ZMIANY W 2020 ROKU. Co nowego czeka nas od stycznia? 15 najważniejszych zmian wchodzących w życie w 2020 roku! Sprawdź!

Sandra Janikowska
ZMIANY 2020 ROK. Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszło sporo nowości! Mowa chociażby o podwyżce płacy minimalnej, wyższych rachunkach za prąd i wywóz śmieci, a także podwyższeniu akcyzy na alkohol i papierosy. Nie zapominajmy także o tym, że od początku roku półki sklepowe będą musiały obejść się bez cienkich i mentolowych papierosów. Wśród istotnych zmian należy wymienić także "mały" ZUS plus, likwidację OFE czy kolejny etap wprowadzania PPK. Ale to nie koniec! Co jeszcze uległo modyfikacjom w 2020 roku? Sprawdź!

Jak zawsze, początek Nowego Roku wiąże się z wprowadzeniem szeregu najróżniejszych zmian. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Waloryzacja rent i emerytur 2020

Jak wynika z prognoz rządu, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2020 roku wyniesie 3,24 proc. Przypominamy, że dotychczas było to 2,86 proc.
Jednakże oficjalny wskaźnik waloryzacji zostanie opublikowany w lutym przez Główny Urząd Statystyczny. Związane jest to z tym, że cały mechanizm waloryzacji został uwzględniony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którą świadczenia muszą zostać podniesione o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. wzrostu realnych wynagrodzeń.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 marca 2020 roku.

Zmiany od 2020 roku. Likwidacja OFE

W 2020 roku dojdzie do kolejnego etapu reformy emerytalnej. Zlikwidowaniu ulegną Otwarte Fundusze Emerytalne. Osoby, które umieściły w nich swoje oszczędności z myślą o emeryturze, będą mogły postąpić w dwojaki sposób:

 • pierwsza z nich to przeniesienie pieniędzy z OFE na Indywidualne Konta Emerytalnej, co wiąże się z poniesieniem kosztów z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości 15 proc. (od 1 czerwca br.)
 • druga z nich to przeniesienie środków do ZUS

Zmiany od 2020 roku. Wyższa płaca minimalna

Jak powszechnie już wiadomo, od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł brutto. Warto wspomnieć, że jest to wzrost o 350 zł w porównaniu z rokiem 2019. Przewiduje się, że w najbliższych latach płaca minimalna wzrośnie jeszcze bardziej. Obecny rząd zapowiedział podwyżkę do 4000 zł brutto do końca 2024 roku.

Przypominamy, że wraz z minimalnym świadczeniem pracowniczym wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Od Nowego Roku wyniesie ona 17 zł brutto. W 2019 roku było to zaledwie 14,70 zł brutto. Zgodnie z przepisami - minimalna stawka godzinowa obejmuje wyłącznie osoby, które zawarły umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług.

Niedziela handlowa 2020. Całkowity zakaz handlu w niedzielę

Wraz z Nowym Rokiem w życie wchodzi całkowity zakaz handlu w niedzielę. Od 1 stycznia 2020 roku zakupy zrobimy tylko w 7 niedziel w ciągu roku. Będą to ostatnie niedziele:

 • stycznia
 • kwietnia
 • czerwca
 • sierpnia
 • grudnia

W niedzielę zakupy nadal będziemy mogli robić na stacjach paliw, w sklepach na dworcach, w aptekach, cukierniach czy punktach pocztowych. Lista wyłączeń zakazowych obejmuje 32 przypadki. Warto mieć na uwadze, że za złamanie przepisów zakazu handlu grożą kary finansowe od 1 tys. do 100 tys. zł.

Zmiany od 2020 roku. Opłaty za prąd w górę

Z dostępnych informacji wynika, że od 1 stycznia 2020 roku wyższe rachunki za prąd zapłacą niektóre gospodarstwa domowe. Mamy tu na myśli klientów Tauronu, Enei i Energi.

Dla klientów pierwszej z nich wzrost rachunku wyniesie blisko 7 zł miesięcznie. Jeśli chodzi o domostwa związane umową z Eneą i Energą - ich rachunki wzrosną o około 9 zł.

Wyżej wymieniona stawka dla klientów Tauronu obowiązywać będzie już od 1 stycznia br., natomiast dla pozostałych firm - od 13 stycznia 2020 roku. Taryfa Enei została zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki do 31 marca br. W przypadku Energi i Tauronu - do końca bieżącego roku.

Na zatwierdzenie cennika oczekuje jeszcze PGE.

Zmiany od 2020 roku. Podwyżka cen za wywóz śmieci

Podwyżki nie ominęły także opłat za wywóz śmieci. Z a przykład może posłużyć Rada Miasta Warszawy, która przegłosowała nowe opłaty. W budynkach wielorodzinnych miesięczna opłata wywózkowa wyniesie 65 zł. Dla mieszkańców domków jednorodzinnych będzie to 94 zł miesięcznie. Podaje się, że stawki te będą naliczane na zasadzie ryczałtu.

Opłaty te prawdopodobnie będą obowiązywać od 1 lutego br.

Zwiększenie opłat przewiduje się także w innych miastach - np. w Gdyni, Gdańsku, Łodzi czy Lublinie.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Co się zmieni od 2020 roku? Kursanci będą zadowoleni!

Zmiany od 2020 roku. Ceny za gaz w dół

Znacznie mniej za gaz zapłacą klienci PGNiG Obrót Detaliczny, bowiem właśnie dla tej firmy prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę z ceną gazu obniżoną o niespełna 3 proc. Opłaty abonamentowe pozostały bez zmian.

Niższe opłaty odczuwalne będą dla klientów, którzy zużywają ogromne ilości gazów - na przykład ogrzewając mieszkanie. Jak wynika z wyliczeń URE - zapłacą oni około o 5 zł mniej miesięcznie niż dotychczas.

Podaje się, że taryfa ta obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 roku.

Zmiany od 2020 roku. Droższe papierosy i alkohol

Od Nowego Roku w życie wchodzi także podwyżka cen papierosów i alkoholu. Związane jest to ze zwiększeniem akcyzy na alkohol i przetwory tytoniowe o 10 proc. Nowelizacja ustawy, która gwarantuje wyższe stawki podatku akcyzowego obejmuje takie produkty jak:

 • alkohol etylowy
 • piwo
 • wino
 • wyroby winiarskie
 • wyroby pośrednie
 • wyroby tytoniowe
 • susz tytoniowy
 • wyroby nowatorskie

Nie zapominajmy, że od 1 stycznia br. akcyzą objęty zostanie również płyn do tzw. e-papierosów. Podatek dla tego produktu będzie wynosił 0,55 zł od 1 mililitra.

Zmiany od 2020 roku. Półki sklepowe bez slimów i mentoli. Cienkie papierosy znikają z rynku w 2020 roku

Pozostańmy na chwilę przy papierosach. Oprócz wyżej opisanej podwyżki akcyzy na te wyroby, czeka nas jeszcze jedna niespodzianka.

Od 20 maja br. na sklepowych półkach nie wypatrzymy cienkich i mentolowych papierosów, a ich sprzedaż i dystrybucja będzie zakazana na terenie całej Unii Europejskiej. Dzieje się tak w wyniku implementacji do prawa polskiego unijnej dyrektywy tytoniowej, która zakazuje obrotu papierosów i ciętego tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.

Jedyną alternatywą dla palaczy-miłośników mentolowego posmaków pozostają podgrzewacze tytoniu typu IQOS. Ich bowiem zakaz nie obejmuje.

Zmiany od 2020 roku. Podatek od cukru i "małpek" jeszcze niepewny

W przygotowaniu jest projekt przepisów mających na celu opodatkowanie słodzonych napojów, a także alkoholu sprzedawanego w butelkach do 300 ml - potocznie nazywanych małpek. Z dodatkowymi opłatami mogą liczyć się także firmy świadczące reklamy suplementów diety.

