Wojciech z Zachodniopomorskiego: Interesuje mnie pomoc na „Tworzenie grup producenckich”. Czy to prawda, że grupy nie powinni tworzyć tylko członkowie jednej rodziny? Pytam, ponieważ zastanawialiśmy się nad tym z moją córką i jej mężem, moją siostrą i kuzynem. Wszyscy oni prowadzą własne gosdpodarstwa, a tak się składa, że działamy w tej samej branży.

Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Regulacje prawne nie zabraniają tworzenia grup producentów rolnych przez członków powiązanych osobowo. Jednakże, pomimo spełnienia formalnych warunków niezbędnych do utworzenia grupy producentów rolnych na gruncie prawa UE oraz krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zobowiązana do ustalenia, czy utworzenie grupy nie było działaniem pozornym, mającym na celu uzyskanie wsparcia z działania 9 PROW 2014-2020, niezgodnie z celami określonymi w art.

27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W związku z powyższym, ARiMR weryfikuje, czy nie wystąpiły przesłanki świadczące o stworzeniu sztucznych warunków w celu uzyskania statusu grupy producentów rolnych oraz pozyskania nieuprawnionych korzyści finansowych. ARiMR badając ewentualne wystąpienie sztucznych warunków, bierze pod uwagę, czy członkowie grupy wykazują samodzielność, odrębność oraz niezależność w prowadzeniu działalności rolniczej, tj. czy posiadają własną bazę produkcyjną (grunty, wyposażenie techniczne, infrastrukturę), ponoszą koszty prowadzenia działalności rolniczej (koszty produkcji, koszty eksploatacji), czy gospodarstwo nie zostało utworzone w wyniku podziału wcześniej funkcjonującego gospodarstwa rolnego.

Wszystkie najnowsze informacje na temat dopłat rolniczych znajdziesz w zakładce DOPŁATY <<<