Zaangażowani uczniowie i zmotywowani nauczyciele. Z projektem „Lekcja:Enter” to możliwe!

Materiał informacyjny Orange
Skuteczne prowadzenie atrakcyjnych lekcji wymaga znajomości aktywizujących metod nauczania i narzędzi cyfrowych. Odpowiednie ich wykorzystanie może sprawić, że lekcje staną się ciekawsze i łatwiej przyswajalne dla uczniów. Pomocne dla nauczycieli mogą być w tej kwestii bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”.

Doświadczenia zdalnego nauczania

Ostatni rok wymusił zmiany w wielu dziedzinach naszego życia, także w edukacji. Z dnia na dzień, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele musieli przestawić się na zdalne nauczanie. Problemem okazały się nie tylko kwestie odpowiedniego sprzętu, który nauczyciele często musieli załatwić we własnym zakresie, ale również brak wiedzy, w jaki sposób komunikować się ze swoimi podpieczonymi za pośrednictwem łącz internetowych.

W tej kwestii nauczyciele wspaniale sobie poradzili i szybko opanowali meandry nauczania online. A teraz doświadczenia z tego okresu mogą wykorzystywać przy powrocie do zajęć stacjonarnych – z uczniami, dla których wirtualny świat jest zwykłą codziennością. Dlatego, aby przykuć uwagę młodych ludzi, potrzebne są aktywizujące metody dydaktyczne na miarę XXI wieku. Nauka prowadzona np. w formie interaktywnej gry trafia do dzieci i młodzieży dużo łatwej niż tradycyjne słuchanie wykładu. Nawet sprawdzian przeprowadzony w formie quizu za pośrednictwem tabletu jest dla nich o niebo przyjemniejszy niż testy czy kartkówki.

Nauczyciele dostrzegają problem i od wielu lat - często na własną rękę - poszukują rozwiązań. Doskonale zdają sobie sprawę, że aby lekcja była dla ich uczniów atrakcyjna, należy stale poszukiwać nowych metod edukacyjnych, które ich zaktywizują. Niestety, specjaliści wskazują, że indywidualne poszukiwane wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania jest niewystarczające. Potrzebne są zatem rozwiązania systemowe.

„Lekcja:Enter” - bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

A takim właśnie rozwiązaniem systemowym jest projekt „Lekcja:Enter”, mający na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji na miarę XXI wieku. Realizują go razem trzy organizacje: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Program obejmuje w sumie 40 godzin pracy z trenerem, który każdego nauczyciela krok po kroku poprowadzi przez tajniki prowadzenia lekcji dostosowanych do potrzeb uczniów i zmieniającego się świata, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Więcej informacji o programie szkoleń znajduje się na stronie www.lekcjaenter.pl.

Małe grupy gwarantują indywidualne podejście do każdego uczestnika. Ponadto niewątpliwym wsparciem dla edukatorów będzie baza kilkunastu tysięcy scenariuszy, opracowanych dotąd w ramach projektu. Pedagodzy biorący udział w projekcie wskazują, że wykorzystanie zdobytej wiedzy przyniesie im wiele korzyści, niezależnie od tego czy lekcje są zdalne czy stacjonarne. Zamiast ekranu komputera nauczyciele, aby zaktywizować uczniów, będą mogli wykorzystać tablice multimedialne, które z powodzeniem obsłużą poznane, podczas szkolenia „Lekcja: Enter”, aplikacje.

W naszej szkole są nauczyciele z długim stażem oraz młodsi, bardziej zaznajomieni z nowymi technologiami. Ale każdy w trakcie warsztatów zyskał coś dla siebie i z tego, co wiem, nabytą wiedzę z powodzeniem stosuje – przekonuje Bożena Kąkol, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie (woj. pomorskie).

Pani dyrektor wskazuje, że jej przyda się z pewnością aplikacja do przeprowadzenia ankiet. - Przeprowadziłam już dwie i poradzili sobie z nimi nawet najmłodsi uczniowie – mówi.

Z kolei Małgorzata Kamińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Cyganach (woj. pomorskie) stwierdza, że nauczyciele w jej szkole od lat biorą udział w rożnych szkoleniach pedagogicznych.

Jednak „Lekcje:Enter” posłużyły temu, żeby nabyć pogłębioną wiedzę na temat zdalnego nauczania, czy możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii. Niezwykle ważna była także wymiana doświadczeń z gronem pedagogicznym, którą umożliwiły warsztaty – wyjaśnia.

Korzyści i możliwości, jakie daje projekt „Lekcja:Enter”

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Szkolenia w projekcie Lekcja:Enter” rozpoczęły się ponad rok temu i przyniosły już wymierne efekty. Bożena Kąkol podkreśla, że nowe aplikacje bardzo przypadły do gustu najmłodszym uczniom, zwłaszcza jeśli powiązane są z tablicą interaktywną. - Nauczyciele mówią mi jednak, że i starsze dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, gdyż ich nowa forma często jest dla nich zaskakująca – zauważa pani Kąkol.

W szkole Małgorzaty Kamińskiej przeprowadzono nawet ankietę na temat nowego sposobu prowadzania lekcji. - Wśród uczniów jest bardzo duże zainteresowanie i zadowolenie, jeśli nauczyciele korzystają z różnych technologicznych możliwości. Zwłaszcza, że na terenie szkoły mamy sprzęt do interaktywnej nauki i może być on teraz w pełni wykorzystany – mówi pedagog.

Jak przystąpić do projektu „Lekcja:Enter”?

Projekt „Lekcja:Enter” skierowany jest do dyrektorów szkół oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Na szkolenia zespoły nauczycieli zgłasza dyrektor, na terenie województwa, w którym znajduje się szkoła. W kursie mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele, ale zapisać muszą się co najmniej 2, 4 lub 5 osób - w zależności od wielkości placówki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, gdyż projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej. Do 2023 roku ze szkoleń skorzysta ponad 75 000 nauczycieli. Ze względu na czas pandemii szkolenia prowadzone są także online.

Kursy prowadzone są przez realizatorów, wyłonionych w konkursach grantowych (wybrane organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe) i to właśnie za ich pośrednictwem można wziąć udział w PROJEKCIE (nie warsztatach).

Szczegółowy wykaz owych podmiotów znaleźć można na stronie https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu.