Wiosenny przegląd Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liniewo

Materiał informacyjny Gminy Liniewo

W dniu 20 marca 2021 roku na terenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liniewo, w miejscowościach: Liniewo, Wysin, Głodowo oraz Lubieszyn, odbyły się coroczne „Wiosenne Przeglądy”.

Komisja w składzie:

  • Prezes Zarządu Gminnego OSP Wojciech Prądziński,
  • Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak,
  • Komendant Gminny OSP Wiesław Szarmach,
  • Maria Grabowska pracownik Urzędu Gminy w Liniewie,

przeprowadziła kompleksowo ww. przeglądy. Czynnościom kontrolnym poddano ocenę stanu technicznego, majątkowego oraz gotowości bojowej wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liniewo.

W ramach przywołanych działań zapoznano się między innymi ze stanem utrzymania i konserwacji pojazdów oraz sprzętu pożarniczego. Sprawdzono stan uposażenia specjalnego, aktualne badania lekarskie druhów, stan paliwa, dokumentacji jednostek oraz czystości i porządku w strażnicach OSP.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek OSP do przeglądów, co potwierdza wysoką ich gotowość operacyjną i bojową. Taki stan rzeczy jest zasługą druhów ochotników ze wszystkich jednostek OSP gminy Liniewo.

W podsumowaniu tego przeglądu oraz niedawnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych Wójt Mirosław Warczak stwierdził, że widzi potrzebę zakupu kolejnych trzech średnich samochodów strażackich dla jednostek OSP Wysin, OSP Lubieszyn oraz OSP Głodowo do końca tej kadencji Wójta i Rady Gminy Liniewo.

Wpisuje się to w pełni w obietnice i honorowe dotrzymanie słowa wyborcom przez Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Gminy Mirosława Warczaka”.

- Serdecznie dziękuję przy tej okazji Wszystkim druhom i druhnom za tak oddaną pracę, zaangażowanie i wielkie „Strażackie Serce” ofiarowane w bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Niech Św. Florian czuwa nad Wami i Waszymi Rodzinami, a tak zaszczytna służba strażacka będzie dla Was wszystkich źródłem satysfakcji i dumy z świetnie wypełnionej misji strażaka ochotnika - podsumował Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak.

Dodaj ogłoszenie