Resort zdrowia proponuje, aby 98 proc. wpływów z podatku od napojów słodzonych trafiałoby do Narodowego Funduszu Zdrowia, a pozostałe 2 proc. do ministerstwa finansów.

Zmiany od 2020 roku. Droższe paliwo

W Nowym Roku ucierpieć mogą kierowcy pojazdów samochodowych i nie tylko. Przewiduje się, że w górę pójdą stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy czy gaz. Jeśli chodzi o benzynę silnikową stawka za 1000 l ulegnie zwiększeniu z 133,21 zł do 138,49 zł. Opłata za 1000 kg gazu zostanie podwyższona o blisko 6 złotych w stosunku do roku poprzedniego. Z szacunków wynika, że posiadacze samochodów zapłacą o ok. 1 grosz więcej na litrze paliwa.

Zmiany od 2020 roku. Wzrost OC

To nie koniec przykrych wiadomości dla kierowców! Odczują oni znacząco wzrost cen OC. Jak wynika z analiz multiagencji Punkta - już na początku grudnia 2019 r. średnie ubezpieczenia poszły w górę po raz pierwszy od dłuższego czasu. Przewiduje się, że ceny te utrzymają się także w 2020 roku. Ponadto, wzrostowi ulegną także kary za brak OC. Od 1 stycznia br. kara wyniesie około 7,8 tys. zł, czyli o ponad tysiąc złotych więcej niż dotychczas.

Zmiany od 2020 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe dla średnich i małych

Wraz z nadejściem Nowego Roku możemy spodziewać się rozszerzenia ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Od stycznia podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób zostaną automatycznie objęte systemem PPK. Warto mieć na uwadze, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wybrania instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK w firmie. Ostateczny termin na zawiązanie umowy o zarządzanie PPK upływa 24 kwietnia 2020 r. .

Zmiany od 2020 roku. Jeden rachunek dla podatnika - mikrorachunek

Od Nowego Roku podatnicy odprowadzą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pośrednictwem jednego mikrorachunku podatkowego. Ma to na celu ułatwienie i usprawnienie systemu odprowadzania podatków. Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty należy uiszczać na indywidualny rachunek podatkowy.

Własny numer indywidualnego rachunku można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl lub w najbliższym urzędzie skarbowym. Niezbędne jest podanie numer PESEL albo NIP. Warto wiedzieć, że numer tzw. mikrorachunku pozostanie taki sam, nawet w przypadku zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, siedziby firmy czy właściwości urzędu skarbowego podatnika.

Zmiany od 2020 roku. Mały ZUS Plus

Od początku lutego ma zacząć prosperować Mały ZUS Plus. Jest on skierowany dla mikroprzedsiębiorców, których przychody w 2019 roku zmieściły się w kwocie 120 tys. zł. Składki dla wyżej opisanych przedsiębiorców naliczane będą proporcjonalnie do dochodu. Wniosek jest taki: będą one niższe nawet o kilkaset złotych.

Aby skorzystać z tego rozwiązania oprócz kryterium przychodowego trzeba spełniać jeden warunek: prowadzić działalność w minionym roku przez co najmniej 60 dni. Ulga ta przypisana jest na maksymalnie 36 miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: KODEKS PRACY 2020. Zmiany w przepisach dla pracowników. Wzrost płacy minimalnej. Co ze zwolnieniami chorobowymi i nadgodzinami? [02.01.2020]

TOP 100 POMORSKICH FIRM - RAPORT:

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU:

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

j
jacek

Już wakacje przeszedłem na IQOS dla zdrowia a teraz potwierdza się że dobry ruch bo akurat lubię mentole

G
Gość

To same dobre zmiany oby tylko jeszcze kastę nadzwyczajna zreformowac i bedzie ok

Dodaj ogłoszenie