MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Lista tematów z polskiego na ustnej maturze (20.05.2019). Ustna matura 2019 z j. polskiego: jakie tematy pojawiły się na egzaminie ustnym?

oprac. mlk
Matura pisemna trwa - część pisemna - trwa w dniach 6-23.05.2019
Matura pisemna trwa - część pisemna - trwa w dniach 6-23.05.2019 Karol Makurat
Jakie tematy były na ustnej maturze 2019 z języka polskiego? Pula pytań na ustnym egzaminie maturalnym z polskiego jest znana już od 9.05.2019 r. Jakie tematy pojawiły się do tej pory na egzaminie ustnym - zdradzają maturzyści.

Ustna matura z języka polskiego 2019. Jak przebiega? Pula pytań

Maturzysta zdający egzamin ustny z polskiego losuje bilet z numerem zadania spośród wszystkich biletów umieszczonych w pojemniku.

Codziennie w puli pytań są wszystkie pytania (210) przygotowane na ustną maturę z języka polskiego 2019 przez CKE. Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli biletów, z której losują kolejni zdający przystępujący do części ustnej egzaminu danego dnia.

Kolejnego dnia cała pula 210 pytań wraca do pojemnika

Czytaj więcej na ten temat: Matura 2019. Ustny egzamin z języka polskiego. Cała pula pytań CKE z polskiego na ustnej maturze już znana. Kalkulator maturalny też działa

Ustna matura z języka polskiego 2019. Jakie pytania pojawiły się do tej pory?

Tak - mniej więcej - brzmią pytania, które pojawiły się do tej pory na ustnej maturze z polskiego w szkołach na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Tematy przysłali tegoroczni maturzyści na stronę kalkulatormaturalny.pl:

Tematy podane przez maturzystów 20.05

 • Jaką wartość pełnią innowacje językowe? Zbędne, czy potrzebne? Na podstawie tekstu profesora Miodka
 • Obraz społeczeństwa polskiego w tekstach kultury. Odwołaj się do tekstu podanego z Lalki, całości i wybranego tekstu kultury.
 • Jak przedstawiany jest motyw śmierci? Odwołaj się do obrazu Anhelli i wybranych tekstów literackich.
 • Obraz śmierci w tekstach kultury. Przedstawiony był obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć". Podać przykłady literackie.
 • Czym dla bohaterów utworów mogą być książki? Odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu „Inny świat” i tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka jest szczęście? Odnieś się do wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wyspy szczęścia"
 • Czego symbolem może być maska ? Odwołaj się do tekstów literackich. Obraz "Autoportret z maskami"
 • Czym są marzenia dla człowieka? Trzeba opisać obraz ( dziecko siedzące na dachu, w tle bilet i pociąg+ otwarty przejazd. ) oraz odnieść się do utworów literackich.
 • Człowiek jako marionetka
 • Rola wspomnienia i pamięci po utracie kogoś bliskiego + obraz "Nieobecna"
 • Jaką funkcję w dziełach pełni motyw snu? Odwołaj się do fragmentu (sen senatora Nowosilcowa), całości Dziadów III i dowolnego utworu literackiego.
 • Jak natura przedstawiana jest w dziełach literackich? Obraz "puszcza"
 • Relacje człowieka z naturą na podstawie obrazu "Poranek".
 • Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Van Gogha "Domy w Auvers".
 • Jak artyści mogą ukazywać dom. Fragment Pana Tadeusza dworku w Soplicowie +odwołanie do całości i inny tekst kultury
 • Dom rodzinny. Odnieś się do fragmentu Elizy Orzeszkowej "nad Niemnem"
 • Jakie znaczenie nadają artyści przedmiotom. Na podstawie obrazu i utworów literackich.
 • Obrazy miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do załączonego niżej fragmentu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i innych tekstów kultury.
 • Różne oblicza samotności. Odwołaj się do fragmentu opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga Grudzinskiego oraz innych tekstów kultury.
 • Czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie?
 • Motyw przemijania. Obraz ,,Spóźniony już 120 min” Maciej Bieniasz
 • Jaką rolę w kulturze ma dworek, odwolaj sie do obrazu Kobieta przed dworkiem i tekstów literackich
 • Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt.”Powrot syna marnotrawnego” Murilla i innych utworow literackich
 • Czym dla człowieka jest powrót do domu? Na podstawie obrazu.
 • Czym dla człowieka może być zniewolenie ? Odwołaj się do dzieła Magdaleny Abakanowicz "Klatka" i tekstów literackich.
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu?
 • Jak autorzy przedstawiają rolę dzieciństwa w swoich dziełach? Rozważ problem odwołując się do załączonego obrazu pt. "Lekarz lalek" oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Jak artyści wykorzystują motywy biblijne w swoich dziełach literackich, obraz Madonna
 • W jaki sposób ukazane są dzieci w literaturze? Obraz Nicolay Belsky
 • Jak człowiek wpływa na drugiego człowieka. + Obraz - kobieta sterująca człowiekiem (marionetka)
 • Jaka rolę w życiu człowieka odgrywa sztuka
 • Jaką funkcje pełnia zdrobnienia w języku komunikacji? Odwołaj się do podanego tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Jezyk młodzieżowy - wzbogaca czy zubaża polszczyznę. Odwołaj się do podanego teksu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz do tekstu kultury
 • Zapożyczenia wyrazów języka obcego przez współczesny język polski - konieczność czy moda? Odwołaj się do tekstu Aldony Skudrzyk, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
 • Jak twórcy przedstawiają gospodarzy?
 • W jaki sposób są ukazywane relacje między mężczyzną a kobieta? Odwołaj się do tekstów literackich. ( Do tematu był obraz)
 • Manipulacja - czy ma wpływ tylko na etykę słowa? Odwołanie do tekstu wyjściowego o manipulacji, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
 • Jak utrata kogoś bliskiego wpływa na życie drugiego człowieka? Odwołaj się do podanego tekstu
 • Jak twórczy wykorzystują środki stylistyczne i językowe aby ukazać w utworach melodyjność
 • Na czym polega stosowność wypowiedzi? Odwołać się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 • W jaki sposób przedstawiana jest ojczyzna?
 • Czym różni się grzeczność językowa wśród rożnych pokoleń
 • Jak artyści ukazują różnice pokoleń?
 • Jak autorzy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach?
 • Jak przedstawiane są osoby sprawujące władze w tekstach kultury
 • Jak twórcy przedstawiają bohaterów w obliczu wyboru
 • Jak artyści przedstawiają postaci jednostek wybitnych w swoich dziełach?
 • Jakim przemianom ulegają formy grzecznościowe i czemu sluza? Odwołaj się do tekstu źródłowego i tekstów kultury
 • Omów i podaj powody ekonomizacji języka polskiego. Odwołaj się do fragmentu wywiadu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Jaką funkcję pełnią symbole?
 • W jaki sposób artyści ukazują w swoich dziełach dramatyczne wyrażenia?
 • Motyw władzy utraconej
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu?
 • W jaki sposób artyści ukazują nauczycieli i prowadzone przez nich lekcje?
 • Stylizacja językowa. Jakie środki językowe wpływają na perswazyjny charakter wypowiedzi. Na podstawie Pieśni V (o spustoszeniu Podola) Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści ukazują wojnę i pokój? Plakat Rafała Olbińskiego "Yes No" i utwory literackie
 • Jak autorzy przedstawiają wojnę w tekstach kultury?
 • Relacje międzyludzkie w tekstach literackich
 • Zależności między mową werbalną i niewerbalną. własne doświadczenia i tekst kultury
 • Jaką funkcję pełnią zwierzęta w dziełach?
 • Omów motyw walki dobra ze złem na podstawie obrazu "Śmierć skąpca " Hieronima Boscha. Odwołać się do tekstów literackich.
 • Obraz Renaty Domagalskiej "Flamenco - wir" Pytanie: Jaki wpływ na życie człowieka ma taniec? Odwołaj się do obrazu oraz innych tekstów literackich.
 • W jaki sposób i w jakim celu ukazywana jest przyroda? Obraz "Wiosna" Henryk Weyssenhoff i inne utwory literackie.
 • Czym dla człowieka może być ograniczenie. Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz- Klatka.

Tematy podane przez maturzystów 16.05

 • Czym jest zniewolenie jednostki? Odwołaj się do rzeźby Magnusa Tomassona "Nieznany urzędnik" oraz do tekstów literackich.
 • Funkcja zwierząt w tekstach kultury. Odwołaj się do zdjęcia i innych tekstów kultury. Zdjęcie przestawia dziecko i kota który maluje obraz na płótnie, czarno-białe.
 • Jak artyści przedstawiają krainę szczęśliwości? Obraz Malczewskiego "Dzieciństwo" + wybrane teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy ukazują relację ojciec-syn? Odpowiedz na podstawie obrazu Artura Grottgera "Admonicja" i dwóch tekstów literackich
 • Jak w tekstach ukazywane są ukryte pragnienia bohaterów? Odwołaj się do plakatu promującego film Andrzeja Wajdy ,,Wesele”, do całości utworu ,,Wesele” oraz do wybranego tekstu kultury. Plakat pt. ,,Les noces” autor- Waldemar Świerzy
 • Jak ukazywane jest współczesne społeczeństwo? Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz Agora i dwóch wybranych utworów literackich odpowiedz na pytanie.
 • Jakie refleksje na temat złożoności ludzkiej natury artyści ukazują w swoich dziełach. Powołać się na obraz A. Koperta „P15”
 • Jakie zagrożenia dla współczesnego świata artyści przedstawiają w swoich dziełach + ilustracja
 • W jaki sposób rozwój cywilizacyjny wpływa na relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu kolacja i innych tekstów literackich
 • Nieszczęśliwa miłość w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Marca Stona 'Love's daydream end' i innych tekstów literackich.
 • Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury
 • Wizje domu w sztuce? Odwalaj się do obrazu „Domy w Auvers” Vincenta van Gogha oraz innych utworów literackich.
 • Jak artyści odwołują się w swoich dziełach do mitologii. Podana rzeźba Igora Mitoreja Ikar
 • Obraz miasta jako temat tekstów kultury. Odwołaj się do obrazu „Krajobraz miejski” Jerzego Nowosielkiego i wybranych tekstów kultury.
 • Jakie są przejawy i cele groteski w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Jerzy Duda Gracz "Obraz 1698. Motyw polski - oczekiwanie" i odwołaj się do tekstów kultury.
 • Jakie refleksje na temat władzy przekazują artyści w swoich dziełach? Odwołaj się do plakatu opery Król Roger i do innych tekstów literackich.
 • Jak autorzy ukazują sylwetkę żołnierza? Odwołaj się do obrazu + 2 tekstów literackich.
 • W jakim celu artyści wykorzystują motywy ludowe? Odwołaj się do obrazu Zofii Stryjeńskiej "Dożynki" i tekstów literackich.
 • Czy pieniądze dają szczęście w życiu ? Odwołaj się do przedstawionej ilustracji i tekstów literackich.
 • Jakie obrazy matki i dziecka przedstawiane są w dziełach literackich? Omów zagadnienie na podstawie obrazu Macierzyństwo Olgi Boznańskiej i wybranych dzieł literackich
 • Motyw zabawy na podstawie obrazu Wincentego Wodzinowskiego oraz dwóch tekstów literackich.
 • Motyw snu w literaturze. Obraz "Kolorowych snów" + dwa teksty literackie
 • Czym dla człowieka może być szczęście? Odpowiedz odwołując się do obrazu Franciszka Ejsmonda „Ciche szczęście” oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Czy marzenia mogą zmieniać rzeczywistość? Odpowiedz odwołując się do fotografii Johna Krausa " A pawn looking in the mirror" oraz wybranych utworów literackich
 • Jaką funkcję pełni wyobraźnia w kreowaniu rzeczywistości? Obraz Jacek Yerka, Przesyłka ekspresowa i 2 wybrane teksty kultury
 • Czym dla człowieka są wartości materialne? Na podstawie Kamienne rzeźby Hirotoshi Itoh i utworów literackich
 • W jaki sposób Twórcy ukazują relacje międzypokoleniowe? Odwołaj się do zdjęcia Nancy Borowick " Cancer Family" oraz wybranych utworów literackich.
 • Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Odwołaj się do obrazu (kobieta i mężczyzna mocno przytuleni do siebie na łóżku, odwróceni od siebie twarzami, oboje czytali inne książki, ciepłe barwy obrazu, w tle kominek i zima za oknem) i do tekstów literackich.
 • Jak twórcy kultury ukazują piekło i niebo, dobro i zło? Odwołaj się do obrazu Tomasza Kopera Niebo i Piekło oraz wybranych tekstów literackich.
 • Jakie refleksje niosą ruiny? Odwołać się do obrazu i tekstów literackich
 • Jaka rolę odgrywa w życiu człowieka miejsce pracy? Odwołaj się do dwóch utworów literackich + obraz Bronisława Henryka Gruchela "Wnętrze huty"
 • Jak autorzy przedstawiają nowoczesność w tekstach kultury? Zdjęcie witryny sklepowej z napisem "Classic is nothing, we love new fashion"
 • Jakie refleksje snują autorzy na temat ludzkiego życia? Odwołaj się do obrazu Gustawa Klimka "Życie i śmierć" i innych tekstów literackich
 • Jak przedstawiany jest obraz matki w tekstach literackich ? Obraz F. Starowieyskiego - Matka.
 • Jak artyści ukazują motyw przemijania? Obraz na którym były małe dzieci rodzic i staruszek a w tle na morzu płynące statki w oddali rozmazane i z bliska wyraziste
 • Jakie odczytanie Lalki Bolesława Prusa odczytujesz na plakacie do filmu Lalka (1968r.) Jerzego Skarżyńskiego. Odwołaj się do znajomości całej lektury.
 • Człowiek pomiędzy dobrem a złem. Odwołanie do 3cz. Dziadów A. Mickiewicza, zdjęcia z inscenizacji Dziadów S. Wyspiańskiego (1901r.) i własnego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści ukazują rzeczywistość ? Odwołaj się do obrazu pt. "Nadzieja" oraz innych tekstów literackich.
 • Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia?
 • Odwołaj się do podanego tekstu prof Miodka pt „Słowa czule, słowa zjadliwe”, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz tekstu kultury.
 • Czym charakteryzują się aforyzmy i jaką pełnią funkcję? Tekst: Jana Miodka o aforyzmach Odwołać się to tego tekstu, własnych doświadczeń i do innego tekstu kultury.
 • Czy warto zachować polskie obyczaje językowe w literaturze? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Jaką rolę pełnią metafory tekstach literackich? Odwołać się do tekstu Anny Góreckiej Manipulacja w tekstach reklamowych, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych, i wybranego tekstu kultury.
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych, i wybranego tekstu kultury.
 • Stylizacja gwarowa zastosowania na przykładzie Kazimierza Przerwy Tetmajera Babski Wybór - odwołać się do innego tekstu kultury i własnych doświadczeń
 • Co mówi o nadawcy język korespondencji? Odwalaj się do podanego fragmentu „Listów do matki” Juliusza Słowackiego oraz innego tekstu kultury.
 • Jakie środki językowe wspomagają perswazję? Na podstawie przemówienia do młodych zgromadzonych na wzgórzu Lech Jana Pawła II, własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Jaką rolę w komunikacji pełni etyka słów? Odnieś się do przytoczonego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (W tekście wytłumaczone co to etyka słowa i wypisane od myślników zasady jakie należy i nie należy stosować)
 • Jaką rolę w komunikacji między ludźmi i w literaturze pełni jasność i prostota języka? Odwołaj się do tekstu Miodka, własnych doświadczeń i teksty kultury
 • Stylizację językowe :
 • Stylizacja archaiczna (archaizacja), stylizacja gwarowa (dialektyzacja), pastisz, parodia, kolokwializacja. Odwołać się do tekstów kultury
 • Czemu może służyć dialektyzacja języka w tekstach literackich. Odnieść się do "Sabałowej bajki" Sienkiewicza i innych tekstów kultury.
 • Rola i znaczenie przysłów i jakie płyną z nich mądrości ,odwołaj się do podanego tekstu,tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Jaką rolę w komunikacji pełni język niewerbalny? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury
 • O grzeczności w epistolografii i tekstach użytkowych
 • Czy współczesna polszczyzna jest w kryzysie? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Modne słowa w polszczyźnie. Rozważ temat, odnosząc się do podanego fragmentu tekstu Jana Miodka, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • Komunikacja wolna wola dążenia do porozumienia. Odwołaj się do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Jakie środki stylistyczne są używane w reklamie, aby ukazać świat przedstawiony? Odwołać się do fragmentu, własne doświadczenia komunikacyjne i tekst kultury.
 • Jak Twórcy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach? Odwołaj się do wiersza Juliana Tuwima „Janowi Kochanowskiemu” i innych tekstów kultury.
 • W jaki sposób artyści ukazują starość w swoich dziełach. Odwołaj się do wiersza Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Starość", oraz wybranych tekstów kultury.
 • Jakie postawy wobec przyszłości i przeszłości może przyjąć człowiek? Na podstawie wiersza Adama Asnyka "Miejmy nadzieję!"
 • W jakiś sposób okoliczności wpływają na zmianę zachwiania i postawy człowieka? Fragment „Ziemia obiecana” Reymonta
 • W jakim celu artyści w swoich dziełach wykorzystują listy? Odwołaj się do listu "Do ludożerców" i do wybranych tekstów kultury.
 • Jaki wpływ ma muzyka na bohatera literackiego? Odwołaj się do tekstu Marii Kuncewicz "Cudzoziemka" i tekstów kultury.

Czytaj też:

Tematy podane przez maturzystów 15.05

 • Czym jest zniewolenie jednostki? Odwołaj się do rzeźby Magnusa Tomassona "Nieznany urzędnik" oraz do tekstów literackich.
 • Funkcja zwierząt w tekstach kultury. Odwołaj się do zdjęcia i innych tekstów kultury. Zdjęcie przestawia dziecko i kota który maluje obraz na płótnie, czarno białe.
 • Jak artyści przedstawiają krainę szczęśliwości? Obraz Malczewskiego "Dzieciństwo" + wybrane teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy ukazują relację ojciec-syn? Odpowiedz na podstawie obrazu Artura Grottgera "Admonicja" i dwóch tekstów literackich
 • Jak w tekstach ukazywane są ukryte pragnienia bohaterów? Odwołaj się do plakatu promującego film Andrzeja Wajdy ,,Wesele”, do całości utworu ,,Wesele” oraz do wybranego tekstu kultury. Plakat pt. ,,Les noces” autor- Waldemar Świerzy
 • Jakie zagrożenia dla współczesnego świata artyści przedstawiają w swoich dziełach + ilustracja
 • W jaki sposób rozwój cywilizacyjny wpływa na relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu kolacja i innych tekstów literackich
 • Jak przedstawiona może być miłość? Opisz na podstawie obrazu "wieczna milość" odwołując się do innych tekstów literackich
 • Nieszczęśliwa miłość w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Marca Stona 'Love's daydream end' i innych tekstów literackich.
 • Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury
 • Wizje domu w sztuce? Odwalaj się do obrazu „Domy w Auvers” Vincenta van Gogha oraz innych utworów literackich.
 • Jak artyści odwołują się w swoich dziełach do mitologii. Podana rzeźba Igora Mitoreja Ikar
 • Obraz miasta jako temat tekstów kultury. Odwołaj się do obrazu „Krajobraz miejski” Jerzego Nowosielskiego i wybranych tekstów kultury.
 • Jakie są przejawy i cele groteski w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Jerzy Duda Gracz "Obraz 1698.
 • Motyw polski - oczekiwanie" i odwołaj się do tekstów kultury.
 • W jakim celu artyści wykorzystują motywy ludowe? Odwołaj się do obrazu Zofii Stryjeńskiej "Dożynki" i tekstów literackich.
 • Czy pieniądze dają szczęście w życiu ? Odwołaj się do przedstawionej ilustracji i tekstów literackich.
 • Jakie obrazy matki i dziecka przedstawiane są w dziełach literackich? Omów zagadnienie na podstawie obrazu Macierzyństwo Olgi Boznańskiej i wybranych dzieł literackich
 • Motyw zabawy na podstawie obrazu Wincentego Wodzinowskiego oraz dwóch tekstów literackich.
 • Motyw snu w literaturze. Obraz "Kolorowych snów" + dwa teksty literackie
 • Czym dla człowieka może być szczęście? Odpowiedz odwołując się do obrazu Franciszka Ejsmonda „Ciche szczęście” oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Jaką funkcję pełni wyobraźnia w kreowaniu rzeczywistości? Obraz Jacek Yerka, Przesyłka ekspresowa i 2 wybrane teksty kultury
 • Czym dla człowieka są wartości materialne? Na podstawie Kamienne rzeźby Hirotoshi Itoh i utworów literackich
 • Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Odwołaj się do obrazu (kobieta i mężczyzna mocno przytuleni do siebie na łóżku, odwróceni od siebie twarzami, oboje czytali inne książki, ciepłe barwy obrazu, w tle kominek i zima za oknem) i do tekstów literackich.
 • Jaka rolę odgrywa w życiu człowieka miejsce pracy? Odwołaj się do dwóch utworów literackich + obraz Bronisława Henryka Gruchela "Wnętrze huty"
 • Jak autorzy przedstawiają nowoczesność w tekstach kultury? Zdjęcie witryny sklepowej z napisem "Classic is nothing, we love new fashion"
 • Jak przedstawiany jest obraz matki w tekstach literackich ? Obraz F. Starowieyskiego - Matka.
 • Jak artyści ukazują motyw przemijania? (Obraz na którym były małe dzieci, rodzic i staruszek, a w tle na morzu płynące statki, w oddali rozmazane i z bliska wyraziste)
 • Jak artyści opisują ludzi owładniętych pasją? Odwołaj się do fotografii (Chris Hirata volcano photographer) i do tekstów literackich.
 • W jaki sposób język może przekazywać wiedzę o przeszłości? Odwołaj się do fragmentu tekstu (coś o miarach czasu, kluczowe słowa "teraz" i "kiedyś"), własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
 • Czym charakteryzują się aforyzmy i jaką pełnią funkcję? Tekst: Jana Miodka o aforyzmach Odwołać się to tego tekstu, własnych doświadczeń i do innego tekstu kultury.
 • Jakich zasad trzeba przestrzegać, aby język miał funkcję komunikatywną. Fragment dramatu Tadeusza Różewicza
 • Czy warto zachować polskie obyczaje językowe w literaturze? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Siła perswazji w reklamie. Odwołaj się do fragmentu tekstu na portalu polki.pl, do własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 • Czy wyrazy bliskoznaczne zaburzają nam komunikacje czy nie? Na podstawie podanego fragmentu, własnych doświadczeń oraz innego tekstu kultury uzasadnij swoją wypowiedź
 • Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia? Czy grozi nam europolszczyzna?
 • Jakie procesy świadczą o tym, że język żyje? Odwołaj się do przytoczonego tekstu, tekstów kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • Czy język SMS-ów i Internetu zagraża poprawnej polszczyźnie? Odwołaj się do fragmentu tekstu Andrzeja Markowskiego pt. "Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 • Jaka jest rola dzienników i pamiętników w życiu człowieka.
 • Jaką rolę pełnią metafory tekstach literackich? Odwołać się do tekstu Anny Góreckiej Manipulacja w tekstach reklamowych, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
 • Stylizacja gwarowa zastosowania na przykładzie Kazimierza Przerwy Tetmajera Babski Wybór - odwołać się do innego tekstu kultury i własnych doświadczeń
 • Jak artyści ukazują komizm w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu "kroniki Jakuba Wędrowycza" oraz tekstów kultury.
 • Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. Rozważ problem na podstawie tekstu Krystyny Gąsiorek "wyrazy modne i nieznośnie natrętne", własnych doświadczeń komunikacyjnych, a także wybranego tekstu kultury.
 • Co mówi o nadawcy język korespondencji? Odwalaj się do podanego fragmentu „Listów do matki” Juliusza Słowackiego oraz innego tekstu kultury.
 • Jakie środki językowe wspomagają perswazję? Na podstawie przemówienia do młodych zgromadzonych na wzgórzu Lech Jana Pawła II, własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Jaką rolę w komunikacji pełni etyka słów? Odnieś się do przytoczonego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (W tekście wytłumaczone co to etyka słowa i wypisane od myślników zasady jakie należy i nie należy stosować)
 • Funkcja neologizmów w tekstach - fragment + własny tekst i własne doświadczenia
 • Manipulacja i jej rola w tekstach. Odwołaj się do podanego fragmentu przedwiośnie. Do własnych doświadczeń komunikacyjnych, i tekstu kultury.
 • Jaką funkcję w komunikacji pełnią skrótowce? Odwołaj się do fragmentu i własnych doświadczeń oraz tekstu kultury
 • Czemu może służyć dialektyzacja języka w tekstach literackich odnieść się do "sabałowa bajka" Sienkiewicza i innych tekstów kultury
 • Jaka rolę w komunikacji pełni język niewerbalny? Odwołań się do tekstu (ogólnie o mówię niewerbalnej), do własnych doświadczeń i tekstu kultury
 • O grzeczności w epistolografii i tekstach użytkowych
 • Jakie środki językowe wpływają na funkcje argumentacyjna? (Fragment Pana Tadeusza, tekst kultury i własne doświadczenia)
 • Jakie środki stylistyczne są używane w reklamie, aby ukazać świat przedstawiony? Odwołać się do fragmentu, własne doświadczenia komunikacyjne i tekst kultury.
 • Jakie środki stylistyczne/językowe wzmacniają funkcję perswazji. Odnieś się do podanego fragmentu "Folwarku zwierzęcego", własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Czy warto walczyć o szczęście? Odwołaj się do wiersza Adama Asnyka "Jedni i drudzy" oraz innych tekstów kultury.
 • Jaki wpływ miała literatura na bohaterów literackich. Odwołaj się do podanego fragmentu Lalki, do całości utworu i do innego tekstu kultury.
 • Jak w tekstach kultury przedstawiana jest polska młodzież odwołaj się do fragmentu III cz Dziadów, całego utworu i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcję pełnią zdrobnienia. Na podstawie "Wszystko zależy od przyimka", własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Godność człowieka a godność ludzkiego ciała. Odwołaj się do fragmentu ,,Proszę państwa do gazu" i innych tekstów kultury
 • Jaką funkcje pełnią postacie fantastyczne w dziełach? Odwołaj się do "Znikomka" Leśmiana i wybranych tekstów kultury
 • Jak przedstawiane jest ludzkie dążenie do wolności? Odwołaj się do wiersza A. Słonimskiego pt. Liberte oraz innych tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" oraz tekstów kultury.
 • Na podstawie fragmentu Wesela, całości utworu i wybranego tekstu kultury omów symbole odnoszące się do Polski
 • Samotność, wybór czy zrządzenie losu? Odwołać do fragmentu dziadów (improwizacji, wypowiedź Konrada czym jest śpiewak dla ludzi, czy, że on jest mistrzem, coś w tym stylu), całości i innego teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy tekstów kultury ukazują namiętność? Odwołaj się do przytoczonego tekstu oraz wybranych tekstów kultury.
 • Jaki obraz miasta kreują twórcy w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu powieści pt. "Wilk" Marka Hłaski i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcję pełnią przedmioty i postacie symboliczne. Odwołaj się do podanego fragmentu Wesela, całości utworu i innego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści przedstawiają trwałą pamięć i tragiczne wspomnienia w różnych epokach? Na podstawie tekstu Agnieszki Osieckiej „Im bardziej Ciebie zapominam” i innych tekstów literackich.

Tematy podane przez maturzystów do 14.05

 • Jak artyści przedstawiają krainę szczęśliwości? Obraz Malczewskiego "Dzieciństwo" + wybrane teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy ukazują relację ojciec-syn? Odpowiedz na podstawie obrazu Artura Grottgera "Admonicja" i dwóch tekstów literackich
 • Jak w tekstach ukazywane są ukryte pragnienia bohaterów? Odwołaj się do plakatu promującego film Andrzeja Wajdy ,,Wesele”, do całości utworu ,,Wesele” oraz do wybranego tekstu kultury. Plakat pt. ,,Les noces” autor- Waldemar Świerzy
 • Jakie zagrożenia dla współczesnego świata artyści przedstawiają w swoich dziełach + ilustracja
 • W jaki sposób rozwój cywilizacyjny wpływa na relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu kolacja i innych tekstów literackich.
 • Jak przedstawiona może być miłość? Opisz na podstawie obrazu "Wieczna miłość" odwołując się do innych tekstów literackich
 • Nieszczęśliwa miłość w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Marca Stona 'Love's daydream end' i innych tekstów literackich.
 • Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury
 • Inna wersja: Portret kobiety na przykładzie obrazu McEvoy "The Ear-Ring" oraz wybranych tekstów kultury.
 • Obraz miasta jako temat tekstów kultury. Odwołaj się do obrazu „Krajobraz miejski” Jerzego Nowosielskiego i wybranych tekstów kultury.
 • Jakie są przejawy i cele groteski w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Jerzy Duda Gracz "Obraz 1698. Motyw polski - oczekiwanie" i odwołaj się do tekstów kultury.
 • Jak artyści ukazują wieś? Obraz pogawędka z młodymi praczkami
 • Jak twórcy przedstawiają relacje pomiędzy matką a córką? fragment "Granicy" Zofii Nałkowskiej
 • W jakim celu artyści wykorzystują motywy ludowe? Odwołaj się do obrazu Zofii Stryjeńskiej "Dożynki" i tekstów literackich.
 • Czy pieniądze dają szczęście w życiu ? Odwołaj się do przedstawionej ilustracji i tekstów literackich.
 • Jakie obrazy matki i dziecka przedstawiane są w dziełach literackich? Omów zagadnienie na podstawie obrazu Macierzyństwo Olgi Boznańskiej i wybranych dzieł literackich
 • Motyw zabawy na podstawie obrazu Wincentego Wodzinowskiego oraz dwóch tekstów literackich.
 • Czym dla człowieka są wartości materialne? Na podstawie Kamienne rzeźby Hirotoshi Itoh i utworów literackich.
 • Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Odwołaj się do obrazu (kobieta i mężczyzna mocno przytuleni do siebie na łóżku, odwróceni od siebie twarzami, oboje czytali inne książki, ciepłe barwy obrazu, w tle kominek i zima za oknem) i do tekstów literackich.
 • Jak autorzy przedstawiają nowoczesność w tekstach kultury? Zdjęcie witryny sklepowej z napisem "Classic is nothing, we love new fashion"
 • Jak artyści ukazują motyw przemijania? (Obraz na którym były małe dzieci rodzic i staruszek a w tle na morzu płynące statki w oddali rozmazane i z bliska wyraziste.)
 • W jaki sposób język może przekazywać wiedzę o przeszłości? Odwołaj się do fragmentu tekstu (coś o miarach czasu, kluczowe słowa "teraz" i "kiedyś"), własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
 • Czy warto zachować polskie obyczaje językowe w literaturze? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Siła perswazji w reklamie. Odwołaj się do fragmentu tekstu na portalu polki.pl, do własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 • Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia? Czy grozi nam europolszczyzna?
 • Jakie procesy świadczą o tym, że język żyje? Odwołaj się do przytoczonego tekstu, tekstów kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • Czy język SMS-ów i Internetu zagraża poprawnej polszczyźnie? Odwołaj się do fragmentu tekstu Andrzeja Markowskiego pt. "Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 • Jaka jest rola dzienników i pamiętników w życiu człowieka.
 • Jaką rolę pełnią metafory tekstach literackich? Odwołać się do tekstu Anny Góreckiej Manipulacja w tekstach reklamowych, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych, i wybranego tekstu kultury.
 • Jak artyści ukazują komizm w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu "Kroniki Jakuba Wędrowycza" oraz tekstów kultury.
 • Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. Rozważ problem na podstawie tekstu Krystyny Gąsiorek "wyrazy modne i nieznośnie natrętne", własnych doświadczeń komunikacyjnych, a także wybranego tekstu kultury.
 • Co mówi o nadawcy język korespondencji? Odwalaj się do podanego fragmentu „Listów do matki” Juliusza Słowackiego oraz innego tekstu kultury.
 • Manipulacja i jej rola w tekstach. Odwołaj się do podanego fragmentu Przedwiośnia, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
 • Jaką funkcję w komunikacji pełnią skrótowce? Odwołaj się do fragmentu i własnych doświadczeń oraz tekstu kultury
 • Czemu może służyć dialektyzacja języka w tekstach literackich odnieść się do "sabałowa bajka" Sienkiewicza i innych tekstów kultury
 • Jakie środki językowe wpływają na funkcje argumentacyjna? (Fragment Pana Tadeusza, tekst kultury i własne doświadczenia)
 • Jaki wpływ miała literatura na bohaterów literackich. Odwołaj się do podanego fragmentu Lalki, do całości utworu i do innego tekstu kultury.
 • Jak w tekstach kultury przedstawiana jest polska młodzież odwołaj się do fragmentu III cz Dziadów, całego utworu i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcje pełnią postacie fantastyczne w dziełach? Odwołaj się do "Znikomka" Leśmiana i wybranych tekstów kultury
 • Jak przedstawiane jest ludzkie dążenie do wolności? Odwołaj się do wiersza A. Słonimskiego pt. Liberte oraz innych tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" oraz tekstów kultury.
 • Samotność, wybór czy zrządzenie losu? Odwołać do fragmentu Dziadów (improwizacji), całości i innego teksty kultury
 • Jaki obraz miasta kreują twórcy w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu powieści pt. "Wilk" Marka Hłaski i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcję pełnią przedmioty i postacie symboliczne. Odwołaj się do podanego fragmentu Wesela, całości utworu i innego tekstu kultury. (Fragment był o rozmowie Chochoła z Jaśkiem i o złotym rogu i czapce)
 • Jakie refleksje na temat sensu życia przedstawiają autorzy w swoich dziełach? Odwołaj się do wiersza Czesława Miłosza "Sens" oraz do innych tekstów kultury.
 • Refleksje po utracie bliskiej osoby na podstawie trenu I Kochanowskiego
 • W jakiś sposób okoliczności wpływają na zmianę zachwiania i postawy człowieka? Fragment „Ziemi obiecanej” Reymonta
 • Jak przedstawiana jest śmierć w tekstach kultury? Odwołaj się do wiersza Jana Kasprowicza ,,Święty Boże, Święty Mocny" i innych tekstów kultury.
 • W jakim celu artyści w swoich dziełach wykorzystują listy? Odwołaj się do listu "Do ludożerców" i do wybranych tekstów kultury.
 • W jaki sposób twórcy ukazują pasjonatów nauki? Odwołaj się do podanego fragmentu "Weisera Dawidka" Pawła Huelle
 • Czym jest starość i jak jest ukazana w wierszu Czesława Miłosza - odwołaj się do tekstów kultury
 • Jak w literaturze ukazane są święta? Omów świąteczne zwyczaje na podstawie tekstów kultury oraz fragmentu utworu Olgi Tokaczuk
 • Przedmioty w różnych tekstach kultury. Odwołaj się do powieści Olgi Tokarczuk ,,Dom dzienny, dom nocny"

