Wybieramy Osobowość Powiatu Kościerskiego 2015 Roku [GALERIA ZDJĘĆ]

J. Surażyńska/E. Okoniewska
Prezentujemy nominowanych w dwóch kategoriach. Poznaj ich niezwykłą działalność. Za tydzień sylwetki kolejnych osób z kategorii „Biznes” i „Kultura”. Do piątku 15 stycznia czekamy na zgłoszenia.

Wszyscy nominowani w plebiscycie „Osobowość Roku 2015 Powiatu Kościerskiego” to ludzie wyjątkowi. Są znani nie tylko w swoim środowisku, ale i poza nim. To ludzie, którym chce się działać dla innych. To pomysłodawcy wyjątkowych rozwiązań, przedsięwzięć i szlachetnych inicjatyw. Dzięki ich działaniom zmienia się rzeczywistość. Często swoją pasję zaszczepiają w innych. Udowadniają, że pomimo licznych zajęć zawodowych, warto robić coś dobrego dla innych. Czytelnicy znają ich ze stron „Gryfa Kościerskiego”. Piszemy o ich osiągnięciach, codziennej pracy, z pewnością umieszczone w ramce obok nazwiska należą do bohaterów minionego roku, którzy mogą pochwalić się sukcesami w różnych dziedzinach życia lub znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności.

Sprawdź aktualne wyniki plebiscytu Osobowość Powiatu Kościerskiego 2015 Roku

W zdecydowanej większości nie są to „komety” jednego sezonu, które rozbłysły na chwilę, po czym znikły i słuch o nich zaginął. To ludzie, którzy na markę swojego nazwiska ciężko pracowali przez lata, którzy nie rozmieniają jej na drobne. Ich przede wszystkim chcemy docenić, wiedząc, że w ubiegłym roku dali z siebie wszystko. Do nietypowej formy podziękowań, możecie przyczynić się i Wy, nasi niezastąpieni Czytelnicy! Do końca stycznia będziemy szukać „Osobowości Roku 2015 Powiatu Kościerskiego”. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie!

W dniu zamknięcia tego numeru „Gryfa Kościerskiego” liderem plebiscytu w kategorii „Samorząd i społeczność lokalna” była Bogumiła Rogowska, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górze. W kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” najwięcej głosów miała Elżbieta Turzyńska, koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu. W kategorii „Kultura” na szczycie rankingu znajdowała się Joanna Szwed, instruktor grupy tanecznej Rytm. W kategorii „Biznes” liderami byli: Michał Stencel i Michał Lidzbarski, pomysłodawcy Kaszubskiej Karty Korzyści.

Dziś prezentujemy sylwetki kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2015 w dwóch kategoriach. W kolejnym numerze „Gryfa Kościerskiego” zaprezentujemy wszystkich nominowanych w kategorii „Biznes” i „Kultura”.

Czekamy na SMS-y

Głosowanie SMS-owe rozpoczęliśmy 8 stycznia. Potrwa ono do piątku, 29 stycznia, włącznie (do północy).

Zgłoś kandydata!

Zgłoszenia nowych kandydatów z kolei będziemy przyjmować do piątku, 15 stycznia, włącznie. Dziś zatem ostatni dzień, by wskazać nam ludzi wyjątkowych. Na Państwa propozycje czekamy pod numerem telefonu (tel. 797 001 047). Zgłoszenia przyjmujemy także za pomocą formularza na www.dziennikbaltycki.pl.

Po zakończeniu głosowania w Trójmieście odbędzie się uroczyste zakończenie plebiscytu, na które zostaną zaproszeni zwycięzcy w każdej kategorii z każdego powiatu. Podczas uroczystości laureaci odbiorą statuetki i dyplomy. W lutym w specjalnym dodatku zaprezentujemy wszystkich laureatów plebiscytu.

Nominowani w kategorii Osobowość Roku 2015 powiatu kościerskiego (Działalność społeczna i charytatywna)
Elżbieta Brzezińska, przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu
Od wielu lat prowadzi aktywną działalność społeczną na rzecz mieszkańców i seniorów Wielkiego Klincza, powiatu kościerskiego i województwa pomorskiego, przede wszystkim jako przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu. To jedno z najaktywniejszych i najlepiej działających kół wiejskich. W ramach koła prowadzi również dla swoich członków działalność kulturalną, turystyczną, sportową, integracyjną. Organizuje wiele imprez i wycieczek, integrujących społeczność. Koło ma też systematycznie aktualizowany, dostępny dla wszystkich zainteresowanych blog internetowy: http:// swietlicapokolenwielkiklincz.blogspot.com.

Piotr Kwidziński, drużynowy XXIII Drużyny Harcerskiej z Łubiany, zastępca komendanta hufca w Kościerzynie [/b]
Jest inicjatorem wielu imprez, których celem jest między innymi promowanie historii, a także integracja lokalnej społeczności. Jest organizatorem wycieczek harcerzy do miejsc pamięci narodowej na terenie całego kraju. Jest również jednym z pomysłodawców utworzenia Szlaku Bitwy pod Łubianą. Od wielu lat przygotowuje z okazji 11 listopada Rajd Niepodległości, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci oraz młodzieży. Warto też wspomnieć, że Piotr Kwidziński jest autorem pomysłu zorganizowania inscenizacji historycznej w Kościerzynie, upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego.

Leszek Medykowski, prezes Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie

Od lat poświęca wiele czasu, a także energii, by zaktywizować osoby, które mają problem ze wzrokiem. Podejmuje liczne działania, których celem jest nie tylko integracja wspomnianego środowiska, ale również jego wyjście na zewnątrz, wymiana doświadczeń oraz poznawanie nowych ludzi i akceptacja siebie. Jego aktywność sprowadza się również do tego, by współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi była zdecydowanie szersza. Skutecznie nawiązuje również współpracę z oficjalnymi instytucjami. Formą docenienia tej współpracy jest między innymi odznaka “Przyjaciel niewidomego”, która jest przyznawana przez koło. Organizuje liczne imprezy integracyjne, ogniska, zabawy, wycieczki, pielgrzymki, kursy, szkolenia itp.

Ks. parałat Jan Ostrowski, proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Lipuszu

Nominowany za rozwój harcerstwa w Lipuszu, zorganizowanie majówki i promowanie rodzinnego wyjazdu po choinki. Harcerstwo jest wielką pasją ks. prałata, dlatego też reaktywował je na terenie gminy Lipusz. Zachęca młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu. Ciekawym przedsięwzięciem promowanym przez ks. prałata jest rodzinno-parafialny wyjazd po choinki. Podczas akcji całe rodziny autokarami udają się do leśnictwa, gdzie wybierają choinki. Akcja organizowana jest przed świętami Bożego Narodzenia i stała się tradycją w gminie. Jest on również współorganizatorem Parafialno-Gminnej Majówki, która jest połączeniem festynu rodzinnego z nabożeństwem majowym.

Elżbieta Turzyńska, koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu
Od wielu lat jest związana z Kościerskim Centrum Wolontariatu, który funkcjonuje w ramach Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Jest koordynatorką jednej z najbardziej niecodziennych akcji, która od kilku lat jest organizowana w Kościerzynie. Jest nią Duck Race - Wyścig Kaczek. Już pierwsza edycja tego przedsięwzięcia pokazała, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Impreza, która ma przede wszystkim charakter dobroczynny, a także integracyjny, cieszy się dużą popularnością. Warto jednak przypomnieć, że dochód ze sprzedaży gumowych kaczek co roku przeznaczany jest na cele charytatywne m.in. na wyposażenie oddziału dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.


Nominowani w kategorii Osobowość Roku 2015 powiatu kościerskiego (Samorząd i społeczność lokalna)

Krzysztof Datta, komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie, radny gminy Karsin
Nominowany za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i rozwój OSP Karsin. Jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych w powiecie kościerskim. Dzięki działaniom Krzysztofa Datty, strażacy ochotnicy biorą udział w licznych szkoleniach, stale podnoszą swoje kwalifikacje. Mają na koncie udział w wielu akcjach, angażują się także w życie lokalnej społeczności organizując pokazy, szkolenia i programy prewencyjne. Pasję do pożarnictwa zaszczepia w młodzieży.

Michał Gurowski, dyrektor kościerskiego oddziału Fundacji „Sprawni Inaczej”
Nominowany za wieloletnie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Aktywizuje środowisko osób niepełnosprawnych, zachęca do podejmowania działań, rozwoju, wyjścia z domu, pomaga w znalezieniu pomysłu na siebie. Dzięki jego działaniom w powiecie kościerskim powstają kolejne warsztaty terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne dzięki warsztatom uczą się konkretnego zawodu (takiego jak pomoc kuchenna, pracownik porządkowy, sprzedawca, wzornik) i mają szansę na zatrudnienie.

Teresa Preis, przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna i pracownik Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica w Kościerzynie, prezes oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie
Za liczne działania, których celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Od wielu lat jest jednym z organizatorów i pomysłodawczynią obchodów Dnia Ziemi w Kościerzynie. Prowadzi warsztaty ekologiczne. Stara się zaszczepić w dzieciach i młodzieży zamiłowanie do kultury i tradycji kaszubskich, organizując m.in. imprezę pn. „Zwyczaje adwentowe i świąteczne na Kaszubach”.

Bogumiła Rogowska, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górze
Nominowana za integrację środowiska, organizację wielu ciekawych inicjatyw. Jedną z nich był projekt „My na Pomorzu”: Więzi pokoleniowe - zróbmy coś razem”, realizowany wśród mieszkańców Góry. Dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami piekły kolorowe, pachnące i pyszne pierniki i ozdoby świąteczne. Projekt był skierowany do młodych mieszkańców. Jego celem było promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, wzmacnianie więzi społecznych i pokazanie, że czas wolny można spędzać twórczo, bez negatywnych emocji.

Edward Tocha, przewodniczący Koła Emerytów w Nowym Barkoczynie
Nominowany za aktywizację seniorów, szczególnie z gminy Nowa Karczma. Był on jednym z pomysłodawców organizacji spartakiady seniorów o puchar wójta gminy Nowa Karczma. Do sportowej rywalizacji przystąpiło wówczas pięć kół z terenu powiatu kościerskiego. Seniorzy mieli okazję sprawdzić się w sześciu konkurencjach. Ma na swoim koncie także organizację bardzo udanej majówki. Zachęca seniorów do aktywnego spędzania czasu, wyjścia z domu, spotkań i rozwijania swoich pasji.

Jan Zaborowski, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz radny powiatu kościerskiego
Nominowany za działalność na rzecz lokalnego środowiska. Wieloletni sołtys sołectwa Grzybowo. Od lat jest również prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Z jego inicjatywy są organizowane różnego rodzaju imprezy o charakterze rekreacyjnym, które integrują mieszkańców. Angażuje się także w działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za tę działalność wyróżniony został w 2014 roku przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie