MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Urząd Miejski w Gdańsku. Jakie sprawy można załatwić? Kiedy osobiście, a kiedy online? Adresy, telefony, godziny otwarcia

Patrycja Cybulska
Patrycja Cybulska
Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Przemyslaw Swiderski
Jak pracuje urząd? Gdzie załatwić sprawę? Muszę iść osobiście, czy mogę załatwić wszystko bez wychodzenia z domu? Takie pytania zadają sobie osoby, które chociaż raz w życiu musiały załatwić sprawy urzędowe. Sprawdzamy, jak pracuje Urząd Miejski w Gdańsku. Z powodu pandemii koronawirusa działanie magistratu jest ograniczone.

Urząd Miejski w Gdańsku: adres, godziny otwarcia, załatwianie spraw

Urząd Miejski
ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk

Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
+48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41
e-mail: [email protected]
adres www: www.gdansk.pl
adres www BIP: bip.gdansk.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa:8:00-17:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

WYJĄTKI

W czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00 nie przyjmują klientów pracownicy:

 • Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 • Referatu Dochodów Podatkowych i Referatu Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowego,
 • Referatu Wymiaru Podatków Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
 • Referatu Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
 • Wydziału Skarbu,
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zamknięte we wtorki:

 • Wydział Urbanistyki i Architektury,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

Zamknięte w czwartki:

 • Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów Wydziału Skarbu,
 • Referat Zasobów Geodezyjnych Wydziału Geodezji w zakresie obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
 • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Powyższe wyłączenia nie dotyczą sekretariatów wydziałów, kierowników referatów oraz dyrektorów wydziałów i ich zastępców.

Koronawirus. Jak pracuje urząd? Jak załatwić sprawę?

Urząd Miejski pracuje. Zalecany kontakt elektroniczny.
Rezerwacja wizyt: https://www.gdansk.pl/rezerwacja.

Co można załatwić online?

Jak dokonać płatności podczas pandemii koronawirusa?

Płatności można dokonać online:

Podatek od nieruchomości można wpłacać bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie Gdańska.

Koronawirus. Jak pracują wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku?

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 • Referat Rejestracji Pojazdów:

  • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem:

  • informacja telefoniczna rejestracji pojazdów pod numerem telefonu: (58) 323 71 70.

 • Referat Praw Jazdy:

  • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z prawami jazdy odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: (58) 323 71 54,
  • informacja telefoniczna praw jazdy pod numerem telefonu: (58) 323 71 52.
 • Referat Transportu i Nadzoru:

  • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z transportem odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: (58) 323 71 98.
 • Nabycie lub zbycie pojazdu oraz na rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

  • Termin na zgłoszenie został wydłużony do 180 dni. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
Sprawdź swoje motoryzacyjne IQ! QUIZ dla autoznawców

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

 • Wydawanie zatwierdzonych projektów oraz projektów do poprawy

  • odbywa się w:

   • środy, w godz. 14:20-16:40, tel.: (58) 32 36 448,
   • piątki, w godz. 8:20-9:40 oraz 13:00-14:40, tel. (58) 32 36 451,
   • (wejście C, na parterze przy windzie) po wcześniejszym umówieniu terminu,
 • Postępowania administracyjne

  • Dla zadań, o których mowa w par. 12 ust. 3 rozporządzenia z 16.05.2020 r., prowadzone na bieżąco.

  • Wszelkie zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z planu miejscowego:

   • wydawane są na bieżąco i wysyłane pocztą lub poprzesz ePUAP (w przypadku braku opłaty skarbowej wnioskodawca dostarcza potwierdzenie mailem),
  • Przyjmowanie dokumentacji oraz udzielanie szczegółowych informacji w zakresie architektury i urbanistyki:

   • Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 11.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

 • Obsługa bezpośrednia klienta po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym:

  • kontakt:

   • za pośrednictwem sekretariatu,
   • bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym (numery dostępne na stronie internetowej oraz na drzwiach siedziby wydziału przy ul. Piekarniczej 16).
 • Wszystkie zadania realizowane są drogą korespondencyjną.

 • Informacje udzielane są:

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Zalecany kontakt:

  • telefoniczny: (58) 323 61 39, (58) 52 44 500,
  • korespondencyjny (pocztą tradycyjną lub elektroniczną: [email protected]),
  • platforma ePUAP: www.gov.pl, w zakresie:

   • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
   • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
   • wydania zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze,
   • zmiany imion i nazwisk.
 • Rejestracja zgonów:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
 • Rejestracja urodzeń:

  • na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia (www.gov.pl).
  • Odbiór dokumentów:

   • w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP,
   • listem poleconym na adres korespondencyjny,
   • osobiście, po uzyskaniu informacji z urzędu stanu cywilnego,
 • Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (po rozwodzie):

  • po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 65 41,
 • Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego:

  • drogą korespondencyjną,
  • po umówieniu terminu wizyty: tel.: (58) 323 65 00,
  • e-mail: [email protected],
 • Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu:

  • w urzędzie stanu cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty:

 • Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego:

 • Pozostałe czynności, które wymagają osobistego stawienia się klienta w USC są wykonywane po wcześniejszej rezerwacji wizyty:

Ile kosztuje wesele, a ile sam ślub cywilny czy kościelny? Takie pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto stoi przed organizacją własnego ślubu i wesela. O wydatkach z tym związanych krążą legendy, a w wesele organizowane z kredytu wcale nie jest trudno uwierzyć, przyglądając się bliżej temu, ile trzeba zapłacić za poszczególne rzeczy. Nie są to małe pieniądze! Sprawdź w naszej galerii, ile wydasz na swój ślub i wesele!

Ile kosztuje wesele, a ile ślub cywilny i kościelny? Te kwot...

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 • Odbiór dowodów osobistych:

  • odbywa się w tym Zespole Obsługi Mieszkańców, w którym złożono wniosek,
  • Wnioski złożone elektronicznie przez ePUAP realizowane są w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
 • Rezerwacja wizyty:
  https://www.gdansk.pl/rezerwacja,

 • Pozostałe sprawy dotyczące dowodu osobistego (w tym złożenie wniosku o wymianę) są realizowane:

 • Zgłoszenia zameldowania, wymeldowania, wyjazdu za granicę i powrotu z tego wyjazdu, zaświadczenia z ewidencji ludności:

 • Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, numerze PESEL, innych danych wnioskodawcy zawartych w rejestrze mieszkańców:

  • elektronicznie przez pismo ogólne na stronie https://pz.gov.pl/,
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • zaświadczenia wydawane są po uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
  • opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku,
  • szczegóły oraz wymagane dokumenty,
 • Zaświadczenie o własnym zameldowaniu (w języku polskim) można również pobrać:

  • samodzielnie (bez opłaty) na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (gov.pl) w zakładce Pobierz dokument o zameldowaniu,
  • zaświadczenie to zawiera imiona, nazwisko, adres zameldowania i numer PESEL,
 • Udostępnienie danych z ewidencji ludności realizowane:

 • Obsługa bezpośrednia przedsiębiorców w sprawach związanych z działalnością gospodarczą oraz wpisem do ewidencji obiektów noclegowych:

 • Potwierdzanie profilu zaufanego:

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

 • Referat Wymiaru Podatków:

  • realizowane za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP:

   • deklaracje, pisma oraz korespondencja w sprawie:

    • podatku od nieruchomości osób prawnych,
    • podatku rolnego,
    • podatku leśnego,
    • podatku od środków transportowych,
   • wnioski i korespondencja w sprawie:

    • opłaty skarbowej,
  • realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty:

   • czynności, które wymagają osobistego stawienia, w tym zapoznanie się z materiałem dowodowym:

    • podatek od nieruchomości: tel.: (58) 323 62 47, (58) 323 65 48,
    • podatek od środków transportowych: tel.: (58) 323 65 86,
    • podatek rolny i leśny: tel.: (58) 323 62 50,
    • opłata skarbowa: tel.: (58) 323 62 36,
    • ulgi podatkowe: tel.: (58) 323 62 48, (58) 323 62 50.
 • Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych:

  • realizowane za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP:

   • informacje podatkowe (druk IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3),
   • pisma oraz korespondencja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych odbywa się:

   • w Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 13,
 • Referat Egzekucji:

  • Postępowania egzekucyjne w administracji prowadzone są na bieżąco,

  • Bezpośrednia obsługa klienta:

   • w pokoju nr 10 w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia), 80-803 Gdańsk,
  • informacja telefoniczna: (58) 323 71 02, (58) 323 71 03.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 • Gospodarka Odpadami:

  • Obsługa w Biurze Obsługi Klienta Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Partyzantów 36D:

   • wyłącznie po umówieniu pod nr telefonu: (58) 731 64 64,
  • Wypełnioną deklaracje lub inne dokumenty można zostawić we wrzutni znajdującej się przy drzwiach budynku przy ul. Partyzantów 36A,

  • Worki na odpady komunalne wydawane będą przy drzwiach przez pracownika urzędu,

 • Mieszkania komunalne:

  • Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje klientów:

   • wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 45,
  • Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać na zasadach ogólnych urzędu. Referat prosi, by nie dostarczać ich osobiście do Referatu Lokalowego,

 • Referat Handlu:

  • przy ul. Kartuskiej 5, na bieżąco proceduje m.in. usługi:

   • wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   • wydawania decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   • wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   • zawierania i obsługi umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach miasta,
  • przyjmuje klientów:

   • wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 526 80 90.
Segregowanie śmieci to twój obowiązek, ale czy wypełniasz go prawidłowo? Niektóre odpady potrafią być mocno problematyczne. Sprawdź, gdzie powinny trafić!

Segregujesz śmieci? Upewnij się, że nie popełniasz tych błęd...

WYDZIAŁ SKARBU

 • Online za pośrednictwem strony https://oplaty.gdansk.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną można dokonać:

  • opłaty z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • opłatę za użytkowanie wieczyste,
 • Opłaty wpłacać można bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta,

 • Kontakt:

  • telefoniczny pod nr tel.: (58) 323 63 79, (58) 323 63 93: sekretariat,
  • adres mailowy: [email protected],
 • Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 12:

  • złożenie korespondencji,
  • obsługa bezpośrednia,
 • Szczegółowe procedury,

 • Wizyty klientów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

  • sprzedaż nieruchomości (lokali, terenów) pod nr tel.: (58) 323 63 32; (58) 323 63 34; (58) 323 63 35; (58) 323 63 36,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości pod nr tel.: (58) 323 63 29; (58) 323 66 29,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pod nr tel.: (58) 323 62 70; (58) 323 62 71,
  • użytkowanie wieczyste pod nr tel.: (58) 323 62 25; (58) 323 62 26; (58) 323 62 27; (58) 323 62 74.

Upłynięcie terminu ważności dokumentów a pandemia koronawirusa

Gdy ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

 • prawa jazdy,
 • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • świadectwa kierowcy,
 • legitymacji instruktora nauki jazdy,
 • legitymacji egzaminatora,
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jak pracują pozostałe Wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku?

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74, Gdańsk

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-17:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

Co można załatwić?

 • Gdańskie Centrum Kontaktu: tel.: 58 52 44 500,

 • Informacja, przyjmowanie korespondencji kierowanej do urzędu: parter

 • Rejestracja pojazdów:

  • stanowisko: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
  • tel.: (58) 323 69 13 do 29, fax: (58) 323 69 91 i 35,
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji pojazdów:

  • pokój nr 217 (I piętro),
  • tel.: (58) 323 69 38, fax: (58) 323 69 42,
 • Prawo jazdy:

  • stanowisko: 21, 22,
  • tel.: (58) 323 69 31 i 32, fax: (58) 323 69 92,
 • Dowody osobiste:

  • stanowisko: 31, 32, 33, 34, 36,
 • Ewidencja ludności:

  • stanowisko: 38, 39, 40,
 • Ewidencja działalności gospodarczej:

  • stanowisko: 41, 42, 43, 44,
 • Potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP:

  • stanowisko: 41, 42, 43, 44,
 • Karta Mieszkańca:

  • stanowisko: 37,
  • tel.: (58) 300 06 59,
  • infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-16:00.

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2
ul. Bernarda Milskiego 1, Gdańsk

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-17:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

Co można załatwić?

 • Informacja – parter:

  • tel.: (58) 323 71 70, fax: (58) 323 71 21,
 • Rejestracja pojazdów:

  • stanowisko: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
  • tel.: (58) 323 71 76 do 89, fax: (58) 303 36 10,
 • Odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych:

  • tel.: (58) 323 71 76 do 89, fax: 58 303 36 10,
 • Przyjmowanie podań i składanie wniosków dotyczących Wydziału Komunikacji:

  • sekretariat: pokój nr 7 (I piętro),
  • tel.: (58) 323 71 67, 66, fax: (58) 323 71 21,
 • Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów:

  • pokój nr 1 ( I piętro),
  • tel.: (58) 323 71 94, fax: (58) 323 71 21,
 • Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców:

  • pokój nr 1 (I piętro),
  • tel.: (58) 323 71 68, fax: (58) 323 71 21,
 • Licencje, zezwolenia, zaświadczenia w zakresie transportu drogowego osób i towarów:

  • stanowisko: 15, 16,
  • tel.: (58) 323 71 95, 96, 97, fax: (58) 323 71 21.

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-17:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00
 
Niepełnosprawni, a także osoby z małymi dziećmi, mogą korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych na dziedzińcu Urzędu Miejskiego. Wjazd od ul. 3 Maja.

Co można załatwić?

 • Gdańskie Centrum Kontaktu:

  • tel.: (58) 52 44 500,
 • Informacja, przyjmowanie korespondencji kierowanej do urzędu:

  • stanowisko: 14, 15, 16,
 • Numer telefoniczny centrali Urzędu Miejskiego:

  • tel.: (58) 323 60 00,
 • Ewidencja ludności:

  • stanowisko: 1, 2, 3, 4,
 • Dowody osobiste:

  • stanowisko: 5, 6, 7, 8, 9,
 • Karta Mieszkańca:

  • stanowisko: 11,
  • tel.: (58) 300 06 59,
  • infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-16:00.

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2, Gdańsk

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-17:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

Co można załatwić?

 • Gdańskie Centrum Kontaktu:

  • tel.: (58) 52 44 500,
 • Informacja, przyjmowanie korespondencji kierowanej do urzędu:

  • stanowisko przy wejściu do budynku,
  • kasa: Bank Pekao S.A.,
  • tel.: (58) 302 04 40,
 • Prawo jazdy:

  • stanowisko: 10, 11, 12, 13,
  • tel.: (58) 323 71 51 do 54, fax: (58) 323 71 59,
  • zapisy telefoniczne: (58) 323 71 55,
 • Odbiór zatrzymanych praw jazdy:

  • stanowisko: 18, 19, 20,
  • tel.: (58) 323 71 50, 90, 91, fax: (58) 323 71 59,
 • Zamawianie praw jazdy po egzaminie:

  • stanowisko: 14, 15,
  • tel.: (58) 323 71 55 i 56, fax: (58) 323 71 59,
 • Ewidencja ludności:

  • stanowisko: 4, 5,
 • Dowody osobiste:

  • stanowisko: 1, 2, 3,
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej:

  • stanowisko: 6, 7, 8,
 • Potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP:

  • stanowisko: 6, 7, 8,
 • Karta Mieszkańca:

  • stanowisko: 22,
  • tel.: (58) 300 06 59,
  • infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-16:00.

Wydział Gospodarki Komunalnej Referatu Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
ul. Partyzantów 36, Gdańsk

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek: 7:00-15:00
Środy: wyznaczone dyżury pracowników obsługi klienta oraz Wymiaru Opłat w godzinach od 15:00 do 16:30.

Miejski Rzecznik Konsumentów
Nowy Ratusz
ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk
pokój nr 103 (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
fax: +48 58 305 34 52

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: nie przyjmuje
Środa: 10:00-17:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: nie przyjmuje

Biuro Rzeczy Znalezionych
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk
e-mail: [email protected]

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Wyspiańskiego 9A, Gdańsk, p. 119
tel. +48 58 778 60 30;
tel. kom. 798 122 027

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

Masz informacje? Redakcja Dziennika Bałtyckiego czeka na #SYGNAŁ

od 7 lat
Wideo

NATO na Ukrainie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki