Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Lanckorona

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Lanckorona-ulice: Rynek, św. Jana, Podgórska, św. Marka, Zamkowa, Stefana Czarnieckiego, Legionistów, Świętokrzyska, Zacisze, Cicha, Szkolna, Józefa Piłsudskiego, Krakowska, Sportowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Grzegorz Marcin Siwek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  71 (36,79%)

  Józef Grzegorz Gąsiorski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  122 (63,21%)

  Okręg 2

  Sołectwo Lanckorona – ulice: Konfederatów Barskich, Ławki, Dębowa, Jaworkowa, Góralska

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jarosław Józef Woźnica

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  69 (43,95%)

  Natalia Klimowska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  15 (9,55%)

  Jolanta Elżbieta Hytkowska-Fąfara

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA GMINA LANCKORONA

  73 (46,50%)

  Okręg 3

  Sołectwo Lanckorona – ulice: Kazimierza Wielkiego, Kardynała Karola Wojtyły, 70 - lecia Niepodległości Polski, 3 Maja, Jagiellońska, Targowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krystyna Miska

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  156 (89,66%)

  Krzysztof Wojciech Chorąży

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  18 (10,34%)

  Okręg 4

  Sołectwo Lanckorona – ulice: Kopań, Polna, Bańdury, Leśna, Kępa, Widokowa, Słoneczne Tarasy, Palecka, Cegielnia, Piaskowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Józef Godula

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  88 (43,78%)

  Katarzyna Małgorzata Łukasiewicz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  103 (51,24%)

  Krzysztof Jakub Mirocha

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  10 (4,98%)

  Okręg 5

  Sołectwo Lanckorona – ulice: Kalwaryjska, Łaśnicka, Ogrodowa, Tondyry, Gronowa, Spacerowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Zdzisław Jan Szambelan

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  147 (65,63%)

  Rafał Adrian Chorąży

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  33 (14,73%)

  Anna Danuta Ciecieręga

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA GMINA LANCKORONA

  44 (19,64%)

  Okręg 6

  Sołectwo Skawinki Część sołectwa od granicy z sołectwem Lanckorona (działka nr 3063) w stronę południową granicą z gmina Budzów do działki nr 2516/5, dalej linią prostą do działki nr 2345/2 i do działki nr 2291 i dalej linią prostą do działki nr 2923/3 i dalej linią prostą do drogi powiatowej Skawinki – Palcza do działki nr 2906/7 i dalej drogą powiatową do działki nr 824 i dalej do działki nr 3498 linią prostą do działki nr 3272/3, dalej linią prostą do granicy z sołectwem Lanckorona działka nr 3228, po granicy z sołectwem Lanckorona do działki nr 3063

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Burdek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  35 (25,18%)

  Jan Bogusław Chorąży

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD

  73 (52,52%)

  Wiesław Chorąży

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  31 (22,30%)

  Okręg 7

  Sołectwo Skawinki Część sołectwa od działki nr 2416/5 granica administracyjną z gminą Budzów do drogi powiatowej (działka nr 3323/1), dalej linią prostą do działki nr 977, dalej linią prostą do działki nr 819/2, dalej linią prostą do działki nr 824, dalej drogą powiatową do działki nr 2938 a następnie w linii prostej do działki nr 1565/2 i dalej linią prostą do działki nr 2292, dalej do działki 2345/2, następnie linią prostą do działki nr 2416/5

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bogdan Stanisław Chorąży

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  90 (78,95%)

  Daniel Tomasz Gibas

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  24 (21,05%)

  Okręg 8

  Sołectwo Skawinki Część sołectwa od działki nr 3660/3 granicą administracyjną z gminą Stryszów do działki nr 1, a następnie granicą sołectwa Lanckorona do działki nr 3237, dalej linia prostą do działki nr 3521, linią prostą do działki nr 428/3, linią prostą do działki nr 819/2, dalej linią prostą do działki nr 977, dalej linią prostą do działki nr 3660/3 do granicy z gminą Stryszów

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tadeusz Wyka

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  114 (85,07%)

  Mariusz Szymon Chorąży

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  20 (14,93%)

  Okręg 9

  Sołectwo Jastrzębia: Część sołectwa Jastrzębia od działki ewidencyjnej nr 537/1 kierując się w stronę na wschód granicą z sołectwem Izdebnik i dalej granicą administracyjną z gminą Sułkowice do działki 925/21 i dalej w linii prostej w kierunku na zachód do działki 900/3 i dalej w linii prostej do działki 860/1, dalej w linii prostej do działki 878 i dalej przez działki 880/14, 882/3, 882/1, 880/10 do działki 885/1, dalej potokiem w kierunku zachodnim do działki 587 i dalej granicą z sołectwem Lanckorona do działki 537/1

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Ryszard Józef Frączek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  0 (0,00%)

  Okręg 10

  Sołectwo Jastrzębia: Część sołectwa Jastrzębia położona na południe od linii opisanej w okręgu nr 9

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Hubert Maksymilian Skupień

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  99 (59,28%)

  Stanisław Bartyzel

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  68 (40,72%)

  Okręg 11

  Sołectwo Izdebnik: Część sołectwa Izdebnik od działki nr 4708/1 w linii prostej do działki nr 4169/2 i dalej w linii prostej do działki nr 4194 i dalej w linii prostej do działki nr 2260/12 a następnie w linii prostej do drogi krajowej nr 52 (działka nr 5213), dalej ciągiem drogi krajowej nr 52 do działki nr 5025/30, dalej granicą z Gminą Sułkowice do działki nr 1/29, dalej ciągiem drogi krajowej nr 52 do działki nr 13/13 i granicą z gminą Sułkowice do działki nr 5040. Następnie drogą krajową nr 52 do działki nr 1/29, dalej granicą z Gminą Sułkowice do działki nr 4708/1.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Maria Małgorzata Zaremba

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  37 (27,21%)

  Katarzyna Beata Zaremba

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  60 (44,12%)

  Andrzej Marcin Godzik

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  39 (28,68%)

  Okręg 12

  Sołectwo Izdebnik: Część sołectwa Izdebnik od działki nr 4708/1 granicą administracyjną z gminą Sułkowice a następnie granicą z sołectwem Jastrzębia i sołectwem Lanckorona do drogi krajowej (działka nr 5213), dalej granicą administracyjną z gminą Kalwaria Zebrzydowska do działki nr 3078/1 i dalej linią prostą do drogi krajowej nr 52 (obok starej Poczty). Od działki 3101/7 poprzez działki nr 3101/12, 2938/1, 4108/3, 4152/2, 5889, 5569, 4163/2 do działki nr 4169/2 i dalej do działki 4708/1.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Stanisław Kucała

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  108 (54,27%)

  Witold Unzeitig

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW #IZDEBNIK

  10 (5,03%)

  Katarzyna Marcela Kwaśnica

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  81 (40,70%)

  Okręg 13

  Sołectwo Izdebnik: Część sołectwa Izdebnik od działki nr 4194 przez działki nr 4156, 5889, 4145/2, 4108/3, 2938/1, 3101/12 i dalej w linii prostej do granicy administracyjnej z gminą Kalwaria Zebrzydowska do działki nr 3078/1, dalej granicą administracyjną z gminą Kalwaria Zebrzydowska do działki nr 2614/2 i linią prostą do działki nr 1900/2 i linia prostą do działki nr 1887 i linią prostą do drogi krajowej nr 52, dalej od działki nr 4898/3 i droga krajową nr 52, od działki nr 4898/3 i drogą krajową nr 52 do działki nr 2322/7 i do działki 2272/50 w linii prostej do działki 2260/12, dalej do działki nr 4194.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Mariusz Julian Piekarz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  106 (49,07%)

  Piotr Dominik Wierzbiński

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW #IZDEBNIK

  110 (50,93%)

  Okręg 14

  Sołectwo Izdebnik Część sołectwa od działki nr 4898/4 linią prosta do działki nr 1887 i dalej linią prostą do działki nr 1900/3 a następnie do działki 2354/1 i dalej linią prostą do działki nr 867/2 i linią prostą do działki 877/7, następnie drogą gminną Izdebnik – Podchybie do działki nr 712/2 i przez działki nr 780, 774/5, 759/1, 755, 753 i dalej od działki nr 737/5 drogą gminną Izdebnik – Podchybie do drogi krajowej nr 52 (działka nr 5293/2) i ciągiem drogi krajowej do działki nr 4898/4.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Ewelina Barbara Piecha

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  48 (27,27%)

  Marcin Tomasz Cora

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW #IZDEBNIK

  71 (40,34%)

  Zbigniew Józef Radoń

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  57 (32,39%)

  Okręg 15

  Sołectwo PODCHYBIE i część sołectwa IZDEBNIK – od działki nr 2354/1 linią prostą do granicy z gminą Kalwaria Zebrzydowska działka nr 2614/2 następnie granicą z gminą Kalwaria Zebrzydowska, dalej granicą z sołectwem Podchybie do granicy z gminą Sułkowice do drogi krajowej nr 52, dalej od działki 13/13 w ciągu drogi krajowej nr 52 do działki nr 1/29 granicą gminy Sułkowice do działki nr 5038/2 i dalej ciągiem drogi krajowej nr 52 do działki nr 5293/2 i drogą Izdebnik – Podchybie linią prostą do działki nr 737/5, dalej linią prostą do działki nr 755 i linią prostą do działki nr 774/5, dalej linią prostą do działki nr 712/2 dalej ciągiem drogi gminnej Izdebnik – Podchybie do działki nr 5405/2 i do działki 870/1 i dalej linią prostą do działki 2354/1.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Grzegorz Robert Leniartek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  71 (39,23%)

  Magdalena Peterschein

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW #IZDEBNIK

  67 (37,02%)

  Marian Ciężkowski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  11 (6,08%)

  Anastazja Aniela Przywara

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA GMINA LANCKORONA

  32 (17,68%)