W Ustce powstała Spółdzielnia Socjalna "Drabina". Podmiot powołano w ramach prowadzonego przez Słowińską Grupę Rybacką Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Założycielami "Drabiny" są Miasto Słupsk i Gmina Miasto Ustka. Celem działalności spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa.

Praca w Spółdzielni jest szansą na aktywizację społeczną i zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jest to alternatywna oferta zatrudnienia, uwzględniająca ich możliwości, potencjał, jak również potrzeby.

Skierowana jest przede wszystkim do osób, które uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Słupsku i Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

Spółdzielnia działa przede wszystkim w zakresie: utrzymania terenów zielonych, usług porządkowych, usług konserwatorskich, usług remontowo budowlanych, kolportażu. Zasięgiem działania obejmuje tereny należące do Miasta Słupsk i Gminy Miasta Ustka oraz okolicznych gmin.

Zobacz także: Otwarcie punktu konsultacji w CIS Ustka