Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie przed jajami skażonymi salmonellą. Ich spożycie może skończyć się poważnym zatruciem.

Jajka skażone salmonellą

W jajach spożywczych stwierdzono obecność bakterii Salmonella Enteritidis - informuje Główny Inspektor Sanitarny.

Zgodnie z komunikatem GIS nie należy spożywać przede wszystkim na surowo jaj sprzedawanych pod nazwą: "Jaja z chowu klatkowego kl. wag. M”.

Oświadczenie Zakładu Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas dotyczące partii jaj skażonych salmonellą. Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas

Jajka skażone salmonellą - które partie?

Skażone salmonellą jajka mają na skorupce numer partii: 3PL26111314. Ostrzeżenie GIS dotyczy jajek o terminie przydatności do spożycia: 23.07.2018 oraz 24.07.2018.

Badanie wykonane przez sanepid wykazało w nich bakterie salmonelli.


Zobacz też: Niezwykłe zjawiska na niebie - kiedy i jak oglądać?

GIS ostrzega: jajka skażone salmonellą

Producentem wycofanych ze względu na salmonellę jaj jest Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas Tychów Nowy. Za ich pakowanie odpowiedzialny był działający w ramach fermy Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas.

Jajka z salmonellą - co zrobić?

Jak informuje GIS, jajek o numerach partii wskazanych w komunikacie nie należy spożywać w szczególności na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Osoby, które kupiły jajka z partii skażonych salmonellą mogą zwracać je do miejsca zakupu. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas poinformował konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta: http://fdniewczas.pl/

Wycofane z obrotu jaja zostaną przekazane do utylizacji pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.