Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą w CEIDG, od 1 lutego 2023 r. mieli obowiązkowo podawać adres dres mailowy do e-Doręczeń korespondencji z urzędami. Po aktywacji maila do e-Doręczeń i wpisaniu go do bazy adresów elektronicznych, miał być on dla przedsiębiorcy główną drogą komunikacji z urzędami. Od tej pory wszelka korespondencja miała być przesyłana wyłącznie elektronicznie. Jednak termin został ostatecznie przesunięty na 1 stycznia 2024 roku.

Nowe terminy obowiązkowego posługiwania się e-Doręczeniami

Przedsiębiorcy muszą mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych:

  • jeśli są wpisani do KRS – w terminie 90 dni od dnia określonego w komunikacie wydanym przez Ministra Cyfryzacji;
  • jeśli są wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2024 r. – od 1 października 2026 r.;
  • dla nowo rejestrowanych podmiotów w CEIDG po dniu 1 stycznia 2024 r. obowiązek podania adresu do e-Doręczeń nastąpi we wniosku o wpis do ewidencji.

Komunikat Ministra Cyfryzacji, dotyczący terminów wdrożenia e-Doręczeń, zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

e-Doręczenia dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r. – kolejny etap cyfryzacji urzędów

Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą w CEIDG od 1 stycznia 2024 r. będą musieli podać adres mailowy do e-Doręczeń korespondencji z urzędami.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, e-Doręczenia to usługa, która umożliwi przedsiębiorcom:

  • wysyłkę,
  • odbiór,
  • przechowywanie korespondencji online.

W przeciwieństwie do zwykłej poczty elektronicznej jest to tzw. usługa zaufana, która gwarantuje bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych. Wiadomość wysłana z adresu używanego do e-Doręczeń będzie miała takie same skutki prawne jak list polecony z potwierdzeniem odbioru. 

– Po aktywacji maila do e-Doręczeń i wpisaniu go do bazy adresów elektronicznych, będzie on dla przedsiębiorcy główną drogą komunikacji z urzędami. Od tej pory wszelką korespondencję będą one przesyłały wyłącznie elektronicznie – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Według założeń, od 1 października 2026 r. ta usługa ma stać się powszechna i być używana przez wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.

Kolejny etap cyfryzacji: działa już e-Urząd Skarbowy, wkrótce e-faktura

– E-Doręczenia to kolejny krok w stronę automatyzacji komunikacji przedsiębiorców z urzędami. W lipcu 2022 r. uruchomiona została usługa e-Urzędu Skarbowego, gdzie podatnicy mogą elektronicznie załatwić wiele spraw. Według planów od 1 października 2024 r. działalność gospodarczą w CEIDG założyć będzie można wyłącznie drogą elektroniczną – komentuje Piotr Juszczyk.

Na tym jednak nie koniec. Przypomnijmy, że już za niespełna rok, od 1 stycznia 2024 r. wystartuje Krajowy System e-Faktur i zaczną obowiązywać faktury elektroniczne.

Natomiast od 1 stycznia 2026 r. podatnicy będą musieli przesyłać do Urzędu Skarbowego Jednolity Plik Kontrolny dla podatku dochodowego.

Wprowadzenie usługi e-Doręczeń sprawia, że od 1 stycznia 2024 r. nowe firmy będą musiały mieć dostęp do internetu.