Matura 2019 - egzamin pisemny z języka polskiego odpowiedzi

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (podstawa) - pytania, odpowiedzi

MATURA 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 ODPOWI...

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (rozszerzenie) - odpowiedzi

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 6.05.2019 - odp...

MATURA 2019- egzaminy obowiązkowe

Matura 2019 to dla absolwentów szkół średnich konieczność przystąpienia do sześciu obowiązkowych egzaminów, dwóch ustnych i czterech pisemnych. Część ustna obejmuje egzamin z języka polskiego oraz egzamin z języka obcego nowożytnego.

10 dochodowych zawodów, do których nie potrzeba studiów. W k...

W części pisemnej uczniowie mierzą się z czterema egzaminami, będą to: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.‎

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Matura 2019 - ile procent żeby zdać maturę?

 • Uzyskać co najmniej 30 proc punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Jakie studia wybrać? Skorzystaj z naszego GENERATORA KIERUNKÓW
Arlena WittOd kilku lat prowadzi na YouTubie cykl „Po Cudzemu”. Pokazuje w nim, jak poprawnie mówić po angielsku, jakich błędów nie popełniać. Robi to z dystansem, w bardzo zabawny sposób, powołując się na przykłady z popkultury, m.in. filmów, gier czy książek. Jest nauczycielką języka angielskiego, tłumaczką, korektorką i copywriterem. www.youtube.com/user/jezykalnia;nfMatura 2018. Jak się uczyć? Jak powtarzać do matury? Tradycyjne i nowoczesne metody uczenia się [poradnik]Sprawdź nasz specjalny serwis MATURA 2020 >>>Zdaję maturę w 2020 roku! - dołącz do grupy na Facebooku

Matura 2020. TOP 10 kanałów youtube dla maturzystów. Najleps...

Czytaj też:

Dieta maturzysty. Co jeść przed maturą i w trakcie egzaminów? Porady dietetyka

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki