Weź udział w konsultacjach społecznych na rzecz Bałtyku i chroń morze razem z nami!

Materiał informacyjny Wody Polskie
Udostępnij:

Rozpoczęły się 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM), które potrwają od 5 lipca do 5 października 2021 roku. Postępująca eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód i hałas podwodny to tylko wybrane problemy Bałtyku, którym zaradzić mają działania naprawcze, proponowane w opracowanym przez PGW Wody Polskie projekcie dokumentu. 9 lipca odbędzie się ogólnopolska konferencja pod hasłem „Chroń morze”, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki analiz oraz propozycje działań na rzecz ochrony Bałtyku. Zapraszamy do rejestracji na stronie projektu: www.chronmorze.eu

Bałtyk to morze specyficzne, praktycznie śródlądowe i płytkie – średnia głębokość wynosi zaledwie ok. 53 m. W efekcie jest mocno podatny na różne presje, wpływające na stan jego wód. Postępująca eutrofizacja, zanieczyszczenie czy problem przełowienia to tylko niektóre z kwestii, które wymagają konkretnych działań i rozwiązań. Projekt aktualizacji programu ochrony wód morskich proponuje blisko 60 działań naprawczych, służących poprawie stanu wód Bałtyku.

Ochrona wód Bałtyku to element unijnej strategii

Program ochrony wód morskich to jeden z kluczowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, którego projekt opracowuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dostęp do wód morskich pozwala na rozwój gospodarczy i korzystanie z ich zasobów, ale musi to być prowadzone w sposób zrównoważony. Dlatego 17 czerwca 2008 r. dla wszystkich mórz Unii Europejskiej przyjęto Ramową Dyrektywę ws. Strategii Morskiej, ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, odtwarzanie ekosystemów morskich oraz zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczeń środowiska morskiego to kluczowe cele dyrektywy, które wdraża każde państwo członkowskie UE. Program ochrony wód morskich i jego cykliczne aktualizacje to działania Polski na rzecz ochrony Bałtyku. Poddany konsultacjom społecznym projekt aPOWM proponuje szereg działań, mających na celu poprawę stanu Bałtyku, gwarantując możliwość zrównoważonego korzystania z jego zasobów.

Los Bałtyku jest w naszych rękach

– Powstrzymanie degradacji Morza Bałtyckiego i jego aktywna ochrona zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się na lądzie. Polska ma w tym zakresie do odegrania rolę szczególną – aż 99,7 % naszego państwa leży w zlewisku Bałtyku wpływają do niego dwie największe rzeki w całym basenie: Wisła i Odra. Dodatkowo jesteśmy jednym z najbardziej zaludnionych państw na tym obszarze. Odpowiednio duża musi więc być skala podejmowanych przez nas działań. Siłą rzeczy proponowane rozwiązania dotyczyć będą nie tylko obszaru nadmorskiego, ale całego kraju, przede wszystkim rolnictwa i gospodarki wodno-ściekowej w związku z generowanymi przez nie związkami azotu i fosforu, które trafiają do wód. Proponowane działania są ambitne, ale realne. Współpraca międzyresortowa i zaangażowanie jednostek samorządowych to fundament aktualizacji Programu ochrony wód morskich. Pamiętajmy przy tym, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji. Trzymiesięczne konsultacje społeczne, które rozpoczynamy to najlepszy sposób na zrozumienie potrzeb i zbudowanie zaufania dla koniecznych działań nakreślonych w projekcie - mówi Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Morze Bałtyckie samo sobie nie poradzi

Niewielka głębokość i stosunkowo mała powierzchnia przekłada się na małą objętość Morza Bałtyckiego, a tym samym – niewielkie zasolenie jego wód. Na ten stan wpływa rozbudowana sieć rzeczna jego zlewiska powodująca stały i znaczny dopływ wód słodkich do jego basenu oraz marginalne znaczenie wlewów wód mocno zasolonych Morza Północnego przez Cieśniny Duńskie. Do tego wody słodkie wtłaczane rzekami do Bałtyku są bogate w biogeny pochodzące z działalności rolniczej i ścieków komunalnych, co powoduje regularne zakwity sinic, których obecność uruchamia destrukcyjny dla całego łańcucha troficznego mechanizm i stanowi coroczny problem dla wypoczywających nad Morzem Bałtyckim – zakwity sinic oznaczają zakaz kąpieli, ograniczając tym samym możliwość rekreacyjnego korzystania z wód Bałtyku. Dlatego wśród zaplanowanych w projekcie aPOWM działań te, prowadzące do redukcji obciążenia biogenami z wód śródlądowych, są bardzo ważne dla osiągnięcia dobrego stanu wód naszego morza. Kompleksowe wykonanie planowanych w projekcie działań na rzecz ograniczenia eutrofizacji wód może wyeliminować aż 60 tys. ton azotu i 5 tys. ton fosforu dopływających do Bałtyku.

Bałtyk nie jest obojętny na zmiany klimatyczne. Ograniczenie częstotliwości wlewów natlenionych i silniej zasolonych wód z Morza Północnego i podwyższenie temperatur sprzyja szybszemu krążeniu pierwiastków, rozwojowi sinic i pogorszeniu warunków bytowania zimnolubnych gatunków ryb, jak dorsz czy troć wędrowna. Zmiany klimatyczne mogą też sprzyjać rozprzestrzenianiu się niektórych gatunków inwazyjnych, dlatego działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych są istotne i komplementarne w stosunku do zaproponowanych w aPOWM.

– Okres wymiany wód Bałtyku zajmuje blisko 25 lat, a pełna reakcja ekosystemu jeszcze dłużej. Nawet jeśli uda nam się zrealizować wszystkie działania ujęte w projekcie do 2027 roku, jakość wód Bałtyku nie zmieni się znacząco do tego czasu. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu Bałtyku to wieloletni, żmudny proces, w którym bierze udział każdy z nas. Cieszę się, że dokładamy cegiełkę na rzecz poprawy jakości wód naszego morza, współpracując z innymi krajami zlewiska Morza Bałtyckiego we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej i współpracując w ramach HELCOM – powiedział Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Chroń morze - działajmy na rzecz Bałtyku

Transport morski, rybołówstwo, turystyka to tylko część sektorów ściśle zależnych od Bałtyku. Utrzymanie lub przywrócenie dobrego stanu środowiska wód morskich wymaga działań wielokierunkowych. Spośród 59 planowanych dla ochrony Bałtyku działań, 19 przyczyni się bezpośrednio do ochrony jego bioróżnorodności obejmując ochronę ptaków, ssaków morskich i zwalczanie gatunków inwazyjnych.

Na ekosystemy morskie wpływa także hałas podwodny, dlatego wdrożenie rejestru źródeł hałasu impulsowego, ograniczenie hałasu podwodnego w obszarach Natura 2000, gdzie ssaki morskie są obiektem ochrony oraz opracowanie i wdrożenie wytycznych unieszkodliwiania ładunków wybuchowych zalegających na dnie Bałtyku to działania mające na celu ograniczenie wpływu hałasu podwodnego w naszym morzu.

Co drugi śmieć w Bałtyku pochodzi z gospodarstw domowych

W dobie powracającego problemu zakwitu sinic i zanieczyszczenia wód, działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów zalegających w Bałtyku i dopływających siecią rzek to istotne obszary projektu Chroń morze! Redukcja biogenów w ściekach i działania dla zlewni rolniczych mają pomóc w ograniczeniu dopływu biogenów do Bałtyku. Aż 48% odpadów zalegających w Bałtyku pochodzi z gospodarstw domowych. Ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do morza, również siecią rzeczną, stanowi ważny punkt projektu aPOWM. Cel to nie tylko czyste plaże, ale również rzeki bez śmieci, dlatego wśród działań proponowanych w projekcie jest sprzątanie brzegów rzek i plaż, wypracowanie strategii redukcji przedostawania się odpadów z kanalizacji do wód czy doposażenie gmin w sprzęt do oczyszczania plaż.

Chroń morze – zabierz głos w sprawie Bałtyku!
Rozpoczynające się konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich to szansa dla każdego z nas, aby wpłynąć na kształt działań na rzecz ochrony wód Bałtyku. W trakcie konsultacji projektu aPOWM, zostaną przeprowadzone 21-dniowe konsultacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu. Konsultacje społeczne aPOWM potrwają od 5 lipca 2021 r. do 5 października 2021 r. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu może zgłaszać każdy np. poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie www.chronmorze.eu. Już dziś można zarejestrować się na pierwszą debatę online 9 lipca na stronie www.chronmorze.eu. Weź udział w konsultacjach społecznych aPOWM! Razem z nami chroń morze!

**

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Dodaj ogłoszenie