Wakacyjny Staż 2021 – pracodawcy poszukiwani

Materiał informacyjny Gminy Miasta Gdańska

Rozpoczęła się dziewiętnasta edycja projektu Wakacyjny Staż, organizowanego przez miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem dla nich miejsc stażowych.

Ideą projektu jest umożliwienie studentom oraz absolwentom szkół wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego, a przedsiębiorcom zatrudnienia w sezonie wakacyjnym wykwalifikowanych stażystów, często przyszłych pracowników.

Trzy etapy

W ramach Projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia nie tylko praktycznych umiejętności i doświadczenia, ale także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. W ubiegłym roku, pomimo pandemii, zarejestrowano 550 zgłoszeń uczestników na 139 miejsc stażowych. Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje trzy etapy: w marcu trwa nabór fundatorów staży, od początku kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na stronie projektu, a w maju firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów.

Możliwy online i hybrydowy

Pandemia COVID-19 przemodelowała życie nas wszystkich. Zmuszeni zostaliśmy nauczyć się funkcjonować w nowej, skomplikowanej rzeczywistości zarówno zawodowej jak i prywatnej. Przedsiębiorcy stanęli w obliczu ogromnych wyzwań, związanych z utrzymaniem działalności, kadry pracowniczej czy realizacji planów i zysków.

Dlatego zapraszając fundatorów do udziału w tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż, organizatorzy zaproponowali udogodnienie, które Fundatorom staży ułatwi zatrudnienie stażystów, a młodym ludziom umożliwi zdobycie praktyki zawodowej, pomimo panującej pandemii i pracy w trybie online. Od tego roku, pojawia się możliwość organizacji stażu w trybie online, a także hybrydowym, podczas którego jego uczestnicy będą mogli łączyć pracę w siedzibie firmy z pracą zdalną.

Prześlij ofertę do 24 marca

Marzec to pierwszy etap tegorocznej edycji programu Wakacyjny Staż. W tej części projektu poszukiwani są fundatorzy staży. Mogą to być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2021 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 1900 złotych brutto za miesiąc stażu.

Firmy zainteresowane udziałem w „Wakacyjnym Stażu 2021” proszone są o wypełnienie i przesłanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 24 marca 2021r. na adres: [email protected]
z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2021 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie Projektu, w terminie najpóźniej do dnia 29 marca. Lista fundatorów staży wraz z ofertami zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu do dnia 31 marca.

Warto zatrudnić młodych

Przypomnijmy, że w związku z trwającą pandemią, organizatorzy wprowadzili możliwość organizacji staży także w trybie zdalnym lub hybrydowym. Firmy, organizacje i instytucje, które chciałyby zatrudnić stażystów, wszelkie informacje znajdą na stronie www.wakacyjnystaz.pl

Dodaj ogłoszenie