Nasza Loteria

Waldemar Buda, wiceminister funduszy: Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Fot. MFiPR
- 770 mld zł z Unii Europejskiej to środki, które można porównać do powojennego Planu Marshalla z 1948 r. Tym razem musimy zrobić wszystko, aby Polska, jako pełnoprawny członek wspólnoty europejskiej, mogła z nich skorzystać. Wierzę, że to się uda. Polacy to naród, który jak nikt inny potrafi zjednoczyć się w najważniejszych momentach – mówi WALDEMAR BUDA, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Czy Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, będzie sojusznikiem rządu w realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz inwestowaniu środków z nowego budżetu UE? Czy może wrogiem, konkurentem, albo - ignorowanym przez rząd nikim? - bo takie wersje rozpowszechniają politycy różnych opcji?
Fundusze unijne pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Pieniądze zostaną zainwestowane w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. To wielka szansa rozwojowa dla całego kraju, dlatego liczymy na zdrowy rozsądek i pomoc przy inwestowaniu tych środków. W Krakowie powstaje mnóstwo inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

To może dać je samorządowi i niech on w pełni decyduje o ich wykorzystaniu?
Krajowy Plan Odbudowy to nie są środki, które dzielimy w taki sam sposób jak politykę spójności. Warunkiem uruchomienia inwestycji jest realizacja reform, za które odpowiada rząd, stąd postulat, żeby środki na inwestycje z KPO były dzielone przez samorządy nie mógł zostać zrealizowany i nie wynikało to ze złej woli rządu. Wszystkie inwestycje z KPO będą służyć ludziom i w tym sensie powinniśmy - i tak już jest - myśleć o realizacji KPO ponad podziałami partyjnymi czy towarzyskimi.

No to podkręćmy temat i przywołajmy nazwiska innych prezydentów: Rafała Trzaskowskiego, Aleksandry Dulkiewicz, Hanny Zdanowskiej, Jacka Sutryka… Czy my, Polki i Polacy, potrafimy wznieść się ponad logikę wojny partyjnej w kwestii fundamentalnej, jaką jest wykorzystanie tych olbrzymich środków z UE? Czy PiS potrafi?
Cały czas zachęcamy, żeby patrzeć na KPO w zgodzie z własnym sumieniem, dlatego też ratyfikacja zasobów własnych UE przebiegała wbrew podziałom na opozycję i rząd. Przy realizacji też będzie tak, że samorządowcy będą zainteresowani inwestycjami dla swoich mieszkańców - niezależnie od legitymacji partyjnej lub jej braku. Pieniądze z KPO to również fundusze na rozwój polskich regionów i małych ojczyzn, dlatego kluczowa jest współpraca na wszystkich szczeblach. Jak dotąd wydatkowanie środków unijnych przez Polskę może być traktowane jako wzór w Europie, dlatego wierzę, że wykorzystaniem pieniędzy z Funduszu Odbudowy będzie podobnie. Polacy to naród, który jak nikt inny potrafi zjednoczyć się w najważniejszych momentach. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Musimy współpracować ponad wszelkimi podziałami.

To tylko chwyt retoryczny, czy też Pan naprawdę w to wierzy?

Często spotykam się z samorządowcami i te rozmowy prowadzone nie przed kamerami są dobre, merytoryczne. Przed złożeniem KPO do Komisji Europejskiej rozmawiałem też o potrzebach Warszawy i warszawiaków z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Naprawdę jesteśmy rządem otwartym na dialog i zapraszającym do realizacji dobrych dla Polski projektów wszystkich.

Jednak w poprzednich kampaniach wyborczych część polityków i kandydatów Zjednoczonej Prawicy mówiło wprost lub przynajmniej sugerowało, że jeśli mieszkańcy wybiorą „właściwego kandydata” (czyli człowieka Zjednoczonej Prawicy), to mają większe szanse na uzyskanie pieniędzy z centrali i środków unijnych. Opozycja przekonuje opinię publiczną, że traktujecie KPO jak „fundusz wyborczy PiS”, że środki z KPO dostaną tylko samorządy zarządzane przez ludzi PiS - i sojuszniczą w tym aspekcie lewicę?
Funduszu Odbudowy ma pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju po pandemii koronawirusa. Nie ma tu miejsca na przydzielanie funduszy według klucza politycznego. Przy podziale funduszy unijnych liczą się wyłącznie względy merytoryczne czy potrzeby rozwojowe a nie decyzje polityczne. Wydatkowanie środków europejskich wiąże się z bardzo duża transparentnością i przejrzystością.

Z czego się będą składać gremia decydujące o podziale i przeznaczeniu środków oraz monitorujące ich wykorzystanie? Czy będzie tam reprezentacja samorządów oraz organizacji biznesu - niezależnie od afiliacji i sympatii partyjnych?
W drodze konsultacji społecznych oraz wysłuchań publicznych, a także licznych rozmów z wieloma środowiskami, zaproponowaliśmy bardzo szerokie podejście do składu monitorującego KPO, uwzględniliśmy zarówno samorządy, trzeci sektor jak i związki zawodowe.

Związek Miast Polskich zwraca uwagę, że samorządy przez ostatnich 30 latach najefektywniej wykorzystywały środki publiczne, w tym unijne, a teraz instytucją pośredniczącą w udzielaniu dotacji na lokalne projekty, np. budowę przedszkoli, placów zabaw, domów seniora, ma być wojewoda, czyli urzędnik podległy rządowi. Dlaczego?
Powiązanie środków z Funduszu Odbudowy z realizacją reform oraz krótki okres inwestowania środków, nie pozwala na zbyt mocno rozbudowany system wdrażania. W tych okolicznościach trzeba rozwiązać potencjalny udział samorządu w dystrybucji środków.

Czy fakt, że politycy Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się w głosowaniu nad KPO ma jakieś znaczenie? Odbiera im moralne prawo do współdecydowania o tych środkach?

Fundusze Europejskie nie służą Prawu i Sprawiedliwości, służą rozwojowi kraju, zgodnie z jego potrzebami. Naprawdę nie ma tu miejsca na spory polityczne. Każdego dnia i praktycznie w każdym zakątku Polski możemy przekonać się, jak dużo przez ostatnie lata udało się zrobić dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i wsparciu środków z budżetu państwa. Nadal te fundusze będą płynąć do każdego zakątka Polski bez względu na barwy polityczne.

Prywatny biznes wyraża obawę, że w ramach KPO strumień pieniędzy zasili przede wszystkim spółki publiczne. Sugerują to jasno zapisy KPO. Dlaczego? Na jakich warunkach firmy prywatne mogą sięgnąć po te pieniądze?
Zgodnie z wytycznymi KE, struktura KPO składa się z między innymi z reform, które mają pomóc w odbudowie i tworzeniu odporności społeczno-gospodarczej Polski oraz proponowanych do realizacji inwestycji w obszarze danej reformy. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia reform w poszczególnych obszarach, wiele działań będzie realizowanych przez podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Jednak znaczną część środków skierowaliśmy bezpośrednio do przedsiębiorstw, zarówno dużych podmiotów, jak i firm z sektora MŚP. Do sektora prywatnego trafi ponad 30 proc. wszystkich środków z KPO.

A czy Zbigniew Ziobro i jego ludzie będą sojusznikami takich jak Pan w realizacji KPO i inwestowaniu pieniędzy z nowej perspektywy unijnej? Co Pan odpowie kolegom z Solidarnej Polski, głoszącym tezę, iż sięgając po pieniądze z unijnego funduszu odbudowy i nowego wieloletniego budżetu Unii „sprzedajemy niepodległość”?

Stanowisko Solidarnej Polski było od początku znane. Nie we wszystkich sprawach musimy mieć podobne zdanie, natomiast szanujemy ludzi, którzy mają jasne poglądy. Jesteśmy po rozmowach koalicyjnych i ta sprawa na pewno nas nie poróżni.

A co Pan odpowie kolegom z Solidarnej Polski oraz części opozycji, zwłaszcza Konfederacji, przekonującym Polki i Polaków, że te pieniądze nie są nam wcale potrzebne, bo świetnie poradzilibyśmy sobie bez nich?
Tempo zmian w polskiej infrastrukturze i gospodarce jest tak szybkie, że można mówić o skoku cywilizacyjnym. Swój udział miały w nim pieniądze ze wspólnego, europejskiego budżetu. Od lat finansujemy z nich inwestycje, zmieniające nie tylko polski krajobraz, ale i gospodarkę. Rozbudowuje się sieć dróg czy kolej. Inwestujemy w bezpieczeństwo i dostęp do szerokopasmowego Internetu. Zmiany widać wszędzie. Dzieci chodzą do coraz lepiej wyposażonych szkół i przedszkoli. Korzystają też polscy przedsiębiorcy. Tworzą innowacyjne produkty, mogące stawać w szranki z ofertą światowych firm. Pięknieją polskie miasta, nowego blasku nabierają obiekty kultury.

I nie dalibyśmy tego zrobić bez pieniędzy unijnych?

Przemiana - na taką skalę i w tak szybkim tempie - nie byłaby możliwa bez pieniędzy z budżetu UE. Odpowiednio rozplanowane i efektywnie wykorzystane stały się impulsem do rozwoju. Na inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych - budżetu państwa czy budżetu samorządów. Obecnie trudno podać konkretną kwotę, ale w perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. W perspektywie 2021-2027 może być podobnie.

W kontekście owych środków na porządku dziennym są porównania do Planu Marshalla. Czy mają sens?
770 mld zł na nową perspektywę to kamień milowy w rozwoju kraju. To środki, które można porównać do powojennego Planu Marshalla z 1948 r. Tym razem musimy zrobić wszystko, aby Polska, jako pełnoprawny członek wspólnoty europejskiej, mogła z nich skorzystać.

Dlaczego na billboardach mówiących o 770 mld zł dla Polski nie ma informacji o tym, że są to środki z Unii, ani żadnego unijnego znaczka? Czy to, Pana zdaniem, błąd? Przeoczenie?
Wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego na Radzie Europejskiej w Brukseli środki są Funduszami Europejskimi. Jest to chyba oczywiste dla wszystkich.

Inwestycje w ramach KPO muszą być zamknięte do sierpnia 2026 r., czyli w niebywale krótkim czasie. Czy jesteśmy operacyjnie, technicznie, personalnie przygotowani do ich efektywnego wykorzystania? Co musimy zrobić, by przeznaczyć je nie tyle na usunięcie skutków pandemii, co na rzeczy, które wprowadzą Polskę na wyższy poziom rozwoju i będą owocować w kolejnych pokoleniach?
Polska inwestuje Fundusze Europejskie od bardzo wielu lat. Zaczęliśmy to robić jeszcze przed wejściem do Unii, czyli przed 2004 rokiem, korzystając z programów przedakcesyjnych. Od lat jesteśmy liderem wykorzystania funduszy i zawsze staraliśmy się o to, żeby dobrze inwestować środki i nie zmarnować żadnego euro. Instytucje unijne, w tym kontrolne, od dawna potwierdzały skuteczność inwestowania środków przez Polskę. KPO ma krótszy termin realizacji niż nowa perspektywa finansowa UE, ale jestem przekonany, że mamy dobry plan i efektywnie go zrealizujemy.

Proszę w prostych słowach wyjaśnić przeciętnemu Polakowi, po co są nam właściwie te olbrzymie pieniądze - równe półtorarocznym wpływom budżetu państwa w najlepszych latach - i na co przede wszystkim zamierzamy je przeznaczyć?
Nadal dochód w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca jest niższy niż średnia UE, dlatego potrzebujemy odrobić czas, kiedy Polska nie mogła rozwijać się po wojnie tak szybko jak reszta Europy. Rozwijamy się szybciej niż reszta Europy, ale do odrobienia mamy naprawdę wiele lat. Dofinansowane z Funduszy Europejskich inwestycje przybliżają nas do tego, żeby poziom życia w Polsce zbliżył się do europejskiego.

Dotychczas motorem rozwoju Polski były przede wszystkim metropolie. Np. w Małopolsce widać było silną dominację Krakowa, wręcz ucieczkę, i to pod każdym względem. Porównajmy zresztą marcową średnią pensję: w Krakowie ponad 7,7 tys. złotych, a poza nim niespełna 5,5 tys., zaś w tzw. Małopolsce powiatowej - poniżej 4 tys. zł. Ta przepaść dotyczy także infrastruktury, rynku pracy, dostępu do przedszkoli czy opieki medycznej, publicznej komunikacji… Na Mazowszu jest podobnie. W Unii od lat mówi się o bardziej zrównoważonym, co jest bliskie wizji PiS. Czy owe nowe unijne środki pomogą realizować politykę wyrównywania szans i zasypywania przepaści, o których wspomniałem?

Środki rozwojowe w Polsce są dzielone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. To czasami budzi zastrzeżenia dużych miast, które ostatnio domagały się takiego samego udziału w KPO jak średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. A przecież owe średnie miasta są w znacznie gorszej sytuacji rozwojowej. Fundusze Europejskie i coraz większy strumień środków krajowych przeznaczamy na wsparcie samorządów, bo one są najbliżej mieszkańców i rozwiązują problemy mieszkańców. Taką politykę będziemy prowadzić nadal w tej i - mam nadzieję - kolejnych kadencjach, jeśli Polacy powierzą nam mandat rządzenia.

Czy spodziewa się Pan jakichś problemów w sięganiu przez Polskę po środki, o których tu mówimy? Czy w Pana opinii unijne organy będą próbowały ciąć te środki argumentując to „faktem łamania praworządności” itp.?
Nie. Polska jest państwem praworządnym. Używanie argumentów politycznych przeciwko Polsce pomija fakty. Wśród obowiązujących w Europie zróżnicowanych rozwiązań w wymiarze sprawiedliwości znajdziemy także takie, w których politycy mają znacznie większe niż w Polsce wpływy w tych sprawach.

od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 23

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

PANIE MINISTRZE , PO CO PAN POSZEDŁ DO TEGO ŁAPÓWKARZA , NIE WIEDZIAŁ PAN , ŻE TO OSTATNI SQURWYSYN ?

P
PIBAĆ JES :)
17 maja, 06:45, Gość:

uu widzę,że gazeta krakowska cenzuruje niewygodne komentarze!!!

promocja pis w gazecie krakowskiej ciąg dalszy. do boju obajtek!!

Nie zagrzewaj ***ja bo zrobi to na poważnie !.

G
Gość

uu widzę,że gazeta krakowska cenzuruje niewygodne komentarze!!!

promocja pis w gazecie krakowskiej ciąg dalszy. do boju obajtek!!

G
Gość

Tobie dupku to mogę hooya podać do ust.

P
PIBAĆ JES !

Żadnego bratania, jednania sie z PISowczykami !!

To sĄ najpodlejsi z podŁych , oszusci kłamcy i przekrętacze wielokroć gorsi od platformersów.

N
Niedzielny psychopata

Operacja psychologiczna COVID-19 , czyli Wielki Reset. Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych.

Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko.

https://www.youtube.com/watch?v=O-GaUd-olCk

Więcej na stronie:

https://locusmind.com/blogs/4746/Operacja-psychologiczna-COVID-19-czyli-Wielki-Reset

---------------

Ten krótki film jest super, mówi jak jest …

Wielki Reset to nie żadna teoria spiskowa. O wszystkim co się dzieje i co ma się stać możesz przeczytać w rezolucjach, raportach i innych pracach przygotowywanych od trzech dekad przez najważniejsze organizacje międzynarodowe. Nikt niczego nie ukrywa. Wszystko jest wyłożone czarno na białym. Tak samo jak komuniści w swoim manifeście, tak samo jak Hitler w Mein Kampf. Dziś, opętani rządzą władzy ludzie nie ukrywają swoich planów. Wystarczy wczytać się w rezolucje ONZ, albo raporty Światowego Forum Ekonomicznego.

https://www.youtube.com/watch?v=BOFVobVeI84

J
Jurek K.
16 maja, 12:14, przedsiębiorca:

Kogo okradniecie z zarobków za ciężką pracę?

Tylko zaradnych i pracowitych ;)

Żegnaj maseczko kochana

Nadeszła chwila rozstania.

Serce tak dziwnie uderza

Mgła jakaś oczy zasłania

Tlen się już dostał do płucek.

Alę cię dziś nie wywalę.

Pójdziesz poleżeć na pawlacz

Czekając na „drugą falę”

Czyżby już koniec tej „mody”

Co twarz dziś ubogaci?

Za tobą nikt nie zatęskni,

No, może tylko pryszczaci.

Tylko dla przyszłych pokoleń

Zostaną zdjęcia z tych czasów

Jak to dziadkowie ich kiedyś

Zrobili z siebie głuptasów.

Tak to śpiewalim, gdzieś w maju

Zeszłego roku, na wiosnę.

I przyszła trzecia znów fala –

Skończyły się dni radosne.

W jesienny październik był dilik,

Że tylko na dwa tygodnie

Ale nam zeszło z maseczką

Siedem miesięcy, swobodnie.

A więc trzymajmy maseczki,

Pierzmy na zapas wytrwale

Niech doczekają czyściutkie

Na czwartą, pewną już falę.

Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu https://dziennikzarazy.pl

G
Gość

propaganda pisowska w gazecie krakowskiej. ciąg dalszy

G
Gość
16 maja, 12:50, Andy:

Ble ble, ble. Już dobrze wiemy jak PiS wydaje pieniądze. A to wyrzuca w błoto miliardy na elektrownię w Ostrołęce, z której następnie rezygnuje i przeznacza kolejne miniony na wyburzanie tego co już zbudowano. Kolejne miliardy przeznacza na nikomu niepotrzebny i nieuzasadniony ekonomicznie przekop mierzei. Następne miliardy chce wywalić na fabrykę samochodów elektrycznych, których nikt nie będzie kupował o ile w ogóle rozpocznie się tam jakaś produkcja. Kłania się tu zresztą rdzewiejąca od lat stępka pod budowę promowca w Szczecinie w założeniach mająca być początkiem odbudowy przemysłu stoczniowego. Od lat dziesiątki i setki milionów idą na Centralny Port Komunikacyjny w budowie, którego budowa w obecnej sytuacji jest kompletnie bezsensowna. Itd., itd., a wszystko aby pisiorom żyło się lepiej, a następcy niech się potem martwią jak pospłacać te chybione inwestycje, których głównym celem jest nabić kabzę swoim.

Tak tak ...

Niemcy mają wszystko łącznie z pracą dla nas.

G
Gość

Rodzina na swoim nie dopusci do tego. A suweryn ciemny nie wierzy, ze to pieniadze z uni nas ratuja, tylko pis ze swoimi plusami

***** ***
16 maja, 15:21, ***** ***:

Absolutnie PIS trzeba by wykluczyć w podziale pieniedzy Unijnych !!

To są swołocze chwasty i złodzieje więksi niz Platformersi o których roz-klapicha 'broszka' darła swoją załganą m-o-r-d-ę typu -PRZEZ OSIEM OSTATNICH LAT...-Tamci kombinowali chachmęcili. Obecni jeszcze 8 lat nie siedzą u koryta ale przewin mają 8 razy wiecej. Pedofilię w kościele też ukrywają. Karmią złodzieja z Torunia, dosypuja kasę k-u-rv-i-z-ji tvp

Jedyna możliwość to uwalić ich przy urnach inaczej kraść będą nadal. Stary chwast z żoliborza już niebawem biologicznie sie wyczerpie a wtedy będzie po jego trzodzie :).

Nadzieja w młodych wykształconych !

Trzeba pokazać gdzie jest miejsce czarnej mafijnej sekty która nawet Watykanu juz nie słucha.Trzeba nowej swiatłej władzy

Trzeba odsunać od koryta starego luja i krzywogębego łgarza matacza-Reszta rozsypie sie sama i pochowa po kątach. :)

Unijne pieniadze pod warunkiem przestrzegania praworządności to BARDZO DOBRY SPOSÓB ABY Z TYM CHAMSTWEM KACZYSTÓW SKOŃCZYĆ :)

16 maja, 15:55, Gość:

"Nadzieja w młodych wykształconych !" . Mało ich i nie są targetem dla pisopropagandy .

No bo faktycznie jest nadzieja w młodych. Zobaczysz, że w końcu młodzi pokażą pisowskim talibom gdzie ich miejsce. Tyle w narodzie nawarstwiło się krzywd, tyle nie spełnionych pisowskich obietnic, olewanie ekologii. Wszystko to w końcu wybrzmi na protestach. Młodzi już parę razy pokazali, a właściwie powiedzieli WYP*****LAĆ

Oni już zaczynają rozumieć że PIS to populizm, sianie nienawiści, poróżnianie i katolski fundamentalizm w którym kryje się zło, pedofiliia ,ksenofobia i wszelkie uprzedzenia do inności.

A
Antyryży
15 maja, 10:43, Gość:

Ja bym zdradzieckim mordom z PO ręki nie podał

Ci przestępcy z PO pochowani za immunitetami mogą tylko wyciągnąć złodziejskie łapy do skucia !

s
sondor

Buda! chyba o jednym zapominasz, żeby podać komuś rękę ta ręka musi być czysta, a żeby była czysta to na początek jako mycie przestańcie łamać Konstytucję, zacznijcie przestrzegać wyroki sądowe, zacznijcie śledztwa w sprawach przekrętów /respiratory, maseczki bez atestów, majątki Morawieckiego, Obajtka, afera Srebrnej i wiele innych/ być może wtedy tą "czystą rękę" ktoś zechce uścisnąć, a teraz to tylko robicie z siebie pośmiewisko. Brudna ręka to nie wstyd, ale jeżeli ona jest po ciężkiej pracy- zacznij myśleć Buda!!!

G
Gość
16 maja, 15:21, ***** ***:

Absolutnie PIS trzeba by wykluczyć w podziale pieniedzy Unijnych !!

To są swołocze chwasty i złodzieje więksi niz Platformersi o których roz-klapicha 'broszka' darła swoją załganą m-o-r-d-ę typu -PRZEZ OSIEM OSTATNICH LAT...-Tamci kombinowali chachmęcili. Obecni jeszcze 8 lat nie siedzą u koryta ale przewin mają 8 razy wiecej. Pedofilię w kościele też ukrywają. Karmią złodzieja z Torunia, dosypuja kasę k-u-rv-i-z-ji tvp

Jedyna możliwość to uwalić ich przy urnach inaczej kraść będą nadal. Stary chwast z żoliborza już niebawem biologicznie sie wyczerpie a wtedy będzie po jego trzodzie :).

Nadzieja w młodych wykształconych !

Trzeba pokazać gdzie jest miejsce czarnej mafijnej sekty która nawet Watykanu juz nie słucha.Trzeba nowej swiatłej władzy

Trzeba odsunać od koryta starego luja i krzywogębego łgarza matacza-Reszta rozsypie sie sama i pochowa po kątach. :)

Unijne pieniadze pod warunkiem przestrzegania praworządności to BARDZO DOBRY SPOSÓB ABY Z TYM CHAMSTWEM KACZYSTÓW SKOŃCZYĆ :)

"Nadzieja w młodych wykształconych !" . Mało ich i nie są targetem dla pisopropagandy .

***** ***

Absolutnie PIS trzeba by wykluczyć w podziale pieniedzy Unijnych !!

To są swołocze chwasty i złodzieje więksi niz Platformersi o których roz-klapicha 'broszka' darła swoją załganą m-o-r-d-ę typu -PRZEZ OSIEM OSTATNICH LAT...-Tamci kombinowali chachmęcili. Obecni jeszcze 8 lat nie siedzą u koryta ale przewin mają 8 razy wiecej. Pedofilię w kościele też ukrywają. Karmią złodzieja z Torunia, dosypuja kasę k-u-rv-i-z-ji tvp

Jedyna możliwość to uwalić ich przy urnach inaczej kraść będą nadal. Stary chwast z żoliborza już niebawem biologicznie sie wyczerpie a wtedy będzie po jego trzodzie :).

Nadzieja w młodych wykształconych !

Trzeba pokazać gdzie jest miejsce czarnej mafijnej sekty która nawet Watykanu juz nie słucha.Trzeba nowej swiatłej władzy

Trzeba odsunać od koryta starego luja i krzywogębego łgarza matacza-Reszta rozsypie sie sama i pochowa po kątach. :)

Unijne pieniadze pod warunkiem przestrzegania praworządności to BARDZO DOBRY SPOSÓB ABY Z TYM CHAMSTWEM KACZYSTÓW SKOŃCZYĆ :)

Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki