trzy godziny.

Jak wyliczono w dokumencie, udziały przedstawiciela ODR wynoszą 99,33 zł. Sumę zaokrąglono do 100 zł.

Na zryczałtowane koszty składają się:

  • dojazd do miejsca, w którym wystąpiła szkoda - średnio 50 kilometrów w dwie strony
  • maksymalne stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych - 0,8358 zł za km
  • stawka godzinowa za czynności związane z szacowaniem szkody (19,10 zł - czyli minimalna stawka godzinowa w 2018 roku - 13,70 zł i dodatek 5,48 zł)

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołacz do nas

Skąd pieniądze? 10 milionów złotych przeznaczonych na ten cel ma pochodzić z kasy funduszu leśnego.

Projekt rozporządzenia został opublikowany wczoraj (6 sierpnia), skierowano go do konsultacji. Ustawa wejdzie w życie pod koniec sierpnia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji