Weź udział w pierwszym SMART FESTIVAL!

Materiał informacyjny CEZAMAT
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć miasto inteligentne, przyjazne innowacjom i mieszkańcom, a zarazem jak temu celowi mogą służyć środki z unijnej Polityki Spójności – to wydarzenie jest właśnie dla Cebie. Smart City Innovation Ecosystems Festival zorganizowany przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) Politechniki Warszawskiej to ogromna baza wiedzy dla mieszkańców Mazowsza oraz innych regionów Polski, a także platforma wymiany oświadczeń między naukowcami, władzami, biznesem i obywatelami.

Na Festiwal odbywający się w Warszawie składają się Hackathon (28-30 maja), konferencja (9-10 czerwca) oraz warsztaty dla młodzieży szkolnej. Uczestnicy każdego z wydarzeń będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem unijnych funduszy, a także przekonać się, że nasze otoczenie ciągle się rozwija i zmienia się na lepsze.

– Utworzona ze środków unijnych infrastruktura CEZAMAT stanowi świetne miejsce nie tylko do prowadzenia badań, ale także do organizacji wydarzeń, które pozwalają ich uczestnikom na pracę nad wyzwaniami rozwojowymi Polski i Unii Europejskiej. Wypracowane koncepcje mogą być dalej inkubowane w naszym Centrum, gdyż dostaną wsparcie organizacyjne i merytoryczne – mówi Mariusz Wielec, Dyrektor CEZAMAT

Hackathon to wydarzenie, które pozwoli młodym, ambitnym osobom opracować pomysł na biznes bądź aplikację pod okiem doświadczonych mentorów w obszarach kluczowych dla polityk Unii Europejskiej: Smart City, technologii cyfrowych i medycznych.

WEŹ UDZIAŁ W HACKATHONIE, ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

– Unia Europejska zapewniła wsparcie wielu projektom służącym utworzeniu infrastruktury stanowiącym dziś elementy ekosystemów innowacji. Dzięki temu wiele ośrodków w kraju posiada infrastrukturę, która może służyć inkubacji pomysłów. CEZAMAT chce odgrywać aktywną rolę w tym zakresie, dlatego organizuje ten Hackathon – komentuje Krzysztof Mieszkowski, Koordynator CEZAMAT DIH i kierownik projektu

Celem otwartej dla wszystkich konferencji jest m.in. pokazanie jak Polityka Spójności wspiera innowacje, które stoją u podstaw idei smart city. To wyjątkowa szansa poszerzenia wiedzy dzięki spotkaniom z wybitnymi ekspertami.

WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI, ZARJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

Dowiedz się więcej:
www https://www.smartfestival.eu/
FB https://www.facebook.com/CEZAMAT
YT https://www.youtube.com/channel/UCxeIJYm_EuCsgSTSdJFfXhw/featured
Li https://www.linkedin.com/company/cezamat/?originalSubdomain=pl

ZAREJESTURJ SIĘ JUŻ DZIŚ
HACKATON https://smartfestival.eu/formularz-rejestracji-hackaton
KONFERENCJA https://smartfestival.eu/formularz-rejestracji-konferencja

Smart City Innovation Ecosystems Festival to cykl wydarzeń, współfinansowanych dzięki funduszom polityki spójności Unii Europejskiej.

*

Dodaj ogłoszenie