Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Trzy prawdy transportu publicznego w Gdańsku. Przewoźnik, kierowca i pasażer. Komunikację miejską wkrótce czeka paraliż?

Kamil Kusier
Kamil Kusier
Trzy prawdy transportu publicznego w Gdańsku. Przewoźnik, kierowca i pasażer. Komunikację miejską wkrótce czeka paraliż?
Trzy prawdy transportu publicznego w Gdańsku. Przewoźnik, kierowca i pasażer. Komunikację miejską wkrótce czeka paraliż? Przemyslaw Swiderski
Ponad 15 milionów kilometrów rocznie robią autobusy GAiT w Gdańsku. Jak wynika z informacji udostępnionych "Dziennikowi Batyckiemu" przez Annę Dobrowolską, rzecznika prasowego spółki, tylko w sierpniu 2022 roku autobusy z floty Gdańskich Autobusów i Tramwajów wykonały blisko 1 milion 388 tysięcy wozokilometrów. Sierpień dla miejskiej spółki zaznaczył się również wysoką realizacją zadań, które na koniec wakacji wyniosły 99,86 procent. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, a przynajmniej tak źle jak twierdzą mieszkańcy? Gdańszczanie skarżą się na liczne opóźnienia lub brak realizacji niektórych kursów. A kierowcy? Po informacji o dodatku od prezydent Aleksandry Dulkiewicz dla urzędników nie mają wątpliwości, że to chyba strajk będzie najlepszym rozwiązaniem ich problemów.

Wysoka skuteczność realizacji zadań zleconych przez ZTM

- W sierpniu autobusy z floty GAiT wykonały blisko 1 milion 388 tysięcy wozokilometrów - informuje Anna Dobrowolska, rzecznik prasowy GAiT. - Wskaźnik wykonania kilometrów rozkładowych przez autobusy wyniósł w sierpniu - 99,86 %.

Co było powodem braku realizacji części zadań?

- Powodem niezrealizowanych 0,14 % wozokilometrów - porównując liczbę niewykonanych wozokilometrów do tych zrealizowanych - były: w ok. 0,1 % przyczyny niezależne od przewoźnika, tj. m.in. kolizje, wypadki i postoje z winny obcej, zatory na trasach komunikacyjnych, w ok. 0,1 % kwestie techniczne, w ok. 0,01 % zdarzenia na trasach spowodowane przez kierowców oraz w ok. 0,01 % nieplanowane absencje kierowców z powodu: L4, nagłego zdarzenia losowego, urlopu okolicznościowego, czy spóźniania się do pracy - tłumaczy rzecznik spółki.

Nieco inne zdanie na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdańsku mają mieszkańcy, którzy notorycznie skarżą się na funkcjonowanie linii, w tym linii 122, co jednak nie zawsze zależne jest bezpośrednio od spółki GAiT.

- Linia 122 obsługiwana jest także przez innego operatora - dodaje Anna Dobrowolska. - Zgłaszany problem dotyczący braku realizacji kursów nie dotyczy naszej spółki.

Mieszkańcy zastanawiają się jednak, jak więc wytłumaczyć codzienne spóźnienia autobusów, skoro nie widać tekst w statystykach. Kto mija się z prawdą?

- Niby ciężko polemizować z danymi, to jednak sam się zastanawiam, ile jest w tym prawdy - dodaje pan Marek, mieszkaniec Śródmieścia. - Codziennie korzystam czy to z linii 130, czy to z linii 167 lub 168. Nie ma dnia, żeby autobusy nie były opóźnione. Zdarza się również, że autobus po prostu nie przyjedzie.

Czy autobus realizujący dane zadanie faktycznie nie przyjeżdża na miejsce? Statystyki temu przeczą, a jak jest w rzeczywistości?

- Nie dziwię się mieszkańcom uważającym, że nie przyjeżdżamy na miejsce, skoro czasami nasze opóźnienia przekraczają nawet godzinę - mówi pan Mateusz, kierowca GAiT. - Zdarzają się również przypadki, gdy musimy zastąpić tramwaj, a wówczas dany kurs nam wypada.

Umowa o pracę i średnio prawie 5 tysięcy złotych na rękę. "To brednie" mówią kierowcy

- W spółce GAiT obsadzonych jest ponad 550 etatów kierowców - mówi Anna Dobrowolska, rzecznik Gdańskich Autobusów i Tramwajów. - Stan zatrudnienia kierowców w spółce GAiT nie zagraża realizacji kursów zamówionych przez organizatora transportu - ZTM. Realizujemy wszystkie zlecone nam przez organizatora transportu zadania, w tym także dodatkowe - rezerwowe. Obecnie, planujemy obsadzić jeszcze ok. 30 etatów kierowców autobusów. Plany zatrudnienia uwzględniają naturalną rotację, w tym przejścia na emerytury, urlopy rodzicielskie. Plany te zależne są także od zamówień organizatora transportu, tj. m.in. zmian dotyczących oferty przewozowej, zmian w rozkładach jazdy, przekładających się na liczbę pojazdów na trasach.

Jak podkreśla Anna Dobrowolska, spółka GAiT posiada własny ośrodek szkolenia, gdzie na finansowanych przez spółkę kursach szkoleni są nowi kierowcy.

- Obecnie na kursach jest ponad 30 osób, które po uzyskaniu uprawnień rozpoczną pracę w GAiT - dodaje rzecznik spółki. - Zgłaszają się kolejni chętni do pracy w GAiT na stanowisku kierowcy autobusu.

Inne spojrzenie na kwestię rotacji mają kierowcy, którzy zwracają uwagę, że w akcji skierowanej najpierw do kobiet, a następnie do osób po pięćdziesiątce głównie chodziło o osoby, które dłużej zostaną na jednym stanowisku.

- Niskie wynagrodzenie, niejasny system premiowy, związki zawodowe, które przychylniej spoglądają na pracodawcę niż na pracownika, w GAiT dzieje się wiele rzeczy, które już dawno powinny zostać wyeliminowane, a nie są - dodaje pan Marcin, kierowca. - Wielu z naszych kolegów znajduje się w okresie chronionym przed emeryturą, inni dorabiają sobie dodatkowo do świadczeń z ZUS. Nikt nie patrzy jednak na to, że z komunikacji miejskiej częściej się odchodzi, niż przychodzi do pracy.

Jednym z elementów, na które zwracali uwagę kierowcy, była wysokość wynagrodzenia.

- Wszyscy kierowcy w GAiT pracują wyłącznie na umowę o pracę - informuje Anna Dobrowolska. - Średnie wynagrodzenie netto kierowcy autobusu za okres od stycznia do sierpnia 2022 roku wyniosło 4997 złotych.

Jak podkreślają kierowcy, gdyby ich wynagrodzenie netto faktycznie wynosiło niemal 5 tysięcy złotych, wówczas nie byłoby tematu strajku.

- Między 3 a 4 tysiące złotych, to realna kwota dla kierowcy GAiT - mówi pani Monika. - Podawane kwoty przez spółkę są zawyżone to raz, a dwa pewnie wliczone w nie jest premia, którą raz, że dostaje się nie wiadomo, za co i ile, to dwa, jest nieregularna.

Komunikację miejską w Gdańsku czeka paraliż? Kierowcy coraz bliżej decyzji o strajku

Jak mówią nam pracownicy Gdańskich Autobusów i Tramwajów, czarę goryczy przelał dodatek inflacyjny, jaki urzędnikom miejskim wypłaciła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- To skandal - mówią nam kierowcy. - Pani prezydent rozdaje pieniądze na lewo i prawo, wydaje się setki tysięcy na nikomu niepotrzebne na Olszynce owce czy reklamę miasta przed prognozą pogody, a kierowcom daje się 2 zł brutto podwyżki. Czy to jest poważne? Nie umniejszam urzędnikom, niech dostają swoje premie, nagrody i dodatki, ale niech pani prezydent pamięta również i o nas. Nasza praca nie jest wcale gorsza.

Pracownicy miejskiej spółki kolejny raz głośno mówią o strajku. Czy do niego dojdzie? Z całą pewnością nie byłoby to dobre rozwiązanie raz, że dla pasażerów komunikacji miejskiej, a dwa, dla pozostałych uczestników ruchu. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę wykaz linii obsługiwanych przez GAiT.

Linie obsługiwane przez GAiT:

100, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 123, 124, 127, 130, 131, 136, 138, 148, 149, 154, 155, 157, 158, 162, 167, 168, 169, 175, 178, 179, 184, 186, 189, 195, 199, 210, 227, 249, 258, 262, 267, 268, 269, 283, 295, 512, 606, 622, 658, N2, N3, N4, N6, N8, N9, N14, N16

Linie w części obsługiwane przez GAiT:

117 – w zakresie: 1 brygada w dni powszednie.
122 – w zakresie: 1 brygada w dni powszednie.
126 - w zakresie: 1 brygada w dni powszednie, 1 brygada w soboty, 1 brygada w niedziele i dni świąteczne.
132 - w zakresie: 8 brygad w dni powszednie, 1 brygada w soboty, 1 brygada w niedziele i dni świąteczne.
156 - w zakresie: 5 brygad w dni powszednie.
166 - w zakresie: 10 brygad w dni powszednie, 3 brygady w soboty.
213 - w zakresie: 10 brygad w dni powszednie, 4 brygady w soboty, 4 brygady w niedziele i dni świąteczne.
255 - w zakresie: 1 brygada w soboty, 1 brygada w niedziele i dni świąteczne.
N1 - w zakresie: 6 brygad w dni powszednie, 6 brygad w soboty, 6 brygad w niedziele i dni świąteczne.
N 78 - w zakresie: 2 brygady w dni powszednie, 2 brygady w soboty, 2 brygady w niedziele i dni świąteczne.

Co jednak z czasem pracy kierowców? Ci twierdzą, że pracują ponad normę, niektórzy w kilku spółkach. Zarówno władze BP Tour jak GAiT zgodnie twierdzą, że ich pracownicy nie przekraczają czasu pracy. Rozbieżność jednak pojawia się przy pytaniu, czy ich kierowcy pracują w innych spółkach.

- Pracownicy zobowiązani są do poinformowania pracodawcy o podjęciu pracy w innym miejscu - dodaje Anna Dobrowolska z GAiT. - Żaden kierowca nie złożył oświadczenia o tym, że pracuje jako kierowca autobusu w innej firmie.

Nieco inaczej na sprawę patrzy Piotr Brewczak, właściciel BP Tour.

- Prawo dopuszcza możliwość świadczenia pracy kierowcy u innego przewoźnika w pewnym ograniczonym zakresie i zdarzają się takie przypadki - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Piotr Brewczak, właściciel BP Tour.
A jak wygląda sprawa nadgodzin w Gdańskich Autobusach i Tramwajach, które w sposób rażący miały przekraczać dopuszczalny nominał?

- Nie jest to prawdą - odpowiada Anna Dobrowolska. - Kwestie pracy kierowców regulują Kodeks Pracy i Ustawa o czasie pracy kierowców, i przepisy te są restrykcyjnie przestrzegane. Średni miesięczny czas pracy kierowców w okresie styczeń - sierpień tego roku wyniósł 181,5 godz., tj. średnio o 8,7 % ponad nominał pracy. Nominalny czas pracy kierowców zależy od nominału godzin danego miesiąca, tj. liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Sytuacja komunikacji miejskiej w Gdańsku pokazuje, że mamy związek z trzema rodzajami prawdy. Pierwszą prawdą jest ta, która przedstawia spółka, drugą jej pracownicy, a trzecia wersja należy do mieszkańców, którzy jako pasażerowie gdańskich autobusów i tramwajów dzień w dzień mają okazje do weryfikacji słów zarówno przewoźnika, jak i samych kierowców, którzy całodobowo zapewniają możliwość przemieszczania się mieszkańcom Gdańska i okolic.

Trzy prawdy transportu publicznego w Gdańsku. Przewoźnik, kierowca i pasażer. Komunikację miejską wkrótce czeka paraliż?

Trzy prawdy transportu publicznego w Gdańsku. Przewoźnik, ki...

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Policyjny dron obserwował zachowania kierowców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki