Nasza Loteria

Wieś - lina ratunkowa dla Polski

Redakcja
Forum "Polska wieś - problemy i propozycje zmian"
Forum "Polska wieś - problemy i propozycje zmian" materiały prasowe
Dokument programowy "Lina ratunkowa dla Polski - wieś" został podpisany w weekend przez uczestników roboczego Forum "Polska wieś - problemy i propozycje zmian". Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji i gospodarstw rolnych. List w tej sprawie otrzymali prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu, posowie i senatorowie.

"Lina ratynkowa dla Polski" pokazuje kierunek koniecznych rozwiązań związanych z rolnictwem. Celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego, polepszenie stanu zdrowia Polaków, pobudzenie lokalnej ekonomii, przedsiębiorczości, utrzymanie niezależności i wolności.  
Zdaniem uczestników forum, aby to osiągnąć konieczne jest szybkie wprowadzenie dobrych ustaw, przede wszystkim:

 • o sprzedaży żywności przez rolników (napisana przez rolników)
 • zakazie GMO,
 • o sprzedaży ziemi i długoletniej dzierżawie,
 • o przedsiębiorczości i zanieczyszczeniach środowiska,
 • o stosowaniu OŹE i innych ekologicznych technologii.

Dokument programowy LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ podpisali członkowie Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC.
Oto najważniejsze punkty dokumentu:

"Niezależność i wolność
NASIONA – kto kontroluje nasiona, ten kontroluje cały łańcuch żywnościowy! W ramach Planu Prywatyzacji nastąpiła wzmożona wyprzedaż polskich Centrali Nasiennych wraz z bazą genetyczną. Na skutek tego znacząco ograniczono udział polskich odmian roślin w katalogu odmian roślin uprawnych. Proces zanikania dawnych odmian zbóż, warzyw, owoców i drzew wypieranych przez „nowoczesne” odmiany jest bardzo szybki, dlatego potrzebne jest PILNE zaangażowanie rządu RP, rolników i różnych organizacji, aby ocalić różnorodność gatunków w Polsce.

Aby zapewnić zwiększenie upraw tradycyjnych odmian zbóż, warzyw, ziemniaków i roślin oleistych, konieczne są odpowiednie zmiany przepisów prawa, systemu nasiennictwa i wsparcie organizacyjno-finansowe.

GMO - Przybywa badań wskazujących na negatywny wpływ GMO na zdrowie ludzi, zwierząt i stan naturalnego środowiska!

Wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że średnio 70 % Polaków (podobnie jak inni Europejczycy) nie chce GMO. Również sejmiki wszystkich województw ogłosiły wolę utworzenia na swoim terenie stref wolnych od GMO podpisując odpowiednie uchwały / rezolucje / stanowiska.Tymczasem:

 • trzykrotne przedłużanie vacatio legis ustawy o paszach spowodowało całkowite uzależnienie przemysłu paszowego od importu śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, która sprowadzana jest do Polski w ilości 2 milionów ton rocznie.
 • ustawa o GMO pozwala na uwolnienie organizmów GMO do środowiska.
 • ustawa o nasiennictwie zawiera zakaz upraw GMO, ale BRAK ZAKAZU SPRZEDAŻY NASION GMO!

Należy natychmiast:

 • wprowadzić ustawowy zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin w Polsce -zwiększyć kontrole upraw na obecność GMO (obecne kontrole kukurydzy stanowią 3-5 % wszystkich upraw)
 • wdrażać w życie plan wycofywania pasz z GMO i wspierać rolników produkujących pasze bez GMO.
 • opracować i wdrażać w życie plan wycofywania żywności z GMO.

 

WYPRZEDAŻ ZIEMI ROLNEJ

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zmienia również ustawę o kształtowaniu ustroju rolnym (!). Projekt ustawy ogranicza prawo wolnego dysponowania własnością rolną przez rolników indywidualnych oraz zawiera inne zapisy mogące okazać się niekorzystne dla rolnictwa polskiego. Domagamy się ustwy , która będzie jasna, czytelna i jednoznaczna oraz zrozumiałe dla przeciętnego obywatela.

UWAGA - TTIP !

Negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, trwają od 2013 r. Amerykańskie korporacje dążą do zniesienia barier w Europie np. wysokich standardów środowiskowych, żywnościowych, praw pracowniczych - niezwykle istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskich obywateli. Korporacje będą mogły wykorzystywać sądy arbitrażowe do pozywania państw europejskich w sytuacji, gdy te wprowadzą prawa ograniczające ich spodziewane zyski. Zagrożeniem dla społeczeństwa, niesie również zasada wzajemności uznawania standardów m. in. żywności, które w UE są znacznie bardziej wymagające. W konsekwencji dojdzie do destrukcji rolnictwa i zmniejszenia stopnia samowystarczalności w produkcji żywności. Polska musi odrzucić TTIP!

Pięćdziesiąt tysięcy ludzi wyraziło w tym roku swój sprzeciw wobec przemysłowego modelu rolnictwa i negocjowanej umowy TTIP, która ma jeszcze wzmocnić ekspansję korporacji. korzyści z podpisania umowy TTIP są bardzo ograniczone, rozłożone w czasie, a udział w nich przypadnie jedynie nielicznym przedsiębiorcom, podczas gdy koszty poniosą całe społeczeństwa.
(http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/851265,prof-leokadia-oreziak-korzysci-z-umowy-ttip-odniosa-tylko-wielkie-korporacje.html?google_editors_picks=true)

 

Wolność wyboru, uczciwość, odpowiedzialność
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA i LOKALNA

Polacy są zmuszani (poprzez utrudnienie dostępu do dobrej żywności od polskich rolników oraz nachalną, wszechobecną propagandę promującą śmieciowe i supermarketowe jedzenie) jeść żywność, która nigdy w historii ludzkości nie była tak toksyczna jak teraz. Normy dopuszczają do spożycia znaczących pozostałości ponad 3275 pestycydów oraz około 300 różnych substancji (głównie syntetycznych) jako bezpiecznych. Podczas gdy supermarkety legalnie sprzedają niezdrowe, pozbawione wartości odżywczych, pełne chemii i sprowadzane z dalekiego świata artykuły spożywcze -- najwyższej jakości, nisko przetworzona, lokalna żywność wytwarzana przez małe i średnie gospodarstwa rodzinne ma prawny status "żywności nielegalnej". Wprowadzone pozorowane próby umożliwienia handlu rolnikom na lokalnych rynkach poprzez zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są złe.

Należy w trybie pilnym wprowadzić propozycję ustawy o sprzedaży żywności przez rolników! (1) Projekt ten, czytelny i prosty, powstał w ścisłej współpracy z rolnikami. Projekt chroni: prawdziwe rolnictwo, żywność wysokiej jakości, zdrowie Polaków, naturalną i kulturową różnorodność, żyzność gleb, niezależność żywnościową, wolność wyboru. Także promuje i popiera: uczciwość, odpowiedzialność, patriotyzm, rodzinne gospodarstwa rolne, polską najlepszej jakości żywność. Przywraca tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy, a jednocześnie otwiera nowy rynek naturalnej i zdrowej żywności dla konsumentów.

ZWIĄZKI ROLNICZE

Główne rolnicze związki zawodowe, które twierdzą, że reprezentują małe i średnie gospodarstwa rodzinne w całej Polsce, są także członkami największej organizacji lobby rolniczego w Europie – COPA/COGECA. Aby mogły być częścią tej organizacji, polski rząd dotuje im roczną opłatę członkowską około 4 milionów złotych na rok. Tymczasem COPA/COGECA promuje wielkie gospodarstwa, ma bezpośrednie powiązania z głównymi producentami pestycydów i korporacjami agrobiznesu promującymi GMO! Jego głównymi sponsorami jest Komisja Europejska i Europa-Bio – stowarzyszenie handlowe pro GMO (źródło: CAP Reform – Dziennik UE).

Należy:

 • wstrzymać dotacje na opłaty członkowskiej do COPA/COGECA, a pieniądze zaoszczędzone przeznaczyć na rozwój sprzedaży bezpośredniej i lokalnej
 • zmienić ustawę o Izbach Rolniczych. IR to jedyna organizacja rolnicza otrzymująca finansowanie na działalność jako 2% podatku rolnego. Rolnik musi mieć wpływ na to, którą organizację rolniczą chce wspierać i należeć do tej, którą wybierze.

KONOPIE

Niezrozumiałe jest niemal całkowite zaprzestanie uprawy w Polsce konopi włóknistych – Cannabis sativa, które jeszcze nie tak dawno były bardzo powszechne w naszym kraju i stanowiły niemal podstawę polskiego rolnictwa oraz polskiego przemysłu budowlanego, celulozowego, tkackiego, powroźniczego czy meblarskiego. Również przemysł spożywczy korzystał z wartości odżywczych tkwiących w tym surowcu, i tak np. prozdrowotny olej z konopi był w powszechnym użyciu. Konieczny jest powrót w naszym kraju do tradycyjnej uprawy, jaką są konopie co przyczyni się do produkowania naturalnych surowców dla wielu drobnych przetwórców.

Zdrowie Polaków, prawdziwe rolnictwo, dobra żywność
DRAMATYCZNY WZROST ZUŻYCIA NAWOZÓW W POLSCE

Dopuszczane przez kolejne rządy RP środki chemiczne stosowane w rolnictwie przyczyniają się do wymierania pszczół, rujnują tradycyjne i ekologiczne rolnictwo, pszczelarstwo oraz zdrowie Polaków. Tymczasem 84 % gatunków roślin i 76% produkcji żywności zależy od zapylania przez pszczoły. W dodatku podwyższono dwustukrotnie (!) graniczny próg pozostałości glifosatu (substancji czynnej herbicydu Roundup i innych, uznanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za prawdopodobnie rakotwórczy dla człowieka (4)) w ziarnie, aby żywność GMO mogła być importowana do Europy. Herbicyd Roundup jest powszechnie używany w rolnictwie, ale również w ogrodach, działkach, trawnikach przydomowych, parkach.

GLEBY

Gleba, najważniejszy środek produkcji żywności, a jednocześnie jeden z najbardziej złożonych i niepoznanych do końca ekosystemów na Ziemi, jest tak szybko degradowany – głównie przez rolnictwo stosujące wielkie ilości nawozów sztucznych i pestycydów – że, według ekspertów FAO, jeśli obecne tempo degradacji utrzyma się, to w ciągu 60 lat zniknie warstwa uprawna gleby w świecie. Niestety, w Polsce po 2000 r. bardzo wzrosła ilość zużywanych na hektar nawozów sztucznych i pestycydów. Według Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa zawartość próchnicy w polskich glebach spadła w ciągu ostatnich 30 lat o 40 %, a 90% gleb jest słabej jakości. Podstawowym kierunkiem uchronienia kraju przed katastrofą żywieniową jest utrzymanie warstwy drobnych i średnich rolników, dbających o gleby.

Należy natychmiast wprowadzić:

1) zakaz używania herbicydów z udziałem glifosatu,
2) znaczne ograniczenia w stosowania wyrobów chemii przemysłowej w rolnictwie,
3) działania wspierające odrodzenie nawożenia organicznego i innych praktyk rewitalizacji gleby,
4) ustawę o sprzedaży żywności przez rolników (1) zgłoszoną przez posłów ruchu Kukiz’15.

SMOG DŁAWI POLSKĄ WIEŚ

Polska ma najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej. Smog występuje nie tylko w dużych miastach, miasteczkach, miejscowościach uzdrowiskowych, ale również na terenach wiejskich (raport z badań Fundacji Planeta). Na wsi nie ma sieci ciepłowniczych, a mieszkańcy ogrzewają domy głównie przy pomocy niespełniających żadnych standardów emisyjnych kotłów na paliwa stałe, w których spalane są najtańszy węgiel, miał, muł oraz często również odpady. Smog jest przyczyną bardzo wielu poważnych schorzeń. Na skutek niskiej emisji w Polsce umiera rocznie ok. 45 000 osób (raport NIK). Konsekwencją niskiej emisji jest nie tylko zanieczyszczone powietrze (również wiejskie), ale także skażenie gleby i żywności toksycznymi substancjami (dioksyny), co potwierdzają badania (badania jajek przeprowadzone przez Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej). To z kolei stawia pod znakiem zapytania przyszłość takich obszarów, jak rolnictwo ekologiczne, eko-/agroturystyka, turystyka, produkt lokalny i regionalny. Problem smogu w Polsce cały czas się pogłębia. Mimo iż działają programy ograniczania niskiej emisji, ich zasięg jest ograniczony, a wymiana kotłów postępuje bardzo powoli. Jednocześnie w nowych domach i obiektach ciągle instalowane są pozaklasowe kotły na paliwa stałe, które powodują ogromną emisję zanieczyszczeń.

Należy jak najszybciej zatrzymać smog i stopniowo eliminować problem, wprowadzając standardy emisyjne dla urządzeń grzewczych oraz normy jakościowe dla paliw. I nie chodzi o całkowity zakaz spalania węgla i drewna, ale o wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne i nieemitujące zanieczyszczeń.

SMOG ELEKTROMAGNETYCZNY

Polska Wieś nie musi być wykluczona cyfrowo. Intensywna rozbudowa sieci telekomunikacyjnej opartej na naziemnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i transmisji danych przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkości. Alternatywą jest rozbudowa sieci światłowodowej, sieci telekomunikacji przewodowej oraz internetu satelitarnego w warunkach zabudowy rozproszonej. Koegzystencja ww systemów telekomunikacyjnych uzupełnionych telefonią komórkową stanowić będzie zrównoważony system cyfryzacji społeczeństw wiejskich.

Ekonomia, przedsiębiorczość, naturalna i kulturowa różnorodność

ZANIKANIE SAMOWYSTARCZALNYCH GOSPODARSTW RODZINNYCH

W Polsce gospodarstwa rodzinne w wielu przypadkach ciągle zachowują regułę samowystarczalności. Niestety ich ilość znacznie się zmniejszyła. Takie gospodarstwa były/są celowo przez całe lata niedoceniane, oczerniane i przedstawiane jako zacofane i mało produktywne. Te, którym udało się przetrwać mogą obecnie być świetnym przykładem do naśladowania i działać jako ośrodki edukacji przyszłych pokoleń.

Należy stworzyć sieć samowystarczalnych gospodarstw rodzinnych, promować je, wspierać merytoryczne i finansowo (również w zakresie samowystarczalności energetycznej)

WZMOCNIENIE EKONOMII i Przeciwdziałanie bezrobociu

Należy:

 • stworzyć i promować sieć sklepów/stoisk „Smak Polski - żywność i inne produkty wiejskie”. Takie sklepy powinny być w każdej miejscowości. Będzie to atrakcja dla turystów i świadomych konsumentów,
 • wprowadzić większe (!) wsparcie dla wsi na cele instalowania odnawialnych energii oraz innych ekologicznych technologii,
 • wspierać rozwój zanikających zawodów (np. w rodzinach rolniczych, rzemieślniczych - preferencje dla nich),
 • stworzyć mechanizmy wspierające młodych ludzi (w tym również z miast) którzy chcą prowadzić gospodarstwa metodami tradycyjnymi i ekologicznymi poprzez system wieloletniej dzierżawy,
 • wspierać finansowo i merytorycznie tworzenie lokalnych Banków Nasion Ekologicznych i Tradycyjnych,
 • wprowadzić preferencje dla stołówek, restauracji, szkół, które kupują lokalną żywność.

LIKWIDACJA LOKALNYCH ZAKŁADÓW SKUPUJĄCYCH I PRODUKUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ

Wprowadzone w ostatnich latach nadmierne rygory sanitarne i weterynaryjne w odniesieniu do produkcji żywności spowodowały zamknięcie większości zakładów przetwórczych, punktów skupu, ubojni, masarni, mleczarni itp. Rolnicy utracili rynki zbytu dla swoich produktów.

Polski rynek wewnętrzny produktów żywnościowych jest zdominowany przez 14 największych korporacji spożywczych, które decydują o tym, czyje produkty będą sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych. Pozycja negocjacyjna naszych rolników (nawet działających w ramach grupy producenckiej) czy małych zakładów przetwórczych (duże również zostały sprzedane obcemu kapitałowi) wobec korporacji handlowych jest bardzo słaba.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Ciągłe zmiany przepisów i warunków dofinansowania upraw, nadmiar biurokracji, wielokrotne kontrole z różnych instytucji są powodem zmniejszania się ilości gospodarstw ekologicznych. System dopłat do gospodarstw ekologicznych był skonstruowany wadliwie i nie spowodował zwiększenia podaży żywności ekologicznej na rynek. Wspierano powierzchnię użytków rolnych, a nie produkcję.

Promocja rolnictwa i żywności ekologicznej powinna odbywać się poprzez dofinansowanie dziennej stawki żywieniowej w przedszkolnych , szkolnych i szpitalnych stołówkach, które chcą kupować dobrej jakości żywność. Szeroka promocja nakierowana na krajowy rynek lokalny!

Przyjęty Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 należy skorygować i zabezpieczyć środki finansowe na jego realizację."

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki