Gmina Pruszcz Gdański

Akcja specjalna Gmina na 6
W gminie Pruszcz Gdański dobrze wiemy, jaką rolę w naszym życiu odgrywa środowisko i jak łatwo, za sprawą nieumiejętnego zarządzania, doprowadzić można do jego degradacji. Stąd też wiele działań, dzięki którym troska o środowisko nie jest tylko czczym sloganem.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano prace związane z utylizacją azbestu, wymianą szamb na miejscowe oczyszczalnie, a także kotłów węglowych na gazowe. Na terenie gminy przeprowadzane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a w ubiegłym roku otworzono nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych.

Idąc z duchem czasów udostępniliśmy bezpłatną aplikację EcoHarmonogram, która informuje zainteresowanych o terminie odbioru odpadów, zarówno tych segregowanych, jak i zmieszanych. Istnieje również możliwość otrzymania mailowo tzw. „e-faktury” za wodę i ścieki.

Na terenie gminy Pruszcz Gdański rosną potężne, kilkusetletnie drzewa będące pomnikami przyrody. Te niezwykłe okazy spotkać można w dawnych parkach, którymi zajęła się gmina przeprowadzając do tej pory rewitalizacje trzech z nich. Dwa następne czekają w kolejce.

Nie zapominamy również o odpowiedniej edukacji najmłodszych mieszkańców gminy, dla których organizowane są cykliczne warsztaty ekologiczne, konkursy i zabawy, dzięki którym dzieciaki uczą się, jak dbać o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko.

Gmina Pruszcz Gdański
Dodaj ogłoszenie