Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Zielonka

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Osiedle "Poligon"

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Albert Stanisław Traczewski
   66 (9,58%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Stefan Stefaniszyn
   234 (33,96%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Jadwiga Wójcik
   389 (56,46%)

  Okręg 2

  Obszar ograniczony: ul. Armii Krajowej (bez posesji) do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego od nr 40 do granicy miasta, granicą miasta do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do linii kolejowej Zielonka-Warszawa Rembertów, linią kolejową do ul. Armii Krajowej oraz Osada Gajówka i ul. Mokry Ług.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Bogusław Karwowski
   124 (21,27%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Ireneusz Andrzej Styś
   82 (14,07%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Renata Maria Ochocińska
   377 (64,67%)

  Okręg 3

  Obszar ograniczony: bocznicą kolejową do ul. Wojska Polskiego (od nr 20), ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej (z posesjami) do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa Rembertów-Zielonka do bocznicy kolejowej oraz Osiedle "Wituś".

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Bogdan Maciej Krysiński
   191 (30,17%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Anna Abramczyk
   296 (46,76%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Waldemar Ireneusz Terlecki
   146 (23,06%)

  Okręg 4

  Obszar ograniczony: ul. Wyszyńskiego od linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka do nr 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego (do nr16B parzyste) do bocznicy kolejowej, bocznicą kolejową do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Bartłomiej Marcin Domagała
   132 (21,78%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Jan Piotr Bąk
   202 (33,33%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Ewa Małgorzata Kosińska
   272 (44,88%)

  Okręg 5

  Obszar ograniczony: ul. Mickiewicza (bez posesji) od ul. Leśnej do ul. Kolejowej od nr 52 parzyste do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (od nr 34 do nr 88 parzyste) do ul. Leśnej i ul. Leśną do ul. Mickiewicza.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Tomasz Krzysztof Wołujewicz
   301 (69,04%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNY SAMORZĄD

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Danuta Elżbieta Kuczyńska
   135 (30,96%)

  Okręg 6

  Obszar ograniczony: ul. Kolejową od linii kolejowej Warszawa-Białystok, ul. Kolejową (od nr 10 do nr 50 parzyste) do ul. Mickiewicza, ul. Mickiewicza (od nr 22 do80 parzyste, nr 31 do nr 77 nieparzyste) do ul. Leśnej, ul. Leśną do ul. Kopernika (z posesjami) i linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową do ul. Kolejowej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Andrzej Marek Grodzki
   187 (36,96%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Sławomir Wąsowski
   57 (11,26%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Renata Szczęsna
   180 (35,57%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA CZARNECKA "AKTYWNA ZIELONKA"

  kandydatliczba głosów

  1. 23 Katarzyna Maria Czarnecka
   82 (16,21%)

  Okręg 7

  Obszar ograniczony: ul. Słowackiego (z posesją 3/5) do ul. Łukasińskiego (z posesjami) do ul. Długosza, ul. Długosza (z posesjami) do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego (od nr 1 do nr 43 nieparzyste, od nr 2 do nr 36A parzyste) do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (nr 8 do nr 28 parzyste) do ul. Kolejowej, ul. Kolejową (od nr 65 nieparzyste), ul. Kolejową do linii kolejowej Warszawa-Białystok.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Tadeusz Andrzej Tomczuk
   131 (22,51%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Jerzy Jan Pergół
   115 (19,76%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Łukasz Michał Jagliński
   336 (57,73%)

  Okręg 8

  Obszar ograniczony: ul. Słowackiego od ul. Łukasińskiego, linią kolejową Warszawa-Białystok do granicy miasta, granicą miasta do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego (od nr 46 do nr 64 parzyste, od nr 45 do nr 105 nieparzyste) do ul. Długosza (bez posesji), ul. Długosza do ul. Łukasińskiego, ul. Łukasińskiego (bez posesji) do ul. Słowackiego oraz Osada Rybakówka.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Maciej Tomasz Włodarczyk
   215 (26,41%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Anna Szczerba
   214 (26,29%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Sebastian Rafał Słowik
   385 (47,30%)

  Okręg 9

  Obszar ograniczony: ul. Wolności 2 blok od nr 2 do 11A, bocznicą kolejową, wewnętrzną drogą osiedlową do ul. Wolności.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Dariusz Michał Baran
   161 (31,08%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Andrzej Barzenc
   72 (13,90%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Joanna Nicole -Urbanowicz
   285 (55,02%)

  Okręg 10

  Obszar ograniczony: wewnętrzną drogą osiedlową od bloku nr 12 do 24A przy ul. Wolności 2, linią kolejową Białystok-Warszawa, rzeką Długą do ul. Lipowej od nr 1 do rzeki Długiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Marta Agnieszka Zubowicz
   100 (16,08%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Piotr Tomasz Pietruszka
   313 (50,32%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO SĄSIEDZKU

  kandydatliczba głosów

  1. 24 Wojciech Jerzy Bardowski
   209 (33,60%)

  Okręg 11

  Obszar ograniczony: granicą miasta do ul. Prostej, ul. Prostą (z posesjami) do granicy miasta, granicą miasta do ul. Wolności, ul. Wolności (od nr 1 do nr 29 nieparzyste) do ul. Powstańców (nr 4), ul. Powstańców do ul. Młodzieżowej, ul. Młodzieżową (nr 1) do ul. Długiej, ul. Długą (nr 3, 3/5, 5) do granicy miasta.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Grażyna Świtała
   126 (31,27%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Jerzy Karol Kronenberg
   42 (10,42%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Sławomir Władysław Moczarski
   235 (58,31%)

  Okręg 12

  Obszar ograniczony: granicą miasta do ul. Długiej, ul. Długą (od nr 6 do nr 20A parzyste, od nr 7 do nr 43 nieparzyste) do ul. Młodzieżowej (bez posesji), ul. Młodzieżową do ul. Powstańców, ul. Powstańców (bez posesji) do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego (nr 3 do nr 15 nieparzyste) do granicy miasta.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Monika Halina Szulc
   84 (15,44%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Eryk Kazimierz Radziszewski
   306 (56,25%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNY SAMORZĄD

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Maciej Radosław Miąsko
   154 (28,31%)

  Okręg 13

  Obszar ograniczony: ul. Powstańców (bez nr 4) do ul. Lipowej, ul. Lipową (bez posesji nr 1, 1A, 1B, 1C nieparzyste, bez posesji nr 2 do nr 10 parzyste) do rzeki Długiej, rzeką Długą do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego (od nr 17 do nr 23 nieparzyste) do ul. Powstańców.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Henryk Szczurowski
   131 (32,11%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Michał Wujek
   81 (19,85%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Tomasz Pieloszczyk
   196 (48,04%)

  Okręg 14

  Obszar ograniczony: rzeką Długą do linii kolejowej Warszawa-Białystok, linią kolejową Białystok-Warszawa do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego (od nr 25 do nr 33 nieparzyste) do rzeki Długiej.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Kazimierz Szałata
   138 (25,84%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Władysław Smoszyński
   152 (28,46%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY

  kandydatliczba głosów

  1. 22 Gabriela Stanisława Wiśniewska
   244 (45,69%)

  Okręg 15

  Obszar ograniczony: al. Piłsudskiego (od nr 4 do nr 24 parzyste) do granicy miasta Zielonka-Ząbki, granicą miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Marki do al. Piłsudskiego.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUDZIKA

  kandydatliczba głosów

  1. 20 Robert Deska
   193 (31,28%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY BIENIAS ZIELONKA +

  kandydatliczba głosów

  1. 21 Dorota Bienias
   196 (31,77%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNY SAMORZĄD

  kandydatliczba głosów

  1. 19 Tadeusz Jan Szklarski
   228 (36,95%)