Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika. Zdjęcia! (lipiec)

Małgorzata Oberlan
Małgorzata Oberlan
Rekordowo dużo licytacji nieruchomości zapowiadają komornicy na lipiec. Na sprzedaż wystawione będą np. kawalerka licytowana od 73 tys. zł, obszerny dom w budowie od 165 tys. zł czy - to już oferta dla finansowych rekinów - ośrodek wczasowy w Pieczyskach. Ale okazji jest więcej - oto szczegóły!
Rekordowo dużo licytacji nieruchomości zapowiadają komornicy na lipiec. Na sprzedaż wystawione będą np. kawalerka licytowana od 73 tys. zł, obszerny dom w budowie od 165 tys. zł czy - to już oferta dla finansowych rekinów - ośrodek wczasowy w Pieczyskach. Ale okazji jest więcej - oto szczegóły! Licytacje komornicze
Rekordowo dużo licytacji nieruchomości zapowiadają komornicy na lipiec. Na sprzedaż wystawione będą np. kawalerka licytowana od 73 tys. zł, obszerny dom w budowie od 165 tys. zł czy - to już oferta dla finansowych rekinów - ośrodek wczasowy w Pieczyskach. Ale okazji jest więcej - oto szczegóły!

CBŚP rozbiła grupę przestępczą w regionie

1.Dom w budowie pod Golubiem-Dobrzyniem: od 165 tys. zł

Komornik z Golubia-Dobrzynia zapowiada, że 21lipca, o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Jakuba Ląkierta. To obszerny dom w budowie położony w miejscowości Małszyce, w gminie Ciechocin (powiat golubsko-dobrzyński).

Oto opis nieruchomości podany przez komornika: dom w trakcie budowy z garażem (pow. wszystkich pomieszczeń 245,79 m2). Nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do utwardzonej drogi publicznej. Położona jest bezpośrednio przy działce oznaczonej nr geodezyjnym 13/1, która stanowi wewnętrzą drogę osiedlową. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny- wolnostojący, niepodpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym, z garażem w bryle budynku. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku zgodnie z projektem budowlanym wynosi 245,79m² Budynek w trakcie budowy.

Polecamy

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

2.Kawalerka w Mełnie: od 73 tys. zł

Komornik Dominika Branicka z Grudziądza informuje, że 6 lipca o godzinie 12.00 w na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja mieszkania w Mełnie. To miejscowość w gminie Gruta. Adres: Mełno ZZD, 86-330 Gruta.

Oto opis nieruchomości:

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 353/8922 w KW TO1U/00020937/4, o powierzchni użytkowej 35,30 m2, znajdujący się na parterze (I kondygnacji) budynku, składający się wedle treści księgi wieczystej z pokoju, kuchni i pomieszczenia pomocniczego, natomiast aktualnie lokal składa się z 2 pokoi, kuchni połączonej z przedpokojem, łazienki z WC. Do jednego pokoju przynależy balkon.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13.07.2022 o godzinie: 12:00. Suma oszacowania wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 750,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35 10201462 0000 7302 0341 8241 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Polecamy

3.Garaż w Toruniu: od 19,5 tys. zł

Komornik Jarosław Grajkowski zapowiada, że w dniu 08-07-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Fałata 15-17 A w Toruniu. Chodzi o miejsce postojowe.

Opis nieruchomości:
Miejsce postojowe nr MP 225 opisane jako udział 2447/613447 - usytuowanie lokalu w budynku. Miejsce postojowe MP 225 o powierzchni ok 11,5 m2 w garażu jednoprzestrzennym usytuowanym w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego „ULMUS” ul. Fałata 15-17A, budynek z 2011 roku.

Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Polecamy

4.Ośrodek wczasowy w Pieczyskach: od 1,9 mln zł

Komornik z Bydgoszczy Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2022 o godz. 10:00 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest Sonoa Sp. z o.o.. Prawo to dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wypoczynkowej 2 w Pieczyskach (gmina Koronowo).

Opis nieruchomości:
OŚRODEK WCZASOWY o powierzchni 7 665,00 m2, zabudowanej budynkami mieszkalnym i gastronomicznymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 227,50 m2, będącej własnością dłużnika: Sonoa Sp. z o.o. Liczne zdjęcia tej nieruchomości są do obejrzenia na stronie www.kamilaglazik.pl

Suma oszacowania wynosi 2 653 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 989 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 265 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 38102014620000780203204930.

Polecamy

5.Dom nad jeziorem w Ostrowie: od 148 tys.zł

Komornik Izabela Podgórska-Wójtowicz podaje do publicznej wiadomości, że 12 lipca o godzinie 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowo, gm. Strzelno. Chodzi o dom nad Jeziorem Ostrowskim.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę geodezyjną nr 90/2 (obręb Ostrowo) o pow. 740 m2 sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Nieruchomość posiada KW BY1M/00016483/2 i jest prowadzona przez Sąd Rejonowym w Mogilnie. Nieruchomość jest wykorzystywana jako dom letniskowy. Nieruchomość przylega do linii brzegowej Jeziora Ostrowskiego i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (asfaltowej - droga powiatowa dz. nr 104). Nieruchomość leży w obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek powstał na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 30-09-2002r, a zakończenie budowy nie zostało zgłoszone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Budynek został wybudowany i był użytkowany - budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, częściowo wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z suporeksu, częściowo z blaszanych kontenerów, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Obiekt posiada powierzchnię zabudowy 128m2 i powierzchnię użytkową 135,55m2. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan z własnym szambem, brak centralnego ogrzewania

Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00 zł. Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Polecamy

6.Parter domu w Probostwie Dolnym: od 43 tys. zł

Komornik z Włocławka Albert Tomasiewicz podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 14.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: Probostwo Dolne 26, 87-732 Lubanie

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2 stanowiący część parterowego budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 45,69 m2 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w częściach wspólnych budynku tj. m.in. poddasza o pow. użytkowej 92,82 m2 i pomieszczeń przynależnych w budynku gospodarczym o pow. użytk.22,14 m2 oraz takim samym udziale w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 71/3 o powierzchni 2000m2

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.07.2022 o godzinie: 13.00 .

Suma oszacowania wynosi 57 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 770,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

7.Duże mieszkanie w Inowrocławiu: od 233 tys. zł

Komornik w Inowrocławiu Artur Zieliński zapowiada, że w dniu 19-07-2022 o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsza elektroniczna licytacja odrębnej własności mieszkania nr 66 należącego do dłużnika: Władysława Piotra Ignaczaka, położonego przy ul. Ludwika Błażka 4 w Inowrocławiu.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest odrębne prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 66, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Inowrocławiu przy ul. Błażka 4. Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 60,30m2 zlokalizowany jest na II piętrze budynku. W skład nieruchomości wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,28m2.
Suma oszacowania wynosi 311 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 262,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 101,60 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytacja zakończy się w dniu 26-07-2022r o godzinie 10:00.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi, którą składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne lub może zostać uiszczona na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 77 10901069 0000 0001 4158 0605, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym (www.e-licytacje.komornik.pl) wyłącznie dla komornika oraz uczestników biorących w niej udział. W związku z czym, aby wziąć w niej udział, konieczne jest założenie konta użytkownika za pośrednictwem w/w strony internetowej, zgłoszenie przystąpienia do przetargu oraz uiszczenie rękojmi. Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 18-07-2022r od godz. 9:30 do 10:00.

Polecamy

8.Duże mieszkanie z tarasem w Toruniu: od 308. tys. zł

Komornik Łukasz Brudzyński zapowiada, że w dniu 14-07-2022 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Ewa Maria Syrkowska, położonego przy ul. Lnianej 55/1 w Toruniu.

Oto opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny z przynależnościami i udziałem w gruncie. Łączna powierzchnia działki wynosi 0,0317 ha. Teren, na którym położona jest nieruchomość jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, telefonicznej, kanalizacji, gazu i wodociągowej. Na gruncie są przyłącza do w/w sieci oraz ogrzewanie etażowe. Grunt jest zabudowany budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym oraz budynkiem garażowym. Lokal usytuowany jest na wysokim parterze z samodzielnym wejściem do budynku, program użytkowy lokalu to: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, loggia, taras. Powierzchnia przynależna piwnica o powierzchni 40 mkw oraz garaż o powierzchni 21 mkw.

Suma oszacowania wynosi 411 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna 07 16001462 1823 4204 2000 0003

Polecamy

9.Kawalerka w Brodnicy: od 126 tys. zł

Komornik Jarosław Gardocki informuje, że w dniu 20-07-2022 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Ewa Dudzińska, położonej przy ul. Wyspiańskiego 8B/52 w Brodnicy.

Oto opis nieruchomości:
Lokal mieści się na ostatniej kondygnacji, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 32,27 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,86 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 3613/329800 części w działce gruntu pod budynkiem oraz w elementach niepodzielnych budynku.

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BS Brodnica: 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.

Polecamy

10.Połowa domu w Tucznie: od 73 tys. zł

Komornik w Inowrocławiu Marcin Samuel zapowiada, że25-07-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z odbędzie się pierwsza licytacja połowy nieruchomości, której właścicielem jest MIROSŁAW MARCIN WIKTOROWICZ. Dom jest położony przy ul. Lipowej 15, w Tucznie, w gminie Złotniki Kujawskie.

Oto obszerny opis od komornika:

Udział 1/2 nieruchomości. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 147/1 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako sad S-RIIIa o pow. 300 m2, S-RIVa o pow. 715 m2 oraz tereny mieszkaniowe B o pow. 300 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 5 budynkami gospodarczymi oraz wiatą. Działka w kształcie prostokąta, zagospodarowana, obsadzona kilkoma drzewami ozdobnymi i owocowymi stanowiącymi niewielki sad, całość ogrodzona. Działka posiada dwie bramy wjazdowe. Budynki tworzą zwartą zabudowę. Teren przed budynkami utwardzony płytami betonowymi. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, o powierzchni zabudowy 103 m2 i powierzchni użytkowej 107,35 m2, strop Kleina, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, budowę ukończono w 1969 roku. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Widoczne ślady zawilgocenia i pleśni. Funkcjonalność pomieszczeń niekorzystna. Pomieszczenia przechodnie, częściowo o wysokości od 2,18 do 2,24 m. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu. Budynek gospodarczy I w kartotece budynków oznaczony nr 160, murowany z cegły, parterowy, strop betonowy, dach kryty eternitem, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu. Budynek gospodarczy II w kartotece budynków oznaczony nr 164 - użytkowany jako skład opału), murowany z cegły, parterowy ze stropodachem betonowym, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym, widoczne pęknięcie ściany bocznej. Budynek gospodarczy III w kartotece budynków oznaczony nr 162 - częściowo użytkowany jako warsztat a częściowo jako kuchnia polowa, murowany z cegły, parterowy ze strychem, strop betonowy, dach kryty eternitem i blachą, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 29 m2, wyposażony w instalację elektryczną i wodną, przeznaczony do remontu. Budynek gospodarczy IV, w kartotece budynków oznaczony nr 163 - murowany z cegły, parterowy, strop betonowy, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu. W kartotece budynków błędnie wpisano datę zakończenia budowy 1960 rok. Budynek gospodarczy V w kartotece budynków oznaczony nr 161 - użytkowany jako warsztat, murowany z pustaka żużlowego, nieotynkowany, parterowy z dachem o konstrukcji drewnianej kryty eternitem, wybudowany w 1995 roku o powierzchni zabudowy 37 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu.

Polecamy

Suma oszacowania wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zdjęcia poszczególnych ofert w galerii

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie