Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Lipinki

    Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

    – kandydat otrzymał mandat

    Okręg 1

    Sołectwo Pagorzyna – obejmujące północną część sołectwa, granicę południową wyznacza rów melioracyjny nr ew. 734/1, następnie droga powiatowa relacji Lipinki – Pagorzyna – Radość, a następnie drogą gminną relacji Wójtowa – Pagorzyna (koło remizy), granicę północną stanowi granica sołectwa Harklowa (gmina Skołyszyn), granicę północno – wschodnią stanowi granica sołectwa Osobnica (gmina Jasło), granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Pagórek (gmina Dębowiec)

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Wojciech Bubniak

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    62 (38,75%)

    Jan Józef Wachel

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    40 (25,00%)

    Agnieszka Małgorzata Jakieła

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    58 (36,25%)

    Okręg 2

    Sołectwo Pagorzyna – obejmujące południową część sołectwa, granicę północną wyznacza droga gminna relacji Wójtowa – Pagorzyna następnie droga powiatowa Radość – Pagorzyna – Lipinki, a następnie rów melioracyjny o nr ew. 734/1, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Pagórek (gmina Dębowiec), granicę południową stanowi granica sołectwa Bednarskie, granicę zachodnią stanowi granica sołectw Lipinki i Wójtowa

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Jan Skałba

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    86 (40,76%)

    Agnieszka Anna Kusiak-Lichoń

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    45 (21,33%)

    Justyna Joanna Myśliwiec

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    80 (37,91%)

    Okręg 3

    Sołectwo Lipinki – obejmujące północno – zachodnią część sołectwa, graniczy od zachodu z sołectwem Kryg i Libusza, od północy z sołectwem Wójtowa do drogi powiatowej relacji Wójtowa – Lipinki, dalej do potoku Libuszanka, do drogi gminnej „Do Kędziora”, dalej do drogi powiatowej Rozdziele – Libusza, a następnie drogą gminną nr ew. 1907, 1905/5 do granicy z sołectwem Kryg

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Krzysztof Marek Deda

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    188 (63,30%)

    Łukasz Bieniek

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    97 (32,66%)

    Damian Michał Pabis

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    12 (4,04%)

    Okręg 4

    Sołectwo Lipinki – obejmujące północno – wschodnią część sołectwa, od północy graniczy z sołectwem Wójtowa, od północnego – wschodu graniczy z sołectwem Pagorzyna, od wschodu graniczy z sołectwem Bednarskie do drogi gminnej „Wójcikówka” następnie potokiem Jasionka do drogi powiatowej Radość – Lipinki, do potoku Libuszanka, zachodnią granicę stanowi potok Libuszanka do drogi powiatowej Lipinki – Harklowa do granicy z sołectwem Wójtowa

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Sebastian Ślusarz

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    56 (22,49%)

    Tomasz Piotr Świerzowski

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    133 (53,41%)

    Adam Tomasz Bartuś

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    60 (24,10%)

    Okręg 5

    Sołectwo Lipinki – obejmujące centralną i południową część sołectwa, od północy granicą jest droga powiatowa relacji Lipinki – Radość do potoku Jasionka, następnie do drogi gminnej „Wójcikówka” do granicy z sołectwem Bednarskie, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Bednarskie, południową granicę stanowi sołectwo Rozdziele, zachodnią granicę stanowi potok Libuszanka

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Tadeusz Stanisław Jurusik

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    114 (42,07%)

    Jakub Marek Babiś

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    110 (40,59%)

    Magdalena Maria Knapik

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    47 (17,34%)

    Okręg 6

    Sołectwo Lipinki – obejmujące południowo – zachodnią część sołectwa, od północy granicę stanowi droga nr ew. 1907, 1905/5 następnie drogą powiatową relacji Libusza – Rozdziele, a dalej drogą gminną „Do Kędziora” do potoku Libuszanka, wschodnią granicę stanowi potok Libuszanka, dalej granicę południową wyznacza granica z sołectwem Rozdziele, a granicę zachodnią wyznacza granica z sołectwem Kryg

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Jan Paweł Ślusarz

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    133 (48,36%)

    Ewelina Anna Kowalska

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    23 (8,36%)

    Mariusz Andrzej Romaniak

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    42 (15,27%)

    Daniel Pyznar

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    77 (28,00%)

    Okręg 7

    Sołectwo Rozdziele

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Monika Anna Tylawska

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    43 (42,57%)

    Sylwia Daniela Lang-Bieniek

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    9 (8,91%)

    Lidia Tylawska

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    49 (48,51%)

    Okręg 8

    Sołectwo Kryg – obejmujące północną część sołectwa , granicę południową stanowi droga gminna „Jedle I, Koło Cmentarza" do potoku „Krygowianka”, a następnie potokiem Krygowianka w kierunku północnym do drogi gminnej nr ew. 1491 i dalej do drogi powiatowej relacji Libusza – Kryg następnie drogą „Do Kamińskiego” i rowem melioracyjnym nr ew. 1530 do granicy z sołectwem Lipinki

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Józef Tadeusz Walczyk

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    142 (72,82%)

    Anna Ewa Oleszkowicz

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    53 (27,18%)

    Okręg 9

    Sołectwo Kryg – obejmujące część centralną i wschodnią sołectwa, od zachodu granicę stanowi potok „Krygowianka” do drogi gminnej nr ew. 1491, drogą powiatową Libusza – Kryg, do drogi gminnej „Do Kamińskiego” i rowem melioracyjnym nr ew. 1530 do granicy z sołectwem Lipinki, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Lipinki do drogi wojewódzkiej Dukla – Gorlice

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Piotr Marcin Mika

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    62 (25,41%)

    Katarzyna Danuta Przybyłowicz

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    83 (34,02%)

    Dariusz Wszołek

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    6 (2,46%)

    Piotr Wojciech Migacz

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    93 (38,11%)

    Okręg 10

    Sołectwo Kryg – obejmujące zachodnią część sołectwa, granicę od strony północnej stanowi droga gminna "Jedle I, Koło Cmentarza" do potoku „Krygowianka” dalej do drogi wojewódzkiej relacji Dukla – Gorlice, do potoku Petrol, wschodnią granicę stanowi potok Petrol i dalej do granicy z sołectwem Męcina Mała (gmina Sękowa) obok nieruchomości oznaczonej nr 137, granicę zachodnią stanowią granice sołectw Dominikowice i Kobylanka (gmina Gorlice)

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Jerzy Krzysztof Cygan

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    113 (45,56%)

    Paweł Piotr Woźniak

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    36 (14,52%)

    Daniel Roman Kręcisz

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    30 (12,10%)

    Edyta Anna Karp

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    69 (27,82%)

    Okręg 11

    Sołectwo Kryg – obejmujące południowo – wschodnią część sołectwa, od północy granicę stanowi droga wojewódzka relacji Gorlice – Dukla, granicę wschodnią wyznacza granica sołectwa Rozdziele, granicę południową stanowi granica sołectwa Męcina Wielka (gmina Sękowa), granicę zachodnią wyznacza potok Petrol, dalej do granicy z sołectwem Męcina Mała wraz z nieruchomością oznaczoną nr 137

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Waldemar Jan Malinowski

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    102 (56,67%)

    Maciej Tomasz Mosoń

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    40 (22,22%)

    Lidia Magdalena Ćwiertniewicz

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    38 (21,11%)

    Okręg 12

    Sołectwo Wójtowa – obejmujące północną część sołectwa, do drogi gminnej „koło Gawlaka” dalej do drogi gminnej „Przez Wieś”, następnie drogą "Kiełtykówka", dalej do drogi gminnej „Przez Wieś”, dalej rowem melioracyjnym nr ew. 950, 1052, 940 do drogi powiatowej relacji Harklowa – Wójtowa, dalej drogą gminną „Do Lejki” do granicy sołectwa

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Bogdan Paweł Czeluśniak

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    0 (0,00%)

    Okręg 13

    Sołectwo Wójtowa – obejmujące centralną i wschodnią część sołectwa, po obu stronach drogi powiatowej Wójtowa – Harklowa, granicę północną stanowi rów melioracyjny nr ew. 950, 1052, 940, następnie droga powiatowa Harklowa – Wójtowa oraz droga gminna „Do Lejki”, granicę wschodnią stanowi granica z sołectwem Pagorzyna do drogi gminnej relacji Wójtowa – Pagorzyna dalej drogą powiatową relacji Lipinki – Wójtowa – Harklowa do ronda dalej drogą gminną „Przez Wieś” do rowu melioracyjnego nr ew. 950

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Regina Ewa Mosoń

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    74 (42,53%)

    Ewa Celina Świerz

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    11 (6,32%)

    Bogusława Helena Czeluśniak

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    54 (31,03%)

    Jacek Adam Budziak

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    35 (20,11%)

    Okręg 14

    Sołectwo Wójtowa – obejmujące południową i zachodnią część sołectwa, od północy granicę okręgu stanowi droga gminna Wójtowa – Granice – Sośniny, wschodnią granicę stanowi droga gminna „Koło Gawlaka” dalej droga gminna „Przez Wieś”, droga gminna "Kiełtykówka", droga gminna „Przez Wieś” do ronda, dalej granicę stanowi droga powiatowa relacji Harklowa – Wójtowa – Lipinki, dalej droga gminna relacji Wójtowa – Pagorzyna, od wschodu granica sołectwa Pagorzyna, od południa granica sołectwa Lipinki, od zachodu granica sołectwa Libusza (gmina Biecz)

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Józef Leon Cionek

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    152 (62,30%)

    Edyta Balbina Czech

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

    92 (37,70%)

    Okręg 15

    Sołectwa: Bednarka – Centrum, Bednarskie

    Pokaż więcej

    kandydatliczba głosów

    Kazimierz Jerzy Więcek

    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

    89 (47,85%)

    Marian Jerzy Szkaradek

    KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

    43 (23,12%)

    Witold Włodzimierz Bochenek

    KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    54 (29,03%)