Programy poprawiające jakość powietrza mają sprawniej docierać do rolników, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisały 7 maja porozumienie w tej prawie. Na początek ARiMR wydzieli miejsce na komunikaty na swojej stronie internetowej, ale trwają rozmowy o tym, by w przyszłości w biurach ARiMR można było składać wnioski np. w programie Czyste Powietrze.

Powietrze na wsi ma być lepszej jakości

- Chcemy, by obszary wiejskie i w szczególności rolnicy w jak największym stopniu mogli korzystać z programów, które oddajemy do dyspozycji, w szczególności programu Czyste Powietrze - mówił podczas uroczystego podpisania umowy 7 maja 2021 roku Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Program Czyste Powietrze jest adresowany do domów jednorodzinnych, a tych z piecami, które wymagają wymiany na terenach wiejskich, nie brakuje.

Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW: - Program Czyste Powietrze kierujemy - delikatnie licząc - do 3 mln beneficjentów. Chcemy, by informacja o naszych działaniach była wzmacniana, czyli ci, którzy kontaktują się z ARiMR, mogli posiąść informacje o programach Narodowego Funduszu.

Minister Michał Kurtyka: Liczymy na owocną współpracę z ARiMR, szczególnie w zakresie informowania mieszkańców obszarów wiejskich o dofinansowaniu wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów w ramach dwóch rządowych programów .

ARiMR będzie informować o programach NFOŚiGW

- Jako instytucja nowoczesna obsługujemy płatności bezpośrednie w 100% cyfrowo. Chcemy, by internet był wykorzystywany również do innych działań. Mówimy nie tylko o rolnikach, ale też innych mieszkańcach wsi. Na specjalnej podstronie będziemy zamieszczać informacje o programach NFOŚiGW - zapowiedziała Halina Szymańska, prezes ARiMR.

Maciej Chorowski wspominał o programach adresowanych do rolników, do których poza Czystym Powietrzem, należy Agroenergia (połaczenie gospodarstwa z energetyką). Przypomnijmy, że uruchomienie naboru w ramach tego programu jest planowane w czerwcu 2021 r. Regulamin naboru wniosków zostanie udostępniony wraz z oficjalnym ogłoszeniem o naborze. Prezes NFOŚiGW wspominał o pozbywaniu się np. folii rolniczych czy azbestu, wapnowaniu.

- Współpraca NFOŚiGW i ARiMR ma polegać na ten moment na przekazywaniu informacji. - Ale rozmawiamy o tym, by docelowo można było składać wnioski - dodała prezes Szymańska.