5 mln złotych na rozwój Twojej firmy. Do tego proste zasady, szeroka dostępność oraz brak opłat i prowizji. To wszystko daje pożyczka na innowacje z „Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+”. Przeczytaj, jak ją otrzymać.

Czym są pożyczki unijne i dlaczego warto z nich skorzystać?

Pożyczki z projektu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” stanowią dopełnienie oferty dotacji i poręczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz uzupełniają ofertę banków komercyjnych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na niskie, stałe oprocentowanie, prosty proces otrzymania pożyczki oraz brak opłat, czy prowizji związanych z jej udzieleniem i obsługą. Co ważne, „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” wspiera zarówno firmy, które z różnych powodów, takich jak np. zbyt krótki okres działalności lub brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych, nie otrzymałyby innej oferty na rynku, jak i te, które poprzez prowadzone prace badawczo-rozwojowe inwestują w rozwój nowych produktów i usług.

Przedsiębiorco! Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Jeśli planujesz zrealizować projekty oparte na działalności badawczo-rozwojowej, pożyczka na innowacje to produkt dla Ciebie. Masz szansę otrzymać od 200 tys. do nawet 5 mln zł na projekt realizowany na terenie województwa pomorskiego, który wpisuje się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza1. Zobowiązanie spłacasz w ciągu 10 lat, z możliwością dwuletniej karencji w spłacie kapitału.

Środki w ramach pożyczki na innowacje wykorzystasz na inwestycje zmierzające do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych do Twojej działalności, w tym w szczególności na badania przemysłowe, prace rozwojowe, zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych. Zakupisz wyniki badań i prawa do ich wykorzystania, a także dostosujesz przedsiębiorstwo do ich wdrożenia. Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, będziesz miał również możliwość sfinansowania komercjalizacji wyników tych prac badawczo-rozwojowych. Pożyczkę możesz wykorzystać także na inwestycje w budowę, rozbudowę, przebudowę i wyposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych.

Co zyskujesz?

Z pożyczki warto skorzystać przede wszystkim ze względu na stałe i bardzo atrakcyjne oprocentowanie, obecnie od 0,59% w skali roku. Co ważne, nawet firmy bez długiej historii kredytowej mają szansę się o nią ubiegać. Pożyczkę na innowacje otrzymasz na prostych zasadach, a Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (www.tise.pl, tel.: 696 793 950, ·(22) 636 07 40 ), które obecnie udziela pożyczek na innowacje, przeprowadzi Cię przez cały proces ubiegania się o nią, nie pobierając przy tym żadnych opłat, czy prowizji.

Więcej informacji na temat oferty „Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+” znajdziesz na: rpo.bgk.pl

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego realizującego projekt „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka kredytowego przedsiębiorcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1 ISP: 1. Technologie offshore i portowo – logistyczne, 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia