Zakończenie projektu renowacji Bazyliki Katedralnej w Pelplinie

Materiał informacyjny Diecezji Pelplińskiej

W Pelplinie dnia 9 września 2016 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie projektu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Panem Jarosławem Sellinem a Diecezją Pelplińską reprezentowaną przez Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00 pod nazwą: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN

Projekt zlokalizowany jest w Pelplinie – powiat tczewski, województwo pomorskie i obejmuje obiekt Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która zgodnie z rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2014 roku stanowi część Ponika Historii Prezydenta RP „Pelplin – zespół pocystersko-katedralny”.

Celem nowej oferty jest promowanie Bazyliki oraz znajdujących się w jej wnętrzu zabytków poprzez różne formy uczestnictwa, w tym:

 • Ścieżki edukacyjne skierowane do dzieci, m.in. zapoznanie się z zabytkami poprzez uczestnictwo w pracy konserwatora zabytków, forma zabawy w małego detektywa;
 • Wirtualny spacer po Katedrze z możliwością oglądania zabytków w internecie;
 • Nocne zwiedzanie Bazyliki połączone z informacjami o zabytkach znajdujących się we wnętrzu Katedry;
 • Umieszczenie monidła (foto-ścianki z otworem na głowę);
 • Powstanie sklepik z pamiątkami, w tym z pamiątkami związanymi z historią Bazyliki, Cystersów, biblią Gutenberga, jak i związanymi z lokalną kulturą i sztuką Kociewia;
 • Możliwość obejrzenia zabytków techniki (dźwigi, żurawie, koło dżwigu deptakowe, kołowrót, giętarka) no wyremontowanej części poddasza Katedry, sposób wykorzystania zabytków techniki do wciągania materiałów budowlanych podczas budowy Bazyliki, historia oraz realia codzinnego życia cystersów zostaną przedstawione na tablicach informacyjnych;
 • Krótkie koncerty połączone ze spektaklem świateł;
 • Wyposażenie w tourguidy i audioprzewodniki (również w językach obcych) z dostępem do informacji o oglądanych zabytkach;
 • Makieta Bazyliki w 3D z brązu zlokalizowana przed budynkiem;
 • Makiety w 2D elementów architektonicznych i malarskich wewnątrz Katedry;

Działania skierowane zostały na poprawę dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, w tym:

 • udostępnieniu nowych elementów dziedzictwa kulturowego (zabytki techniki) na terenie Bazyliki Katedralnej;
 • restauracji zabytków ruchomych wymagających interwencji;
 • poprawie warunków eksponowania dziedzictwa kulturowego na terenie Bazyliki Katedralnej (instalacja nowego systemu oświetlenia);
 • zabezpieczeniu Bazyliki poprzez zainstalowanie systemu ppoż i antywłamaniowego;
 • stworzeniu programu kulturalnego zwiększającego atrakcyjność Bazyliki Katedralnej dla odwiedzających;
 • wprowadzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej dla nowej grupy odbiorców – dzieci;
 • wprowadzeniu udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im odwiedzenie Bazyliki;
 • lepszym niż dotychczas wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego Bazyliki Katedralnej w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.
 • poprawy warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększenia dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego,
 • wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

Zakres działań zrealizowanego projektu to m.in.:

 • Utworzenie nowych powierzchni wystawienniczych dzięki możliwości oglądania zabytków techniki na poddaszu Bazyliki, które nie były dotychczas udostępniane publicznie.
 • Renowacja murów zewnętrznych wraz z modernizacją systemu odwodnienia i zagospodarowaniem terenu.
 • Modernizacja instalacji elektrycznej i stworzenie nowego systemu oświetlenia wewnętrznego.
 • Zainstalowanie systemu ppoż i antywłamaniowego.
 • Wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej.
 • Zainstalowanie systemu do oprowadzania odwiedzających przez przewodników, udostępnienie odwiedzającym audio-przewodników do samodzielnego zwiedzania.
 • Wprowadzenie udogodnień dla niepełnosprawnych.

Oraz renowację następujących zabytków ruchomych:

 • Barokowy prospekt organowy z lat 1677-1680
 • Konfesjonały rokokowe z XVIII w. oraz neorokokowe z XIX w.
 • Okna witrażowe z końca XIX w.
 • Barokowe ołtarze boczne stiukowe z elementami drewnianymi: pw. Świętych Biskupów Wojciecha, Stanisława, Tomasza Becketa z ok. 1740 r. oraz pw. Św. Jana Nepomucena z Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie

W ramach zrealizowanego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstała nowa powierzchnia wystawiennicza dzięki udostępnieniu poddasza Katedry jako nowej ścieżki dla zwiedzających. Na poddaszu eksponowane są zabytki techniki których uzupełnieniem jest makieta topograficzna całego założenia pocysterskiego w Pelplinie, wraz z otaczającym terenem, podzielona na cztery części przedstawiające kolejne etapy rozbudowy założenia. Historia Bazyliki, sposób wykorzystania zabytków techniki do wciągania materiałów budowlanych podczas budowy Katedry oraz realia codziennego życia cystersów zostały przedstawione na tablicach informacyjnych.

Dodaj ogłoszenie