Matura ustny język polski - 21 maja 2018. Tematy i pytania z egzaminu [KALKULATOR]

S, AIP
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Poznaj tematy, które pojawiły się 9 maja 2018 roku.
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Poznaj tematy, które pojawiły się 9 maja 2018 roku. Waldemar Wylegalski
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Poznaj tematy, które pojawiły się 9-21 maja 2018 roku. Zobacz, jak wygląda egzamin ustny z języka polskiego.

TUTAJ TEMATY Z 16 maja 2018.

Część ustna z egzaminu będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎

Matura 2018 [ODPOWIEDZI] Język polski - matematyka na start - arkusze, pytania, przecieki

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Ten maturzysta wszystkich zadziwił. Na egzamin przyjechał ciągnikiem.
źródło: TVN24/X-NEWS

Matura ustna 2018 i kalkulator maturalny to tematy, o których zaczyna już dyskutować wielu maturzystów. Arkusze egzaminów maturalnych i pytania egzaminacyjne są tajne do momentu przystąpienia do matury przez wszystkich uczniów w Polsce, dlatego nie ma możliwości, aby do sieci wyciekły jakiekolwiek informacje na ten temat. Kalkulator należy więc potraktować raczej jako możliwość poznania pytań, które pojawiają się danego dnia na egzaminie, ale nie brać pytań za pewnik.

Matura Ustna 2018 - język polski [TEMATY, PYTANIA, KALKULATOR]

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał. W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. Teraz uczniowie praktycznie nie mogą nauczyć się wcześniej tematów, które otrzymają. Mimo to lubią szukać takich wiadomości w internecie.

Matura ustna język - polski

Matura ustna z języka polskiego 2018 bazuje na systemie z 2017 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych.

TUTAJ PYTANIA Z UBIEGŁYCH LAT.

Matura Ustna 2018 - język polski - 21.05.2018

Matura Ustna 2018 - język polski - 18.05.2018

 • Jak autorzy przedstawiają życie codzienne ludzi w swoich dziełach? Na podstawie obrazu "W ogrodach luksemburskich" i dwóch tekstów literackich
 • Czym jest władza? Na podstawie „Podróży Guliwera”
 • Czym się charakteryzują i jakie maja cechy style językowe na podstawie artykułu : "Jak pisać teksty naukowe" Ewy Bulich, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa taniec? W odwołaniu do przedstawionego obrazu wanga kuna( przedstawia Azjatkę która tańczy ) i wybranych tekstów literackich.
 • Jakie wartości są najważniejsze w życiu? Odnieś się do fraszki Kochanowskiego "Na zdrowie" i innych tekstów kultury. (Temat 5)
 • Jakie są przyczyny zmian językowych? Na podstawie artykułu "Zmiany jako immanentna część rzeczywistości" Małgorzaty Rutkiewicz, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych
 • W jaki sposób twórcy ukazują wielkie wydarzenia oraz ich bohaterów? Odwołaj się do fotografii - "Pomnik Powstania Warszawskiego" oraz do innych tekstów literackich.
 • Jaką rolę odgrywają podróże w życiu człowieka? Czy podróże rozwijają człowieka? Odwołaj się do fragmentu ,Zapachy miasta” Davida Rosenbauma oraz innych tekstów kultury.
 • Jak twórcy ukazują motywy ludowe w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu ,,Rydel i gęsi” oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Jaką role pełniła tradycja według twórców. Odwołaj sie do Tekstu Tadeusza Gajcego "1942. Noc Wigilijna"
  Funkcja pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w akcie komunikacji. Omów na podstawie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka '
 • Kto pyta, nie błądzi', własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
  Jak może być charakteryzowany akt mowy? Na podstawie Lalki - całego utworu i innych tekstów kultury albo:
 • W jaki sposób autorzy przedstawiają dzieciństwo?
 • Jak przedstawiane sa zmiany cywilizacyjne? Wiersz komunikat i inne teksty kultury
 • Jak wierzenia ludowe są przedstawiane w tekstach kultury? Na podstawie II części Dziadów i innych tekstów kultury albo: Grzeczność werbalna i niewerbalna jako wyraz szacunku do drugiego człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu tekstu Małgorzaty Marciniak "Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości?", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
 • W jaki sposób ludzie odczuwają ból? Na podstawie wiersza Adama Asnyka „Do młodych” i innych doświadczeń lub utwórow literackich.
 • Jakie mogą być konsekwencje zranionych uczuć? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. albo: Motyw chłopomanii na podstawie fragmentu "Chłopów" i innych tekstów kultury.
 • Czy język Polski powinien być modny. Odwołać się to fragmentu i tekstów kultury.

Matura Ustna 2018 - język polski - 17.05.2018

 • Jakie refleksje na temat losu człowieka znajdujemy w tekstach kultury. Na podstawie Rzeźby „Lalkarz Jerzego Kędziory” i innych tekstów literackich
 • Co człowiek robi gdy jest w stresie? Odwołaj się do obrazu i do innych tekstów kultury.
 • Emocje w języku jaką pełnią funkcję. Odwołaj się do fragmentu i jednego tekstu kultury i swoich doświadczeń.
 • Omów zagadnienie nowoczesności względem antyku, na podstawie fragmentu "Nowoczesna starożytność" Michała Krasowieckiego i innego utworu literackiego.
 • Jaki wpływ na bohaterów mają książki. Odwołaj się do podanego fragmentu "Lalki" oraz innych utworów literackich.
 • Jak w tekstach kultury przedstawione są bieda i wykluczenie? Odwołaj się do obrazu i utworów literackich.
 • Jakie znaczenie w kulturze narodowej mają gwary? Na podstawie tekstu „Kulturalna wartość gwar” Kwiryna Handke, swoich doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 • Jak twórcy ukazują relacje człowieka z naturą na podstawie wiersza Julii Hartwig \"Wyręczymy Cię naturo\" i innych tekstów kultury.
 • Jaka jest rola pracy w życiu człowieka? Na podstawie obrazu "Żniwa" W.Tetmajera i odwołać się do wybranych tekstów literackich
 • Jak mogą być uznawane autorytety? Odwołaj się do fragmentu Ludzie bezdomni i jednego tekstu kultury.
 • Oceń znaczenie języka potocznego w polszczyźnie. Nawiązać do wywiadu (Rozmowa profesora z dziennikarką), własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
 • Cywilizacja- rozwój czy zagrożenie? Odwołaj się do załączonej fotografii (człowiek siedzi przed telewizorem w masce tlenowej, ogląda telewizję wszystko jest zanieczyszczone, w tle fabryka)
 • Jaką rolę w życiu człowieka pełnią wspomnienia? Odwołaj się do podanego fragmentu \"Sklepów cynamonowych\" i wybranych tekstów kultury.
 • Moc sprawcza wyobraźni na podstawie obrazu \"Ocean\" Pawła Kuczyńskiego oraz wybranych tekstów literackich.
 • Jaką rolę w społeczeństwie pełni artysta? Na postawie Czesława Miłosza \"Który skrzywdziłeś\" i innych tekstów kultury.
 • Jak twórcy w swoich dziełach ukazują zwyczaje i obyczaje? Odwołaj się do fragmentu Pana Tadeusza, całości utworu oraz innego tekstu kultury. (We fragmencie opisane biesiadowanie przy wspólnym stole, sztućce, talerze, wędliny, jedzenie).
 • Czym jest miłość dla człowieka? Na podstawie fragmentu "O sztuce miłości" E.Fromma i innych tekstów literackich
 • Różnice między Inwokacją, a całym utworem Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Czy można Inwokację traktować jako oddzielny utwór? Omów na podstawie fragmentu i całego utworu.
 • Czy dusza może być szczęśliwa po śmierci? Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów". Odwołaj się do innych utworów literackich albo: Jak przedstawiony jest obraz zakochanych w literaturze? Odpowiedź na podstawie utworu Bolesława Leśmiana „Dwoje Ludzieńków” i innych tekstów kultury
 • Utopia czy jest to kraina szczęścia czy groźna pułapka? Tekst : Powiastki filozoficzne - Voltaire
 • Kim jest człowiek? Odwołaj się do przytoczonego fragmentu Gustawa Herlinga Grudzińskiego i pozostałych tekstów literackich.

Mieliście już egzamin ustny z polskiego? Jaki mieliście temat? Piszcie w komentarzach.
Co było na maturze ustnej w poprzednie dni? Czytaj na kolejnej stronie >>>

Matura Ustna 2018 - język polski - 16.05.2018

 • Stosunek autorów do rzeczy materialnych (obraz, mężczyzna z dwoma zegarkami).
 • Jak autorzy dzieł przedstawiają i opisują świat? Omów na podstawie wiersza Adama Asnyka "XIX-mu wiekowi" i wybranych tekstów kultury.
 • Jaka jest rola języka niewerbalnego. Odwołań się do tekstu Sandry Jagiełło.
 • Jaki wpływ na życie miały decyzję bohaterów? albo: Obrazy kobiet w tekstach literatury.
 • Motyw walki z przeciwnościami losu w tekstach kultury.
 • Jaką role pełni motyw marzeń.
 • Jak środki językowe wpływają na ekspresję wypowiedzi? Na podstawie wiersza „Zamyślenie” Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
 • Czym dla człowieka jest taniec. Opisz zagadnienie odwołując się do obrazu Pino Daeniego 'The Spanish Dancer' i wybranych utworów literackich.
 • Jaki obraz buntowników odnajdujemy w tekstach kultury? Odwołaj się do "Mój jest ten kawałek podłogi" Waldemara Miszczora oraz wybranych tekstów kultury.
 • Jaką rolę w życiu codziennym odgrywa manipulacja. Znaczenie komunikacji w życiu codziennym? Własne doświadczenia, teksty kultury i fragment tekstu.
 • Godność człowieka a godność ciała na podstawie tekstu "Proszę państwa do gazu".
 • Groteskowy opis i jego funkcje.
 • Cielesność w tekstach kultury.
 • Jakie krzywdy cielesne spotkały postacie literackie? Opis obrazu i odwołanie do tekstów literackich.

Matura Ustna 2018 - język polski - 15.05.2018

 • Jak autorzy postrzegają władców w swoich utworach na podstawie fragmentu i tekstów kultury?
 • Jak wpływ czasu wpływa na człowieka?
 • Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają upływ czasu? Rozważ problem odwołując się do wiersza Wisławy Szymborskiej "Kilkunastoletnia" oraz wybranych tekstów kultury.
 • Zagrożenia współczesnego języka.
 • Jaki obraz osób starych przedstawiają teksty kultury?
 • Codzienność w tekstach literackich.
 • Jak kultura masowa wpływa na język młodzieży?
 • Wina, kara, zadośćuczynienie - na podstawie Dziadów cz. 2 (motyw kary i zadośćuczynienia).
 • Na czym polega bon ton językowy? Na podstawie artykułu Jana Miodka "Językowy bon ton", odwołując się do modelu aktu komunikacji i własnych doświadczeń językowych.
 • Jak miłość przedstawiana jest w tekstach literackich? Na podstawie obrazu "Przysięga".
 • Jak autorzy przedstawiają postacie historyczne? Odwołać się do przytoczonego fragmentu Potopu Sienkiewicza (o Czarnieckim fragment) i innych tekstów kultury.
 • Czy język potoczny ubogaca kulturę? Na podstawie tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • W jaki sposób są ukazywane dobra materialne.Odnieś się do tekstów kultury.
 • Przedstawienie motywów ludowych. Na podstawie obrazu i wybranych tekstów literackich.
 • Niezwykle spotkania zakochanych. Odwołaj się do tekstów kultury.
 • Jakie środki językowe określają czułość i zmysłowość?.

Matura Ustna 2018 - język polski - 14.05.2018

 • Jak postawa człowieka jest przedstawiona w utworach literackich? Odwołaj się do grafiki „Wyspy”.
 • Jakie funkcje pełnią proroctwa i przepowiednie w literaturze. Odwołaj się do fragmentu "Wesela", całego dramatu oraz innego tekstu kultury.
 • Jakie funkcje w tekstach kultury pełni symbol? Odwołaj się do podanego obrazu Jacka Kaczmarskiego ,,Śmierć" oraz innych utworów literackich.
 • Jak otoczenie wpływa na nasze poglądy? Na podstawie fragmentu "W pustyni i w puszczy".
 • W jaki sposób w literaturze pokazany jest kicz? Odwołaj się do fragmentu "Lalki".
 • W jaki sposób w literaturze ukazany jest płacz dzieci? Odwołaj się do "Ferdydurke" oraz innych tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka jest podróżowanie? Odpowiedz na podstawie "Podróży z Herodotem" Kapuścińskiego i innych tekstów kultury.
 • Jak w autorzy wykorzystują inspiracje teksty powstające w innych epokach? Uzasadnij odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta „Nike, która się wahała” i wybranych tekstów kultury. albo: Jakie znaczenie dla poezji mają inspiracje poezją wcześniejszych epok?
 • Rola języka w komunikacji społecznej. Odwołaj się do tekstu Marii...
 • W jakiś sposób artyści ukazują role pieniędzy w życiu człowieka na podstawie obrazu "Skąpiec".
 • Jakie wartości przypisują artyści przedmiotom codziennego użytku? Na podstawie "Telefonu" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i innych tekstów kultury.

Matura Ustna 2018 - język polski - 9.05.2018

UWAGA! Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany.

 • Czym może być samotność dla człowieka? Odwołaj się do obrazu Joanny K. "Samotność" i tekstów literackich.
 • Jakie funkcje może pełnić w literaturze odwoływanie się do innych tekstów kultury? Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza z hymnem Polski. Dodatkowo odwołajcie się do IV części Dziadów i książek leżących na półkach księgach. Między innymi Cierpienia młodego Wertera.
 • Jaką funkcję pełnią przysłowia we współczesnej polszczyźnie (Temat 3)
 • Jakie relacje panują między młodym a starym pokoleniem. Omów zagadnienie na podstawie obrazu "Dziecko i Starszy człowiek" i do wybranych utworów literackich
 • Czy świat potrzebuje ludzi nieprzeciętnych? Odwołaj sie do fragmentu Lalki B. Prusa (rozmowa Ochockiego i Rzeckiego o Wokulskim), całego utworu i tekstu kultury
 • Jak język wpływa na wspólnotę? Na podstawie tekstu Anny Cegieły „Jaka polszczyzna, taka wspólnota”, własnych doświadczeń i tekstu kultury
 • Jak w tekstach kultury przedstawiony jest związek między przeszłością a teraźniejszością? Na podstawie obrazu "Portet starej matki".
 • Jak tradycje wpływają na życie człowieka. Odwołaj się do wiersza Jana Kochanowskiego "Pieśń świętojańska o sobótce" oraz innych tekstów kultury
 • Jak w tekstach kultury zostaje przedstawiona ojczyzna. Odwołaj sie do obrazu Jacka Malczewskiego „Ojczyzna” i innych tekstów kultury

Matura Ustna 2018 - język polski - 10.05.2018

 • Relacje międzyludzkie. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Sławka Grucy „Portret rodzinny” oraz odwołaj się do utworów literackich.
 • W jakim celu twórcy ukazują motyw małżeństwa na podstawie fragmentu Pana Tadeusza (rozmowa Telimeny z Hrabią), całości utworu i innego tekstu kultury.
 • Nadużywanie modnych wyrazów w języku polskim na podstawie tekstu Miodka.
 • Czy dzieła sztuki pozwalają poznać samych siebie? Do obrazu "stracony czas" i innych tekstów literackich
 • Rożne sposoby ukazywania miłości w tekstach kultury na podstawie wiersza Szymborskiej "Miłość szczęśliwa" odwołaj się do innych tekstów kultury
 • Zależności / związki między mową werbalną a niewerbalną przykład z literatury i z życia
 • W jaki sposób artyści przedstawiają role pieniadza w zyciu człowieka? Odwolaj się do obrazu pt,,Skąpiec”
 • Człowiek wobec czystości duchowej. Rozważ problem odwołując się do fragmentu "Siostry" Stefana Żeromskiego, innego tekstu kultury, oraz własnych doświadczeń.
 • Jak artyści przedstawiają motyw delirium tremens w tekstach kultury? Odwołać się do obrazu "Stańczyk" i wybranych tekstów literackich.
 • Jak twórcy tekstów kultury przedstawiają ludzkie emocje? Omów zagadnienie, odwołując się do dzieła Kathe Kollwitz Lament oraz wybranych utworów literackich.
 • Jak ważna jest nadzieja w życiu człowieka na podstawie fragmentu Dziady cz. III i innego tekstu kultury.

Matura 2018 - język polski, matematyka, angielski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, PRZECIEKI]

Matura Ustna 2018 - język polski - 11.05.2018

UWAGA! Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany.
[*]Jakie środki językowe są wykorzystywane do tworzenia komizmu i jaką pełni on funkcję w dziełach
[*]Polszczyzna mówiona, a polszczyzna pisana. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury oraz własnych doświadczeń.
[*]Motyw deesis na podstawie obrazu w cerkwi w Jarosławiu. Odwołaj się do innych tekstów kultury.
[*]Jak w tekstach kultury zostaje przedstawiona ojczyzna. Odwołaj sie do obrazu Jacka Malczewskiego „Ojczyzna” i innych tekstów kultury.
[*]Czy odpuszczenie win to najtrudniejszy kunszt. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu przebaczenia w wybranych utworach literackich różnych epok.
[*]Jak w tekstach kultury ukazani są władcy odnieś się do "płaszcz " i do 2 tekstów kultury
[*]W jaki sposób twórcy ukazują ludzi sprawujących władze? Odwołaj się do fragmentu opowieści \"Płaszcz\" Mikołaja...i innych teksów kultury
[*]Relacje międzyludzkie, powołaj się do tekstów literackich - fotografia zdjęcie o miłości, małe dzieciaki
[*]Jak w tekstach kultury ukazane są zwyczaje, obyczaje i obrzędy? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza", całej powieści oraz wybranego tekstu kultury.
[*]W jaki sposób język mediów wpływa na język ogólny? Własne doświadczenia, tekst kultury
[*]Jak pieśni i utwory o tematyce patriotycznej pomagają żołnierzom na polu bitwy. Na podstawie "Bogurodzicy"
[*]Topos Theatrum Mundi w literaturze różnych epok. Na podstawie zamieszczonego fragmentu "Lalki" Prusa oraz wybranych tekstów literackich.
[*]Jak sytuacja komunikacyjna wpływa na sposób porozumiewania się? Omów zagadnienie odwołując się do tekstu Anny Dąbrowskiej pt język e-maila jako hybryda mowy i pisma, innych tekstów kultury i własnych doświadczeń.
[*]Jaka funkcje w tekstach literackich pełnią elementy fantastyki? Odwołaj się do podanego obrazu Kazimierza Alchimowicza Świtezianka i tekstów literackich
[/lista]

Wideo

Materiał oryginalny: Matura ustny język polski - 21 maja 2018. Tematy i pytania z egzaminu [KALKULATOR] - Gazeta Pomorska

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Son
Błąd a innowacja na podstawie fragmentu. Czyli nauka o językach
J
Julia
W jaki sposób w tekstach kultury ukazane są pożegnania i rozstania? Odwołać się do komiksu Shauna Tana 'Przybysz' oraz innych tekstów literackich.
Dodaj ogłoszenie