Eksperci oszacowali po ile rolnicy będą sprzedawać w najbliższych miesiącach zboże, żywiec i mleko. Zboża (pszenica i żyto) będą droższe niż przed rokiem, ale sporo tańszy będzie żywiec wieprzowy. Cena mleka, choć nie powinna spadać, będzie i tak niższa niż przed rokiem.

We wrześniu za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono 803 zł. W grudniu jej cena może wahać się w granicach 820-860 zł, natomiast w marcu przyszłego roku 820 – 880 zł. Natomiast cena pszenicy ogółem (we wrześniu wynosiła 800 zł/t) w grudniu może kształtować się w przedziale 800 – 840 zł/t, a w marcu przyszłego roku 800 – 860 zł/t.

Cena żyta, za które we wrześniu płacono 692 zł/t, w grudniu powinna wzrosnąć do 700 – 730 zł/t, natomiast w marcu przyszłego roku ma wahać się między 710 a 760 zł/t.

Trudne czasy dla producentów trzody

Trudne miesiące mają przed sobą producenci żywca wieprzowego.

Sytuacja już teraz jest zła – opłacalność produkcji trzody jest najniższa od lat. We wrześniu cena żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 4,69 zł/kg. Eksperci prognozują, że w najbliższych miesiącach będzie ona niższa od wrześniowej. W grudniu powinna wahać się w granicach 4,10 – 4,30 zł/kg, a w marcu 4,30 – 4,60 zł/kg. Będzie to cena niższa niż w grudniu minionego roku i marcu tego roku.

Brojlery trochę w górę

Nieznacznie wyższe niż przed rokiem powinny być ceny kurcząt brojlerów. W grudniu producenci mogą otrzymywać za nie 3,40 – 3,60 zł/kg, natomiast w marcu przyszłego roku 3,50 – 3,70 zł/kg. We wrześniu tego roku ceny brojlerów ukształtowały się na poziomie 3,64 zł/kg.

Za młode bydło rzeźne we wrześniu płacono 6,76 zł/kg. Natomiast w grudniu jego cena powinna wahać się w granicach 6,70 – 7 zł/kg, a w marcu przyszłego roku 6,60 – 7 zł.

Natomiast ceny bydła ogółem w grudniu mają się kształtować na poziomie 6,50 – 6,80 zł/kg, a w marcu 2019 r. 6,40– 6,80 zł/kg.

Mleko dużo tańsze niż przed rokiem

Ceny mleka rosną już od dwóch miesięcy. We wrześniu średnia cena mleka w kraju wynosiła 132,77 zł/hl. A jakie będą kolejne miesiące? Zdaniem zespołu ekspertów w grudniu cena mleka będzie kształtować się w granicach 130 – 137 zł/hl. Natomiast w marcu przyszłego roku producenci powinni otrzymywać za mleko w granicach 129 – 138 zł/hl. Jednak i tak będą to ceny sporo niższe niż przed rokiem.

Prognozy cen określono podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych powołanego przez dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.