Tymczasowy Gdańsk Główny otwarty

Materiał informacyjny
Kasy biletowe, hol połączony z poczekalnią, ogólnodostępne toalety, przechowalnia bagażu i biletomaty – to wszystko znajdą podróżni w uruchomionym w ostatnią niedzielę dworcu tymczasowym.

Obsługa podróżnych będzie na nim prowadzona do zakończenia przebudowy budynku głównego dworca Gdańsk Główny, czyli do końca 2021 roku. Dworzec tymczasowy o powierzchni 450 mkw. powierzchni jest zbudowany z kontenerów. Umiejscowiono w nim wszystkie najważniejsze funkcje z punktu widzenia komfortowej obsługi podróżnych. Budynek wyposażono również w system informacji podróżnych, czyli elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów, a także informacji głosowej. Dla zwiększenia komfortu podróżnych, oprócz wentylacji, na dworcu tymczasowym zamontowano również klimatyzację. Obiekt jest również w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Równolegle z uruchomieniem dworca tymczasowego przeprowadzono również zmianę organizacji ruchu, a w tunelach i w otoczeniu dworca pojawiły się żółto-czarne tablice informacyjne, wskazujące drogę dojścia do dworca oraz peronów.

Uruchomienie dworca tymczasowego i wynikająca z niego zmiana organizacji ruchu podróżnych jest spowodowana rozszerzeniem frontu robót, które muszą objąć cały budynek główny gdańskiego dworca w celu sprawnego przeprowadzenia kolejnych etapów inwestycji. Obecnie na placu budowy prowadzone są prace rozbiórkowo-wyburzeniowe wewnątrz budynku, izolacyjne oraz zewnętrzne roboty sieciowe sanitarne i elektryczne.

PKP S.A. uruchomiło również specjalną podstronę, na której można pobrać mapę z nową organizacją ruchu podróżnych: www.pkp.pl/gdansk.

O przebudowie dworca Gdańsk Główny

Przebudowa dworca Gdańsk Główny to największa inwestycja PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to prawie 100 milionów złotych brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem budynek główny dworca oraz jego najbliższe otoczenie wraz z częścią tunelu podziemnego. Dworzec jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, w związku z czym duża część prac będzie miała charakter odtworzeniowy. Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie przejdzie elewacja budynku. Całkowitej wymianie ulegnie pokrycie dachowe. Odtworzone na nim zostaną geometryczne wzory z kolorowych dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie. Uwzględniono również wymianę stolarki okiennej, która będzie wzorowana na historycznej.

Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Nowe oświetlenie będzie wykonane na wzór historycznego. Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zostaną zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, planuje się wykonanie przeszklonej kopuły doświetlającej.

W budynku dworca i w jego otoczeniu zaprojektowano nowoczesny system dynamicznej informacji podróżnych oraz głosowej służący do informowania podróżnych o rozkładzie jazdy pociągów. Na dworcu znajdą się także biletomaty oraz automaty z napojami i przekąskami.

Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.

Dodaj ogłoszenie