Szczególną uwagę nalezy zwrócic na jaja o wielkości "M" z chowu klatkowego. Do tej kategorii należy bowiem partia jaj, wśród których sanepid wykrył skażenie salmonellą.

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie przed jajami skażonymi salmonellą. Ich spożycie może skończyć się poważnym zatruciem.

W jajach spożywczych stwierdzono obecność bakterii Salmonella Enteritidis - informuje Główny Inspektor Sanitarny. Zgodnie z komunikatem GIS nie należy spożywać przede wszystkim na surowo jaj sprzedawanych pod nazwą: "Jaja z chowu klatkowego kl. wag. M”.

Skażone salmonellą jajka mają na skorupce numer partii: 3PL26111314. Ostrzeżenie GIS dotyczy jajek o terminie przydatności do spożycia: 23.07.2018 oraz 24.07.2018. Badanie wykonane przez sanepid wykazało w nich bakterie salmonelli.

Producentem wycofanych ze względu na salmonellę jaj jest Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas Tychów Nowy. Za ich pakowanie odpowiedzialny był działający w ramach fermy Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas.

Sprawa nabrała niezwykłego przyspieszenia: Sejm już o krok od uchwalenia ustawy dzięki której grunt pod blokami przejdzie na własność mieszkańców, a zmiana stanu prawnego nie będzie wymagała wizyty u notariusza. Kliknij, a dowiesz się szczegółów!

Jak informuje GIS, jajek o numerach partii wskazanych w komunikacie nie należy spożywać w szczególności na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Osoby, które kupiły jajka z partii skażonych salmonellą mogą zwracać je do miejsca zakupu.

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas poinformował konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu.

Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta: http://fdniewczas.pl/ Wycofane z obrotu jaja zostaną przekazane do utylizacji pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Coraz więcej zatruć mrożonymi warzywami. Ich sprawcą jest groźna bakteria. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się jak unikąć poważnego zatrucia pokarmowego nie rezygnując z mrożonek!