Usługi opiekuńcze nie tylko dla samotnych

  Usługi opiekuńcze nie tylko dla samotnych

  Cezary Horewicz

  Dziennik Bałtycki

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Na pytania czytelników odpowiada Cezary Horewicz, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
  Na czym polegają usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Kto może z nich korzystać?

  To forma pomocy przeznaczona dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Obecnie w Gdyni objętych nią jest ponad 700 mieszkańców. Odpowiednio przeszkolone opiekunki pomagają im przede wszystkim w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną oraz zaleconą przez lekarza pielęgnację, a także - w miarę możliwości - kontakty z otoczeniem.

  Kto może ubiegać się o przyznanie opiekunki przez MOPS w Gdyni?


  Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn nie potrafi sama sobie poradzić i jest przy tym jakiejkolwiek pomocy pozbawiona.
  Warunkiem jest, by jej dochód nie przekraczał kwoty 1908 zł. W szczególnych przypadkach usługi mogą być przyznane również osobie posiadającej rodzinę (próg dochodowy wynosi wtedy 1193,40 zł w przeliczeniu na jednego domownika). Pozostałym osobom - w razie konieczności - MOPS zapewnia wsparcie przy organizacji usług opiekuńczych we własnym zakresie, w ramach bogatej oferty lokalnych podmiotów świadczących taką pomoc.

  Jak przebiega procedura przyznania usług opiekuńczych? Co należy zrobić, gdzie się zgłosić, aby móc liczyć na wsparcie?

  Zgłosić się należy do właściwego dla miejsca zamieszkania dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. W świetle przepisów prawnych, świadczenie usługi opiekuńczej musi być poprzedzone tzw. wywiadem środowiskowym. Jego celem jest ustalenie, czy osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych, spełnia warunki niezbędne do skorzystania z tej pomocy. Osoba ta zobowiązana jest do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wymagane jest również zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług - druk takiego zaświadczenia udostępniają pracownicy socjalni. Zakres usług opiekuńczych, ich wymiar oraz okres świadczenia ustalane są przez pracowników MOPS indywidualnie, zgodnie z niezbędnymi potrzebami danej osoby, wymagającej pomocy. Przyznanie usług opiekuńczych bądź ewentualnie ich odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

  Czy wywiad środowiskowy przeprowadzany jest bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia w ośrodku pomocy społecznej w Gdyni?


  W celu pełnej oceny sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej danej osoby, pracownik socjalny przeprowadza wywiad w miejscu jej zamieszkania albo w miejscu pobytu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Wywiad może być przeprowadzony również u rodziny zainteresowanej osoby, nawet jeśli nie zamieszkują razem. Najbliższa rodzina jest bowiem zobowiązana do pomocy - osobiście lub poprzez partycypowanie w ponoszeniu kosztów usług opiekuńczych.

  Czy można liczyć na bezpłatną pomoc? Jeśli nie, jakie koszty ponosi zainteresowany?

  Osobom najuboższym usługi przyznawane są nieodpłatnie - dotyczy to ludzi samotnych, posiadających miesięczny dochód nie wyższy niż 620,10 zł oraz osób w rodzinie posiadających dochód nieprzekraczający 491,40 zł w przeliczeniu na domownika. Pozostali podopieczni, korzystający z usług opiekuńczych przyznanych przez MOPS, ponoszą częściową odpłatność za każdą godzinę - wysokość odpłatności uzależniona jest od posiadanych dochodów.

  Czy np. chorzy z zaburzeniami psychicznymi także mogą uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych?

  Oczywiście, dla tych osób świadczone są tzw. specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są one przeznaczone dla chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz chorych wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki, niezbędnych do życia w środowisku. W zależności od potrzeb specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą obejmować m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnację, jako wspieranie procesu leczenia. Głównym celem tej formy opieki jest minimalizowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia podopiecznych oraz nabycie umiejętności, które poprawią zdolność chorych do funkcjonowania w rodzinie i środowisku.

  Zainteresowani muszą osobiście zgłaszać się o przyznanie usług opiekuńczych w ośrodku pomocy społecznej?

  Nie ma takiej potrzeby. Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub telefonicznie, kontaktując się z odpowiednim ośrodkiem pomocy społecznej.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo