Nowe drogi, żłobki, przedszkola. Sprawdź, jakie inwestycje w 2021 roku zostaną ukończone na Pomorzu

Rafał Mrowicki, AT, red.
Karolina Misztal
Nowe obiekty kulturalne, mieszkania komunalne, żłobki, przedszkola, nowe drogi oraz obiekty użyteczności publicznej. Sprawdź, jakie inwestycje zostaną w tym roku oddane do użytku na Pomorzu!

Inwestycje 2021 w Gdańsku

W Gdańsku w połowie 2021 roku do użytku ma być przywrócony Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Zabytkowy obiekt jest dostosowywany do potrzeb Hevelianum, które będzie organizować tam zielone szkoły. Koszt prac to ok. 26,7 mln zł, a ich koniec przewidziany jest na połowę roku. W podobnym czasie powinno nastąpić otwarcie nowej siedziby Muzeum Bursztynu, która od paru lat powstaje w średniowiecznym Wielkim Młynie. Prace kosztują ok. 24 mln zł.

Do najważniejszych inwestycji drogowych w Gdańsku należą:

 • koniec budowy Wiaduktu Biskupia Górka - inwestycja jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu) i łączącej Pomorze z południem kraju. Głównym wykonawcą robót jest firma Budimex S.A., prace na budowie zakończą się w połowie 2021 roku, a ich koszt to ok. 165 mln złotych. Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska
 • przebudowa ul. Kartuskiej (rozbudowa ul. Kartuskiej obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Zakres prac: na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa. Wykonawcą robót jest firma Kruszywo Sp. z.o.o. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r., a ich koszt to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała również finansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.)
 • W zeszłym tygodniu otworzone zostały oferty w przetargu na budowę węzła integracyjnego Osowa. W ramach realizacji zadania największe zmiany czekają teren przed dworcem w Osowej, który znajduje się przy ul. Barniewickiej. Obecnie jest tam niewielka pętla autobusowa która zostanie przebudowana, na pętli znajdą się wiaty rowerowe dla około 100 jednośladów, a także parking kiss&ride. Zmieni się także fragment ul. Barniewickiej. Na odcinku od ul. Seleny do ul. Konstelacji wybudowane zostaną chodniki i pasy dla rowerzystów. Prowadzone będą także prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej, gazowej czy teletechniczej. Obszar węzła zyska także oświetlenie. Na pętli przewidziano nowe tablice SIP. Ponadto wybudowany zostanie staw, który będzie „zbierał” wody opadowe. Termin zakończenia zadania określono na koniec października 2021 r. - realizację robót zabezpieczono w budżecie 4 370 000,00 zł

- Kontynuowana będzie również realizacja programów takich jak Jaśniejszy Gdańsk czy Program modernizacji chodników. W ramach Jaśniejszego Gdańska planujemy w przyszłym roku oświetlić 63 odcinki ulic na kwotę szacunkowo ok. 8 mln zł. W ramach programu chodnikowego wykonamy m.in. modernizację chodnika w ul. Równej czy Kolorowej. Dla kolejnych lokalizacji będą też wykonywane dokumentacje projektowe. Na Program chodnikowy w tym roku przeznaczono kwotę 16 mln zł. Ponadto realizowany będzie w dalszym ciągu program pn. Budowa i Przebudowa Dróg w różnych dzielnicach miasta, na którego przeznaczono w roku 2021 kwotę 25 mln zł. W ramach niego planujemy wykonać m.in. Objazd Bramy Nizinnej czy modernizację ul. Połęże, ul. Hożej i ul. Starowiślnej. W ramach inwestycji kubaturowych kontynuowane będą rozpoczęte już w tym roku termomodernizacje m.in. Szkoły Podstawowej nr 42 wraz z przebudową basenu przy ul. Czajkowskiego. Rozpoczniemy również prace przy Termomodernizacji SP nr 2 na ul. Marusarzówny - informuje Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ramach budownictwa społecznego, w ramach Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o., miasto odda do użytku dwa budynki:

 • Budynek przy ul. Ptasiej - budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Budynek będzie pełnił funkcje ośrodka edukacyjno - rehabilitacyjnego z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Fundacji „Ja też” oraz funkcje biurowe. Zostanie oddany do użytku w drugim lub trzecim kwartale 2021 roku. Koszt to 7,5 mln zł brutto (Pożyczka Miejska z Pomorskiego Funduszu Rozwoju oraz środki własne spółki).
 • Budynek mieszkalny czterolokalowy przy ul. Cienistej - budowa budynku mieszkalnego 4- lokalowego przy ul. Cienistej w Gdańsku - II Etap projektu - mieszkania ze wsparciem z przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – (realizacja Uchwały NR XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016). Budynek ma zostać oddany do użytku w trzecim kwartale 2021 roku. Koszt to ok 2,830 mln zł brutto (Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dokapitalizowanie z Gminy Miasta Gdańska)

Oprócz tego miasto realizuje inwestycje w ramach TBS "Motława" Sp. z o.o. Zakończone zostaną budowy budynków mieszkalnych przy ul. Piotrkowskiej (55 mieszkań) oraz przy ul. Kurzej (14 mieszkań).

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego odda w tym roku do użytku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej - budynek użyteczności publicznej o powierzchni 1.494,50 m2 będzie użytkowany przez MOPR, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną i Stowarzyszenie „Nasze Ujeścisko”. Termin oddania do eksploatacji, w zależności od skutków pandemii - marzec/kwiecień 2021. Ponadto rozpocznie się budowy 4 budynków mieszkalnych przy ul. Piotrkowskiej/Wieżyckiej (127 mieszkań) na Ujeścisku współfinansowanych przez miasto Gdańsk. Zgodnie z nowelizowaną aktualnie Ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem (…) bezzwrotne wsparcie dla gminy z tytułu udziału w inwestycji wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycje 2021 w Gdyni

Budowa pierwszego odcinka Trasy Kaszubskiej w stronę Szemudu to najpoważniejsza obecnie inwestycja w Gdyni, przy okazji której po placu budowy jeździ już ciężki sprzęt. Jej wykonawca, Polaqua, za realizację 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej otrzymać ma 817 mln zł. Budowa powoduje korki i inne utrudnienia, jak czasowe wyłączenia prądu, dla mieszkańców Wielkiego Kacka, Dąbrowy i Karwin. Zakończyć ma się w drugiej połowie tego roku.

Rozkopane jest ponadto nabrzeże Polskie, na którym trwa inwestycja Portu Gdynia. Nowy, publiczny terminal promowy za 222 mln zł gotowy ma być także w połowie tego roku. Zarządcy gdyńskiego portu przymierzają się jednak do jeszcze bardziej poważnej inwestycji. Jej kosztorys szacowany jest na 787 mln euro, czyli zgodnie z aktualnym kursem tej waluty na gigantyczną kwotę ponad 3,5 mld zł. Chodzi o budowę portu zewnętrznego. Jest już projekt prac, a wiosną tego roku rozpocząć mają się towarzyszące mu badania ekologiczne.

- Przyjęcie pierwszego statku planowane jest na 2028 rok - mówi o tej inwestycji Adam Meller prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wielkim przedsięwzięciem, realizowanym w Gdyni przez Polskie Koleje Państwowe, jest budowa nowej stacji Gdynia Port. Przetarg na wykonawstwo wygrał Budimex, który otrzymać ma wynagrodzenie niemal 1,5 mld zł. Inwestycja ma trwać 30 miesięcy i zakończyć się w 2022 roku. Na Międzytorzu już przystąpiono do pierwszych prac, jak wycinka tysięcy drzew.

Jest też obecnie realizowanych w Gdyni kilka inwestycji prywatnych, których kosztorys nie jest dokładnie znany. Śmiało można jednak zakładać, że opiewa na kwoty od kilkudziesięciu milionów złotych wzwyż. Za taką realizację uznać należy trwającą budowę największego w mieście kompleksu biurowego 3T Office Park. Trzy okazałe budynki przy ul. Górskiego o łącznej powierzchni użytkowej aż 54,9 tys. m kw. gotowe mają być w drugim kwartale tego roku. Kolejnymi, trwającymi, dużymi realizacjami deweloperskimi są m.in. zabudowa mola Rybackiego, czy też kompleks Plac Unii w Śródmieściu.

Na tle wyżej wymienionych inwestycji dość blado wyglądają natomiast prace finansowane z pieniędzy samorządu. Największą, realizowaną obecnie inwestycją, jest budowa węzła Chylonia. Urzędnicy w październiku ubiegłego roku ogłosili, że są na półmetku prac. Inwestycja za 45,8 mln zł ukończona ma zostać w lipcu tego roku.

W tegorocznym planie wydatków samorządu zapisane jest także finansowanie w wysokości 41,4 mln zł na węzeł Karwiny, 24 mln zł na poszerzenie ul. Kwiatkowskiego, 15 mln zł na wiadukt drogowy nad torami przy ul. Puckiej, czy też 7,5 mln zł na realizację rewitalizacji części Witomina. Należy jednak pamiętać, że rozpoczęcie wielu tego typu inwestycji, pilotowanych przez urzędników miejskich, było w ostatnich latach często przekładane. Zapewnienie finansowania dla nich stwarza więc nadzieję, lecz w żadnym wypadku nie daje gwarancji, że rzeczywiście się rozpoczną.

Inwestycje 2021 w Sopocie

Do końca kwietnia powinna zakończyć się przebudowa Al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowania z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie. Koszt inwestycji to ok. 18,5 mln zł brutto. Do końca czerwca ma zostać przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Reja, koszt inwestycji ok. 2,6 mln zł brutto.

7.04 powinna się zakończyć przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie. Koszt prac to ok. 2 mln zł. W pierwszym kwartale tego roku powinny zostać ukończone 2 budynki komunalne przy Al. Niepodległości 650 i 654. Koszt ich wybudowania to ok. 13,53 mln zł. 12 mln zł ma kosztować adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki 1-3 na potrzeby Artinkubatora i Biblioteki Publicznej, które mają zostać ukończone w drugim kwartale tego roku. W trzecim kwartale powinien zostać ukończony żłobek przy ul. Obodrzyców za 7 mln zł. Wtedy też powinny być ukończone pomosty pływające przy ostrodze mola za ok. 3,4 mln zł.

Do końca wakacji ma powstać infrastruktura do minigolfa oraz budowa altany rekreacyjnej na Sopockich Błoniach, w ramach Budżetu Obywatelskiego, za ok. 320 tys. zł. Również latem ma odbyć się remont niecki basenowej na pływalni MOSiR remont niecki basenowej, sanitariatów, modernizacja maszynowni za ok. 300 tys. zł.

Inwestycje 2021 w Starogardzie Gdańskim

Przy wsparciu programów rządowych Starogard na inwestycje w 2021 roku planuje wydać ponad 31 mln zł.

Wśród największych inwestycji planowanych w 2021 w Starogardzie Gdańskim są m.in.

 • Rozpoczęcie przebudowy ulic, obiektów mostowych i parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Powidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera,
 • Budowa sali sportowej przy PSP 8,
 • Budowa sceny i toalety w Parku Nowe Oblicze wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • Rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek,
 • Modernizacja Alei Jana Pawła II (etap II),
 • Współfinansowanie przebudowy ul. Lubichowskiej, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinka chodnika przy ul. Skarszewskiej

– Na rozbudowę i przebudowę miejskiej sieci dróg w 20201roku Miasto planuje wydać ok. 7,7 mln zł. – informuje zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dodatkowe oświetlenie ulic, opracowanie projektu zadaszenia targowiska oraz remonty szkól i przedszkoli. Zabezpieczamy środki na wsparcie Zarządu Dróg Wojewódzkich celem rozpoczęcia budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej, jak równie na dokończenie zadań z Budżetu Obywatelskiego - dodaje wiceprezydent.

W 2021 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na modernizację kamienic i przebudowę ulic w centrum miasta zabezpieczono w budżecie 2,5 mln zł. W ten sposób Miasto zakończy ostatni projekt unijny z puli środków przewidzianych na lata 2014-2020.

W budżecie zapewniono też środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański w kwocie 1,5 mln zł., natomiast na system gospodarowania wodami opadowymi zaplanowano 1,3 mln zł. Oba zadania w 2021 roku dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą ponad 1,7 mln zł. Zgodnie z deklaracją prezydenta podobnie jak w 2020 roku, na utwardzenie dróg gruntowych płytami Yomb w 2021 roku Miasto przeznaczy ok. 2 mln zł.

Inwestycje 2021 w Kartuzach

W Kartuzach poza dalszą realizacją gigantycznego projektu oczyszczania kartuskich jezior, na rok 2021 zaplanowano m.in. przebudowę ulicy Starowiejskiej w Kiełpinie za ponad 4 mln zł. To droga obciązżona znacznym ruchem, gdyzż stanowi połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką, prowadzącą do Kartuz, siedziby gminy i powiatu. Drugą planowaną inwestycją będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach za ponad 2,5 mln zł. Obie inwestycje zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych.

W Żukowie największą tegoroczną inwestycją będzie budowa węzła integracyjnego Rębiechowo (kontynuacja prac). Wartość wydatków inwestycyjnych na 2021 r. przy tym zadaniu wynosi ponad 22,4 mln zł. Kolejna inwestycja to budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo za 8,5 mln zł. Do większych inwestycji należą też: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Lotniczej - ponad 1,5 mln zł w 2021r. oraz 2 mln zł w roku 2022, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pępowie - 3 mln zł czy rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie na cele przedszkolne - 2 mln zł oraz budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni - ok. 2,5 mln zł.

Żukowski budżet na 2021 rok został już uchwalony. Na inwestycje łącznie pójdzie ponad 67 mln zł. Sesja budżetowa w Kartuzach planowana jest na styczeń, więc odbędzie się lada dzień. Poza wspomnianymi, trudno więc wymienić, które inwestycje zostaną poparte przez radnych i przejdą do realizacji. Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę gorącą atmosferę każdej sesji i brak porozumienia na linii radni – burmistrz.

Inwestycje 2021 w Malborku

W Malborku w 2021 roku na nowe spektakularne przedsięwzięcia mieszkańcy nie mają co liczyć. Miasto właściwie kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku inwestycje. Długo oczekiwana jest metamorfoza bulwaru nad Nogatem, obejmująca m.in. reprezentacyjne sąsiedztwo pokrzyżackiej warowni. Przebudowa to część projektu „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)". Na jego realizację miasto pozyskało dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Koszt modernizacji bulwaru to prawie 11,4 mln zł. W kolejce na realizację czeka jeszcze duży plac zabaw ujęty w tym samym projekcie, który według szacunków ma kosztować ok. 5 mln zł. Ale dwa przetargi już zostały unieważnione, bo potencjalni wykonawcy chcieli dużo więcej. Trzeci przetarg został ogłoszony, oferty mają zostać otwarte pod koniec stycznia.

Ważna będzie również przebudowa ul. Chrobrego, na której stan skarżyli się mieszkańcy. Wartość tego zadania to 3,6 mln zł, połowa to środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na ulice Malborka w tym roku mają wyjechać sześć autobusów elektrycznych. Formalnie kupuje je należąca do miasta spółka, czyli Miejski Zakład Komunikacji. Udało się bowiem zdobyć fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt "Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku".

"Elektryki" mają zastąpić zużyte scanie, które MZK eksploatuje od blisko 23 lat. Na te największe zakupy od lat firma wyda 13,9 mln zł.

Autobusy na baterię nie mogłyby jeździć bez stacji ładowania. Trzeba więc doliczyć jeszcze 1,7 mln zł na ich instalację w zajezdni i na dwóch końcowych przystankach.

Inwestycje 2021 w powiecie gdańskim

Trwają przygotowania do budowy gminnego przedszkola w Cedrach Wielkich. Projekt został wykonany i gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Kosztorys opiewa na niebagatelną kwotę 11,6 mln zł. Budowa samego przedszkola kosztować ma natomiast 5-6 mln zł. Budynek ma być nowoczesny i niewysoki.

- Koszt inwestycji może wydawać się wysoki, bowiem planujemy kompletne zagospodarowanie terenu wokół planowanego przedszkola – wyjaśnił wójt Janusz Goliński. - Powstanie tam duży parking, który przyda się do planowanych w pobliżu, kolejnych inwestycji. W planach na kolejne lata mamy zbudowanie w pobliżu Domu Seniora, a perspektywicznie również krytego basenu.

Inwestycja ma szansę rozpocząć się w tym roku, gmina otrzyma bowiem 2 mln. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Moim zdaniem 2 miliony złotych powinny wystarczyć na rozpoczęcie inwestycji. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę już mamy. Teraz więc kolej na ogłoszenie przetargu, a potem budowę. Będą oczywiście zabiegał o dodatkowe środki zewnętrzne, które ułatwią nam zrealizowanie tego ważnego przedsięwzięcia – informuje wójt Janusz Goliński.

Inwestycje 2021 w Nowym Dworze Gdańskim

Pod względem inwestycji 2021 rok zapowiada się dla mieszkańców powiatu nowodworskiego nadzwyczaj obiecująco. Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim uzyskując wsparcie finansowe ze strony gmin przystąpi do długo zapowiadanych projektów. Całkowity koszt przedsięwzięć to 21,5 miliona zł, to o ponad 50% więcej niż w roku ubiegłym.

Poza przedsięwzięciami dotyczącymi remontów infrastruktury drogowej na pierwszy plan wysuwają się prace związane z modernizacją mostów i budową przystani żeglarskiej. Inwestycje realizowane w ramach programu ,,Pętli Żuławskiej II” mają umożliwić rozwój nowodworskiej turystyki dzięki mi. in. turystycznym jednostkom pływającym po rzekach Szkarpawie i Tudze.

W tym roku rozpocząć ma się przebudowa mostu zwodzonego w Żelichowie na Tudze, który po latach będzie mógł być zgodnie ze swoim przeznaczeniem podnoszony. Ruszy również remont mostu kolejowego w Rybinie na Szkarpawie. To jeden z nielicznych mostów obrotowych w Europie, po którym przejeżdżać będzie żuławska kolej wąskotorowa. Koszt obu projektów to 7 milionów zł, prace zakończyć mają się w IV kwartale 2022 roku.

Ponadto w ramach tego samego projektu w centrum Nowego Dworu Gdańskiego zaraz przy budynku starostwa powstanie przystań żeglarska. Inwestycja warta 2,8 miliona złotych zakończyć ma się w połowie 2022 roku.

Inwestycje 2021 w powiecie człuchowskim

Po stronie dochodów i wydatków w budżecie Człuchowa zapisano 59 milionów złotych. Na ten moment na inwestycje zapisano nieco ponad 3 miliony, ale już wiadomo, że niebawem kwota ta wzrośnie do poziomu około 10 milionów złotych. - Powodem tej zmiany będzie wprowadzenie do budżetu pieniędzy, które miasto Człuchów ma zagwarantowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chodzi o 6,7 miliona złotych – wyjaśniają w człuchowskim urzędzie.

Środki te przeznaczone będą na remonty ośmiu ulic osiedlowych. Z innego funduszu miasto otrzyma także dofinansowanie na remont infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie OSiR.

- Wszystko wskazuje zatem na to, że przyszły rok będzie kolejnym, w którym wydamy na inwestycje sporą część swojego budżetu. W bieżącym roku zainwestowaliśmy 15 milionów złotych, co stanowi aż 25 procent wszystkich miejskich wydatków – podkreślają w Człuchowie.

W tym roku w gminie Człuchów zaplanowano inwestycje na ok. 7 mln zł – To troszkę mniej, niż w tym roku, ale te ponad 7 mln zł, to jest 11 proc. naszych wydatków. Nie wypada to źle na tle innych samorządów – dodaje wójt gminy Paweł Gibczyński.
Największa inwestycją będzie kanalizacja w Biskupnicy za prawie 4 mln zł (wartość kosztorysowa). Prawie połowę kwoty, 1,8 mln zł, gmina otrzyma jako dofinansowanie.

Wójt Paweł Gibczyński nie ukrywa, że liczy też na inne dofinansowania inwestycji i wówczas tych zadań będzie na terenie gminy zrealizowanych jeszcze więcej.

Na inwestycje w przyszłorocznym budżecie Przechlewa zapisano 1,7 mln złotych. Jak informują w przechlewskim urzędzie, do najważniejszych zadań będą należały: rozpoczęcie budowy nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, przebudowa ulicy Szkolnej w Przechlewie, modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy, naprawa dachu i elewacji na budynku starej biblioteki.

Największe i najważniejsze zaplanowane inwestycje w gminie Koczała to m.in. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wrzosowym (180 tys. zł), utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże (12 tys. zł), remont nawierzchni drogi gminnej w Trzyńcu (43,4 tys. zł), przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale (170 tys. zł), zagospodarowanie części terenu działki w Płociczu (50 tys. zł), budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Koczale (202 tys. zł), doposażenie placu zabaw w Pietrzykowie (7,6 tys. zł), zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Bielsku (15 tys. zł), zakup urządzeń na siłownię w Bielsku (6 tys. zł).

W gminie Czarne przeznaczono na inwestycje ok. 4,5 mln zł. Największą inwestycją będzie remont ulic Strzeleckiej, Południowej i Pomorskiej za ok. 3,7 mln zł.

W gminie Debrzno na inwestycje radni zapisali ok. 3 mln zł (m.in. na przebudowę ulicy Szkolnej czy modernizację szkoły podstawowej w Debrznie), a w gminie Rzeczenica ok. 1,5 mln zł.

Współpraca: Szymon Szadurski, Jagoda Kicka, Lucyna Puzdrowska, Anna Szade, Monika Jankowska, Patryk Phillip, Aleksander Knitter

Kolno wolne od koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie